Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Twinrix® Paediatric Injektionsvätska, suspension Förfylld spruta med 2injektionsnålar, 1x0,5ml

358:-

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Hepatit A-virus inaktiverat, Hepatit B-ytantigen Varunummer: 143511 Apotekets varuid: 11172
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Twinrix Paediatric är och vad det används för

  Twinrix Paediatric är ett vaccin som används till spädbarn, barn och ungdomar från 1 år upp till och med 15 år och som ger skydd mot två olika sjukdomar: hepatit A och hepatit B. Vaccinet verkar genom att göra så att kroppen producerar sitt eget skydd (antikroppar) mot dessa sjukdomar.

  Vaccination är bästa sättet att skydda sig mot dessa sjukdomar. Vaccinet innehåller inga beståndsdelar som kan orsaka infektion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Twinrix Paediatric

  injektionsvätska, suspension i förfylld spruta
  Hepatit A- (inaktiverat) och hepatit B- (rDNA) (HAB) vaccin (adsorberat)
  neomycin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du/ditt barn får detta vaccin. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta vaccin har ordinerats enbart åt dig/ditt barn. Ge det inte till andra.

  • Om du/ditt barn får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Twinrix Paediatric är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du/ditt barn får Twinrix Paediatric
  3. Hur Twinrix Paediatric ska användas
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Twinrix Paediatric ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Twinrix Paediatric är och vad det används för

  Twinrix Paediatric är ett vaccin som används till spädbarn, barn och ungdomar från 1 år upp till och med 15 år och som ger skydd mot två olika sjukdomar: hepatit A och hepatit B. Vaccinet verkar genom att göra så att kroppen producerar sitt eget skydd (antikroppar) mot dessa sjukdomar.


  • Hepatit A: Hepatit A är en infektiös sjukdom som kan påverka levern. Sjukdomen orsakas av hepatit A-virus. Hepatit A-virus kan smitta från en person till en annan via mat och dryck, eller när man simmar i vatten som är kontaminerat med avloppsvatten. Symtom av hepatit A börjar efter 3 till 6 veckor efter att man kommit i kontakt med viruset. Symtomen består av illamående (allmän sjukdomskänsla), feber och värk och smärta. Efter ett par dagar kan ögonvitorna och huden bli gulaktiga (gulsot). Svårighetsgraden och typen av symtom kan variera. Små barn utvecklar inte alltid gulsot. De flesta blir helt återställda men sjukdomen är ofta tillräckligt allvarlig för att man ska bli hemma från jobbet i minst en månad.

  • Hepatit B: Hepatit B orsakas av hepatit B-virus. Det orsakar svullnad av levern (inflammation). Viruset återfinns i kroppsvätskor som blod, sperma, vaginasekret eller saliv (spott) från infekterade människor.


  Vaccination är bästa sättet att skydda sig mot dessa sjukdomar. Vaccinet innehåller inga beståndsdelar som kan orsaka infektion.

  2. Vad du behöver veta innan du/ditt barn får Twinrix Paediatric

  Ta inte Twinrix Paediatric om

  • du/ditt barn är allergisk mot:

   • de aktiva substanserna eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • neomycin.
    Tecken på en allergisk reaktion kan inkludera kliande hudutslag, andfåddhet och svullnad av ansikte eller tunga.

  • du/ditt barn tidigare har fått en allergisk reaktion mot något vaccin mot hepatit A eller hepatit B.

  • du/ditt barn har en kraftig infektion med hög feber (över 38 °C). En lättare infektion såsom en vanlig förkylning är sannolikt inget problem, men tala med läkaren först.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du/ditt barn får Twinrix Paediatric om

  • du/ditt barn har fått några hälsoproblem efter tidigare vaccinationer

  • du/ditt barn har någon blödningssjukdom eller lätt får blåmärken.


  Svimning kan förekomma (främst hos ungdomar) efter, eller även före, all nålinjektion. Tala därför om för läkaren eller sjuksköterskan om du/ditt barn har svimmat vid tidigare injektion.

  Andra läkemedel och Twinrix Paediatric

  Twinrix Paediatric kan ges samtidigt med ett vaccin mot humant papillomvirus (HPV-vaccin). När vaccinerna ges vid samma besök måste dock olika injektionsställen (annan kroppsdel t ex motsatt arm) användas.


  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du/ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du får detta vaccin.

  Det är inte känt om Twinrix Paediatric går över i bröstmjölk. Vaccinet förväntas dock inte ge barn som ammas några problem.

  Twinrix Paediatric innehåller neomycin

  Tala om för din läkare om du/ditt barn tidigare har drabbats av allergisk reaktion mot neomycin (antibiotikum).


