Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Otrivin nässpray

1 mg/ml | 10 ml

Webbpris

29:-
Jämförpris: 2900:-/l
Butikspris 45:-
st
Köp
 • Webblager +10 st Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Otrivin Verksamt ämne: Xylometazolin Varunummer: 439794 Apotekets varuid: 17103
 • Lindrar nästäppa vid förkylning, avsvällande och gör det lättare att andas
 • Utan konserveringsmedel
 • Från 12 år. Används inte mer än 10 dagar i följd.
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Otrivin utan konserveringsmedel är och vad det används för

  Otrivin är en nässpray med avsvällande effekt. Otrivin används för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning och akut bihåleinflammation.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Otrivin utan konserveringsmedel

  1 mg/ml och 0,5 mg/ml nässpray
  xylometazolinhydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  - Du bör kontakta läkare om du inte blir bättre inom 10 dagar eller om symtomen försämras. Om du får hög feber, nackstelhet, kraftig värk över pannan och/eller vid näsroten eller blir röd och svullen i huden kring ögat bör denna kontakt ske snarast.

  - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Otrivin utan konserveringsmedel är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Otrivin utan konserveringsmedel
  3. Hur du använder Otrivin utan konserveringsmedel
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Otrivin utan konserveringsmedel ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Otrivin utan konserveringsmedel är och vad det används för

  Otrivin är en nässpray med avsvällande effekt. Otrivin används för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning och akut bihåleinflammation.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Otrivin utan konserveringsmedel

  Använd inte Otrivin utan konserveringsmedel

  - om du är överkänslig mot xylometazolin eller mot något av de övriga innehållsämnena (anges i avsnitt 6).

  - om du har fått hypofysen bortopererad eller efter operation där hjärnhinnan kan ha skadats

  - om du har glaukom med trång kammarvinkel

  - om du har inflammatorisk torr näsa eller om du har inflammation som är förknippad med tunn nässlemhinna med eller utan snuva


  Berätta för din läkare eller apotekspersonal om något av ovanstående gäller dig. Under dessa omständigheter är Otrivin inte lämplig för dig.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du avänder Otrivin.

  - om du har högt blodtryck

  - om du har hjärt- kärlsjukdomar

  - om du har ökad frisättning av sköldkörtelhormon (hypertyreos)

  - om du har diabetes

  - om du har så kallat feokromocytom, en tumör i binjuren som producerar stora mängder adrenalin eller noradrenalin

  - om du har prostataförstoring

  - om du använder monoaminoxidashämmare eller om du har använt det under de senaste två veckorna


  Använd inte Otrivin utan att tala med din läkare eller apotekspersonal om något av ovanstående gäller dig.


  Personer som är känsliga för läkemedel med adrenalinliknande effekt (t ex adrenalin, efedrin) kan få biverkningar i form av sömnstörning, yrsel, darrningar, hjärtklappning eller förhöjt blodtryck och bör därför inte använda Otrivin utan att först ha talat med läkare.


  För att undvika läkemedelsinducerad nästäppa, något som kan leda till fysiskt läkemedelsberoende, skall Otrivin inte användas längre än 10 dagar.


  Otrivin skall inte användas i ögon eller mun. Överskrid inte rekommenderad dos, särskilt inte hos barn och äldre.

  Barn och ungdomar

  Otrivin 1 mg/ml nässpray skall inte användas av barn under 12 år.

  Otrivin 0,5 mg/ml skall inte ges till barn under 1 år.

  Andra läkemedel och Otrivin utan konserveringsmedel

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Behandlingen med Otrivin kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med tricykliska (t ex klomipramin, amitriptylin) eller tetracykliska (t ex maprotelin) antidepressiva läkemedel. Behandlingen med Otrivin kan påverka effekten av monoaminoxidashämmare. Det gäller vid samtidig användning och då monoaminoxidashämmare använts under de senaste två veckorna före behandlingen med Otrivin.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Som en försiktighetsåtgärd skall Otrivin inte användas av ammande eller gravida kvinnor annat än efter förskrivning från läkare.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Otrivin påverkar inte din förmåga att framföra fordon..


  3. Hur du använder Otrivin utan konserveringsmedel

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonalen. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Nässpray 0,5 mg/ml

  Barn från 1 till 12 år: 1 spraydusch i varje näsborre vid behov 2-3 gånger dagligen. Använd inte mer än 3 sprayduschar dagligen i varje näsborre. Används högst 10 dagar i följd.


  Varje spraydusch innehåller 0,07 ml lösning.


  Nässpray 1 mg/ml

  Vuxna och barn över 12 år: 1 spraydusch i varje näsborre vid behov 2-3 gånger dagligen. Använd inte mer än 3 sprayduschar dagligen i varje näsborre. Används högst 10 dagar i följd.


  Varje spraydusch innehåller 0,14 ml lösning.


  Det rekommenderas att dagens sista användning av Otrivin sker just före sänggående. Annan dos enligt läkares föreskrift. Vid användning under längre tid än 10 dagar i följd kan Otrivin ge nästäppa.


  Effekten märks inom några minuter och varar i upp till 10 timmar.

  Bruksanvisning:

  1. Snyt ur näsan. Ta av den genomskinliga plasthatten. Klipp inte av spetsen.

  Bild 1


  2. Nässpray 0,5 mg/ml
  Innan sprayen används för första gången, pumpa ett par gånger i luften så att en jämn dusch erhålls.

  Nässpray 1 mg/ml

  Före första användningen, förbered pumpen genom att spraya 4 gånger. När pumpen förberetts håller den sig laddad genom hela behandlingsperioden. Om sprayen inte levererar under pumpning eller inte har använts på mer än 7 dagar behöver pumpen förberedas igen med samma antal sprayningar som inför före första användningen.

  Bild 2  3. Håll sprayflaskan som på bilden.

  Bild 3


  4. För in spetsen i ena näsborren och pumpa 1 gång. Upprepa proceduren i den andra näsborren.

  Bild 4


  Om du använt för stor mängd av Otrivin utan konserveringsmedel

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Otrivin utan konserveringsmedel

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta använda Otrivin och sök vård omedelbart om du upplever någon av följande reaktioner som kan vara tecken på en allergisk reaktion:

  • svårighet att andas eller svälja

  • svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals

  • svår klåda på huden med röda utslag eller knottrig hud


  Vanliga (mer än 1 av 100 patienter): Huvudvärk, illamående, sveda eller lokal irritation i näsan, torr nässlemhinna


  Okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Allergiska reaktioner (utslag, klåda), oregelbunda eller snabba hjärtslag, ökat blodtryck och övergående dimsyn


  Om Otrivin används längre än 10 dagar i följd kan nästäppa uppstå.

  5. Hur Otrivin utan konserveringsmedel ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är xylometazolinhydroklorid 0,5 mg/ml resp. 1,0 mg/ml.

  - Övriga innehållsämnen är dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumklorid och renat vatten.

  - Innehållet är fritt från konserveringsmedel.


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Otrivin är en klar lösning som finns i flaskor om 10 ml.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Nykær 68, 2605 Brøndby, Danmark.


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-08-12


Liknande produkt

Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.