Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Volibris Filmdragerad tablett 5mg Blister, 30tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Ambrisentan Varunummer: 119984 Apotekets varuid: 15779
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Volibris är och vad det används för

  Volibris innehåller den aktiva substansen ambrisentan . Det hör till en grupp läkemedel som kallas övriga antihypertensiva medel (används för att behandla högt blodtryck).

  Det används för att behandla pulmonell arteriell hypertension (PAH) hos vuxna. PAH är högt blodtryck i de blodkärl (lungartärerna) som transporterar blod från hjärtat till lungorna. Hos personer med PAH blir dessa artärer trängre så att hjärtat måste arbeta hårdare för att pumpa blod genom dem. Detta gör att man känner sig trött, yr och andfådd.

  Volibris vidgar lungartärerna och gör det lättare för hjärtat att pumpa blod genom dem. Detta sänker blodtrycket och lindrar symtomen.

  Volibris kan även användas i kombination med andra läkemedel som används för att behandla PAH.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Volibris

  5 mg, 10 mg filmdragerade tabletter
  ambrisentan

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Volibris är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Volibris
  3. Hur du tar Volibris
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Volibris ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Volibris är och vad det används för

  Volibris innehåller den aktiva substansen ambrisentan . Det hör till en grupp läkemedel som kallas övriga antihypertensiva medel (används för att behandla högt blodtryck).


  Det används för att behandla pulmonell arteriell hypertension (PAH) hos vuxna. PAH är högt blodtryck i de blodkärl (lungartärerna) som transporterar blod från hjärtat till lungorna. Hos personer med PAH blir dessa artärer trängre så att hjärtat måste arbeta hårdare för att pumpa blod genom dem. Detta gör att man känner sig trött, yr och andfådd.


  Volibris vidgar lungartärerna och gör det lättare för hjärtat att pumpa blod genom dem. Detta sänker blodtrycket och lindrar symtomen.


  Volibris kan även användas i kombination med andra läkemedel som används för att behandla PAH.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Volibris

  Ta inte Volibris

  • om du är allergisk mot ambrisentan, soja eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du är gravid, om du planerar att bli gravid eller om du kan bli gravid eftersom du inte använder ett tillförlitligt preventivmedel. Läs informationen under ”Graviditet”.

  • om du ammar. Läs informationen under ”Amning”.

  • om du har leversjukdom. Tala med din läkare som bestämmer om detta läkemedel är lämpligt för dig.

  • om du har ärrbildning på lungorna, av okänd orsak (idiopatisk lungfibros).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du tar detta läkemedel om du har

  • leverproblem

  • anemi (minskat antal röda blodkroppar)

  • svullna händer, anklar eller fötter orsakat av vätskeansamling (perifert ödem)

  • lungsjukdom som innebär att venerna i lungorna är blockerade (pulmonell veno-ocklusiv sjukdom).


  Din läkare bestämmer om Volibris är lämpligt för dig.


  Du behöver ta blodprov regelbundet

  Innan du börjar ta Volibris och regelbundet under tiden du tar det, kommer läkaren att ta blodprov för att kontrollera:


  • om du har anemi

  • om din lever fungerar som den ska.


  → Det är viktigt att du lämnar dessa regelbundna blodprover så länge du tar Volibris.


  Tecken på att din lever kanske inte fungerar som den ska är till exempel:

  • aptitförlust

  • illamående

  • kräkningar

  • feber

  • magont

  • gulfärgning av huden eller ögonvitorna (gulsot)

  • mörkfärgad urin

  • klåda i huden.


  Om du upptäcker något av dessa tecken:


  Tala om det för din läkare omedelbart.

  Barn och ungdomar

  Volibris rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 års ålder eftersom säkerhet och effekt inte är känd för denna åldersgrupp.

  Andra läkemedel och Volibris

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Din läkare kan behöva justera din dos Volibris om du börjar ta ciklosporin A (ett läkemedel som används efter transplantation eller för att behandla psoriasis).


