Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Travatan Ögondroppar, lösning 40mikrogram/ml Plastflaska, 3x2,5ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Travoprost Varunummer: 517180 Apotekets varuid: 23096
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad TRAVATAN är och vad det används för

  TRAVATAN innehåller travoprost, ett av en grupp av läkemedel som kallas för prostaglandinanaloger. Det verkar genom att sänka trycket i ögat. Det kan användas ensamt eller med andra ögondroppar, t.ex. betablockerare som också sänker trycket i ögat.

  TRAVATAN används för att sänka högt tryck i ögat hos vuxna, ungdomar och barn från 2 månaders ålder. Detta tryck kan leda till en sjukdom som kallas glaukom.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  TRAVATAN

  40 mikrogram/ml ögondroppar, lösning

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad TRAVATAN är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder TRAVATAN
  3. Hur du använder TRAVATAN
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur TRAVATAN ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad TRAVATAN är och vad det används för

  TRAVATAN innehåller travoprost, ett av en grupp av läkemedel som kallas för prostaglandinanaloger. Det verkar genom att sänka trycket i ögat. Det kan användas ensamt eller med andra ögondroppar, t.ex. betablockerare som också sänker trycket i ögat.


  TRAVATAN används för att sänka högt tryck i ögat hos vuxna, ungdomar och barn från 2 månaders ålder. Detta tryck kan leda till en sjukdom som kallas glaukom.

  2. Vad du behöver veta innan du använder TRAVATAN

  Använd inte TRAVATAN

  • om du är allergisk mot travoprost eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Fråga din läkare om råd om detta gäller dig.

  Varningar och försiktighet

  • TRAVATAN kan öka längden, tjockleken, färgen och/eller antalet på dina ögonfransar.Förändringar i ögonlocken inklusive ovanlig hårväxt eller i vävnaderna runt ögat har också observerats.

  • TRAVATAN kan ändra färgen på iris (den färgade delen av ditt öga). Denna förändring kan vara bestående. Det kan även uppstå en förändring av färgen på huden runt ögat.

  • Om du har opererats för grå starr (katarakt) ska du tala med din läkare innan du använder TRAVATAN.

  • Om du har eller har haft ögoninflammation (irit och uveit) ska du tala med din läkare innan du använder TRAVATAN.

  • TRAVATAN kan i sällsynta fall orsaka andfåddhet eller väsande andning eller förvärra symtom på astma. Om du är orolig för förändringar i ditt andningsmönster när du använder TRAVATAN, tala med din läkare så snart som möjligt.

  • Travoprost kan tas upp genom huden. Om något av läkemedlet kommer i kontakt med huden bör denna tvättas av så snart som möjligt. Detta är särskilt viktigt för kvinnor som är gravida eller försöker bli gravida.

  • Om du använder mjuka kontaktlinser ska du inte ta dropparna medan linserna sitter i. När du har använt dropparna väntar du 15 minuter innan du sätter i linserna igen.

  Barn och ungdomar

  TRAVATAN kan användas hos barn från 2 månader till 18 år med samma dosering som för vuxna.

  Användning av TRAVATAN rekommenderas inte till barn under 2 månader.

  Andra läkemedel och TRAVATAN

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Använd inte TRAVATAN om du är gravid. Om du tror att du kan vara gravid ska du genast tala med din läkare. Om du kan bli gravid måste du använda lämpligt preventivmedel under användningen av detta läkemedel.


  Använd inte TRAVATAN om du ammar. TRAVATAN kan passera över i modersmjölken.


  Rådfråga läkare innan du tar något läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Du kan uppleva att din syn blir dimmig direkt efter du tagit TRAVATAN. Du bör inte köra bil eller hantera maskiner förrän detta försvunnit.


  TRAVATAN innehåller makrogolglycerolhydroxistearat och propylenglykol som kan orsaka hudreaktioner och hudirritation.


  3. Hur du använder TRAVATAN


  Använd alltid detta läkemedel enligt din eller ditt barns läkares anvisningar. Rådfråga din eller ditt barns läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos är

  En droppe i det påverkade ögat eller ögonen, en gång dagligen – på kvällen.

  Använd endast TRAVATAN i båda ögonen om din eller ditt barns läkare ordinerat det. Ta dropparna så länge som din eller ditt barns läkare ordinerat det.


  Använd TRAVATAN endast för att droppa i dina eller ditt barns öga/ögon.


  1.1

  2.2

  3.3

  4.4


  • Direkt innan du använder en flaska för första gången ska du riva upp skyddspåsen, ta ut flaskan (bild 1) och skriva upp datumet då du öppnade flaskan i det tomma utrymmet på kartongen.

