Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Tracleer Filmdragerad tablett 125mg Blister, 56tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Bosentan Varunummer: 010826 Apotekets varuid: 20399
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Tracleer är och vad det används för

  Tracleer tabletter innehåller bosentan, som blockerar ett naturligt förekommande hormon som kallas endotelin-1 (ET-1) som gör att blodkärlen blir trånga. Tracleer medför därför att blodkärlen vidgas och tillhör en grupp av mediciner som kallas ”endotelinreceptorantagonister”.

  Tracleer används för att behandla:

  Tracleer används för att behandla patienter med pulmonell arteriell hypertension (PAH) klass III för att förbättra arbetsförmåga (förmågan att utföra fysisk aktivitet) och symtom. Klassen visar sjukdomens svårighetsgrad där klass III innebär att den fysiska aktiviteten är markant begränsad. Klass II innebär att den fysiska aktiviteten är lätt begränsad. PAH som Tracleer används för kan vara:

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Tracleer

  62,5 mg och 125 mg filmdragerade tabletter
  Bosentan

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Tracleer är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Tracleer
  3. Hur du tar Tracleer
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Tracleer ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Tracleer är och vad det används för

  Tracleer tabletter innehåller bosentan, som blockerar ett naturligt förekommande hormon som kallas endotelin-1 (ET-1) som gör att blodkärlen blir trånga. Tracleer medför därför att blodkärlen vidgas och tillhör en grupp av mediciner som kallas ”endotelinreceptorantagonister”.


  Tracleer används för att behandla:

  • Pulmonellarteriellhypertension (PAH): PAH är en sjukdom som leder till allvarlig förträngning av blodkärlen i lungorna. Till följd av detta uppstår ett högt blodtryck i blodkärlen i lungorna (lungartärerna) som transporterar blodet från hjärtat till lungorna. Detta tryck minskar den mängd syre som kan komma in i blodet i lungorna, så att fysisk aktivitet blir svårare. Tracleer utvidgar lungartärerna och gör det lättare för hjärtat att pumpa blod genom dem. Därmed sänks blodtrycket och symtomen lättar.


  Tracleer används för att behandla patienter med pulmonell arteriell hypertension (PAH) klass III för att förbättra arbetsförmåga (förmågan att utföra fysisk aktivitet) och symtom. Klassen visar sjukdomens svårighetsgrad där klass III innebär att den fysiska aktiviteten är markant begränsad. Klass II innebär att den fysiska aktiviteten är lätt begränsad. PAH som Tracleer används för kan vara:

  • primär (utan identifierad orsak eller ärftlig);

  • orskad av sklerodermi (även kallad systemisk skleros, en sjukdom med onormal tillväxt av bindväven som stödjer huden och andra organ);

  • orsakad av kongenitala (medfödda) hjärtfel där shuntar (onormala förbindelser) ger ett onormalt blodflöde genom hjärta och lungor.

  • Digitala sår (sår på fingrar och tår) hos vuxna patienter med ett tillstånd som kallas sklerodermi. Tracleer minskar antalet nya sår på fingrar och tår som uppkommer.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Tracleer

  Ta inte Tracleer:

  • om du är allergisk mot bosentaneller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har leverproblem (fråga din läkare)

  • om du är gravid, eller kan bli gravid på grund av att du inte använder tillförlitliga preventivmetoder. Läs informationen under ”Preventivmedel” och ”Andra läkemedel och Tracleer”.

  • om du tar ciklosporin A (ett läkemedel som används efter en transplantation eller för att behandla psoriasis)


  Om något av detta gäller dig, tala med din läkare.

  Varningar och försiktighet

  Kontroller som din läkare kommer att göra innan behandlingen

  • blodprov för att kontrollera leverfunktionen

  • blodprov för att kontrollera anemi (blodbrist, lågt hemoglobin)

  • graviditetstest, om du är en kvinna i barnafödande ålder

  En del patienter som använt Tracleer har fått onormala leverfunktionsprover och anemi (lågt hemoglobin).


  Kontroller som din läkare kommer att göra under behandlingen

  Din läkare kommer att ordna regelbundna blodprover för att kontrollera förändringar i leverfunktionen och hemoglobinnivån under behandlingen med Tracleer.


  För alla dessa tester se också patientkortet (i förpackningen med Tracleer tabletter). Det är viktigt att dessa regelbundna blodprover tas under hela den tid som§ du tar Tracleer. Vi föreslår att du skriver upp datum för senaste prov och även nästa prov (fråga din läkare om datum) på patientkortet, som en hjälp att komma ihåg när nästa prov ska tas.


  Blodprover för leverfunktion

  Dessa kommer att tas en gång i månaden under hela behandlingen med Tracleer. Efter en ökning av dosen kommer ett extra prov att tas efter 2 veckor.