  Om du tar rifampicin (ett antibiotikum som används för att behandla allvarliga infektioner) kommer din läkare att kontrollera dig tätare när du börjar ta Volibris.


  Om du tar andra läkemedel som används för att behandla PAH (t ex iloprost, epoprostenol, sildenafil) kan din läkare behöva kontrollera dig tätare.


  Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar något av dessa läkemedel.

  Graviditet

  Volibris kan skada det ofödda barnet om du blivit gravid före, under eller strax efter behandling.


  Om det är möjligt att du kan bli gravid ska du använda ett tillförlitligt preventivmedel under tiden du tar Volibris. Diskutera det här med din läkare.


  Ta inte Volibris om du är gravid eller planerar att bli gravid.


  Om du blir gravid eller misstänker att du kan vara gravid under tiden du tar Volibris, kontakta omedelbart läkare.


  Om du är kvinna och kan bli gravid kommer läkaren att be dig göra ett graviditetstest innan du börjar ta Volibris och regelbundet under tiden du tar Volibris.

  Amning

  Det är inte känt om Volibris går över i bröstmjölk.


  Amma inte under tiden du tar Volibris. Diskutera det här med din läkare.


  Fertilitet

  Om du är man och tar Volibris kan det finnas en risk att Volibris minskar antalet spermier. Tala med din läkare om du har några frågor gällande detta.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Volibris kan ge biverkningar, som till exempel lågt blodtryck, yrsel, trötthet (se avsnitt 4) vilka kan påverka din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner. Symtomen på din sjukdom kan också göra dig mindre lämpad att framföra fordon eller använda maskiner.


  Kör inte något fordon och använd inte maskiner om du inte känner dig bra.

  Volibris innehåller laktos, lecitin (soja) och Allurarött AC aluminiumlack.

  Volibris tabletter innehåller små mängder av en sockerart som kallas laktos. Om din läkare har sagt till dig att du inte tål vissa sockerarter:


  Kontakta din läkare innan du tar Volibris.


  Volibris tabletter innehåller lecitin som kommer från soja. Om du är allergisk mot soja, ta inte detta läkemedel (se avsnitt 2 ” Ta inte Volibris ”).


  Volibris tabletter innehåller ett färgämne som heter Allurarött AC aluminiumlack (E129) vilket kan ge allergiska reaktioner (se avsnitt 4).


  3. Hur du tar Volibris

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Hur mycket Volibris du ska ta

  Den vanliga dosen Volibris är en 5 mg tablett en gång om dagen. Läkaren kan bestämma att öka dosen till 10 mg en gång om dagen.


  Om du tar ciklosporin A, ta inte mer än en 5 mg tablett Volibris en gång dagligen.


  Hur du tar Volibris

  Det är bäst att ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag. Svälj tabletten hel med ett glas vatten. Tabletten ska inte delas, krossas eller tuggas. Du kan ta Volibris med eller utan mat.


  Att ta ut en tablett

  Tabletterna tillhandahålls i speciella förpackningar för att förhindra att barn tar ut dem.

  1.

  Ta loss en tablett: riv längs den perforerade linjen för att ta loss en blisterficka från kartan.

  1 Ta loss en blisterficka

  2.

  Dra av ytterhöljet: börja vid det färgade hörnet, lyft upp och dra längs blisterfickan.

  2. Dra av ytterhöljet

  3.

  Tryck ut tabletten: tryck försiktigt ena änden av tabletten genom foliehöljet.

  3. Tryck ut tabletten

  Om du har tagit för stor mängd av Volibris

  Om du tar för många tabletter är risken större att du får biverkningar såsom huvudvärk, blodvallningar, yrsel, illamående eller lågt blodtryck vilket kan orsaka yrsel.


  Fråga läkare eller apotekspersonal om råd om du tar fler tabletter än ordinerat.

  Om du har glömt att ta Volibris

  Om du har glömt att ta en dos Volibris, ta den så snart som möjligt. Fortsätt sedan att ta medicinen enligt föreskrift.


  → Ta inte en dubbel dos för att kompensera för den glömda dosen.