  • Tvätta dina händer.


  • Skruva av locket.

  • Håll flaskan pekande nedåt mellan tummen och fingrarna.

  • Luta ditt eller ditt barns huvud bakåt. Dra ner ögonlocket med ett rent finger tills det bildas en ”ficka” mellan ögonlocket och ögat. Droppen ska hamna här (bild 2).

  • Håll flaskspetsen nära ögat. Använd en spegel om det hjälper till.

  • Vidrör inte ögat eller ögonlocket, omgivande områden eller andra ytor med droppspetsen. Det kan förorena dropparna.

  • Tryck försiktigt på flaskan för att frigöra en droppe TRAVATAN i taget. (bild 3)

  • När du tagit TRAVATAN ska du se till att ditt eller barnets öga är stängt och trycka lätt med ett finger i ögonvrån (bild 4) i minst 1 minut. Det förhindrar att TRAVATAN kommer ut i resten av kroppen.

  • Upprepa stegen för det andra ögat om du eller ditt barn använder droppar i båda ögonen.

  • Skruva på locket ordentligt direkt efter användning.

  • Använd endast en flaska i taget. Öppna inte skyddspåsen förrän du behöver använda flaskan.


  Om en droppe missar ögat, försök igen.


  Om du eller ditt barn använder andra ögonpreparat, t.ex. ögondroppar eller ögonsalva, väntar du i minst 5 minuter mellan användningen av TRAVATAN och de andra ögonpreparaten.


  Om du eller ditt barn har använt för stor mängd av TRAVATAN

  Skölj ut allt läkemedel med varmt vatten. Tag inga fler droppar förrän det är tid för nästa ordinarie dos.

  Om du använt för stor mängd av TRAVATAN

  Skölj ut allt läkemedel med varmt vatten. Tag inga fler droppar förrän det är tid för din nästa ordinarie dos.

  Om du har glömt att använda TRAVATAN

  Fortsätt med nästa dos som planerat. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Använd aldrig mer än 1 droppe per dag i det/de påverkade ögat/ögonen.

  Om du slutar att använda TRAVATAN

  Sluta inte att använda TRAVATAN utan att först tala med din eller ditt barns läkare. Annars kan inte trycket i ditt eller ditt barns öga kontrolleras och detta kan leda till synförlust.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Du kan vanligtvis fortsätta att använda dropparna om inte biverkningarna är allvarliga. Om du är orolig, tala med läkare eller apotekspersonal. Sluta inte att ta TRAVATAN utan att ha talat med din eller ditt barns läkare.


  Följande biverkningar har setts med TRAVATAN:


  Mycket vanliga biverkningar: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare


  Effekter i ögonen: rodnad i ögat


  Vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare


  Effekter i ögonen: förändrad irisfärg (den färgade delen av ögat), ögonsmärta, obehag i ögat, torra ögon, kliande ögon, ögonirritation.


  Mindre vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare


  Effekter i ögonen: störningar i hornhinnan, ögoninflammation, irisinflammation, inflammation inuti ögat, inflammation i ögats yta med/utan ytskador, ljuskänslighet, utsöndring från ögat, ögonlocksinflammation, rodnad i ögonlocket, svullnad runt ögat, kliande ögonlock, nedsatt syn, dimsyn, ökad tårproduktion, inflammation eller infektion i bindehinnan (konjunktivit), nedre ögonlocket vänds utåt på ett onormalt sätt, grumling av ögat, krustabildning på ögonlocket, tillväxt av ögonfransarna, missfärgning av ögonfransarna, trötta ögon.


  Allmänna biverkningar: ökade allergiska symtom, huvudvärk, yrsel, oregelbundna hjärtslag, andnöd, astma, nästäppa, svalgirritation, mörkare hud runt ögat/ögonen, mörkare hud, onormal hårkvalitet, kraftig hårtillväxt.


  Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare


  Effekter i ögat: ljusblixtar, eksem på ögonlocken, svullna ögon, halo-fenomen, nedsatt känsel i ögat, inflammation i körtlarna i ögonlocken, pigmentering inne i ögat, ökad pupillstorlek, förändrad hårkvalitet i ögonfransarna.


  Allmänna biverkningar: virusinfektion i ögat, dålig smak i munnen, oregelbunden eller långsammare puls, höjt eller sänkt blodtryck, hosta, förändringar av rösten, obehag eller sår i magtarmkanalen, förstoppning, muntorrhet, rodnad eller klåda i huden, utslag, förändrad hårfärg, förlust av ögonfransar, smärta i muskler och skelett, allmän svaghet.


  Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data


  Effekter i ögat: inflammation i ögats bakre delar, ögonen ser mer insjunkna ut.


