Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Ziagen® Oral lösning 20mg/ml Plastflaska 240ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Abakavir Varunummer: 102006 Apotekets varuid: 16778
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Ziagen är och vad det används för

  Ziagen används för att behandla hivinfektion (infektion med humant immunbristvirus).

  Ziagen innehåller den aktiva substansen abakavir. Abakavir tillhör en grupp antiretrovirala läkemedel som kallas nukleosidanalog omvänt transkriptashämmare (NRTI).

  Ziagen botar inte hivinfektionen helt. Det reducerar antalet virus i kroppen och håller det på en låg nivå. Det ökar också antalet CD4-celler i blodet. CD4-celler är en typ av vita blodkroppar som är viktig för kroppen för att bekämpa infektioner.

  Alla patienter svarar inte på behandlingen med Ziagen på samma sätt. Din läkare kommer att kontrollera vilken behandlingseffekt du får.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Ziagen

  20 mg/ml oral lösning
  abakavir

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


  VIKTIG INFORMATION – Överkänslighetsreaktioner


  Ziagen innehåller abakavir (som också är en aktiv substans i läkemedel såsom Kivexa, Triumeq och Trizivir). En del patienter som tar abakavir kan utveckla en överkänslighetsreaktion (en allvarlig allergisk reaktion) som kan vara livshotande om de fortsätter att ta abakavirinnehållande läkemedel.

  Du måste noga läsa den information som står under rubriken ”Överkänslighetsreaktioner” i textrutan under avsnitt 4.


  I Ziagen-förpackningen medföljer ett varningskort som ska påminna dig och medicinsk personal om överkänslighetsreaktionen mot abakavir. Avlägsna kortet från förpackningen och bär det alltid med dig.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Ziagen är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Ziagen
  3. Hur du tar Ziagen
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Ziagen ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Ziagen är och vad det används för

  Ziagen används för att behandla hivinfektion (infektion med humant immunbristvirus).


  Ziagen innehåller den aktiva substansen abakavir. Abakavir tillhör en grupp antiretrovirala läkemedel som kallas nukleosidanalog omvänt transkriptashämmare (NRTI).


  Ziagen botar inte hivinfektionen helt. Det reducerar antalet virus i kroppen och håller det på en låg nivå. Det ökar också antalet CD4-celler i blodet. CD4-celler är en typ av vita blodkroppar som är viktig för kroppen för att bekämpa infektioner.


  Alla patienter svarar inte på behandlingen med Ziagen på samma sätt. Din läkare kommer att kontrollera vilken behandlingseffekt du får.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Ziagen

  Ta inte Ziagen:

  • om du är allergisk mot abakavir (eller mot andra läkemedel som innehåller abakavir, t ex Triumeq, Trizivir eller Kivexa) eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (se avsnitt 6)
   Var noga med att läsa hela informationen om överkänslighetsreaktioner i avsnitt 4.

   Kontrollera med din läkare
   om du tror att detta gäller dig.

  Var särskilt försiktig med Ziagen

  En del patienter som tar Ziagen mot hiv löper större risk för allvarliga biverkningar. Du behöver vara uppmärksam på de extra riskerna:

  • om du har måttlig eller svår leversjukdom

  • om du tidigare har haft någon leversjukdom, inkluderande hepatit B eller hepatit C.

  • om du är kraftigt överviktig (speciellt om du är kvinna).

  • om du har en allvarlig njursjukdom.

  Tala med din läkare om något av detta gäller dig. Du kan behöva extra kontroller, inkluderande blodprover, under tiden du medicinerar. Se avsnitt 4 för mer information.


  Överkänslighetsreaktioner mot abakavir

  Även patienter som inte har HLA-B*5701-genen kan utveckla en överkänslighetsreaktion (en allvarlig allergisk reaktion).


  Var noga med att läsa hela informationen om överkänslighetsreaktioner i avsnitt 4 i denna bipacksedel.


  Risk för hjärtinfarkt

  Det kan inte uteslutas att abakavir kan öka risken för hjärtinfarkt.

  Tala om för din läkare om du har hjärtproblem, om du röker eller om du har andra sjukdomar som kan öka risken för hjärtsjukdomar såsom högt blodtryck eller diabetes. Sluta inte ta Ziagen såvida inte din läkare råder dig till att göra det.