  3. Hur Twinrix Paediatric ska användas


  Du/ditt barn kommer att få totalt tre injektioner över en period på 6 månader. Varje injektion ges vid ett separat besök. Första dosen kommer att ges som överenskommet. De andra två doserna kommer att ges en månad respektive sex månader efter första dosen.


  • Första dosen: som överenskommet

  • Andra dosen: 1 månad senare

  • Tredje dosen: 6 månader efter första dosen


  Om ytterligare doser eller en påfyllnadsdos behövs kommer läkaren att meddela dig det.


  Om du/ditt barn missar en avtalad tid för vaccination ska du tala med läkaren och få en ny tid.


  Se till att du/ditt barn fullföljer vaccinationsprogrammet med tre injektioner. Annars kommer du/ditt barn inte att ha ett fullständigt skydd mot sjukdomarna.


  Läkaren kommer att ge dig Twinrix Paediatric som en injektion i överarmsmuskeln eller i lårmuskeln på ditt barn.


  Vaccinet får aldrig ges i en ven.


  Om du har ytterligare frågor om detta vaccin, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan detta vaccin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Biverkningar som kan inträffa är följande:


  Biverkningar som inträffat under kliniska studier, vid rutinanvändning av vaccinet, med enskilda hepatit A- och hepatit B-vacciner eller med beredningsformen avsedd för vuxna


  Mycket vanliga (1 av 10 vaccindoser eller oftare):

  • Smärta och rodnad vid injektionsstället.

  Vanliga (upp till 1 av 10 vaccindoser):

  • Dåsighet, huvudvärk

  • Illamående

  • Aptitlöshet

  • Svullnad eller blåmärken vid injektionsstället

  • Sjukdomskänsla, trötthet

  • Feber 37,5°C eller högre

  • Irritabilitet.

  Mindre vanliga (upp till 1 av 100 vaccindoser):

  • Diarré, kräkningar, magont

  • Utslag

  • Muskelvärk

  • Övre luftvägsinfektion.

  Sällsynta (upp till 1 av 1000 vaccindoser):

  • Svullna körtlar i hals, armhålor eller ljumskar (lymfadenopati)

  • Yrsel

  • Minskad känslighet för smärta eller beröring (hypestesi)

  • Stickningar och krypningar (parestesi)

  • Nässelfeber, klåda

  • Ledsmärta

  • Lågt blodtryck

  • Influensaliknande symtom såsom hög feber, halsont, rinnande näsa, hosta och frossa.

  Mycket sällsynta (upp till 1 av 10 000 vaccindoser):

  • Minskning av antalet blodplättar, vilket ökar blödningsbenägenheten och risken att få blåmärken (trombocytopeni)

  • Mörkvioletta eller brunröda fläckar synliga genom huden (trombocytopenisk purpura)

  • Svullnad eller inflammation i hjärnan (encefalit)

  • Degenerativ hjärnsjukdom (encefalopati)

  • Nervinflammation (neurit)

  • Domningar eller svaghet i armar och ben (neuropati), förlamning

  • Kramper

  • Svullnad av ansikte, mun eller hals (angioneurotiskt ödem)

  • Mörkvioletta eller rödvioletta hudknottror (lichen planus), allvarliga hudutslag (erythema multiforme)

  • Ledsvullnad, muskelsvaghet

  • Inflammation i hinnorna runt hjärnan, vilket kan ge kraftig huvudvärk med nackstelhet och ljuskänslighet (meningit)

  • Inflammation i vissa blodkärl (vaskulit)

  • Allvarliga allergiska reaktioner (anafylaxi, anafylaktoida reaktioner och symtom liknande serumsjuka). Tecken på allvarliga allergiska reaktioner kan vara hudutslag som kan klia eller ge blåsor, svullnad runt ögonen och i ansiktet, svårigheter att andas eller svälja, plötsligt blodtrycksfall och medvetslöshet. Sådana reaktioner kan inträffa innan man hunnit lämna mottagningen. Om du får några av dessa symtom ska du omgående kontakta läkare.

  • Onormala levervärden

  • Multipel skleros, svullnad i ryggmärgen (myelit)

  • Hängande ögonlock och förlamning av muskulaturen i ena ansiktshalvan (facialisförlamning)

  • Övergående nervinflammation som orsakar smärta, svaghet och förlamning av armar och ben, vilket ofta fortskrider till bröst och ansikte (Guillain-Barrés syndrom)

  • Sjukdom i synnerven optikusneurit)

  • Omedelbar smärta vid injektionsstället, sveda och brännande känsla.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Twinrix Paediatric ska förvaras


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).
  Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.
  Får ej frysas. Frysning förstör vaccinet.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Vad Twinrix Paediatric innehåller


  -

  De aktiva substanserna är:

  Hepatit A-virus (inaktiverat)1,2

  360 ELISA Enheter

  Hepatit B-ytantigen3,4


  10 mikrogram

  1Producerat i humana diploidceller (MRC-5)

  2Adsorberat på aluminiumhydroxidhydrat

  0,025 milligram Al3+

  3Producerat i jästceller (Saccharomyces cerevisiae) med rekombinant DNA teknologi

  4Adsorberat på aluminiumfosfat

  0,2 milligram Al3+

   

  -

   

  De övriga innehållsämnena i Twinrix Paediatric är: natriumklorid och vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Injektionsvätska, suspension i förfylld spruta


  Twinrix Paediatric är en vit, något mjölkaktig vätska förpackad i en förfylld spruta av glas (0,5 ml).


