Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Tostrex Gel 2% Flerdosbehållare med dospump 1x60g

403:25

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Testosteron Varunummer: 022607 Apotekets varuid: 19924
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD TOSTREX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Den aktiva substansen, testosteron, är ett hormon som är en typ av androgen.

  Tostrex ges till vuxna män som testosteronersättning för att behandla olika besvär som orsakats av testosteronbrist (manlig hypogonadism). Dessa besvär bör bekräftas genom två separata blodteststosteronmätningar och även inkludera kliniska symtom som:

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Tostrex

  2 % gel
  Testosteron

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD TOSTREX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER TOSTREX
  3. HUR DU ANVÄNDER TOSTREX
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR TOSTREX SKA FÖRVARAS
  6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD TOSTREX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Den aktiva substansen, testosteron, är ett hormon som är en typ av androgen.


  Tostrex ges till vuxna män som testosteronersättning för att behandla olika besvär som orsakats av testosteronbrist (manlig hypogonadism). Dessa besvär bör bekräftas genom två separata blodteststosteronmätningar och även inkludera kliniska symtom som:

  • impotens

  • infertilitet

  • låg sexualdrift

  • trötthet

  • nedstämdhet

  • benskörhet orsakad av låga hormonnivåer

  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER TOSTREX

  Använd inte Tostrex

  Tostrex får endast användas om hypogonadism har bekräftats av din läkare, baserat på dina symtom och laboratorietester. Andra orsaker till dina symtom måste ha uteslutits av din läkare innan behandlingen påbörjas.


  Endast män kan använda Tostrex. Tostrex har inte testats på män under 18 års ålder och det finns begränsad erfarenhet av behandling av män som är äldre än 65 år.


  Använd inte Tostrex

  Om du:

  • är allergisk mot testosteron eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • har eller misstänks ha cancer i bröstkörtlar eller prostata.

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal om något av ovanstående gäller dig.

  Varningar och försiktighet

  Det är nödvändigt med en undersökning innan du påbörjar behandlingen och därefter regelbundet under behandlingen (vanligen en eller två gånger om året).


  Om du lider av svår hjärt-, lever- eller njursvikt kan behandlingen med Tostrex leda till svåra komplikationer i form av vätskeansamling i kroppen som ibland åtföljs av (kronisk) hjärtsvikt.


  Din läkare ska utföra följande blodprover före och under behandlingen: testosteronhalten i blodet, fullständig blodkroppsräkning.


  Tala om för läkaren om du har högt blodtryck eller behandlas för högt blodtryck eftersom testosteron kan orsaka en höjning av blodtrycket.


  Testosteronbehandling kan öka risken för att utveckla en förstorad prostatakörtel (godartad prostatahyperplasi) eller prostatacancer. Testosteronbehandling kan även påverka det antal röda blodkroppar du har, din blodfettsprofil och din leverfunktion.


  Berätta för din läkare före behandling om du:

  • har svullna händer och fötter

  • är överviktig eller lider av en kronisk lungsjukdom, eftersom testosteronbehandling kan förvärra sömnapné (tillfälligt andningsavbrott under sömn)

  • har diabetes och använder insulin för att reglera blodsockernivåerna, eftersom testosteronbehandling kan påverka din reaktion på insulin

  • har eller får epilepsi eller migrän, eftersom dessa tillstånd kan förvärras under behandling

  • har cancer i skelettet, eftersom din läkare måste kontrollera dina kalciumnivåer i blodet under behandling.

  Kontakta din läkare om du:

  • har ofta förekommande eller ihållande erektioner

  • känner dig irriterad, nervös eller märker att du går upp i vikt

  • känner dig illamående, kräks, märker att hudfärgen förändras eller om du får svullna fotleder

  • får andningsstörningar, inklusive andningsstörningar under sömnen.

  Dessa symtom kan innebära att dosen av Tostrex är för hög och din läkare kan behöva justera dosen.


  Kontakta din läkare om du noterar några hudreaktioner på appliceringsstället, såsom en brännande eller stickande känsla, torrhet, utslag, rodnad eller klåda. Om reaktionen är kraftig, bör din läkare ompröva behandlingen och vid behov avbryta den.


  Om du är idrottsutövare, tänk på att Tostrex innehåller den aktiva substansen testosteron som kan ge positivt resultat vid dopingtest.


  Tostrex ska inte användas för att behandla manlig sterilitet eller impotens.


  Tostrex ska inte användas av kvinnor på grund av den möjliga viriliserande effekten (såsom ansikts- och kroppsbehåring, mörkare röst eller förändrad menstruationscykel).


