Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Imodium Plus tablett

2 mg/125 mg | 12 st

Maxantal per beställning: 5

62:90
Jämförpris: 5:24/st
st
Köp
 • Webblager +10 st Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Imodium Verksamt ämne: Loperamid, Dimetikon (Simetikon) Varunummer: 583813 Apotekets varuid: 15975
 • Behandlar tillfällig diarré, normaliserar tarmrörelserna och motverkar vätskeförlust
 • Minskar magknip, uppkördhet och gaser
 • Från 12 år. Om du inte blivit bättre inom 2 dygn ska läkare kontaktas.
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD IMODIUM PLUS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Tabletterna innehåller två aktiva ämnen:

  Imodium Plus tabletter används för att behandla tillfällig diarré när diarrén är förenad med magknip, uppkördhet och gasbildning.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Imodium Plus

  2 mg/125 mg tabletter
  Loperamidhydroklorid, Dimetikon

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 dagar.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD IMODIUM PLUS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER IMODIUM PLUS
  3. HUR DU ANVÄNDER IMODIUM PLUS
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR IMODIUM PLUS SKA FÖRVARAS
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. VAD IMODIUM PLUS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


  Tabletterna innehåller två aktiva ämnen:

  • Loperamidhydroklorid, som minskar diarrén genom att normalisera de överdrivna tarmrörelserna och som även underlättar upptag av vatten och salter från tarmen.

  • Dimetikon, som löser upp de gasbubblor i magtarmkanalen som orsakar magknip och uppkördhet.

  Imodium Plus tabletter används för att behandla tillfällig diarré när diarrén är förenad med magknip, uppkördhet och gasbildning.

  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER IMODIUM PLUS

  Använd inte Imodium Plus

  • till barn under 12 år.

  • om du är allergisk (överkänslig) mot loperamidhydroklorid, dimetikon eller mot något av övriga innehållsämnen i tabletterna (se avsnitt 6).

  • om du har feber (över 38°C) eller blod i avföringen.

  • om du har ett skov av en inflammatorisk tarmsjukdom såsom ulcerös kolit.

  • om du har allvarlig diarré efter att ha använt antibiotika.

  • om du är förstoppad eller om din mage verkar vara svullen.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Imodium Plus.

  • Imodium Plus behandlar endast symtomen vid diarré. I vissa fall kan orsaken till din diarré kräva behandling. Om symtomen håller i sig eller blir värre, kontakta din läkare. Om du har allvarlig diarré förlorar kroppen mer vätska, socker och salter än normalt. Du behöver ersätta vätskeförlusten genom att dricka mer än du vanligtvis gör. Fråga apotekspersonalen om preparat som ersätter socker och salter.

  • Om du har AIDS och din mage svullnar upp ska du omedelbart sluta ta tabletterna och kontakta läkare.

  • Om du har en leversjukdom bör du rådgöra med din läkare innan du påbörjar behandling med tabletterna. Några av biverkningarna kan bli mer besvärliga.

  Barn

  Barn under 12 år ska inte ta Imodium Plus.

  Andra läkemedel och Imodium Plus

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel inklusive:


  • kinidin (används för att behandla rubbningar i hjärtrytmen och malaria)

  • itrakonazol eller ketokonazol (medel mot svamp)

  • gemfibrozil (används för att behandla högt kolesterol)

  • ritonavir (används för att behandla HIV-infektion och AIDS)

  • desmopressin (används för att kontrollera törst och urinproduktion hos patienter med diabetes insipidus)


  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana eftersom Imodium Plus kan interagera med dem.

  Graviditet och amning

  Graviditet: Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Amning: Ta inte Imodium Plus om du ammar. Små mängder av läkemedlet kan gå över till modersmjölken.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Detta läkemedel kan göra att du känner dig yr, trött eller dåsig. Om du känner av dessa symtom ska du inte köra bil eller använda maskiner.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. HUR DU ANVÄNDER IMODIUM PLUS

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från apotekspersonal. Rådfråga apotekspersonal om du är osäker.


  • Svälj tabletterna hela med vatten.

  • Endast för oral användning.

  • Använd inte mer än den rekommenderade dosen.


  Svälj 2 tabletter till att börja med. Ta därefter 1 tablett efter varje lös avföring (tarmtömning). Ta högst 4 tabletter per dygn. Om du inte är bättre efter 2 dagar, sluta ta tabletterna och kontakta läkare.


  Användning för barn och ungdomar mellan 12 och 18 år

  Svälj 1 tablett till att börja med. Ta därefter 1 tablett efter varje lös avföring (tarmtömning). Ta högst 4 tabletter per dygn. Om du inte är bättre efter 2 dagar, sluta ta tabletterna och kontakta läkare.


  Användning för barn och ungdomar under 12 år

  Ge inte Imodium Plus tabletter till barn under 12 år.

  Om du har tagit för stor mängd av Imodium Plus

  För många tabletter kan orsaka dåsighet, göra det svårt att tänka klart eller utföra normala aktiviteter. Dina muskler kan kännas stela eller så kan du uppleva att du har svårt att andas. Du kan bli torr i munnen eller få förminskade pupiller. Du kan få ont i magen, känna dig sjuk eller kräkas, bli förstoppad eller ha svårt att kasta vatten.


  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t. ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen, tel. 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Imodium Plus

  Ta en tablett efter nästa lösa avföring (tarmtömning). Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta ta läkemedlet och sök omedelbart upp läkare om du får något av följande:

  Allergiska reaktioner inklusive svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, oförklarligt väsande ljud vid andning, andnöd som kan åtföljas av hudutslag eller nässelfeber.


  Sluta ta läkemedlet och prata med din läkare om du får något av följande:

  • Svårigheter att kasta vatten

  • Svår buksmärta, utbuktande eller svullen mage eller feber vilket kan vara tecken på blockerad eller förstorad tarm.

  • Allvarlig förstoppning


  Följande biverkningar kan också uppträda:

  Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  Huvudvärk, illamående, smakförändringar.


  Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  Sömnighet, yrsel, kraftlöshet förstoppning, kräkningar, matsmältningsbesvär, gasbildning, muntorrhet, utslag


  Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

  Medvetslöshet eller sänkt medvetandegrad, små pupiller, hudutslag som kan leda till svår blåsbildning och hudavlossning, nässelfeber, klåda, trötthet.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR IMODIUM PLUS SKA FÖRVARAS


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på blisterkartorna och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration


  • De aktiva substanserna är loperamidhydroklorid (2 mg per tablett) och simetikon (mätt som 125 mg dimetikon per tablett).

  • Övriga innehållsämnen är vattenfritt kalciumvätefosfat, mikrokristallin cellulosa, acesulfamkalium, syntetisk vaniljsmak (innehållande propylenglykol, maltodextrin och bensylalkohol), natriumstärkelseglykolat (Typ A) och stearinsyra.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Tabletterna är vita, kapselformade och märkta med “IMO” på ena sidan, den andra sidan är märkt med “2” och “125” med en linje emellan..

  Varje förpackning innehåller: 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18 eller 20 tabletter i blisterkartor.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  McNeil Sweden AB, Solna Tel: 08-503 385 00

  E-mail: med-info@its.jnj.com


  Tillverkare:

  Janssen-Cilag SPA, Via C. Janssen, 04100 Borgo San Michele, Latina, Italien.  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2016-10-24

Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.