Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Zofron munlöslig Frystorkad tablett 8mg Blister, 10tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Ondansetron Varunummer: 504725 Apotekets varuid: 33086
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD ZOFRON MUNLÖSLIG ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Vuxna

  Zofron munlöslig ges förebyggande samt som behandling vid illamående och kräkningar i samband med cellgiftsbehandling, strålbehandling eller operation.

  Barn

  Zofron munlöslig ges förebyggande samt som behandling vid illamående och kräkningar i samband med cellgiftsbehandling till barn som är 6 månader och äldre samt i samband med operation till barn som är 1 månad och äldre.

  Ondansetron som finns i Zofron munlöslig kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Zofron munlöslig

  8 mg frystorkade tabletter
  ondansetron

   

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD ZOFRON MUNLÖSLIG ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU ANVÄNDER ZOFRON MUNLÖSLIG
  3. HUR DU ANVÄNDER ZOFRON MUNLÖSLIG
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR ZOFRON MUNLÖSLIG SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD ZOFRON MUNLÖSLIG ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Vuxna

  Zofron munlöslig ges förebyggande samt som behandling vid illamående och kräkningar i samband med cellgiftsbehandling, strålbehandling eller operation.


  Barn

  Zofron munlöslig ges förebyggande samt som behandling vid illamående och kräkningar i samband med cellgiftsbehandling till barn som är 6 månader och äldre samt i samband med operation till barn som är 1 månad och äldre.


  Ondansetron som finns i Zofron munlöslig kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. INNAN DU ANVÄNDER ZOFRON MUNLÖSLIG

  Använd inte Zofron munlöslig

  - om du är allergisk (överkänslig) mot ondansetron eller mot något av övriga innehållsämnen i Zofron munlöslig

  - om du använder apomorfin, ett läkemedel som används vid Parkinsons sjukdom.

  Var särskilt försiktig med Zofron munlöslig

  Rådgör med din läkare innan du påbörjar behandling:

  • om du har nedsatt leverfunktion, stopp eller hinder i tarmen (tarmobstruktion).

  • om du har problem med hjärtat samt om du tar eventuella läkemedel mot detta problem.

  • om du är överkänslig mot andra läkemedel mot illamående och kräkningar.

  • om du är äldre, då erfarenhet kring behandling av äldre är begränsad.

  Kontakta din läkare om du får andningsproblem, eftersom andningsproblem kan vara förstadium till en överkänslighetsreaktion.

  Användning av andra läkemedel

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel eller andra naturprodukter. Effekten av behandlingen kan påverkas om Zofron munlöslig och andra läkemedel tas samtidigt.


  Det är särskilt viktigt att du informerar din läkare om du använder något av följande läkemedel eftersom dessa kan påverka effekten av behandlingen:

  • fenytoin, karbamazepin – används vid epilepsi.

  • tramadol – smärtstillande läkemedel.

  • rifampicin – används vid tuberkulos

  • fluoxetin, paroxetin, sertralin, fluvoxamin, citalopram, escitalopram (SSRI-läkemedel) – används för att behandla depression och/eller oro

  • venlafaxin, duloxetin (SNRI-läkemedel) – används för att behandla depression och/eller oro.


  Samtidig användning av Zofron munlöslig och läkemedel som kan ge EKG-förändringar kan leda till mer uttalade EKG-förändringar.


  Samtidig användning av Zofron munlöslig och läkemedel som kan ge hjärtproblem (t ex antracykliner) kan öka risken för rytmrubbningar.


  Rådgör därför med din läkare om du använder andra läkemedel innan behandlingen med Zofron munlöslig påbörjas.

  Graviditet och amning

  Graviditet

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

  Zofron munlöslig rekommenderas inte under graviditet eftersom säkerheten inte fastställts. Rådgör därför med läkare före användning av Zofron munlöslig under graviditet.


  Amning

  Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Zofron munlöslig under amning annat än på bestämd ordination från läkare.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vissa biverkningar (synpåverkan och känsla av yrsel) kan uppträda som påverkar bilkörning eller användning av maskiner.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Zofron munlöslig

  Detta läkemedel innehåller en fenylalaninkälla. Kan vara skadligt för personer med fenylketonuri.

  Detta läkemedel innehåller natriumsaltet av metylparaben (E219) respektive propylparaben (E217) som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


  3. HUR DU ANVÄNDER ZOFRON MUNLÖSLIG

  Använd alltid Zofron munlöslig enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Du ska vara torr om händerna när du tar i tabletten. När tabletten placeras på tungan upplöses den och kan sväljas utan vatten.


