Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Treo brustablett

500 mg/50 mg | 20 st

Webbpris

32:-
Jämförpris: 1:60/st
Butikspris 54:-
st
Köp
 • Webblager +10 st Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Treo Verksamt ämne: Acetylsalicylsyra, Koffein Varunummer: 461794 Apotekets varuid: 12565
 • Lindrar smärta, inflammation och feber
 • Innehåller koffein som förstärker den smärtstillande effekten t. ex. vid migrän
 • Från 14 år vid värk, från 18 år vid feber
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Treo är och vad det används för

  Treo innehåller kombinationen acetylsalicylsyra och koffein.

  Treo har smärtstillande, febernedsättande och inflammationshämmande effekt. Acetylsalicylsyra lindrar smärta genom att motverka bildningen av speciella ämnen, prostaglandiner. Den febernedsättande effekten beror på att acetylsalicylsyra ökar kroppens värmeavgivning. Koffein förstärker den smärtstillande effekten av acetylsalicylsyra. Koffein har även en smärtstillande effekt genom sin sammandragande verkan på utvidgade blodkärl i hjärnan t.ex. vid migrän. Koffein har även en uppiggande verkan.

  Treo ger med vatten en klar lösning som är skonsammare mot magen än vanliga fasta tabletter med acetylsalicylsyra. Treo börjar verka inom 30 minuter. Effekten är som störst efter 1-2 timmar.

  Detta läkemedel används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t.ex. huvudvärk, inklusive migränhuvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, menstruationssmärtor samt vid feber vid förkylningssjukdomar.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Treo

  500 mg/50 mg brustablett
  Acetylsalicylsyra/koffein

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från apotekspersonal eller sjuksköterska


  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar vid feber och migrän och 5 dagar vid smärta.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Treo är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Treo
  3. Hur du använder Treo
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Treo ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Treo är och vad det används för

  Treo innehåller kombinationen acetylsalicylsyra och koffein.

  Treo har smärtstillande, febernedsättande och inflammationshämmande effekt. Acetylsalicylsyra lindrar smärta genom att motverka bildningen av speciella ämnen, prostaglandiner. Den febernedsättande effekten beror på att acetylsalicylsyra ökar kroppens värmeavgivning. Koffein förstärker den smärtstillande effekten av acetylsalicylsyra. Koffein har även en smärtstillande effekt genom sin sammandragande verkan på utvidgade blodkärl i hjärnan t.ex. vid migrän. Koffein har även en uppiggande verkan.

  Treo ger med vatten en klar lösning som är skonsammare mot magen än vanliga fasta tabletter med acetylsalicylsyra. Treo börjar verka inom 30 minuter. Effekten är som störst efter 1-2 timmar.


  Detta läkemedel används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t.ex. huvudvärk, inklusive migränhuvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, menstruationssmärtor samt vid feber vid förkylningssjukdomar.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Treo

  Använd inte Treo

  - om du är allergisk mot acetylsalicylsyra, koffein eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  - om du har fått någon överkänslighetsreaktion såsom astma, andningssvårigheter, hösnuva eller nässelfeber vid intag av acetylsalicylsyra eller vissa andra läkemedel mot inflammation

  - om du har magsår

  - om du har blödarsjuka eller minskat antal blodplättar (trombocytopeni)

  - om du har skrumplever

  - om du har svår hjärtsvikt

  - om du har svår njursjukdom

  - om du är gravid under de sista tre månaderna av graviditeten.

  Varningar och försiktighet

  Högre doser än de rekommenderade kan medföra allvarliga risker. Använd inte olika sorters smärtlindrande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift.


  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Treo:

  - om du har astma

  - om du har lätt till måttlig hjärtsvikt

  - om du har njursjukdom eller leversjukdom, speciellt vid samtidig behandling med vätskedrivande läkemedel

  - om du behandlas med läkemedel som hämmar blodets levring

  - om du har haft magsår

  - om du är överkänslig mot acetylsalicylsyra, ibuprofen eller andra antiinflammatoriska medel.


  Treo kan på grund av koffeininnehållet försvåra insomnandet om man tar den nära sänggåendet.


  Treo är avsett för tillfälliga besvär.

  Barn och ungdomar

  Treo ska inte användas av barn under 14 år.


  Läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra ska inte ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats beroende på risken för uppkomst av Reyes syndrom, ett sällsynt men allvarligt sjukdomstillstånd.

  Andra läkemedel och Treo

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel.


