Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Torasemid Sandoz Tablett 5mg Blister, 100tabletter (Al/plast)

Snabbfakta
Verksamt ämne: Torasemid Varunummer: 521307 Apotekets varuid: 7366
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Torasemid Sandoz är och vad det används för

  Torasemid Sandoz 2,5 mg/5 mg används vid behandling av:

  • högt blodtryck

  Torasemid Sandoz 5 mg/10 mg/20 mg används vid behandling av:

  • svullnad orsakad av vätskeansamling i kroppsvävnader, förekommande hos patienter med hjärtsvikt.

  Torasemid Sandoz är ett diuretikum, vilket är ett läkemedel som ökar urinen.

  Torasemid som finns i Torasemid Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Torasemid Sandoz

  2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletter
  Torasemid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar <ta> <använda> detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Torasemid Sandoz är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Torasemid Sandoz
  3. Hur du använder Torasemid Sandoz
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Torasemid Sandoz ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Torasemid Sandoz är och vad det används för

  Torasemid Sandoz 2,5 mg/5 mg används vid behandling av:

  • högt blodtryck


  Torasemid Sandoz 5 mg/10 mg/20 mg används vid behandling av:

  • svullnad orsakad av vätskeansamling i kroppsvävnader, förekommande hos patienter med hjärtsvikt.


  Torasemid Sandoz är ett diuretikum, vilket är ett läkemedel som ökar urinen.


  Torasemid som finns i Torasemid Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Torasemid Sandoz

  Använd inte Torasemid Sandoz

  Använd inte Torasemid Sandoz om du är/har

  • allergisk (överkänslig) mot

  − torasemid

  − kemiskt analoga läkemedel såsom vissa medel mot diabetes, innehållande aktiva substanser med namn som slutar på ”-mid”

  − eller mot något av övriga innehållsämnen

  • njurfel med otillräcklig urinproduktion

  • svåra leverskador med förlorat medvetande

  • blodtryck lägre än 100/60 mmHg (kvinna) eller 110/60 mmHg (man)

  • ammar

  Varningar och försiktighet

  Tala om för din läkare om något av följande gäller dig:

  • gikt och/eller en ökning av urinsyranivåerna i blodet

  • oregelbunden hjärtrytm

  • minskad blodvolym

  • minskad kalium- eller natriumhalt i blodet

  • onormala ändringar i syra-bas-balansen i kroppen

  • svåra urineringsbesvär t ex orsakat av förstorad prostatakörtel

  • nedsatt njurfunktion på grund av läkemedel som orsakar njurskada

  • diabetes

  • tar andra läkemedel – Se ”Användning av andra läkemedel”


  Om du fortlöpande tar Torasemid Sandoz kommer din läkare kontrollera dina blodnivåer regelbundet speciellt om du använder andra läkemedel.

  Barn och ungdomar

  På grund av otillräcklig kunskap förskriver läkare endast Torasemid Sandoz när det är absolut nödvändigt.

  Andra läkemedel och Torasemid Sandoz

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

  receptfria sådana.


  Följande läkemedel kan påverka eller påverkas av Torasemid Sandoz:

  • läkemedel för behandling av högt blodtryck, speciellt läkemedel vars aktiva substans slutar på ”-pril”

  • läkemedel som hjälper hjärtats pumpkraft, såsom digitoxin, digoxin eller metyldigoxin

  • läkemedel mot diabetes

  • probenecid, ett läkemedel mot gikt

  • läkemedel mot inflammation och smärta, såsom acetylsalicylsyra eller indometacin,

  • sulfasalazin, mesalazin eller olsalazin, läkemedel som används mot kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar

  • läkemedel vid infektioner, såsom cefixim, cefuroxim, cefaclor, cefalexin, cefadroxil, cefpodoxim proxetil, kanamycin, neomycin, gentamycin, amikacin eller tobramycin