  Illamående och kräkningar orsakade av cellgiftsbehandling eller strålbehandling

  Vuxna: Dosen av ondansetron kan varieras inom intervallet 8-32 mg per dygn, antingen som injektion eller peroralt. Vanlig startdos är 8 mg ondansetron som långsam intravenös injektion direkt före cellgiftsbehandling och därefter kan du få ytterligare doser om 8 mg till en maximal dygnsdos på 32 mg. Efter ett dygn kan du få 8 mg Zofron munlöslig 2 gånger dagligen under 2-5 dagar. Vid strålbehandling kan du ges 8 mg 2-3 gånger dagligen under hela behandlingsperioden och därefter i ytterligare 2-5 dagar.


  Barn och ungdomar (i åldern 6 månader till 17 år): Illamående och kräkningar orsakade av cellgiftsbehandling hos barn och ungdomar. Dosen är individuell och beräknas av läkaren utifrån barnets vikt eller kroppsyta.

  Ondansetron ges som en injektion omedelbart före kemoterapi och får inte överstiga 8 mg. Oral dosering kan påbörjas 12 timmar senare och fortsätta i upp till 5 dagar. Den totala dagliga dosen får inte överstiga vuxendosen på maximalt 32 mg.


  Behandling och förebyggande av illamående och kräkningar efter operation

  Vuxna, förebyggande och behandling: Vanlig dos är 4-8 mg en timme före narkos. Din läkare kan ha beslutat att ge läkemedlet som en injektion.


  Äldre, förebyggande och behandling: Erfarenheten av behandling av illamående efter operation hos äldre patienter är begränsad. Zofron munlöslig tolereras dock väl av patienter över 65 år vid cellgiftsbehandling och strålbehandling


  Barn och ungdomar (i åldern 1 månad till 17 år), förebyggande och behandling: Inga studier har genomförts på användning av Zofron munlöslig för att förebygga eller behandla illamående eller kräkning efter en operation; långsam intravenös injektion rekommenderas för detta ändamål.


  Nedsatt leverfunktion: Dygnsdosen bör ej överstiga 8 mg om du har måttligt till svårt nedsatt leverfunktion.

  Om du har använt för stor mängd av Zofron munlöslig

  Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (telefon 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Symtom vid överdosering:

  Tänkbart är dimsyn, dubbelseende, yrsel, huvudvärk, trötthet, snabb eller långsam hjärtrytm, lågt blodtryck, svår förstoppning, ofrivilliga muskelkramper, muskelryckningar, rastlöshet, överaktivitet, hallucinationer.

  Om du har glömt att använda Zofron munlöslig

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett dos.

  Om du slutar att använda Zofron munlöslig

  Sluta inte att ta dina tabletter utan att rådfråga läkare, även om du mår bra.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Zofron munlöslig orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 behandlade patienter):

  • Huvudvärk


  Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 behandlade patienter):

  • Värmekänsla, vallningar

  • Förstoppning

  • Lokala reaktioner på injektionsstället (vid intravenös administrering)


  Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 behandlade patienter):

  • Rörelsestörningar, ofrivilliga muskelryckningar, smärtsamma rörelser. Blickkramp när ögonen tvingas i en bestämd riktning, detta kan ge yrselliknande upplevelse.

  • Krampanfall

  • Oregelbunden hjärtrytm eller långsam hjärtverksamhet

  • Bröstsmärta

  • Lågt blodtryck

  • Hicka

  • Förhöjda levervärden vid leverfunktionstester


  Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1 000 behandlade patienter):

  • Överkänslighetsreaktioner

  • Övergående synförändringar t. ex. dimsyn (förekommer huvudsakligen vid injektionsbehandling)

  • Yrsel (vid snabb injektionsadministrering)


  Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 behandlade patienter):

  • Ett utbrett utslag med blåsor och flagning av huden på stor del av kroppsytan (toxisk epidermal nekrolys)

  • Övergående blindhet, oftast övergående inom 20 minuter (förekommer huvudsakligen vid injektionsbehandling)


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  5. HUR ZOFRON MUNLÖSLIG SKA FÖRVARAS

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 30 oC i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre

  används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  1 frystorkad tablett innehåller:

  Verksamt ämne: Ondansetron 8 mg.

  Hjälpämnen: gelatin, mannitol, aspartam, jordgubbsessens (innehåller alkohol*) samt natriumsaltet av metylparaben respektive propylparaben (konserveringsmedel E219 och E217)

  * 8 mg munlöslig frystorkad tablett kan innehålla upp till 0,003 mg alkohol.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Frystorkad tablett

  De frystorkade tabletterna är vita, runda, kupade

  Zofron munlöslig 8 mg frystorkad tablett finns tillgänglig i blisterförpackningar om 10 stycken

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Tillverkare

  Aspen Bad Oldesloe GmbH, Bad Oldesloe, Tyskland

  Catalent UK Swindon Zydis Ltd, Wilthshire, Storbritannien


  Importör/ Information lämnas av

  Omnia Läkemedel AB, Järnvägsgatan 11, 252 24 Helsingborg, Sverige


  Ompackare

  Orifice Medical AB, Aktergatan 4, 271 55 Ystad, Sverige


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2013–12–03

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.