  Allmänna biverkningar: depression, oro, känsla av falsk rörelse, ringningar i öronen, bröstsmärta, förvärrad astma, diarré, buksmärta, illamående, klåda, onormal hårväxt, ledsmärta, smärtsam eller ofrivillig urinering, förhöjt prostataspecifikt antigen.


  Hos barn och ungdomar är de vanligaste biverkningarna med TRAVATAN rodnad i ögat och tillväxt av ögonfransarna. Förekomsten för dessa båda biverkningar var högre hos barn och ungdomar än hos vuxna.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur TRAVATAN ska förvaras


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på flaskan och kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Det här läkemedlet kräver inga särskilda förvaringsbetingelser.


  Du måste kassera flaskan 4 veckor efter att du först öppnat den för att förhindra infektioner, och använda en ny flaska. Skriv upp det datum som du öppnat den på avsett utrymme på kartongen.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är travoprost 40 mikrogram/ml.


  - Övriga innehållsämnen är Polyquaternium 1, makrogolglycerolhydroxistearat, propylenglykol, natriumklorid, borsyra, mannitol och renat vatten. Små mängder saltsyra eller natriumhydroxid har tillsatts för att hålla surhetsgraden (pH nivån) normal.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  TRAVATAN är en vätska (en klar, färglös lösning) som tillhandahålles i en förpackning med en 4 ml plastflaska med skruvkork. Varje flaska innehåller 2.5 ml travoprost och varje flaska är förpackad i en skyddspåse.


  Förpackningsstorlekar: 1 eller 3 flaskor.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Innehavare av godkännande för försäljning

  Frimley Business Park

  Frimley

  Camberley

  Surrey GU16 7S

  Storbritannien


  Tillverkare

  S.A.Alcon-Couvreur N.V.

  Rijksweg 14

  B-2870 Puurs

  Belgien


  Eller


  Alcon Cusí S.A.

  Camil Fabra 58

  08320 El Masnou

  Spanien


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:  België/Belgique/Belgien

  Luxembourg/Luxemburg

  Alcon NV

  + 32 (0)2 754 32 10 (België/Belgique/Belgien)

  Latvija

  Alcon Pharmaceuticals Ltd

  + 371 67 321 121

  Бългapия

  Алкон България ЕООД

  + 359 2 950 15 65

  Lietuva

  Alcon Pharmaceuticals Ltd

  atstovybė

  + 370 5 2 314 756

  Česká republika

  Alcon Pharmaceuticals

  (Czech Republic) s.r.o.

  + 420 225 775 111

  Magyarország

  Alcon Hungária

  Gyógyszerkereskedelmi Kft

  + 36-1-463-9080

  Danmark

  Alcon Nordic A/S

  + 45 3636 4300

  Nederland

  Alcon Nederland BV

  + 31 (0) 183 654321

  Deutschland

  Alcon Pharma GmbH

  + 49 (0)761 1304-0

  Norge

  Alcon Nordic A/S

  + 45 3636 4300

  Ελλάδα/Κύπρος

  Άλκον Λαμποράτορις

  Ελλάς ΑΕΒΕ

  + 30 210 68 78 300 (Ελλάδα)

  Österreich

  Alcon Ophthalmika GmbH

  + 43 (0)1 596 69 70

  Eesti

  Alcon Pharmaceuticals Ltd. Eesti filiaal

  + 372 6 313 214

  Polska

  Alcon Polska Sp. z o.o.

  + 48 22 820 3450

  España

  Alcon Cusí, S.A.

  + 34 93 497 7000

  Portugal

  Alcon Portugal -

  Produtos e Equipamentos

  Oftalmológicos, Lda.

  + 351 214 400 300

  France

  Laboratoires Alcon

  + 33 (0)1 47 10 47 10

  România

  S.C. Alcon Romania S.R.L.

  + 40 21 203 93 24

  Hrvatska

  Alcon Farmaceutika d.o.o.

  + 385 1 4611 988

  Slovenija

  Alcon d.o.o.

  + 386 1 422 5280

  Ireland

  Malta

  United Kingdom

  Alcon Laboratories (UK) Ltd

  + 44 (0) 345 2669363 (United Kingdom)

  Slovenská republika

  Novartis Slovakia s.r.o.

  Alcon Division

  + 421 2 5441 0378

  Ísland

  Alcon Nordic A/S

  + 45 3636 4300

  Suomi/Finland

  Alcon Nordic A/S

  + 45 3636 4300

  Italia

  Alcon Italia S.p.A.

  + 39 02 81 80 31

  Sverige

  Alcon Nordic A/S

  +45 3636 4300


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-01-22


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.