  Blodprov för anemi (blodbrist)

  Detta kommer att göras en gång i månaden under de första 4 månadernas behandling och därefter en gång var 3:e månad, eftersom patienter som tar Tracleer kan få anemi.


  Om resultaten är onormala, kan din läkare besluta att minska dosen eller sluta med behandlingen med Tracleer och göra ytterligare undersökningar för att undersöka orsaken.

  Barn och ungdomar

  Tracleer rekommenderas inte till barn med systemisk skleros och pågående sjukdom med med digitala sår. Se även avsnitt 3, Hur du tar Tracleer.

  Andra läkemedel och Tracleer

  Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Det är särskilt viktigt att du berättar för din läkare om du tar:

  • ciklosporin A (en medicin som används efter transplantationer och för att behandla psoriasis), som inte ska användas tillsammans med Tracleer.

  • sirolimus eller takrolimus, som är läkemedel som används efter transplantationer, eftersom dessa inte rekommenderas att användas tillsammans med Tracleer.

  • glibenklamid (mot diabetes), rifampicin (för att behandla tuberkulos) eller flukonazol (för att behandla svampinfektioner), nevirapin (för behandling av HIV) eftersom dessa mediciner inte rekommenderas att användas tillsammans med Tracleer

  • andra mediciner för behandling av HIV-infektion som kan behöva kontrolleras speciellt om de används tillsammans med Tracleer

  • hormonella preventivmedel, som inte är effektiva som enda preventivmetod när du tar Tracleer. Inuti din Tracleerförpackning finns ett patientkort för patienter som du ska läsa noggrant. Din läkare och/eller gynekolog kommer att fastställa vilka preventivmedel som är lämpliga för dig.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Tracleer har ingen eller försumbar inverkan på körförmågan eller förmågan att använda av maskiner. Tracleer kan framkalla hypotoni (lågt blodtryck) vilket kan få dig att känna dig yr och därför påverka din förmåga att köra bil och använda maskiner. Om du känner dig yr när du tar Tracleer skall du därför inte köra bil eller hantera verktyg eller maskiner.


  Kvinnor i fertil ålder

  Ta INTE Tracleer om du är gravid eller planerar att bli gravid.


  Graviditetstest

  Tracleer kan skada ofödda barn som avlats före eller under behandlingen. Om du är kvinna och kan bli gravid kommer din läkare att be dig genomgå ett graviditetstest innan du börjar ta Tracleer, och regelbundet under den tid som du tar Tracleer.


  Preventivmedel

  Om det är möjligt att du kan bli gravid ska du använda en säker preventivmedelsmetod när du tar Tracleer. Din läkare eller gynekolog kan ge dig råd om tillförlitliga preventivmetoder medan du använder Tracleer. Eftersom Tracleer kan göra hormonella preventivmedel (t.ex. orala, injicerbara, implanterbara eller p-plåster) ineffektiva är detta ensamt ingen säker metod. Därför måste du, om du använder hormonella preventivmedel, också använda en barriärmetod (t.ex. kondom för kvinnor, pessar, p-kudde eller så måste din partner också använda kondom). Inuti din Tracleerförpackning finns ett patientkort. Du ska fylla i detta kort och ta med dig det till din läkare vid ditt nästa besök så att din läkare eller gynekolog kan utvärdera om du behöver ytterligare eller alternativa tillförlitliga preventivmetoder. Graviditetstest rekommenderas varje månad medan du tar Tracleer om du är i fertil ålder.


  Tala omedelbart om för din läkare om du blir gravid under behandlingen med Tracleer eller om du planerar att bli gravid inom den närmaste tiden.


  Amning

  Tala omedelbart om för din läkare om du ammar. Du rekommenderas upphöra med amningen om du får Tracleer förskrivet. Det är nämligen inte känt om denna medicin förs vidare till bröstmjölken.


  Fertilitet

  Om du är man och använder Tracleer är det möjligt att läkemedlet kan minska antalet spermier. Det kan inte uteslutas att detta kan påverka din förmåga att få barn. Prata med din läkare om du har några frågor eller känner oro angående detta.


  3. Hur du tar Tracleer


  Behandling med Tracleer ska endast påbörjas och följas upp av en läkare som har erfarenhet av behandling av PAH eller systemisk skleros. Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Tracleer med mat och dryck

  Tracleer kan intas med eller utan mat.


  Rekommenderad dos


  Vuxna

  Behandlingen påbörjas vanligen med 62,5 mg två gånger dagligen (morgon och kväll) under de första 4 veckorna. Därefter kommer din läkare vanligen att förskriva en 125 mg tablett två gånger dagligen, beroende på hur du reagerar på Tracleer.


