Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Zavesca Kapsel, hård 100mg Tryckförpackning, 84kaps

Snabbfakta
Verksamt ämne: Miglustat Varunummer: 016277 Apotekets varuid: 9169
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Zavesca är och vad det används för

  Zavesca innehåller den aktiva substansen miglustat som tillhör en grupp läkemedel som påverkar metabolism. Det används för att behandla två sjukdomar:

  • Zavesca används för att behandla mild till måttlig Gauchers sjudom typ 1 hos vuxna.

  Vid Gauchers sjukdom typ 1, avlägsnas inte en kemisk substans kallad glukosylceramid från din kropp. Den börjar inlagras i vissa celler som hör till kroppens immunsystem. Detta kan leda till lever- och mjältförstoring, förändringar i blodet samt skelettsjukdom.

  Gauchers sjukdom typ 1 behandlas normalt med enzymersättningsbehandling. Zavesca används endast om patienten inte anses lämpad för behandling med enzymersättningbehandling.

  • Zavesca används också för att behandla tilltagande neurologiska symptom vid sjukdomen Niemann-Pick typ C hos vuxna och barn.

  Om du har sjukdomen Niemann-Pick C lagras fetter, såsom glykosphingolipider i dina hjärnceller. Detta kan leda till störningar i de neurologiska funktionerna såsom långsamma ögonrörelser, balans, sväljförmåga, minnet och till kramper.

  Zavesca verkar genom att hämma ett enzym som heter ”glukosylceramid syntetas”, vilket ansvarar för det första steget i tillverkningen av de flesta glykosphingolipider.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Zavesca

  100 mg hårda kapslar
  Miglustat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Zavesca är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Zavesca
  3. Hur du tar Zavesca
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Zavesca ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Zavesca är och vad det används för

  Zavesca innehåller den aktiva substansen miglustat som tillhör en grupp läkemedel som påverkar metabolism. Det används för att behandla två sjukdomar:


  Zavesca används för att behandla mild till måttlig Gauchers sjudom typ 1 hos vuxna.


  Vid Gauchers sjukdom typ 1, avlägsnas inte en kemisk substans kallad glukosylceramid från din kropp. Den börjar inlagras i vissa celler som hör till kroppens immunsystem. Detta kan leda till lever- och mjältförstoring, förändringar i blodet samt skelettsjukdom.


  Gauchers sjukdom typ 1 behandlas normalt med enzymersättningsbehandling. Zavesca används endast om patienten inte anses lämpad för behandling med enzymersättningbehandling.


  • Zavesca används också för att behandla tilltagande neurologiska symptom vid sjukdomen Niemann-Pick typ C hos vuxna och barn.


  Om du har sjukdomen Niemann-Pick C lagras fetter, såsom glykosphingolipider i dina hjärnceller. Detta kan leda till störningar i de neurologiska funktionerna såsom långsamma ögonrörelser, balans, sväljförmåga, minnet och till kramper.


  Zavesca verkar genom att hämma ett enzym som heter ”glukosylceramid syntetas”, vilket ansvarar för det första steget i tillverkningen av de flesta glykosphingolipider.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Zavesca

  Ta inte Zavesca:

  • om du är allergisk mot miglustat eller något av övriga innehållsämnen i deta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Zavesca

  • om du har någon njursjukdom

  • om du har någon leversjukdom


  Din läkare kommer att utföra följande kontroller före och under behandling med Zavesca:

  • undersökning för att kontrollera nerverna i dina armar och ben

  • mätning av vitamin B12-värde

  • följa din tillväxt om du är ett barn eller ungdom med sjukdomen Niemann-Pick typ C

  • kontrollera antalet blodplättar

  Aledningen till dessa kontroller är att en del patienter har fått stickningar eller domningar i händer och fötter eller minskat i vikt under behandling med Zavesca. Kontrollerna gör det lättare för läkaren att avgöra om dessa problem är på grund av din sjukdom eller något du har haft sedan tidigare, eller om de beror på biverkningar av Zavesca (för övriga upplysningar se avsnitt 4).


  Om du får diarré, kan din läkare be dig att förändra din kost så att du minskar intaget av mjölksocker och kolhydrater såsom sackaros (vanligt socker). Läkaren kan också be dig att inte ta Zavesca tillsammans med mat. I vissa fall kan läkaren tillfälligt sänka din dos eller förskriva någon medicin mot diarré (såsom loperamid). Om din diarré inte svarar på dessa åtgärder, eller om du har något annat problem med magen, skall du rådfråga din läkare. I sådant fall kan din läkare besluta om ytterligare utredningar.


  Manliga patienter bör använda tillförlitlig preventivmetod under behandling med Zavesca och i 3 månader efter avslutad behandling.