  Var uppmärksam på viktiga symtom

  En del patienter som använder läkemedel mot hivinfektion utvecklar andra tillstånd som kan vara allvarliga. Du behöver känna till viktiga kännetecken och symtom att lägga märke till under tiden du tar Ziagen.

  Läs informationen ”Andra möjliga biverkningar vid kombinationsbehandling mot hiv” i avsnitt 4 i denna bipacksedel.


  Skydda andra människor

  Hivinfektion sprids genom sexuella kontakter med någon som har infektionen eller genom infekterat blod (t ex genom att dela injektionsnålar). Du kan fortfarande överföra hiv-smitta då du tar detta läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv antiviral behandling. Diskutera med din läkare nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra.

  Andra läkemedel och Ziagen

  Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, växtbaserade läkemedel, naturläkemedel eller andra naturprodukter. Kom ihåg att tala om för din läkare eller apotekspersonal om du börjar ta ett nytt läkemedel under tiden du tar Ziagen.


  Vissa läkemedel påverkar eller påverkas av Ziagen

  Dessa inkluderar:


  • fenytoin, för behandling av epilepsi
   Tala om för din läkare
   om du tar fenytoin. Det kan hända att din läkare behöver kontrollera dig medan du tar Ziagen.


  • metadon, används som ett heroinsubstitut. Abakavir ökar hastigheten med vilken metadon försvinner från kroppen. Om du tar metadon kommer du att kontrolleras med avseende på utsättningssymtom. Din metadondos kan behöva ändras.
   Tala om för din läkare
   om du tar metadon.

  Graviditet

  Ziagen rekommenderas inte för användning under graviditet. Ziagen och liknande läkemedel kan orsaka biverkningar hos det ofödda barnet.

  Om du har tagit Ziagen under din graviditet, kan läkaren begära att du regelbundet lämnar blodprover och genomgår andra diagnostiska undersökningar för kontroll av barnets utveckling. För barn med en mamma som tagit NRTIer under graviditeten är fördelen med skyddet mot hiv större än risken för biverkningar.


  Amning

  Kvinnor som är hivpositiva får inte amma eftersom hivinfektionen kan överföras till barnet via bröstmjölken. En liten mängd av innehållsämnena i Ziagen kan också gå över i bröstmjölken.

  Om du ammar eller funderar på att amma:

  Tala med din läkare omgående.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Kör inte bil och hantera inte maskiner om du inte mår bra.

  Viktig information om några innehållsämnen i Ziagen oral lösning

  Detta läkemedel innehåller sötningsmedlet sorbitol (ca 5 g per 15 ml lösning) som kan ha en milt laxerande effekt. Mediciner som innehåller sorbitol ska inte tas av personer som har ärftlig fruktosintolerans. Kalorivärdet för sorbitol är 2,6 kcal/g.


  Ziagen oral lösning innehåller även konserveringsmedel (parahydroxibensoater) som kan ge en allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


  3. Hur du tar Ziagen

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Ziagen kan tas med eller utan mat.


  Håll regelbunden kontakt med din läkare

  Ziagen hjälper dig hålla din sjukdom under kontroll. Du måste ta det varje dag för att förhindra att sjukdomen förvärras. Du kan fortfarande utveckla andra infektioner eller sjukdomar som förknippas med hivinfektion.

  Håll kontakten med din läkare och sluta inte ta Ziagen utan läkarens inrådan.


  Hur mycket du ska ta

  Vuxna, ungdomar och barn som väger minst 25 kg

  Den vanliga dosen av Ziagen är 600 mg (30 ml) per dag. Dosen kan tas antingen som 300 mg (15 ml) två gånger dagligen eller som 600 mg (30 ml) en gång dagligen.


  Barn från 3 månaders ålder som väger mindre än 25 kg

  Den dos som ges baseras på barnets kroppsvikt. Den rekommenderade dosen är 8 mg/kg två gånger dagligen eller 16 mg/kg en gång dagligen, upp till en maximal totaldos på 600 mg per dag.


