Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Venofer Injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning 20mg/ml Glasampull, 5x5ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Järn trevärt Varunummer: 077033 Apotekets varuid: 20919
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD VENOFER ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Läkemedel som innehåller järn ges till personer som inte har tillräcklig mängd järn i kroppen. Detta kallas järnbrist.

  Venofer ges när:

  • du inte kan ta järn via munnen, t. ex. därför att du känner dig sjuk om du tar järntabletter,

  • du har tagit järn via munnen utan att det hade någon verkan.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  VENOFER

  20 mg/ml Injektionsvätska, lösning eller koncentrat till infusionsvätska, lösning
  Järnsackaros

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

  - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD VENOFER ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU ANVÄNDER VENOFER
  3. HUR DU FÅR VENOFER
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR VENOFER SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD VENOFER ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Venofer är ett läkemedel som innehåller järn.

  Läkemedel som innehåller järn ges till personer som inte har tillräcklig mängd järn i kroppen. Detta kallas järnbrist.


  Venofer ges när:

  • du inte kan ta järn via munnen, t. ex. därför att du känner dig sjuk om du tar järntabletter,

  • du har tagit järn via munnen utan att det hade någon verkan.

  2. INNAN DU ANVÄNDER VENOFER

  Du får inte ges Venofer:

  • om du är allergisk (överkänslig) mot produkten eller något annat innehållsämne i detta läkemedel(anges i avsnitt 6)

  • om du har fått allvarliga allergiska reaktioner mot andra injicerbara järnpreparat

  • om din blodbrist beror på något annat än brist på järn

  • om du har för mycket järn i kroppen eller en rubbning i kroppens utnyttjande av järn


  Du kan inte få Venofer om något av ovanstående tillstånd gäller dig. Om du är osäker tala med läkaren innan du får Venofer.

  Var särskilt försiktig med VENOFER

  Tala med läkare eller sjuksköterska innan du ges Venofer:

  • om du tidigare har varit allergisk mot läkemedel,

  • om du har systemisk lupus erythematosus,

  • om du har reumatoid artrit,

  • om du har svår astma, eksem eller andra allergier,

  • om du har en infektion,

  • om du har leverproblem.


  Om du är osäker beträffande infektioner eller leverproblem tala med läkare eller apotekspersonal innan du får Venofer.

  Användning av andra läkemedel

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana såsom örtläkemedel.Venofer kan nämligen påverka effekten av andra läkemedel och andra läkemedel kan påverka Venofer.


  Du bör vara särskilt noga med att tala med läkare eller apotekspersonal om du redan tar:

  • Läkemedel som innehåller järn som tas via munnen eftersom dessa preparat kan vara mindre verksamma om de tas samtidigt med Venofer. När din behandling med Venofer avslutats ska du vänta minst 5 dagar innan du tar något järn via munnen.

  Graviditet och amning

  Venofer har inte testats på gravida kvinnor. Det är viktigt att du talar om för läkaren om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn.

  Om du blir gravid under behandlingen måste du rådfråga din läkare. Din läkare bestämmer om du ska få detta läkemedel eller inte.

  Om du ammar ska du rådfråga din läkare innan du ges Venofer.


  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något läkemedel om du är gravid eller ammar.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Du kan känna dig yr i huvudet, förvirrad eller omtöcknad när du har fått Venofer. I så fall ska du inte köra bil eller använda maskiner. Tala med läkaren om du är osäker.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.  3. HUR DU FÅR VENOFER

  Läkaren bestämmer hur mycket Venofer du får. Han/hon fastställer också hur ofta och hur länge du behöver läkemedlet och tar ett blodprov för att lättare kunna beräkna dosen.


  Hur du får Venofer

  Läkaren eller sjuksköterskan ger Venofer via ett av följande sätt:

  • långsam injektion i en ven – 1 till 3 gånger i veckan

  • som infusion (dropp) i en ven – 1 till 3 gånger i veckan

  • under dialys – det tillförs i blodslangen på vensidan av dialysatorn


  Venofer ges i en omgivning där allergiska reaktioner omedelbart kan behandlas.


  Du kommer att observeras i minst 30 minuter av läkaren eller sjuksköterskan efter varje administrering.

  .

  Venofer är en brun vätska och injektions- eller infusionslösningen ser därför också brun ut.


  Barn

  Venofer rekommenderas inte för använding till barn.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Venofer orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Allergiska reaktioner (inträffar hos färre än 1 av 1 000 patienter)

  Om du får en allergisk reaktion talar du genast om detta för läkaren eller sjuksköterskan. Tecken på allergiska reaktioner kan vara:

  • lågt blodtryck (du känner dig yr i huvudet, omtöcknad eller svag)

  • svullnad i ansiktet

  • andningssvårigheter.

  Tala genast om för läkaren eller sjuksköterskan om du tror att du har en allergisk reaktion.


  Andra biverkningar omfattar:


  Vanliga (inträffar hos färre än 1 av 10 patienter):

  • tillfälliga smakförändringar (speciellt metallsmak).