  Barn och ungdomar

  Dosen som rekommenderas för barn gäller endast för PAH. Hos barn som är 1 år och äldre påbörjas behandlingen vanligen med 2 mg/kg kroppsvikt två gånger dagligen (morgon och kväll). Läkaren talar om för dig hur du ska dosera.

  Uppmärksamma att Tracleer också finns som dispergerbar 32 mg tablett vilket kan underlätta rätt dosering för barn och patienter med låg kroppsvikt eller patienter som har svårigheter att svälja filmdragerade tabletter.


  Om du har intrycket att effekten av Tracleer är för stark eller för svag, tala med din läkare eftersom din dos då kan behöva ändras.


  Hur du tar Tracleer

  Tabletterna ska tas två gånger dagligen (morgon och kväll), ska sväljas med vatten och kan tas med eller utan mat.

  Om du har tagit för stor mängd av Tracleer

  Om du tar mer tabletter än vad du fått anvisningar om att ta ska du omedelbart kontakta din läkare.

  Om du har glömt att ta Tracleer

  Om du har glömt att ta Tracleer tar du en dos så snart du kommer på det. Fortsätt sedan att ta dina tabletter vid de vanliga tiderna. Ta inte en dubbel dos för att kompensera för glömda tabletter.

  Om du slutar att ta Tracleer

  Om du plötsligt upphör med din Tracleer-behandling kan symptomen förvärras. Sluta inte med Tracleer om det inte sker på din läkares anvisning. Läkaren kan instruera dig att minska dosen under några dagar innan du slutar helt.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  De mest allvarliga biverkningarna med Tracleer är

  • Onormal leverfunktion, vilket kan uppträda hos fler än 1 av 10 personer

  • Anemi (lågt blodvärde), vilket kan uppträda hos upp till 1 av 10 personer. Anemi kan ibland kräva blodtransfusioner.

  Dina lever- och blodvärden kommer att följas upp under din behandling med Tracleer (se avsnitt 2). Det är viktigt att du tar dessa prover såsom din läkare ordinerat.


  Symtom som tyder på att din lever inte fungerar normalt inbegriper:

  • illamående (känner behov av att kräkas)

  • kräkningar

  • feber

  • ont i magen

  • gulsot (gulfärgning av huden eller ögonvitor)

  • mörkfärgad urin

  • hudklåda

  • håglöshet eller trötthet (ovanlig trötthet eller utmattning)

  • influensaliknande symtom (muskel- och ledvärk med feber)

  Tala omedelbart om för din läkare om du upplever någon av dessa biverkningar.


  Andra biverkningar:

  Mycket vanliga (kan uppträda hos fler än 1 av 10 personer):

  • Huvudvärk

  • Ödem (svullnad i benen och anklar eller andra symtom på vätskeansamling)


  Vanliga (kan uppträda hos upp till 1 av 10 personer):

  • Plötslig ansiktsrodnad eller hudrodnad

  • Överkänslighetsreaktioner (med hudinflammation, klåda och utslag)

  • Gastroesofageal refluxsjukdom (sura uppstötningar)

  • Diarré

  • Kortvarig medvetandeförlust (svimning)

  • Hjärtklappning (snabba eller oregelbundna hjärtslag)

  • Lågt blodtryck

  • Nästäppa


  Mindre vanliga (kan uppträda hos upp till 1 av 100 personer):

  • Trombocytopeni (brist på blodplättar)

  • Neutropeni/leukopeni (lågt antal vita blodkroppar)

  • Förhöjda leverenzymvärden med hepatit (inflammation i levern) inklusive eventuell försämring av underliggande hepatit och/eller gulsot (gulfärgning i hud eller ögonvitor).


  Sällsynta (kan uppträda hos upp till 1 av 1 000 personer):

  • Anafylaktiska reaktioner (allmän allergisk reaktion), angioödem (svullnad, vanligen runt ögonen, läpparna, tungan eller halsen)

  • Cirrhos (ärrbildning) i levern, leversvikt (allvarlig störning i leverfunktionen)


  Biverkningar hos barn och ungdomar

  Barn som behandlats med Tracleer har samma inrapporterade biverkningar som vuxna.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Tracleer ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistern efter ”Utg.dat:”


  Förvaras vid högst 30 °C.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Tracleer 62,5 mg filmdragerade tabletter: Den aktiva substansen är bosentan, som monohydrat. Varje tablett innehåller 62,5 mg bosentan (som monohydrat)

  • Tracleer 125 mg filmdragerade tabletter innehåller: Den aktiva substansen är bosentan, som monohydrat. Varje tablett innehåller 125 mg bosentan (som monohydrat)

  • Övriga innehållsämnen i tabletten är majsstärkelse, pregelatiniserad stärkelse, natriumstärkelseglykolat, povidon, glyceroldibehanat och magnesiumstearat. Filmdrageringen innehåller hypromellos, glyceroltriacetat, talk, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172) och etylcellulosa.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Tracleer 62,5 mg filmdragerade tabletter är orange-vita, runda filmdragerade tabletter präglade med ”62,5” på ena sidan.


