Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Loperamid Mylan kapsel

2 mg | 16 st

Maxantal per beställning: 5

32:50
Jämförpris: 2:03/st
st
Köp
 • Webblager +10 st Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Loperamid Varunummer: 011692 Apotekets varuid: 19007
 • Stoppar tillfällig diarré
 • Minskar tarmrörelserna och motverkar vätskeförlust
 • Från 12 år. Om du inte blivit bättre inom 2 dygn ska läkare kontaktas.
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Loperamid Mylan är och vad det används för

  Loperamid Mylan används vid tillfällig (akut) diarré. Kan även ordineras av läkare för annan användning som långvarig (kronisk) diarré och vid "påse på magen" (stomier) efter vissa mag-tarmoperationer eller vid oförmåga att hålla avföringen (fecesinkontinens).

  Kapslarna innehåller loperamidhydroklorid som minskar diarrén genom att normalisera de överdrivna tarmrörelserna och som även underlättar upptag av vatten och salter från tarmen.

  Om du köpt Loperamid Mylan receptfritt måste du tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 dagar.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Loperamid Mylan

  2 mg kapslar
  Loperamidhydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Vissa förpackningar av detta läkemedel är receptfria för att du skall kunna motverka lätta besvär utan läkarhjälp. Loperamid Mylan måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Om detta läkemedel har ordinerats åt dig bör du inte ge det till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du köpt Loperamid Mylan receptfritt, måste du kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 dygn.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Loperamid Mylan är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Loperamid Mylan
  3. Hur du använder Loperamid Mylan
  4. Eventuella biverkningar
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Loperamid Mylan är och vad det används för

  Loperamid Mylan används vid tillfällig (akut) diarré. Kan även ordineras av läkare för annan användning som långvarig (kronisk) diarré och vid "påse på magen" (stomier) efter vissa mag-tarmoperationer eller vid oförmåga att hålla avföringen (fecesinkontinens).


  Kapslarna innehåller loperamidhydroklorid som minskar diarrén genom att normalisera de överdrivna tarmrörelserna och som även underlättar upptag av vatten och salter från tarmen.


  Om du köpt Loperamid Mylan receptfritt måste du tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 dagar.


  2. Vad du behöver veta innan du använder Loperamid Mylan

  Använd inte Loperamid Mylan

  • om du är allergisk mot loperamidhydroklorid eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • till barn under 12 år.

  • om avföringen innehåller blod eller om du har diarré med hög feber.

  • om du har inflammation i tjockarmen (ulcerös kolit eller pseudomembranös kolit) efter intag av antibiotika.

  • om du har inflammation i tarmen orsakad av s k invasiva organismer (t ex Salmonella, Shigellaeller Campylobakter).

  • om passagen av föda genom tarmen redan är långsam, t ex om du är förstoppad eller besväras av uppspänd buk.

  Varningar och försiktighet

  • Loperamid Mylan behandlar endast symtomen vid diarré. I vissa fall kan orsaken till din diarré kräva behandling. Om symtomen håller i sig eller blir värre, kontakta din läkare. Om du har allvarlig diarré förlorar kroppen mer vätska, socker och salter än normalt. Du behöver ersätta vätskeförlusten genom att dricka mer än du vanligtvis gör. Fråga apotekspersonalen om preparat som ersätter socker och salter.

  • Om tillfällig diarré inte upphört efter två dygns behandling avbryt behandlingen och kontakta läkare.

  • Vid tecken på förstoppning eller andra tecken på försämrad tarmpassage avbryt behandlingen och kontakta läkare.

  • Om du har en leversjukdom bör du rådgöra med läkare innan du påbörjar behandling med tabletterna. Några av biverkningarna kan bli mer besvärliga.

  • Om du har AIDS och din mage svullnar upp ska du omedelbart sluta ta tabletterna och kontakta läkare.

  Barn

  Loperamid Mylan skall inte ges till barn under 12 år.


  Andra läkemedel och Loperamid Mylan

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Loperamid Mylan om de tas samtidigt. Exempel på sådana läkemedel är:

  • kolestyramin och gemifibrozil (används för att behandla högt kolesterol)

  • kinidin (används för att behandla rubbningar i hjärtrytmen och malaria)

  • ritonavir (används för att behandla HIV-infektion och AIDS)

  • ciklosporin (hämmar immunförsvaret)

  • verapamil (används för att behandla högt blodtryck)

  • erytromycin och klaritromycin (antibiotika)

  • itrakonazol och ketokonazol (används för att behandla svampinfektioner)

  • desmopressin som tas via munnen (används mot t ex nattliga urinträngningar och för att kontrollera törst och urinproduktion hos patienter med central diabetes insipidus)

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Erfarenhet av användning under graviditet är begränsad. Rådfråga läkare innan du tar Loperamid Mylan om du är gravid eller tror att du är gravid.