  Hur dosen ska mätas upp och hur läkemedlet ska tas

  Använd doseringssprutan i förpackningen för att mäta upp den korrekta dosen. När sprutan är full innehåller den 10 ml av lösningen.


  1. Skruva av flaskans plastlock och spara det.

  2. Håll flaskan i ett stadigt grepp och tryck ned plastadaptern ordentligt i flaskhalsen.

  3. Sätt in doseringssprutan ordentligt i adaptern.

  4. Vänd flaskan upp och ned.

  5. Drag ut kolvstången och mät upp den första delen av ordinerad dos.

  6. Vänd flaskan rätt och tag loss sprutan ur adaptern.

  7. För in doseringssprutan i munnen och rikta den mot insidan av kinden. Tryck långsamt ut dosen och tillåt tid att svälja. En för kraftig stråle mot svalget kan medföra kvävningsrisk.

  8. Upprepa steg 3 till 7 på samma sätt tills du har tagit hela dosen. Om din dos är t ex 30 ml, behöver du ta tre fulla sprutor med läkemedlet.

  9. Ta bort doseringssprutan från flaskan och skölj den noga i rent vatten. Låt den torka helt innan du använder den igen.

  10. Skruva fast locket på flaskan ordentligt, låt adaptern sitta kvar.

  Om du har tagit för stor mängd av Ziagen

  Om du av misstag tagit för mycket Ziagen, tala med din läkare eller apotekspersonal, eller kontakta akutmottagningen på närmaste sjukhus för ytterligare råd.

  Om du har glömt att ta Ziagen

  Om du har glömt att ta en dos, ta den så fort du kommer ihåg. Fortsätt sedan med behandlingen som tidigare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Det är viktigt att du tar Ziagen regelbundet, eftersom ett oregelbundet intag kan öka risken för överkänslighetsreaktioner.

  Om du har slutat ta Ziagen

  Om du av någon anledning har slutat ta Ziagen – särskilt då du tror att du kan ha fått biverkningar eller på grund av annan sjukdom:

  Tala med din läkare innan du börjar ta läkemedlet igen. Din läkare kommer att undersöka om dina symtom var relaterade till en överkänslighetsreaktion. Om läkaren tror att det finns ett samband, kommer du att bli ombedd att aldrig mer ta Ziagen eller andra läkemedel som innehåller abakavir (t ex Triumeq, Trizivir eller Kivexa). Det är viktigt att du följer detta råd.


  Om din läkare råder dig till att börja ta Ziagen igen kan du bli tillfrågad att ta första doserna på en plats där du har tillgång till medicinsk vård om det skulle behövas.

  4. Eventuella biverkningar

  Under hiv‑behandling kan viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet förekomma. Detta hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodlipider kan det ibland finnas ett samband med hiv‑läkemedlen. Läkaren kommer att utföra tester för att hitta sådana förändringar.


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vid behandling av en hivinfektion är det inte alltid möjligt att skilja sjukdomssymtom från läkemedelsbiverkningar orsakade av Ziagen eller av andra läkemedel som tas samtidigt. Av denna anledning är det mycket viktigt att du talar med din läkare om alla förändringar i ditt hälsotillstånd.


  Även patienter som inte har HLA-B*5701-genen kan utveckla enöverkänslighetsreaktion (en allvarlig allergisk reaktion), beskriven i denna bipacksedel under rubriken ”Överkänslighetsreaktioner”.


  Det är mycket viktigt att du läser och förstår informationen om denna allvarliga reaktion.


  Liksom biverkningarna som nämns nedan för Ziagen kan andra tillstånd utvecklas under kombinationsbehandling mot hiv.

  Det är viktigt att läsa informationen senare i detta avsnitt under ”Andra möjliga biverkningar vid kombinationsbehandling mot hiv”.

  Överkänslighetsreaktioner


  Ziagen innehåller abakavir (som också är en aktiv substans i Trizivir, Triumeq och Kivexa).

  Abakavir kan framkalla en allvarlig allergisk reaktion, en så kallad överkänslighetsreaktion. Dessa överkänslighetsreaktioner har setts oftare hos människor som tar läkemedel som innehåller abakavir.


  Vem kan få dessa reaktioner?