  Barn och ungdomar

  Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar (under 18 år) med Gauchers sjukdom typ 1 för det är inte känt om det fungerar mot den sjukdomen.

  Andra läkemedel och Zavesca

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Tala om för läkare om du tar läkemedel som innehåller imiglukeras, som ibland används samtidigt som Zavesca. De kan sänka mängden Zavesca i din kropp.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Du bör inte ta Zavesca om du är gravid eller planerar att bli gravid. Din läkare kan ge dig mer information. Du måste använda säker preventivmetod när du tar Zavesca. Amma inte när du tar Zavesca.


  Manliga patienter skall använda pålitliga preventivmetoder under behandling med Zavecsa och 3 månader efter avslutad behandling.


  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemdel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Zavesca kan få dig att känna dig yr. Kör inte något fordon och använd inga verktyg eller maskiner om du känner dig yr.


  3. Hur du tar Zavesca

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  • Vid Gauchers sjukdom typ 1: för vuxna patienter är den vanliga dosen är en kapsel (100 mg) tre gånger om dagen (morgon, eftermiddag och kväll). Detta innebär en daglig maxdos på tre kapslar (300 mg).

  • Vid sjukdomen Niemann-Pick typ C: För vuxna och ungdomar (över 12 år) är den vanliga dosen två kapslar (200 mg) tre gånger om dagen (morgon, eftermiddag och kväll). Detta innebär en daglig maxdos på 6 kapslar (600 mg).

  För barn under 12 års ålder som har sjukdomen Niemann-Pick typ C kommer läkaren att anpassa dosen.


  Om du har problem med njurarna kan du få en lägre startdos. Din läkare kan sänka din dos t.ex. till en kapsel (100 mg) en eller två gånger om dagen, om du lider av diarré under behandling med Zavesca (se avsnitt 4). Din läkare talar om hur länge du kommer att behandlas.


  Ta ut kapseln såhär:

  Ta ut kapseln såhär:

  1. Avskilj vid perforeringarna

  2. Dra pappret bakåt vid pilarna

  3. Tryck läkemedlet genom folien


  Zavesca kan tas med eller utan mat. Du bör svälja hela kapseln med ett glas vatten.

  Om du har tagit för stor mängd av Zavesca

  Rådgör omedelbart med din läkare om du tagit fler kapslar än du borde. Zavesca har använts i kliniska prövningar i doser som är tio gånger högre än den dos som rekommenderas: detta orsakade en minskning av antalet vita blodkroppar och andra biverkningar liknade dem som beskrivs i avsnitt 4.

  Om du har glömt att ta Zavesca

  Ta nästa kapsel vid vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar ta Zavesca

  Sluta inte ta Zavesca utan att tala med din läkare. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Allvarligaste biverkningarna:

  Vissa patienter har upplevt stickningar eller domningar i händer och fötter (vanligt förekommande). Detta kan vara tecken på perifer neuropati på grund av biverkningar av Zavesca eller på grund av redan existerande tillstånd. Din läkare kommer att utföra några kontroller före och under behandling med Zavesca för att utvärdera detta (se avsnitt 2).


  Om du upplever något av dessa symptom, rådfråga din läkare så snart som möjligt.


  Om du får lättare skakningar, vanligtvis i händerna, rådfråga din läkare så snart som möjligt. Dessa skakningar försvinner oftast utan att behandlingen måste avbrytas. Ibland behöver din läkare minska dosen eller avbryta behandlingen med Zavesca, för att du ska bli av med skakningarna.


  Mycket vanligakan drabba mer än 1 av 10 personer

  De vanligaste biverkningarna är diarré, gaser, buk (mag ) smärtor, viktminskning och minskad aptit.


  Oroa dig inte om du minskar något i vikt när du börjar behandlingen med Zavesca. Vanligtvis slutar man att minska i vikt när behandlingen fortgår.


  Vanliga – kan drabba upp till 1 av 10 personer

  Vanliga biverkningar av behandlingen inkluderar huvudvärk, yrsel, parastesi (stickningar eller domningar), onormal koordination, hypoestesi (nedsatt känsel), sura uppstötningar (halsbränna), illamående, förstoppning och kräkningar, svullnad eller obehag från buken (magen) och trombocytopeni (minskad nivå av blodplättar). De neurologiska symtomen och trombocytopenin kan orsakas av den underliggande sjukdomen.


  Andra möjliga biverkningar är muskelspasmer eller -svaghet, trötthet, frossa och allmän sjukdomskänsla, depression, sömnsvårigheter, glömska och minskad libido.