  Amning

  Ta inte Loperamid Mylan om du ammar. Små mängder av läkemedlet kan gå över till modersmjölken.


  Körförmåga och användning av maskiner

  Detta läkemedel kan göra att du känner dig yr, trött eller dåsig. Om du känner av dessa symtom ska du inte köra bil eller använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Loperamid Mylan innehåller laktos:

  Loperamid Mylan kapslar innehåller laktosmonohydrat. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.  3. Hur du använder Loperamid Mylan

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar om det ordinerats åt dig personligen eller exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel om du köpt det receptfritt. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  • Svälj rätt antal kapslar hela tillsammans med vätska

  • Använd inte mer än den angivna dosen

  Vid tillfällig diarré:

  Vanlig dos för vuxna och ungdomar från 12 år: Börja med 2 kapslar. Om diarrén inte upphört inom 2-3 timmar ta 1 kapsel åt gången efter varje lös avföring. Ta högst 8 kapslar per dygn. Ta Loperamid Mylan högst 2 dygn i sträck. Läkare kan ordinera annan dosering.

  Vid kronisk diarré: Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig.

  Vanlig dos för vuxna och ungdomar från 12 år: 1-8 kapslar per dygn. Ta högst 8 kapslar per dygn.


  Ge inte Loperamid Mylan kapslar till barn under 12 år.

  Om du har tagit för stor mängd av Loperamid Mylan

  För många kapslar kan orsaka dåsighet, göra det svårt att tänka klart eller utföra normala aktiviteter. Dina muskler kan kännas stela eller så kan du uppleva att du har svårt att andas. Du kan bli torr i munnen eller få förminskade pupiller. Du kan få ont i magen, känna dig sjuk eller kräkas, bli förstoppad eller ha svårt att kasta vatten.


  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du har glömt att ta Loperamid Mylan

  Ta en kapsel efter nästa lösa avföring (tarmtömning). Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Loperamid Mylan och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande sällsynta symtom:

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja eller nässelutslag och andningssvårigheter. Detta är tecken på angioödem.

  • extrem trötthet, koordinationsproblem och medvetslöshet eller sänkt medvetandegrad.

  • svåra magsmärtor och/eller svullen mage vilket kan vara tecken på blockerad eller förstorad tarm.

  • Lyell´s syndrom (toxisk epidermal nekrolys): Allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning av överhuden och ytliga slemhinnor).

  • Stevens-Johnsons syndrom: En extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor exempelvis genitalier.

  Följande biverkningar är rapporterade:

  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): 

  • förstoppning

  • illamående

  • gaser

  • huvudvärk

  • yrsel.

  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): 

  • sömnighet

  • smärtor eller obehag i magen

  • muntorrhet

  • kräkningar

  • matsmältningsbesvär

  • utslag.

  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare): 

  • överkänslighetsreaktioner såsom anafylaktisk chock

  • muskelstelhet

  • små pupiller

  • klåda

  • nässelfeber

  • svårigheter att kissa

  5. Hur Loperamid Mylan ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat.” eller ”Exp.”.


  Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är loperamidhydroklorid. Varje kapsel innehåller 2 mg loperamidhydroklorid.

  • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 100 mg, majsstärkelse, magnesiumstearat, gelatin, titandioxid (färgämne E171), svart järnoxid (färgämne E172), erytrosin (färgämne E127), kinolingult (färgämne E104), indigokarmin (färgämne E132).

  • Märkbläck: Ammoniumhydroxid (E527), povidon, shellack, simetikon, natriumhydroxid, titandioxid (E171).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Kapslarna är hårda, mörkgrön/lila, märkta ”LOPERA-MIDE 2”.


  Förpackningsstorlekar:

  16 st (tryckförpackning) receptfri

  16x1 st (tryckförpackning, endos) receptfri

  40 st (tryckförpackning)

  40x1 st (tryckförpackning, endos)

  100 st (tryckförpackning)

  100x1 st (tryckförpackning, endos)

  250 st (plastburk)


  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Mylan AB, Box 23033, 104 35 Stockholm. Tel: 08-555 227 50, Fax: 08-555 227 51,

  E-post: inform@mylan.se


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-06-09


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.