  Alla som tar Ziagen kan utveckla en överkänslighetsreaktion mot abakavir, som kan vara livshotande om de fortsätter att ta Ziagen.


  Du är mer benägen att utveckla en sådan reaktion om du har en gen som kallas HLA-B*5701 (men du kan få en reaktion även om du inte har denna gen). Du bör ha blivit testad för denna gen innan Ziagen ordinerats till dig. Om du vet att du bär på denna gen, tala med din läkare innan du tar Ziagen.


  Omkring 3-4 av varje 100-tal patienter som i en klinisk studie behandlades med abakavir och som inte bar på HLA-B*5701-genen utvecklade en överkänslighetsreaktion.


  Vilka är symtomen?

  De vanligaste symtomen är:

  • feber (hög temperatur) och hudutslag.


  Andra vanliga symtom är:

  • illamående, kräkningar, diarré, buksmärta, uttalad trötthet.


  Andra symtom är:

  Led- eller muskelsmärta, svullen hals, andfåddhet, halsont, hosta, tillfällig huvudvärk, ögoninflammation (konjunktivit), munsår, lågt blodtryck, stickningar eller domningar i händer eller fötter.


  När uppträder dessa symtom?

  Överkänslighetsreaktioner kan uppkomma när som helst under behandlingen med Ziagen men mer sannolikt under de första sex behandlingsveckorna.


  Om du vårdar ett barn som behandlas med Ziagen är det viktigt att du förstår informationen om denna överkänslighetsreaktion. Om ditt barn får sådana symtom som beskrivs nedan är det mycket viktigt att du följer de instruktioner som ges.


  Kontakta din läkare omedelbart:

  1. om du får hudutslag, ELLER

  2. om du får symtom från minst 2 av följande grupper:

   • feber

   • andnöd, ont i halsen eller hosta

   • illamående eller kräkningar, diarré eller buksmärta

   • uttalad trötthet eller diffus värk eller allmän sjukdomskänsla.


  Din läkare kan råda dig att sluta ta Ziagen.


  Om du har slutat ta Ziagen


  Om du har slutat med Ziagen på grund av en överkänslighetsreaktion, får du ALDRIG MER ta Ziagen eller något annat läkemedel som innehåller abakavir (t ex Trizivir, Triumeq eller Kivexa). Om du gör det kan du inom några timmar få ett farligt blodtrycksfall, vilket kan resultera i dödsfall.


  Om du av någon anledning har slutat ta Ziagen – särskilt då du tror att du kan ha fått biverkningar eller på grund av annan sjukdom:


  Tala med din läkare innan du börjar ta läkemedlet igen. Din läkare kommer att undersöka om dina symtom var relaterade till en överkänslighetsreaktion. Om läkaren tror att det finns ett samband, kommer du att bli ombedd att aldrig mer ta Ziagen eller andra läkemedel som innehåller abakavir (t ex Trizivir, Triumeq eller Kivexa). Det är viktigt att du följer detta råd.


  Enstaka gånger har överkänslighetsreaktioner utvecklats hos patienter som börjar ta abakavir igen och som bara hade ett av de angivna symtomen på varningskortet innan de slutade ta läkemedlet.


  I mycket sällsynta fall har överkänslighetsreaktioner utvecklats hos patienter som börjar ta abakavir igen men som inte hade några symtom innan de slutade ta läkemedlet.


  Om din läkare råder dig till att börja ta Ziagen igen kan du bli tillfrågad att ta första doserna på en plats där du har tillgång till medicinsk vård om det skulle behövas.


  Om du är överkänslig mot Ziagen, återlämna all oanvänd Ziagen oral lösning för destruktion. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal.


  Förpackningen med Ziagen innehåller ett varningskort för att påminna dig och sjukvårdspersonalen om överkänslighetsreaktioner. Riv loss detta kort och bär det alltid med dig.


  Vanliga biverkningar

  Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare:

  • överkänslighetsreaktion

  • kräkningar

  • huvudvärk

  • illamående

  • diarré

  • aptitlöshet

  • trötthet, orkeslöshet

  • feber (hög temperatur)

  • hudutslag.


  Sällsynta biverkningar

  Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare:

  • inflammation i bukspottkörteln (pankreatit).


