Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Zerofen vet. Oralt pulver 4% Påse, 5000g

Snabbfakta
Verksamt ämne: Fenbendazol Varunummer: 010419 Apotekets varuid: 11219
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Zerofen vet. 4 % oralt pulver är ett bredspektrum avmaskningsmedel för behandling av svin infekterade med nematoder i tarmkanalen:

  Röd magmask; Hyostrongylus rubidus (mogna och omogna stadier)

  Knutmask; Oesophagostomum spp. (mogna och omogna stadier)

  Spolmask; Ascaris suum (mogna stadier)

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

  Loughrea

  Co. Galway

  Irland

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Zerofen vet. 4 % oralt pulver för svin

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  Aktiv substans: Fenbendazol 40 mg/g

  Hjälpämne: Laktosmonohydrat

  4. INDIKATION(ER)

  Zerofen vet. 4 % oralt pulver är ett bredspektrum avmaskningsmedel för behandling av svin infekterade med nematoder i tarmkanalen:

  Röd magmask; Hyostrongylus rubidus (mogna och omogna stadier)

  Knutmask; Oesophagostomum spp. (mogna och omogna stadier)

  Spolmask; Ascaris suum (mogna stadier)

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Inga kända.

  6. BIVERKNINGAR

  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  Intolerans mot laktos ses hos djur som saknar tarmenzymet laktas, vilket kan leda till diarré, magbesvär, utspändhet och flatulens.

  7. DJURSLAG

  Svin från avvänjningsålder

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Zerofen vet. skall administreras oralt blandat med foder.

  Den normala dosen är 5 mg fenbendazole per kg kroppsvikt som ges som engångsdos, vilket motsvarar 1,2 g pulver per 10 kg kroppsvikt.

  En kalibrerad våg ska användas för att väga upp korrekta doser.

  För att garantera korrekt dosering ska djurets kroppsvikt bestämmas så noggrant som möjligt.


  Läkemedlet ska användas till enskilda svin på gårdar där endast ett litet antal svin ska få läkemedlet.


  Produkten ska blandas ordentligt för att få en homogen och stabil blandning.


  Se till att djuren intar hela den beräknade dosen. Hänsyn måste tas till svin vars dagliga intag av foder är nedsatt eller begränsat.


  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Zerofen vet. 4 % pulver är inte avsett för tillverkning av medicinfoder. Det bör inte administreras i dricksvattnet.

  10. KARENSTIDER

  Kött och slaktbiprodukter: 3 dagar.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras i originalförpackningen. Tillslut förpackningen väl.

  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Försiktighet bör vidtas för att undvika följande, eftersom det ökar risken för resistensutveckling och kan i slutändan leda till ineffektiv behandling:

  - Alltför frekvent och upprepad användning av maskmedel av samma klass under en längre tid.

  - Underdosering som kan bero på en underskattning av kroppsvikten, fel administrering av produkten eller dålig kalibrering av doseringshjälpmedlet (om sådan används).


  Misstänkta fall av resistens mot maskmedel ska undersökas ytterligare med hjälp av lämpliga tester (t.ex. Faecal Egg Count Reduction Test). Om resultaten av testet/testen tydligt tyder på resistens mot ett visst maskmedel bör ett maskmedel som tillhör en annan klass och verkar på ett annat sätt användas.


  På grund av möjlig sensibilisering och kontaktdermatit bör direkt hudkontakt och inandning av produkten undvikas. Vid hantering bör lämplig skyddsutrustning såsom gummihandskar och ansiktsfiltermask användas. Tvätta händerna efter hantering av det färdigblandade fodret. Produkten är skadlig om den sväljs.


  Användning under dräktighet och laktation

  Eftersom benzimidazol kan ha embryotoxiska effekter, rekommenderas restriktiv användning under de första stadierna av dräktigheten.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2014-10-02

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Detta läkemedel är verksamt mot omogna och mogna former av röd magmask och knutmask samt mot mogna former av spolmask. Fenbendazol är en benzimidazolförening som dödar parasiterna. Fenbendazol påverkar parasitens energimetabolism genom att hämma upptaget av glukos.


  Förpackningsstorlekar: 500 g, 1 kg, 2,5 kg, 5 kg och 10 kg.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.