  Mindre vanliga (inträffar hos färre än 1 av 100 patienter):

  • ökad puls

  • huvudvärk eller yrsel

  • lågt blodtryck och kollaps

  • hjärtklappning

  • magsmärtor eller diarré

  • illamående eller kräkningar

  • väsande andning, andningssvårigheter

  • klåda, nässelfeber, hudutslag eller hudrodnad

  • muskelkramper eller muskelsmärta

  • rodnad

  • feber eller frossa

  • bröstsmärta och andnöd

  • reaktioner såsom inflammation, sveda och svullnad vid injektionsstället.


  Sällsynta (inträffar hos färre än 1 av 1 000 patienter):

  • svimning

  • medvetslöshet

  • stickningar eller domningar

  • brännande känsla

  • högt blodtryck

  • värmekänsla

  • svullnad (ödem)

  • ledsmärta

  • svullnad i händer och fötter

  • trötthet, svaghet eller allmän sjukdomskänsla.


  Övriga biverkningar omfattar nedsatt uppmärksamhet, yrsel, förvirring, svullnad av leder, svullnad av ansikte och tunga, ökad svettning, ryggsmärta, lägre puls, missfärgning av urin.  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR VENOFER SKA FÖRVARAS

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Venofer används före utgångsdatum som anges på etiketten.

  Förvaras vid högst 25° C. Får ej frysas. Förvara ampullerna eller injektionsflaskorna i originalförpackningen.

  När Venofer-ampullerna har öppnats ska de användas genast. Efter spädning med natriumkloridlösning ska den utspädda lösningen användas omedelbart.


  Venofer förvaras vanligen av läkaren eller sjukhuset för dig.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är järn (som järnsackaros). 1 ml innehåller 20 mg järn.

  • Övriga innehållsämnen är vatten för injektionsvätska och natriumhydroxid.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Venofer är en mörkbrun, icke genomskinlig vattenlösning.


  Venofer levereras i följande förpackningsstorlek: 5 glasampuller om 5 ml.

  En ampull om 5 ml motsvarar 100 mg järn.

  Importör/Information lämnas av:

  Cross Pharma AB, Stockholm

  E-mail: info@crosspharma.se

  Tillverkare/Ompackare:

  Tillverkare

  Vifor France SA, Neuilly-sur-Seine, Frankrike


  Ompackare:

  Prodlekpol Sp. z o.o., Warszawa, Polen


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2014-08-18

  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Administrering

  Övervaka patienter noga med avseende på tecken och symtom på överkänslighetsreaktioner under och efter varje administrering av Venofer.


  Venofer ska endast administreras när personal som är utbildad i att bedöma och hantera anafylaktiska reaktioner finns tillhands, i en miljö där lokaler och utrustning för återupplivning är garanterat tillgängliga. Patienten ska observeras med avseende på biverkningar under minst 30 minuter efter varje injektion med Venofer.


  Administreringssätt:

  Venofer får endast ges som långsam intravenös injektion eller som intravenös infusion. Venofer får inte injiceras intramuskulärt.

  Extravasalt läckage måste undvikas, eftersom läckage av Venofer på injektionsstället kan leda till smärta, inflammation, vävnadsnekros och brun missfärgning av huden.


  Intravenös infusion:

  Venofer får endast spädas med steril natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9%):

  • 2,5 ml Venofer (50 mg järn) skall spädas med max. 50 ml steril natriumkloridlösning 9

  mg/ml (0,9%)

  • 5 ml Venofer (100 mg järn) skall spädas med max. 100 ml steril natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9%).

  • 10 ml Venofer (200 mg järn) skall spädas med max. 200 ml steril natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9%).


  Av stabilitetsskäl tillåts inte spädningar med lägre koncentrationer av Venofer.


  Spädning måste utföras omedelbart före infusion och lösningen bör administreras enligt följande:

  • 100 mg järn (5 ml Venofer) under minst 15 minuter

  • 200 mg järn (10 ml Venofer) under minst 30 minuter


  Intravenös injektion:

  Venofer kan ges som långsam intravenös injektion med en hastighet av 1 ml outspädd lösning per minut och högst 10 ml Venofer (200 mg järn) per injektion.

  Vid dialys:

  Venofer kan administreras under en hemodialysbehandling direkt i blodslangen på vensidan av dialysatorn på samma sätt som beskrivits för intravenös injektion.


  Inkompatibilitet

  Venofer får endast blandas med steril natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %). Inga andra lösningar eller läkemedel får användas då risk för fällning och/eller interaktion föreligger. Kompatibiliteten med andra behållare än glas, polyetylen och PVC har inte dokumenterats.


  Hållbarhet

  Läkemedlet får inte användas efter utgångsdatumet på etiketten på ampullen och ytterkartongen. Mikrobiologiskt sett bör produkten genast användas då ampullen först öppnas eller omedelbart efter spädning med steril natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %).


  Instruktioner för användning och hantering

  Kontrollera före användning att det inte finns synlig fällning i ampullerna eller injektionsflaskorna och att de inte är skadade. Använd endast sådana där lösningen är homogen och utan fällning. Den utspädda lösningen skall vara brun och klar till utseendet.

  Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.