Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Trocoxil® Tuggtablett 30mg Blister, 2tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Mavacoxib Varunummer: 513494 Apotekets varuid: 32872
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Trocoxil tuggtabletter är avsedda för behandling av smärta och inflammation i samband med

  degenerativ ledsjukdom hos hundar som behöver behandling under mer än en månad.

  Trocoxil tillhör en grupp läkemedel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).

  De används för att behandla smärta och inflammation.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Zoetis Belgium S.A.

  Rue Laid Burniat 1

  1348 Louvain-La-Nueve

  Belgien


  Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

  Pfizer Italia SPA

  Via del Commercio

  Localita Marino del Tronto

  Ascoli Piceno

  Italien

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Trocoxil 6 mg, 20 mg, 30 mg, 75 mg, 95 mgtuggtabletter för hund

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  Aktiv substans:

  Mavacoxib 6 mg

  Mavacoxib 20 mg

  Mavacoxib 30 mg

  Mavacoxib 75 mg

  Mavacoxib 95 mg


  Tabletterna har också följande innehållsämnen:

  Sackaros, silicifierad mikrokristallin cellulosa, konstgjord biffsmak, pulver, kroskarmellosnatrium, Natriumlaurylsulfat, magnesiumstearat


  Trekantig, brunmelerad tablett präglad med tablettstyrkan på ena sidan och ordet ”Pfizer” på den andra.

  4. INDIKATION(ER)

  Trocoxil tuggtabletter är avsedda för behandling av smärta och inflammation i samband med

  degenerativ ledsjukdom hos hundar som behöver behandling under mer än en månad.

  Trocoxil tillhör en grupp läkemedel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).

  De används för att behandla smärta och inflammation.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Ska inte användas till hundar som är yngre än 12 månader och/eller som väger mindre än 5kg.

  Ska inte användas till hundar som har problem med mage-tarm, inklusive sår eller blödningar.

  Ska inte användas vid tecken på blödningsrubbningar.

  Ska inte användas vid nedsatt njur- eller leverfunktion.

  Ska inte användas vid hjärtinsufficiens.

  Ska inte användas till avelsdjur, dräktiga eller digivande tikar.

  Ska inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot något hjälpämne.

  Ska inte användas vid känd överkänslighet mot sulfonamider.

  Ska inte användas samtidigt med glukokortikoider eller andra NSAID.

  Undvik behandling av dehydrerade (uttorkade), hypovolemiska (minskad blodvolym) eller hypotensiva (lågt blodtryck) djur då en potentiellt ökad risk för skadlighet föreligger.

  6. BIVERKNINGAR

  Biverkningar från digestionskanalen såsom kräkningar och diarré är vanliga, medan nedsatt aptit, blodig diarré och melena är mindre vanliga. Gastrointestinala sår har rapporterats i sällsynta fall. Apati och förändringar i biokemiska parametrar för njurfunktionen samt nedsatt njurfunktion är mindre vanliga. Dessa biverkningar kan i sällsynta fall vara fatala.

  Om en biverkning inträffar efter administrering av Trococxil ska inga fler tabletter ges och allmänt stödjande behandling ska insättas, såsom vid klinisk överdosering med NSAID. Särskild uppmärksamhet ska iakttas för att upprätthålla hemodynamisk status.

  Gastroprotektiva läkemedel och parenteral vätsketerapi kan behövas för djur med gastrointestinala biverkningar eller njurbiverkningar. Observera att effekten hos Trocoxil är förlängd (upp till 2 månader efter administrering av den andra dosen och efterföljande doser). Biverkningar kan inträffa när som helst under denna period.


  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel,tala om det för veterinären.


  Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

  • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

  • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

  • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

  • Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

  7. DJURSLAG

  Hundar 12 månader eller äldre.

  Oral användning (ges genom munnen).

  Ge den dos som ordinerats av veterinären. Dosen för Trocoxil tuggtablett är 2 mg/kg kroppsvikt (se tabell nedan).

  DETTA ÄR INTE ETT LÄKEMEDEL SOM SKA GES DAGLIGEN.

  Den initiala behandlingen ska upprepas 14 dagar senare, och därefter är doseringsintervallet en månad. En behandlingscykel med Trocoxil ska inte överstiga 7 doseringar i följd (6,5 månader).  Kroppsvikt (kg)

  Antal tabletter och styrka som ska ges

  6 mg

  20 mg

  30 mg

  75 mg

  95 mg

  5-6

  2

  7-10

  1

  11-15

  1

  16-20

  2

  21-23

  1

  1

  24-30

  2

  31-37

  1

  38-47

  1

  48-52

  1

  1

  53-62

  1

  1

  63-75

  2

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Trocoxil ska ges omedelbart före eller samtidigt med hundens huvudmåltid. Det är viktigt att se till att tabletten verkligen sväljs.

  10. KARENSTIDER

  Ej relevant.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Inga särskilda förvaringsanvisningar.

  Förvaras i originalförpackningen.

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen samt på blisterförpackningen efter EXP.

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Råd till hundägaren

  Innan Trocoxil ordineras och under behandlingen med Trocoxil kommer veterinären att kontrollera om din hund har några njur- eller leverproblem eller tarmsjukdom.


  Trocoxil ska inte ges till uttorkade hundar.


  Om din hund behöver opereras, informera veterinären om att hunden behandlas med Trocoxil.


  Ge inte andra NSAID eller glukokortikoider samtidigt eller inom minst 1 månad efter sista behandlingen med Trocoxil.


  Trocoxil har förlängd effekt (upp till 2 månader efter administrering av den andra dosen och efterföljande doser). Biverkningar kan inträffa när som helst under denna period.


  Om en biverkning inträffar med Trocoxil, ge inte fler tabletter utan kontakta genast veterinär.


  Trocoxil får inte användas till avelsdjur, dräktiga eller lakterande tikar.


  Tala om för veterinären om din hund behandlas med blodförtunnande medel.


  Överskrid inte den dos som ordinerats av veterinären.


  Vid oavsiktlig självmedicinering, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten för

  läkaren.


  Om du vet att du är överkänslig mot NSAID ska du undvika kontakt med detta veterinärmedicinska läkemedel.


  Intag av mavacoxib kan vara skadligt för barn, och långvariga farmakologiska effekter som leder till t.ex. besvär i mage-tarm kan förekomma. För att undvika oavsiktligt intag, ge tabletten till hunden genast efter det att den tagits ur blisterförpackningen.


  Ät, drick eller rök inte när du hanterar produkten. Tvätta händerna efter hantering av produkten.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

  Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2013–08–12

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Varje förpackning innehåller en blister med två tabletter i samma styrka. Varje tablett innehåller 6 mg, 20 mg, 30 mg, 75 mg eller 95 mg mavacoxib.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.