  Tracleer 125 mg filmdragerade tabletter är orange-vita, ovala filmdragerade tabletter präglade med ”125” på ena sidan.


  PVC/PE/PVDC/aluminium-blisterkarta med 14 filmdragerade tabletter. Kartongerna innehåller 14, 56 eller 112 filmdragerade tabletter (Tracleer 62,5 mg filmdragerade tabletter).


  PVC/PE/PVDC/aluminium-blisterkarta med 14 filmdragerade tabletter. Kartongerna innehåller 56 eller 112 filmdragerade tabletter (Tracleer 125 mg filmdragerade tabletter).


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Actelion Registration Ltd

  Chiswick Tower,13th Floor

  389 Chiswick High Road

  London W4 4AL

  Storbritannien


  Tillverkare

  Actelion Pharmaceuticals Deutschland GmbH

  Basler Strasse 63-65

  79100 Freiburg/Tyskland


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

  België/Belgique/Belgien

  Actelion Pharmaceuticals Belgium N.V.

  Tél/Tel: +32-(0) 15 284 777

  Lietuva

  UAB ALGOL PHARMA

  Tel: +370 37 40 86 81

  България

  Аквахим AД

  Teл.: +359 2 807 50 00

  Luxembourg/Luxemburg

  Actelion Pharmaceuticals Belgium N.V.

  Tél/Tel: +32-(0)15 284 777

  Česká republika

  Actelion Pharmaceuticals CZ, s.r.o.

  Tel: +420 221 968 006

  Magyarország

  Actelion Pharmaceuticals Hungaria Kft.

  Tel: +36-1-413-3270

  Danmark

  Actelion Danmark,

  Filial af Actelion Pharmaceuticals Sverige AB,

  Sverige

  Tlf: +45 3694 45 95

  Malta

  Actelion Pharmaceuticals UK Ltd

  Tel: +44 208 987 3333

  Deutschland

  Actelion Pharmaceuticals Deutschland GmbH

  Tel: +49 761 45 64 0

  Nederland

  Actelion Pharmaceuticals Nederland B.V.

  Tel: +31 (0)348 435950

  Eesti

  Algol Pharma OÜ

  Tel: +372 605 6014

  Norge

  Actelion Pharmaceuticals Sverige AB,

  Filial Norge

  Tlf: +47 22480370

  Ελλάδα

  Actelion Pharmaceuticals Eλλάς Α.Ε.

  Τηλ: +30 210 675 25 00

  Österreich

  Actelion Pharmaceuticals Austria GmbH

  Tel: +43 1 505 4527

  España

  Actelion Pharmaceuticals España S.L.

  Tel: +34 93 366 43 99

  Polska

  Actelion Pharma Polska Sp. z o.o.

  Tel: +48 (22) 262 31 00

  France

  Actelion Pharmaceuticals France SAS

  Tél: +33 1 58 62 32 32

  Portugal

  Actelion Pharmaceuticals Portugal Lda.

  Tel: +351 21 358 6120

  Hrvatska

  Medis Adria d.o.o.

  Tel: + 385 (0) 1 2303 446

  România

  Geneva Romfarm International SRL

  Tel: + 40 (021) 231 3561

  Ireland

  Actelion Pharmaceuticals UK Ltd

  Tel: +44 208 987 3333

  Slovenija

  Medis d.o.o.

  Tel: +386-(0)1 589 69 00

  Ísland

  Actelion Pharmaceuticals Sverige AB

  Sími: +46 (0)8 544 982 50

  Slovenská republika

  Actelion Pharmaceuticals SK, s.r.o.

  Tel: +420 221 968 006

  Italia

  Actelion Pharmaceuticals Italia S.r.l.

  Tel: +39 0542 64 87 40

  Suomi/Finland

  Actelion Pharmaceuticals Sverige AB,

  Filial Finland

  Puh/Tel: +358 9 2510 7720

  Κύπρος

  Actelion Pharmaceuticals Eλλάς Α.Ε.

  Τηλ: +30 210 675 25 00

  Sverige

  Actelion Pharmaceuticals Sverige AB

  Tel: +46 8 544 982 50

  Latvija

  Algol Pharma SIA

  Tel: +371 6761 9365

  United Kingdom

  Actelion Pharmaceuticals UK Ltd

  Tel: +44 208 987 3333


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-08


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.