Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Vetalgin® vet. Injektionsvätska, lösning 500mg/ml Injektionsflaska, 100ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Metamizolnatrium Varunummer: 006867 Apotekets varuid: 11719
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Häst, nötkreatur, svin:

  Smärt- och kramptillstånd i glatt muskulatur, särskilt i mag-tarmkanalen såsom kolik och matstrupsförstoppning. Febertillstånd såsom allvarliga fall av mastit och MMA-syndromet (grisningsfeber), smärtsamma tillstånd i leder och muskulatur, nervinflammation, nervsmärta och inflammation i senskidor.

  Dessutom vid korsförlamning hos häst.

  Hund:

  Smärtsamma tillstånd i leder och muskulatur, nervinflammation, nervsmärta och inflammation i senskidor.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

  Intervet International BV

  P.O. Box 31

  NL-5830 AA Boxmeer

  Nederländerna

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Vetalgin vet. 500mg/mlinjektionsvätska, lösning

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  1 ml innehåller: Metamizolnatriummonohydrat 500 mg, klorbutanol (konserveringsmedel), vatten för injektionsvätskor.

  4. INDIKATION(ER)

  Häst, nötkreatur, svin:

  Smärt- och kramptillstånd i glatt muskulatur, särskilt i mag-tarmkanalen såsom kolik och matstrupsförstoppning. Febertillstånd såsom allvarliga fall av mastit och MMA-syndromet (grisningsfeber), smärtsamma tillstånd i leder och muskulatur, nervinflammation, nervsmärta och inflammation i senskidor.

  Dessutom vid korsförlamning hos häst.

  Hund:

  Smärtsamma tillstånd i leder och muskulatur, nervinflammation, nervsmärta och inflammation i senskidor.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Skall ej användas till katter.

  Skall ej administreras subkutant (under huden), eftersom detta kan ge upphov till lokal irritation. Skall ej administreras till djur med störd blodbildning.

  6. BIVERKNINGAR

  Enstaka fall av överkänslighetsreaktioner har rapporterats.

  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Häst, nötkreatur, svin och hund.

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Intravenös och/eller intramuskuläradministrering till nötkreatur och svin som engångsdos. Administreringen tillhästskall ske intravenöst. Den kan vid behov upprepas med ungefär åtta timmars intervall.


  Häst:

  20 – 50 mg/kg intravenöst max 3 gånger med minst 8 timmars intervall.


  Nötkreatur och svin:

  20 – 50 mg/kg intravenöst eller intramuskulärt som engångsdos.


  Hund:

  20 – 50 mg/kg intravenöst eller intramuskulärt.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Intravenösinjektion är att föredra framför intramuskulär.

  På grund av möjlig risk för chock bör läkemedlet injiceras långsamt intravenöst.

  10. KARENSTIDER

  Häst:

  Intravenös behandling som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt:

  Kött och slaktbiprodukter: 9 dagar

  Intravenös behandling 2-3 ggr med 8 timmars intervall med en dos av högst 20-50 mg/kg kroppsvikt:

  Kött och slaktbiprodukter:21 dagar


  Nötkreatur:

  Intravenös eller intramuskulär behandling som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt:

  Kött och slaktbiprodukter: 21 dagar.

  Mjölk: 4 dagar


  Svin:

  Intravenös eller intramuskulär som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt:

  Kött och slaktbiprodukter: 15 dagar

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Inga särskilda förvaringsanvisningar.

  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

  Hållbarhet efter det att förpackningen öppnats första gången: Fyra veckor.

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Inga

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

  Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2015-03-16

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Barbiturater och glutetimid (sömn och rogivande medel) kan påskynda utsöndringen av metamizol.

  Samtidig behandling med klorpromazin (medel vid psykiska sjukdomstillstånd) kan resultera i allvarlig sänkning av kroppstemperaturen.

  Inga kända risker vid behandling under dräktighet eller laktation, se även avsnittet om karenstid för mjölk.

  Då blandbarhetsstudier saknas skall detta veterinärmedicinska läkemedel inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.


  50 ml, 100 ml och 5x100 ml injektionsflaska i ofärgat glas typ II. Injektionsflaskorna är försedda med gummipropp och förseglade med aluminiumlock.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


  Intervet AB

  Box 6195

  102 33 Stockholm

  Tel: 08-522 216 60

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.