  Hur du undviker att överföra Tostrex till andra personer:


  Det är viktigt att inte överföra produkten till andra personer, särskilt kvinnor och barn. Överföring sker genom tät hudkontakt, vilket medför förhöjda testosteronnivåer hos den andra personen. Om kontakten upprepas eller sker under längre tid, kan den ge biverkningar såsom ansikts- eller kroppsbehåring, mörkare röst eller förändrad menstruationscykel hos kvinnor.


  Denna överföring kan undvikas genom att täcka appliceringsstället med löst sittande kläder, eller genom att duscha eller bada före kontakt.


  Följande försiktighetsåtgärder rekommenderas därför:

  • tvätta dina händer noggrant med tvål och vatten efter applicering av gelen;

  • täck appliceringsstället med löst sittande kläder när gelen har torkat;

  • duscha eller bada före situationer som innebär tät hudkontakt med någon annan.

  För att garantera din partners säkerhet bör du vänta minst fyra timmar efter applicering av Tostrex innan du har sexuellt umgänge och ha på dig kläder som täcker appliceringsstället vid kontakttillfället eller tvätta appliceringsstället med tvål och vatten före sexuellt umgänge.


  Du bör ha på dig kläder som täcker appliceringsstället vid kontakt med barn för att inte riskera att överföra gel till barnets hud.


  Om du överför testosterongel till en annan person genom hudkontakt eller om någon annan blir utsatt för direkt kontakt med själva gelen, tvättas kontaktytan hos den andra personen med tvål och vatten så snart som möjligt.


  Om Tostrex appliceras på en patient av en sjukvårdare eller hemvårdare ska de bära lämpliga engångshandskar. Handskarna ska vara resistenta mot alkohol eftersom gelen innehåller etanol och isopropylalkohol.


  Kontakta din läkare om du noterar förändrad kroppsbehåring, påtagligt ökad akne eller andra tecken på utveckling av manliga drag hos personer som inte behandlas med Tostrex (dvs. kvinnlig partner eller barn).

  Andra läkemedel och Tostrex

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, i synnerhet något av följande:

  • blodförtunningsmedel

  • kortikosteroider

  Tala även om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit receptfria läkemedel.

  Tostrex med mat och dryck

  Tostrex påverkas inte av ditt intag av mat eller dryck.

  Graviditet och amning

  • Tostrex är endast avsett att användas av män.

  • Tostrex får ej användas av gravida och ammande kvinnor.

  • Gravida kvinnor ska undvika all kontakt med hud behandlad med Tostrex. Tostrex kan ge upphov till skador eller avvikelser hos det ofödda barnet. Om din partner blir gravid, måste du följa de råd om att undvika överföring av testosterongel vilka ges i detta avsnitt. (I händelse av kontakt med behandlad hud ska området omedelbart tvättas med tvål och vatten.)

  Körförmåga och användning av maskiner

  Det är osannolikt att Tostrex påverkar din förmåga att framföra fordon och använda maskiner.

  Tostrex innehåller butylhydroxytoluen och propylenglykol

  Butylhydroxytoluen, kan orsaka lokala hudreaktioner (t.ex. kontaktdermatit) eller irritation i ögon eller slemhinnor. Propylenglykol, kan orsaka hudirritation.


  3. HUR DU ANVÄNDER TOSTREX

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker på hur och när du ska applicera gelen.


  Vanlig startdos är 3 g gel (innehåller 60 mg testosteron) om dagen. Dosen kan justeras av din läkare och maximal dos är 4 g gel (80 mg testosteron) per dag.


  Tostrex levereras i en flerdosbehållare med doseringspump som ger ett halvt gram gel (10 mg testosteron) vid varje tryck på pumpen (när pumpmekanismen är helt nedtryckt).


  Första gången flerdosbehållaren används:

  Innan du använder doseringspumpen första gången måste den förberedas. Det gör du genom att hålla behållaren upprätt och långsamt trycka ned pumpen ordentligt åtta gånger. Vid första trycket kommer det kanske ingen gel, men kasta bort all gel som trycks ut. Pumpen behöver bara förberedas innan första dosen.


  Administrering av Tostrex:

  Din läkare kommer att informera dig om hur många gånger du måste trycka ned pumpen för att du skall få rätt dos gel, när pumpen är förberedd. Tabellen nedan ger dig mer information om detta.

  Antal tryck

  Mängd gel (g)

  Mängd testosteron som appliceras på huden (mg)

  1

  0,5

  10

  2

  1

  20

  4

  2

  40

  6

  3

  60

  8

  4

  80

  Smörj in gelen på ren, torr och oskadad hud en gång om dagen, vid samma tidpunkt varje dag, t.ex. på morgonen efter du har duschat.


  Gelen skall smörjas in antingen på buken (på ett område som är minst 10 x 30 cm) eller delas upp på hälften och smörjas in på insidan av vardera låren (på ett område som är minst 10 x 15 cm). Det rekommenderas att du smörjer in Tostrex på buken ena dagen och på insidan av båda låren dagen efter.