  • cisplatin, ett läkemedel mot cancer

  • litium, ett läkemedel vid depression

  • teofyllin, ett läkemedel mot astma

  • vissa muskelavslappnande läkemedel vars aktiva substans slutar på ”-curonium” eller ”-curium”

  • alla läkemedel mot förstoppning

  • läkemedel som innehåller kortison, såsom hydrokortison, prednison eller prednisolon

  • kolestyramin, ett läkemedel som minskar blodfettet

  • adrenalin eller noradrenalin, läkemedel som ökar blodtrycket

  Torasemid Sandoz med mat, dryck och alkohol

  Bör inte tas ihop med alkohol.


  Användande av Torasemid Sandoz kan leda till positiva resultat i dopingkontroller.

  Graviditet, amning och fertilitet

  • Amning

  Torasemid Sandoz rekommenderas inte till kvinnor som ammar eftersom fostret kan skadas.

  • Graviditet

  Använd endast Torasemid Sandoz under graviditet om läkaren indikerar att det är absolut nödvändigt. Minsta möjliga dos ska användas i dessa fall.


  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Yrsel och dåsighet kan förekomma under behandling med Torasemid Sandoz, särskilt i början av behandlingen, vid förändringar av doseringen, vid ändring av preparat eller vid samtidigt intag av alkohol. Undvik att köra bil eller använda maskiner om din uppmärksamhet är nedsatt.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Torasemid Sandoz innehåller hjälpämnen

  Detta läkemedel innehåller laktos, en sockerart. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. Hur du använder Torasemid Sandoz

  Ta alltid Torasemid Sandoz enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vanlig dos är:

  Torasemid Sandoz 2,5 mg tabletter

  1 tablett en gång dagligen

  Vid behov kan din läkare öka dosen till 2 tabletter en gång dagligen efter två månaders behandling.


  Torasemid Sandoz 5 mg tabletter

  Behandling av högt blodtryck

  1/2 tablett en gång dagligen

  Vid behov kan din läkare öka dosen till 1 tabletter en gång dagligen efter två månaders behandling.


  Behandling av svullnad orsakad av vätskeansamling i kroppsvävnader, förekommande hos patienter med hjärtsvikt:

  1 tablett en gång dagligen

  Vid behov, kan din läkare stegvis öka dosen till 4 tabletter en gång dagligen.


  Delning av tabletten:

  Delning1

  Placera tabletten på en hård, slät yta med brytningsskåran vänd uppåt. Pressa med ett finger på mitten av tabletten och tabletten delas i två lika stora delar.


  Torasemid Sandoz 10 mg tabletter

  ½ tablett en gång dagligen

  Vid behov, kan din läkare stegvis öka dosen till 2 tabletter en gång dagligen.


  Delning av tabletten:

  Delning2

  Placera tabletten på en hård, slät yta med brytningsskåran vänd uppåt. Pressa med ett finger vardera på höger sida om och vänster sida om delningsskåran och tabletten delas i två lika halvor.


  Torasemid Sandoz 20 mg tabletter

  ¼ tablett en gång dagligen

  Vid behov, kan din läkare stegvis öka dosen till 1 tablett en gång dagligen.


  Delning av tabletten:

  Delning3

  Placera tabletten på en hård, slät yta med brytningsskåran vänd uppåt. Pressa med ett finger på mitten av tabletten och tabletten delas i fyra lika stora delar.

  Tabletter innehållande större och mindre mängd aktiv substans finns också tillgängligt.


  Nedsatt leverfunktion som inte är allvarlig

  Din läkare kommer att behandla dig försiktigt eftersom torasemid nivån kan öka.


  Administreringssätt

  Ta en tablett varje morgon oberoende av måltid, får ej tuggas, med 100 ml vatten, motsvarande ett halvt dricksglas.


  Behandlingens längd

  Detta bestäms av din läkare. Torasemid Sandoz kan användas kontinuerligt under några år eller till dess överflödig vävnadsvätska har försvunnit.

