Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Vermox® Oral suspension 20mg/ml Flaska, 30ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Mebendazol Varunummer: 532374 Apotekets varuid: 6725
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Vermox är och vad det används för

  Vermox förhindrar maskens ämnesomsättning vilket leder till att masken dör. Vermox hämmar också utvecklingen av maskägg.

  Vermox används för behandling av springmask, spolmask, hakmask och piskmask.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Vermox

  100 mg tabletter och 20 mg/ml oralsuspension
  mebendazol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Vermox är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Vermox
  3. Hur du använder Vermox
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Vermox ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Vermox är och vad det används för

  Vermox förhindrar maskens ämnesomsättning vilket leder till att masken dör. Vermox hämmar också utvecklingen av maskägg.


  Vermox används för behandling av springmask, spolmask, hakmask och piskmask.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Vermox

  Använd inte Vermox

  • om du är allergisk mot mebendazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Ge inte Vermox till barn under 2 år.

  Andra läkemedel och Vermox

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


  Vermox kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande verksamma ämne/ämnen:

  • cimetidin (mot magsår)

  • metronidazol (ett medel mot infektioner av bakterier och protozoer).

  Graviditet och amning

  Graviditet

  Vermox ska ej användas under första tredjedelen av graviditeten om inte behandling är absolut nödvändig. Behandling med Vermox under andra och sista tredjedelen av graviditeten ska ske med försiktighet. Rådgör därför med läkare före användning av Vermox under graviditet.


  Amning

  Okänt om Vermox går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

  Vermox oral suspension innehåller sackaros, propylhydroxibensoat (E 216) och metylhydroxibensoat (E 218)

  Vermox oral suspension innehåller sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Vermox oral suspension innehåller också konserveringsmedlena propylhydroxibensoat (E 216) och metylhydroxibensoat (E 218) som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


  Vermox tabletter innehåller para-orange (E 110)

  Vermox tabletter innehåller färgämnet para-orange (E 110) som kan ge allergiska reaktioner.


  3. Hur du använder Vermox

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos för vuxna och barn över 2 år:

  Vid springmask: 1 tablett eller 5 ml suspension som engångsdos. Upprepa behandlingen efter cirka 2 veckor. Det förebygger återfall och är nödvändigt för att helt bli av med maskarna. Den första behandlingen dödar maskarna, men inte deras ägg. När äggen kläcks kan en ny infektion uppstå om du inte upprepar behandlingen.


  Vid spolmask, hakmask och piskmask: 1 tablett eller 5 ml suspension morgon och kväll i 3 dagar.


  Suspensionen omskakas före användning. Ett fyllt dosmått motsvarar 5 ml. Flaskan har barnsäkert lock som öppnas genom att det hålls nedtryckt och skruvas moturs.


  vermox_2

  Om du använt för stor mängd av Vermox

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Vermox

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Vermox och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

  • buksmärta


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

  • obehag från buken, diarré, gasbildning


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

  • minskat antal vita blodkroppar

  • överkänslighetsreaktioner (inklusive anafylaktiska reaktioner med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall)

  • krampanfall, yrsel

  • inflammation i levern (hepatit), leverpåverkan

  • allvarliga hud- och slemhinneförändringar inklusive hudavlossning (toxisk epidermal nekrolys, Stevens-Johnson syndrom), hudutslag, hudrodnad, svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg (angioödem), nässelfeber, håravfall.


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Vermox ska förvaras


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration


  Vermox 100 mg tabletter:

  • Den aktiva substansen är mebendazol.

  • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, talk, majsstärkelse, sackarinnatrium, magnesiumstearat, hydrerad bomullsfröolja, kolloidal kiseldioxid, natriumlaurylsulfat, färgämne (E 110), smakämne (apelsinessens).


  Vermox 20 mg/ml oral suspension:

  • Den aktiva substansen är mebendazol.

  • Övriga innehållsämnen är sackaros, mikrokristallin cellulosa och karmellosnatrium, metylcellulosa, natriumlaurylsulfat, citronsyramonohydrat, konserveringsmedel (E 216 och E 218), smakämne (bananessens) och vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Vermox tabletter är svagt orangea, runda och märkta Me/100 respektive JANSSEN. Tabletterna tillhandahålls i en tryckförpackning med 6 tabletter.


  Vermox oralsuspension är mjölkvit med banansmak och tillhandahålls i en 30 ml flaska med 5 ml dosmått.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Innehavare av försäljningstillstånd

  Janssen-Cilag AB

  Box 4042

  169 04 Solna


  Tillverkare av Vermox oralsuspension

  Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgien.


  Tillverkare av Vermox tabletter

  Janssen-Cilag S.P.A, Via C. Janssen, 04100 Borgo S., Michele, Latina, Italien.


  Alternativ tillverkare av Vermox tabletter

  Lusomedicamenta Sociedade Técnica, Farmacêutica, S.A., Estrada Consiglieri Pedroso 69-B, Queluz, 2730-055 Barcarena, Portugal.


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-07-18


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.