  Sluta inte att använda Volibris utan att rådfråga läkare.

  Volibris är en behandling som du måste fortsätta att ta för att kontrollera din PAH.


  Sluta inte ta Volibris utan att du har kommit överens om det med din läkare.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Tillstånd som du och din läkare måste vara uppmärksamma på:


  Allergiska reaktioner

  Detta är en vanlig biverkan som kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare. Du kan få utslag eller klåda och svullnad (vanligtvis i ansikte, läppar, tunga eller hals), vilket kan orsaka andnings- eller sväljsvårigheter.


  Svullnad (ödem), speciellt av anklar och fötter

  Detta är en mycket vanlig biverkan som kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare.


  Hjärtsvikt

  Detta beror på att hjärtat inte pumpar ut tillräckligt med blod vilket leder till andnöd, extrem trötthet och svullna anklar och ben. Det är en vanlig biverkan som kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare.


  Anemi (minskat antal röda blodkroppar)

  Detta är en blodsjukdom som kan leda till trötthet, svaghet, andnöd och allmän sjukdomskänsla. Ibland kräver detta en blodtransfusion. Det är en mycket vanlig biverkan som kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare.


  Hypotension (lågt blodtryck)

  Detta kan orsaka yrsel. Det är en vanlig biverkan som kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare.


  → Tala omedelbart om för läkare om du får dessa biverkningar eller om de inträffar plötsligt efter att du har använt Volibris.


  Det är viktigt att du tar regelbundna blodprover, för att kontrollera om du har anemi och att din lever fungerar som den ska. Se till att du också har läst informationen i avsnitt 2 under ” Du behöver ta blodprov regelbundet” och ”Tecken på att din lever kanske inte fungerar som den ska”.


  Andra biverkningar inkluderar

  Mycket vanliga biverkningar:

  • huvudvärk

  • yrsel

  • hjärtklappning (snabba eller oregelbundna hjärtslag)

  • förvärrad andnöd strax efter att behandlingen med Volibris påbörjats

  • rinnande eller täppt näsa, täppthet eller smärtor i bihålorna

  • illamående

  • diarré

  • trötthet.


  I kombination med tadalafil (ett annat läkemedel mot PAH)

  Förutom de ovanstående:

  • blodvallningar (hudrodnad)

  • kräkningar

  • hudutslag

  • smärtor/obehag i bröstet.


  Vanliga biverkningar:

  • dimsyn eller andra synförändringar

  • svimning

  • onormala resultat på blodprov för leverfunktion

  • rinnande näsa

  • förstoppning

  • magont

  • bröstsmärta eller obehag

  • blodvallningar (hudrodnad)

  • kräkningar

  • svaghetskänsla

  • näsblod

  • hudutslag.


  I kombination med tadalafil (ett annat läkemedel mot PAH)

  Förutom de ovanstående, undantaget onormala leverfunktionsvärden:

  • tinnitus (öronsusningar), endast om man tar kombinationsbehandlingen.


  Mindre vanliga biverkningar:

  • leverskada

  • inflammation i levern orsakad av kroppens eget immunförsvar (autoimmunhepatit).


  I kombination med tadalafil

  • plötslig hörselnedsättning.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Volibris ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter EXP.


  Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är ambrisentan

  Varje filmdragerad tablett innehåller 5 eller 10 mg.


  Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, polyvinylalkohol, talk (E553b), titandioxid (E171), makrogol/polyetylenglykol 3350, lecitin (soja) (E322) och Allurarött AC aluminiumlack (E129).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Volibris 5 mg filmdragerad tablett (tablett) är en ljusrosa, fyrkantig, konvex tablett med ”GS” präglat på ena sidan och ”K2C” på den andra sidan.


  Volibris 10 mg filmdragerad tablett (tablett) är en mörkrosa, oval, konvex tablett med ”GS” präglat på ena sidan och ”KE3” på den andra sidan.