  Om du använt för stor mängd av Torasemid Sandoz

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Överdosering kan troligtvis leda till ökad vattenkastning (urinering), sömnighet, förvirring, svaghet, yrsel, hypotension, cirkulationskollaps, orolig mage.

  Tag alltid med dig eventuella överblivna tabletter och även förpackningen, eftersom detta underlättar identifikationen av tabletterna.

  Om du har glömt att använda Torasemid Sandoz

  Ta den glömda dosen så snart som möjligt samma dag eller ta nästa dos som normalt nästa dag. Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

  Om du slutar att använda Torasemid Sandoz

  Sluta inte ta Torasemid Sandoz utan din läkares tillstånd, eftersom detta kan skada dig allvarligt och minska den terapeutiska effekten.


  Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, fråga din läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Torasemid Sandoz orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Biverkningar kan förekomma i följande frekvenser:

  Vanliga, förekommer hos 1 till 10 per 100 användare:

  • störningar i mängden av kroppens vatten och mineraler, i synnerhet när det finns en tydlig begränsning av saltintag

  • alkaliöverskott i kroppen

  • muskelkramper, särskilt i början av behandling

  • ökade koncentrationer av urinsyra, socker och fetter i blodet

  • minskade nivåer av kalium och natrium i blodet

  • minskad blodvolym

  • mag och/eller tarmbesvär, som t.ex. aptitlöshet, magsmärtor, illamående, kräkningar, diarré, förstoppning

  • ökning av vissa leverenzym, som t.ex. gamma-GT

  • huvudvärk

  • yrsel

  • trötthet

  • svaghet


  Sällsynta, förekommer hos 1 till 10 per 1000 användare:

  • ökning i koncentrationen av substanserna urea och kreatin i blodet

  • muntorrhet

  • myrkrypningar och stickningar i armar och ben

  • svårigheter vid vattenkastning (urinering) (p.g.a. prostataförstoring)


  Mycket sällsynta, förekommer hos färre än 1 per 10 000 användare:

  • förträngningar eller sammandragningar i blodkärl orsakade av blodförtjockning

  • onormalt lågt blodtryck

  • cirkulationsproblem, i synnerhet vid uppresning

  • oregelbunden hjärtrytm

  • angina pectoris, ett tillstånd som ofta kännetecknas av kraftig smärta i bröstet

  • hjärtinfarkt

  • svimning

  • förvirring

  • bukspottkörtelinflammation

  • allergiska reaktioner med klåda och utslag

  • ökad ljuskänslighet

  • allvarliga hudreaktioner

  • minskat antal röda och vita blodkroppar och blodplättar

  • synrubbningar

  • öronsusningar

  • minskad hörselförmåga


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  5. Hur Torasemid Sandoz ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Förvaras vid högst 25°C.

  Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Vad Torasemid Sandoz innehåller

  • Den aktiva substansen är torasemid.

  En tablett innehåller 2,5 mg torasemid.

  En tablett innehåller 5 mg torasemid.

  En tablett innehåller 10 mg torasemid.

  En tablett innehåller 20 mg torasemid.

  • Övriga innehållsämnen är:

  mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid,

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Torasemid Sandoz 2,5 mg tablett

  Torasemid Sandoz 2,5 mg tabletter är runda, vita till benvita tabletter.


  Torasemid Sandoz 5 mg tablett

  Torasemid Sandoz 5 mg tabletter är runda, vita till benvita med brytskåra.


  Torasemid Sandoz 10 mg/- 20 mg tabletter

  Torasemid Sandoz 10 mg/- 20 mg tabletter är runda, vit till benvita med kryssformad brytskåra.


  2,5 mg, 5 mg och 20 mg tabletter:

  Förpackningsstorlekar: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 100, 400 (20x20) tabletter


  10 mg tabletter:

  Förpackningsstorlekar: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 400 (20x20) tabletter


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2012-01-03


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.