  De flesta patienter får en eller flera av dessa biverkningar, vanligtvis i början av behandlingen eller periodvis under behandlingen. I de flesta fall är biverkningarna milda och försvinner ganska snabbt. Om någon av dessa biverkningar orsakar problem rådgör med din läkare. Han eller hon kan då minska dosen av Zavesca eller föreslå andra mediciner som kan hjälpa till att minska biverkningarna.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Zavesca ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg. Dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad..


  Förvaras vid högst 30°C.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är miglustat 100 mg.


  De övriga innehållsämnena är:

  Natriumstärkelseglykolat,

  Povidon (K30),

  Magnesiumstearat.


  Gelatin,

  Vatten,

  Titandioxid (E171).


  Svart järnoxid (E172)

  Shellack.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Zavesca är en vit 100 mg kapsel med "OGT 918" i svart tryck i änden och "100" i svart tryck på sidan.

  En kartong innehåller 4 tryckförpackningar med vardera 21 kapslar, vilket ger totalt 84 kapslar.

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Actelion Registration Ltd

  Chiswick Tower, 13th Floor

  389 Chiswick High Road

  London W4 4AL

  Storbritannien


  Tillverkare:

  Actelion Pharmaceuticals Deutchland GmbH

  Konrad Goldmann Strasse 5b

  79100 Freiburg

  Tyskland


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


  België/Belgique/Belgien
  Actelion Pharmaceuticals Belgium N.V.
  Tél/Tel: +32-(0)15 284 777

  Lietuva
  UAB ALGOL PHARMA

  Tel: +370 37 40 86 81

  България

  Actelion Pharmaceuticals Ltd

  Teл.: +420-2 3413 8150

  Luxembourg/Luxemburg
  Actelion Pharmaceuticals Belgium N.V
  Tél/Tel: +32-(0)15 284 777

  Ceská republika
  Actelion Pharmaceuticals CZ, s.r.o.
  Tel: +420-2 21 968 006

  Magyarország
  Actelion Pharmaceuticals Hungaria Kft.
  Tel: +36-1-413-3270

  Danmark
  Actelion Pharmaceuticals Sverige AB
  Tlf: +46-(0)8 544 982 50

  Malta
  Actelion Pharmaceuticals UK Ltd
  Tel: +44 208 987 3333

  Deutschland
  Actelion Pharmaceuticals Deutschland GmbH
  Tel: +49-(0)761 45 64 0

  Nederland
  Actelion Pharmaceuticals Nederland B.V.
  Tel: +31-(0)348 435950

  Eesti
  Algol Pharma OÜ
  Tel: +372 605 6014

  Norge
  Actelion Pharmaceuticals Sverige AB
  Tlf: +46-(0)8 544 982 50

  Ελλάδα
  Actelion Pharmaceuticals Eλλάς Α.Ε.
  Τηλ: +30-210 675 25 00

  Österreich
  Actelion Pharmaceuticals Austria GmbH
  Tel: +43-(0)1 505 4527

  España
  Actelion Pharmaceuticals España S.L.
  Tel: +34-93 366 43 99

  Polska
  Actelion Pharma Polska Sp. z o.o.

  Tel: +48 (22) 262 31 00


  France
  Actelion Pharmaceuticals France SAS
  Tél: +33-(0)1 58 62 32 32

  Portugal
  Actelion Pharmaceuticals Portugal Lda.
  Tel: +351-21 358 6120

  Hrvatska

  Medis Adria d.o.o

  Tel: +385 (0)1 2303 446

  România

  Geneva Romfarm Internacional

  Tel: + 40 (021) 231 3561

  Ireland
  Actelion Pharmaceuticals UK Ltd
  Tel: +44 208 987 3333

  Slovenija
  Medis d.o.o.

  Tel: +386-(0)1 589 69 00

  Ísland
  Actelion Pharmaceuticals Sverige AB
  Sími: +46-(0)8 544 982 50

  Slovenská republika
  Actelion Pharmaceuticals SK, s.r.o.
  Tel: +420 2 21 968 006

  Italia
  Actelion Pharmaceuticals Italia S.r.l.
  Tel: +39-0542 64 87 40

  Suomi/Finland
  Actelion Pharmaceuticals Sverige AB
  Puh/Tel: +46-(0)8 544 982 50

  Κύπρος
  Actelion Pharmaceuticals Eλλάς Α.Ε.
  Τηλ: +30-210 675 25 00

  Sverige
  Actelion Pharmaceuticals Sverige AB
  Tel: +46-(0)8 544 982 50

  Latvija
  Algol Pharma SIA

  Tel: +371 6761 9365

  United Kingdom
  Actelion Pharmaceuticals UK Ltd
  Tel: +44 208 987 3333  Denna bipacksedel ändrades senast

  oktober 2015


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.