  Behandling med Treo kan påverka eller påverkas av vissa läkemedelssubstanser mot:

  • blodproppar (t.ex. warfarin)

  • avstötning av organ efter transplantation (ciklosporin, takrolimus)

  • högt blodtryck (t.ex. diuretika)

  • smärta och inflammation (t.ex. kortikosteroider)

  • gikt (probenecid)

  • cancer och reumatoid artrit (metotrexat)

  • vissa läkemedel mot grön starr även kallat glaukom (t.ex. acetazolamid)

  • rytmrubbningar i hjärtat (digoxin)

  • depression (selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) t.ex. fluvoxamin)

  • manodepressiv sjukdom, schizofreni (litium, klozapin)

  • epilepsi (fenytoin, valproinsyra, karbamazepin)

  • diabetes typ II (sulfonureider)

  • höga blodfetter (nikotinsyra)

  • infektion (ciprofloxacin, norfloxacin)

  • allergi (fenylpropanolamin)

  Användning av Treo med mat och dryck

  Treo i kombination med alkohol kan öka risken för blödning i mag-tarmkanalen.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Gravida kvinnor ska inte använda Treo under de tre sista månaderna av graviditeten. Intag av Treo ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination.


  Acetylsalicylsyra och koffein passerar över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Treo under amning.


  Treo kan, som många antiinflammatoriska läkemedel (s.k. NSAID), försvåra möjligheten att bli gravid och rekommenderas därför inte till kvinnor som försöker bli gravida. Påverkan är tillfällig, d.v.s upphör när man slutar använda dessa typer av läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Treo kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, t.ex. på grund av biverkningar som yrsel och trötthet. Detta bör man tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Treo innehåller natrium

  Treo innehåller ca 12 mmol natrium per dos. De som ordinerats saltfattig kost ska därför inte använda Treo.


  3. Hur du använder Treo

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisning från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vuxna samt ungdomar över 14 år: 1-2 tabletter 1-3 gånger per dygn eller enligt läkares föreskrift, högst 6 tabletter per dygn.

  Mer än 2 brustabletter åt gången ger ej bättre smärtstillande effekt. Kontakta läkaren om symptomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och migrän och inom 5 dagar vid smärta.


  Användning för barn

  Treo ska inte ges till barn under 14 år.


  Varning: Ska inte ges till personer under 18 år med feber

  utan att läkare tillfrågats beroende på risken för uppkomst av Reyes syndrom, ett sällsynt men allvarligt sjukdomstillstånd.

  Brustabletten ska lösas i ett ½ glas vatten.

  Om du använt för stor mängd av Treo

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Symtom på överdos kan vara: huvudvärk, yrsel, kramper, kräkningar, öronsusningar, hjärtklappning (takykardi), buksmärtor, irritation, oro och andnöd.

  Om du har glömt att använda Treo

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Treo orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Ökad risk för blödningar, särskilt från slemhinnan i mag-tarmkanalen. Hjärtklappning, oro, sömnlöshet, darrningar. Magbesvär, t.ex. halsbränna, illamående.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Överkänslighetsreaktioner, vanligen i form av nässelutslag, nässelfeber, hösnuva eller astma. Risken för överkänslighetsreaktioner ökar hos patienter med allergi eller astma. Magsår och magblödning vid regelbunden användning. Trötthet, yrsel, öronsusningar, svettning.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Svår blödning från mag-tarmkanalen. Leverpåverkan, svåra hudreaktioner, njurpåverkan.

  Minskat antal blodplättar. Upplösning av röda blodkroppar vid ärftlig brist på ett speciellt ämnesomsättningsenzym (glukos-6-fosfatdehydrogenas).


  Mindre blodförluster kan i enstaka fall leda till blodbrist.


  Yrsel och öronsusningar kan vara symtom på överdosering.


  Acetylsalicylsyra kan eventuellt öka risken för Reyes syndrom hos barn och ungdom i samband med sjukdomar orsakade av virus, framför allt vattkoppor och influensa. Reyes syndrom är mycket sällsynt. Symtomen utgörs av tecken på svullnader i hjärnan och leverpåverkan, ibland med lågt blodsocker.  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Treo ska förvaras

  Förvaras i originalförpackning. Fuktkänsligt.


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - De aktiva substanserna är: acetylsalicylsyra 500 mg, koffein 50 mg.

  - Övriga innehållsämnen är: natriumkarbonat, citronsyra, natriumvätekarbonat, povidon, simetikon, natriumdivätecitrat, natriumcitrat, mannitol, dokusatnatrium.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Treo brustabletter är 20 mm diameter, vita, plana.


  Aluminiumrör, 10 st, 20 st

  Aluminiumrör med ytterkartong, 60 st (3x20)

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Meda AB

  Box 906

  170 09 Solna

  Tel: 08-630 19 00

  E-mail: info@medasverige.se


  Tillverkare

  Hermes Arzneimittel GmbH

  Hans-Urmiller-Ring 52

  82515 Wolfratshausen

  Tyskland


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-02-11


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.