  Mycket sällsynta biverkningar

  Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare:

  • hudutslag, som kan bli blåsor och ser ut som små måltavlor (mörk fläck i mitten som omringas av ett ljusare fält och en mörk ring längs kanten) (erythema multiforme)

  • utspridda hudutslag med blåsor och avflagnande hud, förekommer speciellt kring munnen, näsan, ögonen och könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom), och en allvarligare form som orsakar hudavflagning på mer än 30 % av kroppsytan (toxisk epidermal nekrolys)

  • laktacidos (överskott av mjölksyra i blodet)


  Om du märker något av dessa symtom, kontakta en läkare omedelbart.


  Om du får biverkningar

  Tala om för din läkare eller apotekspersonal om några av dessa biverkningar blir svåra eller besvärande, eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information.


  Andra möjliga biverkningar vid kombinationsbehandling mot hiv

  Kombinationsbehandling med Ziagen kan göra att andra tillstånd utvecklas under hivbehandlingen.


  Symtom på infektion och inflammation


  Gamla infektioner kan blossa upp

  Patienter med framskriden hivinfektion (AIDS) har ett försvagat immunsystem, och är mer benägna att utveckla allvarliga infektioner (opportunistiska infektioner). När dessa patienter börjar behandling händer det att gamla, dolda infektioner kan blossa upp och framkalla tecken och symtom på inflammation. Dessa symtom orsakas förmodligen av att kroppens immunförsvar blir bättre och att kroppen börjar bekämpa dessa infektioner.

  Symtomen inkluderar vanligtvis feber samt något av följande:

  • huvudvärk

  • magknip

  • andningssvårigheter.


  I sällsynta fall, då immunsystemet blir starkare, kan det också angripa frisk kroppsvävnad (autoimmuna sjukdomar). Symtomen på autoimmuna sjukdomar kan utvecklas flera månader efter att du börjat ta läkemedel mot din hiv-infektion. Symtomen kan omfatta:

  • hjärtklappning (snabba eller oregelbundna hjärtslag) eller darrningar

  • hyperaktivitet (överdriven rastlöshet och överdrivna rörelser)

  • svaghet som börjar i händer och fötter och förflyttar sig uppåt mot bålen.


  Om du märker några symtom på infektion under tiden du tar Ziagen:

  Tala med din läkare omgående. Ta inga andra läkemedel mot infektionen utan att ha rådfrågat din läkare.


  Du kan få problem med skelettet

  Vissa patienter som behandlas med kombinationsbehandling mot hiv utvecklar ett tillstånd som kallas osteonekros. Vid detta tillstånd dör delar av benvävnaden på grund av minskad blodtillförsel. Patienter kan löpa större risk för att få detta tillstånd:

  • om de har behandlats med kombinationsbehandling under lång tid

  • om de också tar antiinflammatoriska läkemedel som kallas kortikosteroider

  • om de dricker alkohol

  • om deras immunsystem är mycket svagt

  • om de är överviktiga.


  Kännetecken på osteonekros innefattar:

  • stelhet i lederna

  • värk och smärtor (speciellt i höfterna, knäna eller axlarna)

  • rörelsesvårighet.

  Om du märker något av dessa symtom:

  Berätta för din läkare.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Ziagen ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 30ºC.


  Öppnad flaska är hållbar i två månader.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen i Ziagen oral lösning är 20 mg abakavir (som sulfat) i varje ml av lösningen.


  Övriga innehållsämnen är sorbitol 70% (E420), sackarinnatrium, natriumcitrat, citronsyra (vattenfri), metylparahydroxibensoat (E218), propylparahydroxibensoat (E216), propylenglykol (E1520), maltodextrin, mjölksyra, glyceroltriacetat, naturliga och syntetiska smaktillsatser (jordgubbe och banan), renat vatten, natriumhydroxid och/eller saltsyra för pH-justering.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Ziagen oral lösning har en klar till gulaktig färg och smak av jordgubbe/banan. Lösningen tillhandahålls i kartonger som innehåller en vit flaska av polyeten med en barnskyddad förslutning. Flaskan innehåller 240 ml (20 mg abakavir/ml) av lösningen. En 10 ml oral doseringsspruta och en plastadapter till flaskan finns med i förpackningen.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Aspen Bad Oldesloe GmbH

  Industriestrasse 32-36

  23843 Bad Oldesloe

  Tyskland

  ViiV Healthcare UK Limited

  980 Great West Road

  Brentford

  Middlesex

  TW8 9GS

  Storbritannien

  eller


  Glaxo Operations UK Ltd,

  (trading as GlaxoWellcome Operations) Harmire Road Barnard Castle Co. Durham DL 12 8DT Storbritannien


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel.