  Applicering på andra ställen ska undvikas. Applicera i synnerhet inte Tostrex på könsorganen.


  Smörj varsamt in gelen med ett finger tills den har torkat och täck sedan området med löst sittande plagg (t.ex. T-shirt, shorts, byxor). Tvätta händerna ordentligt med tvål och vatten när du är färdig.


  Om du tänker duscha eller bada bör du göra det antingen före applicering av Tostrex eller vänta minst två timmar efter appliceringen.


  Två veckor efter att du har påbörjat din medicinering, kommer läkaren att ta blodprov för att se om din dos behöver ändras. Under tiden du tar Tostrex kommer din läkare att genomföra regelbundna medicinska kontroller.


  Om du själv ansvarar för att få blodprover testade under tiden du använder Tostrex, måste du se till att alla testosteronmätningar utförs av samma laboratorium, på grund av varierande analysvärden mellan olika diagnostiska laboratorier.

  Om du använt för stor mängd av Tostrex

  Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Tostrex

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Applicera nästa dos vid den vanliga tidpunkten.

  Om du slutar att använda Tostrex

  Tala alltid med din läkare eller apotekspersonal innan du slutar att använda Tostrex.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 användare av 10) är hudreaktioner på appliceringsstället som t.ex. en brännande eller stickande känsla, torrhet, utslag, rodnad eller klåda. Dessa är vanligtvis milda övergående biverkningar av Tostrex men om de är besvärliga eller varar mer än några dagar bör du tala med din läkare eller apotekspersonal så snart som möjligt.


  Vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 användare av 100) är: svullnad av händer eller fötter, högt blodtryck, prostataförändringar (inklusive förhöjda blodnivåer av ett protein, som kallas prostataspecifikt antigen, vilket produceras av prostata), ökad kroppsbehåring, förstoring av brösten, ökat antal röda blodkroppar (mäts i blodprov). Ökning av antalet röda blodkroppar, hematokrit (procentandelen röda blodkroppar i blodet) och hemoglobin (den komponent i röda blodkroppar som transporterar syre), identifierade med regelbundna blodprover.


  Andra kända biverkningar som förknippas med testosteronbehandling är: håravfall, mjäll, akne, gulsot (leverproblem som ibland kan åtföljas av en gulfärgning av huden och ögonvitorna), avvikande leverfunktionstester, illamående, förändrad sexuell lust, tätare förekomst av erektioner, svårighet att urinera, depression, nervositet, fientlighet, viktökning, muskelkramper eller muskelsmärta, vätskeansamling, svullna vrister, sömnapné och i sällsynta fall smärtsamma och ihållande erektioner. Minskad spermaproduktion och minskad testikelstorlek kan förekomma vid höga doser. Långvarig testosteronadministrering kan orsaka förändringar av saltnivåerna (elektrolyter) i kroppen.


  Det finns inga övertygande bevis för att testosteronersättning hos hypogonadala män orsakar prostatacancer. Testosteronbehandling ska dock undvikas hos män som man vet eller tror har prostatacancer.


  Hyperglykemi (för hög blodsockernivå) har rapporterats i fall med 2 personer som haft diabetes mellitus.


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal så snart som möjligt.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR TOSTREX SKA FÖRVARAS

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 25ºC.
  Förvaras i skydd mot kyla får ej frysas.
  Förvara flerdosbehållaren upprätt.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är testosteron. Ett gram gel innehåller 20 mg testosteron.

  • Övriga innehållsämnen är propylenglykol, vattenfri etanol, isopropylalkohol, oljesyra, karbomer 1382, trolamin, butylhydroxytoluen (E321), renat vatten och saltsyra (för pH-justering).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Tostrex är en klar gel, som varierar från färglös till svagt gul.


  Tostrex levereras i behållare om vardera 60 gram gel. Behållarna är försedda med en doseringspump som ger en fastställd mängd gel.


  En kartong kan innehålla en, två eller tre flerdosbehållare med gel. Eventuellt marknadsförs inte alla förpackningsstorlekar.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Kyowa Kirin Ltd
  Galabank Business Park
  Galashiels
  TD1 1QH
  Storbritannien


  Information lämnas av:

  Kyowa Kirin AB

  Knarrarnäsgatan 7

  164 40 Kista

  Sverige

  Tel.: 08-50 90 74 10


  Tillverkare

  PHARBIL Waltrop GmbH
  Im Wirrigen 25
  45731 Waltrop
  Tyskland


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

  Österrike, Danmark, Finland, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Storbritannien: Tostran


  Italien, Sverige: Tostrex


  Belgien, Spanien, Luxemburg: Itnogen


  Frankrike: Fortigel


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-10-05


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.