  Twinrix Paediatric tillhandahålls i förpackningar om 1, 10 och 50 stycken med eller utan nålar.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

  Rue de l’Institut 89

  B-1330 Rixensart

  Belgien


  För information angående detta läkemedel, var vänlig kontakta det lokala ombudet för innehavaren av försäljningstillståndet:


  België/Belgique/Belgien

  GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

  Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

  Lietuva

  GlaxoSmithKline Lietuva UAB

  Tel. +370 5 264 90 00

  info.lt@gsk.com

  България

  ГлаксоСмитКлайн ЕООД

  Тел.: + 359 2 953 10 34

  Luxembourg/Luxemburg

  GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

  Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

  Česká republika

  GlaxoSmithKline s.r.o.

  Tel: + 420 2 22 00 11 11

  cz.info@gsk.com

  Magyarország

  GlaxoSmithKline Kft.

  Tel.: + 36-1-2255300

  Danmark

  GlaxoSmithKline Pharma A/S

  Tlf: + 45 36 35 91 00

  dk-info@gsk.com

  Malta

  GlaxoSmithKline (Malta) Ltd

  Tel: + 356 21 238131

  Deutschland

  GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

  Tel: + 49 (0)89 360448701

  produkt.info@gsk.com

  Nederland

  GlaxoSmithKline BV

  Tel: + 31 (0)30 69 38 100

  nlinfo@gsk.com

  Eesti

  GlaxoSmithKline Eesti OÜ

  Tel: +372 667 6900

  estonia@gsk.com

  Norge

  GlaxoSmithKline AS

  Tlf: + 47 22 70 20 00

  firmapost@gsk.no

  Ελλάδα

  GlaxoSmithKline A.E.B.E.

  Tηλ: + 30 210 68 82 100

  Österreich

  GlaxoSmithKline Pharma GmbH.

  Tel: + 43 1 970 75-0

  at.info@gsk.com

  España

  GlaxoSmithKline, S.A.

  Tel: + 34 902 202 700

  es-ci@gsk.com

  Polska

  GSK Services Sp. z o.o.

  Tel.: + 48 (22) 576 9000

  France

  Laboratoire GlaxoSmithKline

  Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44

  diam@gsk.com

  Portugal

  Smith Kline & French Portuguesa, Produtos Farmacêuticos, Lda.

  Tel: + 351 21 412 95 00

  FI.PT@gsk.com

  Hrvatska

  GlaxoSmithKline d.o.o.

  Tel.: + 385 (0)1 6051999

  România

  GlaxoSmithKline (GSK) SRL

  Tel: + 40 (0)21 3028 208

  Ireland

  GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd

  Tel: + 353 (0)1 495 5000

  Slovenija

  GlaxoSmithKline d.o.o.

  Tel: + 386 (0) 1 280 25 00

  medical.x.si@gsk.com

  Ísland

  Vistor hf.

  Sími: +354 535 7000

  Slovenská republika

  GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

  Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

  recepcia.sk@gsk.com

  Italia

  GlaxoSmithKline S.p.A.

  Tel:+ 39 04 59 21 81 11

  Suomi/Finland

  GlaxoSmithKline Oy

  Puh/Tel: + 358 10 30 30 30

  Finland.tuoteinfo@gsk.com

  Κύπρος

  GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

  Τηλ: + 357 22 39 70 00

  gskcyprus@gsk.com

  Sverige

  GlaxoSmithKline AB

  Tel: + 46 (0)8 638 93 00

  info.produkt@gsk.com

  Latvija

  GlaxoSmithKline Latvia SIA

  Tel: + 371 67312687

  lv-epasts@gsk.com

  United Kingdom

  GlaxoSmithKline UK

  Tel: + 44 (0)800 221 441

  customercontactuk@gsk.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  11/2015.


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

  Följande information är till den som administrerar vaccinet:


  Vid förvaring kan en vit bottensats och en klar färglös supernatant observeras.


  Före administrering ska vaccinet omskakas väl till en homogen grumlig vit suspension och inspekteras visuellt, med avseende på främmande partiklar och/eller fysikaliska förändringar. Kasseras om något avvikande observeras.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.