  België/Belgique/Belgien

  ViiV Healthcare sprl/bvba

  Tél/Tel: + 32 (0)10 85 65 00

  Lietuva

  GlaxoSmithKline Lietuva UAB

  Tel: + 370 5 264 90 00

  info.lt@gsk.com

  България

  ГлаксоСмитКлайн ЕООД

  Teл.: + 359 2 953 10 34

  Luxembourg/Luxemburg

  ViiV Healthcare sprl/bvba

  Belgique/Belgien

  Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

  Česká republika

  GlaxoSmithKline s.r.o.

  Tel: + 420 222 001 111

  cz.info@gsk.com

  Magyarország

  GlaxoSmithKline Kft.

  Tel.: + 36 1 225 5300

  Danmark

  GlaxoSmithKline Pharma A/S

  Tlf: + 45 36 35 91 00

  dk-info@gsk.com

  Malta

  GlaxoSmithKline Malta

  Tel: + 356 21 238131

  Deutschland

  ViiV Healthcare GmbH

  Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10

  viiv.med.info@viivhealthcare.com

  Nederland

  ViiV Healthcare BV

  Tel: + 31 (0)30 6986060

  contact-nl@viivhealthcare.com

  Eesti

  GlaxoSmithKline Eesti OÜ

  Tel: + 372 6676 900

  estonia@gsk.com

  Norge

  GlaxoSmithKline AS

  Tlf: + 47 22 70 20 00

  firmapost@gsk.no

  Ελλάδα

  GlaxoSmithKline A.E.B.E.

  Τηλ: + 30 210 68 82 100

  Österreich

  GlaxoSmithKline Pharma GmbH

  Tel: + 43 (0)1 97075 0

  at.info@gsk.com

  España

  Laboratorios ViiV Healthcare, S.L.

  Tel: + 34 902 051 260

  es-ci@viivhealthcare.com

  Polska

  GSK Services Sp. z o.o.

  Tel.: + 48 (0)22 576 9000

  France

  ViiV Healthcare SAS

  Tél: + 33 (0)1 39 17 6969

  Infomed@viivhealthcare.com

  Portugal

  VIIV HEALTHCARE, UNIPESSOAL, LDA

  Tel: + 351 21 094 08 01

  FI.PT@gsk.com

  Hrvatska

  GlaxoSmithKline d.o.o.

  Tel: + 385 1 6051 999

  România

  GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

  Tel: + 4021 3028 208

  Ireland

  GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

  Tel: + 353 (0)1 4955000

  Slovenija

  GlaxoSmithKline d.o.o.

  Tel: + 386 (0)1 280 25 00

  medical.x.si@gsk.com

  Ísland

  Vistor hf.

  Sími: +354 535 7000

  Slovenská republika

  GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

  Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

  recepcia.sk@gsk.com

  Italia

  ViiV Healthcare S.r.l

  Tel: + 39 (0)45 9212611

  Suomi/Finland

  GlaxoSmithKline Oy

  Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

  Finland.tuoteinfo@gsk.com

  Κύπρος

  GlaxoSmithKline Cyprus Ltd

  Τηλ: + 357 22 39 70 00

  gskcyprus@gsk.com

  Sverige

  GlaxoSmithKline AB

  Tel: + 46 (0)8 638 93 00

  info.produkt@gsk.com

  Latvija

  GlaxoSmithKline Latvia SIA

  Tel: + 371 67312687

  lv-epasts@gsk.com

  United Kingdom

  ViiV Healthcare UK Limited

  Tel: + 44 (0)800 221441

  customercontactuk@gsk.com  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-07-21


   

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.