  Volibris finns som 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter i endosblisterförpackningar om 10x1 eller 30x1 tabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Glaxo Group Ltd

  980 Great West Road

  Brentford

  Middlesex TW8 9GS

  Storbritannien


  Tillverkare

  Aspen Bad Oldesloe GmbH

  Industriestrasse 32-36

  D-23843 Bad Oldesloe

  Tyskland


  Glaxo Operations UK Ltd

  (trading as GlaxoWellcome Operations)

  Harmire Road

  Barnard Castle

  Co. Durham DL12 8DT

  Storbritannien


  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

  België/Belgique/Belgien

  GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

  Tél/Tel: + 32 (0) ) 10 85 52 00

  Lietuva

  GlaxoSmithKline Lietuva UAB

  Tel: + 370 5 264 90 00

  info.lt@gsk.com

  България

  ГлаксоСмитКлайн ЕООД

  Teл.: + 359 2 953 10 34

  Luxembourg/Luxemburg

  GlaxoSmithKline s.a./n.v.

  Belgique/Belgien

  Tél/Tel: + 32 (0) ) 10 85 52 00

  Česká republika

  GlaxoSmithKline s.r.o.

  Tel: + 420 222 001 111

  cz.info@gsk.com

  Magyarország

  GlaxoSmithKline Kft.

  Tel.: + 36 1 225 5300

  Danmark

  GlaxoSmithKline Pharma A/S

  Tlf: + 45 36 35 91 00

  dk-info@gsk.com

  Malta

  GlaxoSmithKline (Malta) Limited

  Tel: + 356 21 238131

  Deutschland

  GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

  Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

  produkt.info@gsk.com

  Nederland

  GlaxoSmithKline BV

  Tel: + 31 (0)30 6938100

  nlinfo@gsk.com

  Eesti

  GlaxoSmithKline Eesti OÜ

  Tel: + 372 6676 900

  estonia@gsk.com

  Norge

  GlaxoSmithKline AS

  Tlf: + 47 22 70 20 00

  firmapost@gsk.no

  Ελλάδα

  GlaxoSmithKline A.E.B.E.

  Τηλ: + 30 210 68 82 100

  Österreich

  GlaxoSmithKline Pharma GmbH

  Tel: + 43 (0)1 97075 0

  at.info@gsk.com

  España

  GlaxoSmithKline, S.A.

  Tel: + 34 902 202 700

  es-ci@gsk.com

  Polska

  GSK Services Sp. z o.o.

  Tel.: + 48 (0)22 576 9000

  France

  Laboratoire GlaxoSmithKline

  Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44

  diam@gsk.com

  Portugal

  GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.

  Tel: + 351 21 412 95 00

  FI.PT@gsk.com

  Hrvatska

  GlaxoSmithKline d.o.o.

  Tel: + 385 1 6051 999

  România

  GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

  Tel: + 4021 3028 208

  Ireland

  GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

  Tel: + 353 (0)1 4955000

  Slovenija

  GlaxoSmithKline d.o.o.

  Tel: + 386 (0)1 280 25 00

  medical.x.si@gsk.com

  Ísland

  Vistor hf.

  Sími: + 354 535 7000

  Slovenská republika

  GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

  Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

  recepcia.sk@gsk.com

  Italia

  GlaxoSmithKline S.p.A.

  Tel: + 39 (0)45 9218 111

  Suomi/Finland

  GlaxoSmithKline Oy

  Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

  Finland.tuoteinfo@gsk.com

  Κύπρος

  GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

  Τηλ: + 357 22 39 70 00

  gskcyprus@gsk.com

  Sverige

  GlaxoSmithKline AB

  Tel: + 46 (0)8 638 93 00

  info.produkt@gsk.com

  Latvija

  GlaxoSmithKline Latvia SIA

  Tel: + 371 67312687

  lv-epasts@gsk.com

  United Kingdom

  GlaxoSmithKline UK Ltd

  Tel: + 44 (0)800 221441

  customercontactuk@gsk.com  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-11-20


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/. Där finns också länkar till andra hemsidor rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar

  Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/. Där finns också länkar till andra hemsidor rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.