Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Dimor filmdragerad tablett

2 mg | 16 st

Maxantal per beställning: 5

32:50
Jämförpris: 2:03/st
st
Köp
 • Webblager +10 st Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Dimor Verksamt ämne: Loperamid Varunummer: 399709 Apotekets varuid: 20873
 • Stoppar tillfällig diarré
 • Minskar tarmrörelserna och motverkar vätskeförlust
 • Från 12 år. Om du inte blivit bättre inom 2 dygn ska läkare kontaktas.
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD DIMOR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Dimor används vid tillfällig (akut) diarré. Dimor kan även ordineras av läkare för annan användning som långvarig (kronisk) diarré och vid "påse på magen" (stomier) efter vissa mag-tarmoperationer eller vid oförmåga att hålla avföringen (faecesinkontinens).

  Om du köpt Dimor receptfritt måste du tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 dagar.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Dimor

  2 mg filmdragerade tabletter
  Loperamidhydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel Den innehåller information som är viktig för dig.

  Vissa förpackningar av detta läkemedel är receptfria för att du ska kunna motverka lätta besvär utan läkarhjälp. Dimor måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Om du köpt Dimor receptfritt, måste du tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 dagar.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD DIMOR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR DIMOR
  3. HUR DU TAR DIMOR
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR DIMOR SKA FÖRVARAS
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. VAD DIMOR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Dimor normaliserar tarmens rörelser, motverkar vätskeförlust och ökar förmågan att hålla avföringen.

  Dimor används vid tillfällig (akut) diarré. Dimor kan även ordineras av läkare för annan användning som långvarig (kronisk) diarré och vid "påse på magen" (stomier) efter vissa mag-tarmoperationer eller vid oförmåga att hålla avföringen (faecesinkontinens).


  Om du köpt Dimor receptfritt måste du tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 dagar.

  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR DIMOR

  Ta inte Dimor

  • om du är allergisk mot loperamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),

  • till barn under 12 år,

  • om du har hög feber eller blod i avföringen (akut dysenteri),

  • vid akuta symtom på inflammation i tjocktarmen (ulcerös kolit),

  • vid inflammation i tunn- och tjocktarm orsakad av invasiva bakterier, inklusive Salmonella, Shigella och Campylobacter,

  • vid inflammationsliknande tillstånd i tjocktarmen orsakade av antibiotika (pseudomembranös kolit),

  • om passagen av föda genom tarmen redan är långsam, t ex vid förstoppning eller utspänd buk.

  Varningar och försiktighet

  - Behandling med Dimor lindrar symtom men botar inte orsaken. Före långtidsbehandling ska därför bakomliggande sjukdom utredas och behandling mot denna sättas in i första hand.

  - Om tillfällig diarré inte har upphört efter 2 dygns behandling, avbryt behandlingen och kontakta läkare.

  - Om du har nedsatt leverfunktion bör du rådgöra med läkare innan behandling med Dimor påbörjas.

  - Vid diarrétillstånd förlorar kroppen mer vätska och salter än normalt. Särskilt barn är känsliga för uttorkning. Ersätt vätskeförlusten genom att dricka mycket. Ge inte Dimor till barn under 12 år utan läkares ordination.

  - Om du har AIDS och din mage svullnar upp ska du omedelbart sluta att ta tabletterna och kontakta läkare.

  Andra läkemedel och Dimor

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Dimor om de tas samtidigt. Exempel på sådana läkemedel är

  • kinidin (medel mot rubbningar i hjärtrytmen),

  • ritonavir (medel mot HIV/AIDS),

  • itrakonazol och ketokonazol (medel mot svamp),

  • gemfibrozil och kolestyramin (medel mot höga blodfetter),

  • desmopressin (medel mot sängvätning och en sjukdom orsakad av bristande produktion av antidiuretiskt hormon, s.k. diabetes insipidus).

  Dimor ska inte ges till barn under 12 år.

  Graviditet och amning

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


  Graviditet

  Erfarenheten av användning av Dimor under graviditet är begränsad. Rådgör med läkare före användning av Dimor under graviditet.


  Amning

  Ta inte Dimor om du ammar. Små mängder av läkemedlet kan gå över i modersmjölken.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Trötthet, yrsel och dåsighet kan förekomma vid behandling med Dimor.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all informtion i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Dimor innehåller laktos

  Dimor innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. HUR DU TAR DIMOR

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Vid tillfällig diarré

  Vanlig dos för vuxna: Börja med 2 tabletter. Om diarrén inte har upphört inom 2-3 timmar, ta 1 tablett efter varje lös avföring. Ta högst 8 tabletter per dygn. Använd Dimor högst 2 dygn i sträck. Läkare kan ha ordinerat annan dosering.

  Vid kronisk diarré

  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

  Vanlig dos för vuxna: 1-8 tabletter per dygn. Ta högst 8 tabletter per dygn.


  Tabletterna bör sväljas hela med ett halvt glas vatten.


  Användning för barn

  Dimor ska inte ges till barn under 12 år.

  Om du har tagit för stor mängd av Dimor

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Dimor

  Ta inte dubbel dos för att kompensera glömd tablett.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Dimor och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårighet att sälja eller nässelutslag och andningssvårigheter. Detta är tecken på angioödem.

  • extrem trötthet, koordinationsproblem och medvetandeförlust eller medvetandesänkning.

  • svåra magsmärtor och/eller svullen mage vilket kan vara tecken på blockerad eller förstorad tarm.

  • Lyell´s syndrom (toxisk epidermal nekrolys): Allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning av överhuden och ytliga slemhinnor).

  • Stevens-Johnsons syndrom: En extrem kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor exempelvis genitalier.

  Följande biverkningar är rapporterade från kliniska prövningar:

  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): förstoppning, illamående, väderspänning/gasbildning, huvudvärk och yrsel.

  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare: smärtor eller obehag i magen, muntorrhet, kräkningar, matsmältningsbesvär och utslag.


  Följande biverkningar är rapporterade efter marknadsföring:

  Överkänslighetsreaktioner (såsom anafylaktisk chock), sömnighet, muskelstelhet, högt blodtryck, små pupiller, klåda, nässelfeber samt svårigheter att kissa.  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR DIMOR SKA FÖRVARAS

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är loperamidhydroklorid. Varje tablett innehåller 2 mg loperamidhydroklorid.

  • Övriga innehållsämnen är majsstärkelse, laktosmonohydrat 42,8 mg, mikrokristallin cellulosa, kopovidon, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol 6000, simetikonemulsion (innehåller dimetikon, silikondioxid, metylcellulosa, sorbinsyra och vatten).


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Dimor tabletter är vita och runda, märkta med "L" på ena sidan. Diameter: 7 mm.

  Blisterförpackningar: 16, 40 x 1 och 100 x 1 tabletter.

  Plastburk: 500 tabletter (endast för dosdispensering och sjukhusbruk).

  Innehavare av godkännande för försäljning

  ratiopharm GmbH, Graf-Arco Strasse 3, D-89079 Ulm, Tyskland.


  Ombud

  Nordic Drugs AB, Box 300 35, 200 61 Limhamn

  Tillverkare

  Merckle GmbH, Blaubeuren, Tyskland


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2015–01–21

Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.