Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Ticlid Tablett 250mg Blister, 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Tiklopidin Varunummer: 012881 Apotekets varuid: 9797
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD TICLID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Ticlid minskar blodets förmåga att levra sig (koagulera) och bilda blodproppar, genom att minska blodplättarnas (trombocyternas) benägenhet att klumpa ihop sig. Ticlid används av patienter som haft blodpropp i hjärnan (hjärninfarkt) eller symtom på nedsatt blodcirkulation i hjärnan för att förhindra att nya blodproppar bildas, när acetylsalicylsyra inte kan användas.

  Tiklopidinhydroklorid som finns i Ticlid kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipack­sedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Ticlid

  250 mg filmdragerade tabletter
  tiklopidinhydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD TICLID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU ANVÄNDER TICLID
  3. HUR DU ANVÄNDER TICLID
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. FÖRVARING AV TICLID
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD TICLID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Ticlid minskar blodets förmåga att levra sig (koagulera) och bilda blodproppar, genom att minska blodplättarnas (trombocyternas) benägenhet att klumpa ihop sig. Ticlid används av patienter som haft blodpropp i hjärnan (hjärninfarkt) eller symtom på nedsatt blodcirkulation i hjärnan för att förhindra att nya blodproppar bildas, när acetylsalicylsyra inte kan användas.


  Tiklopidinhydroklorid som finns i Ticlid kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipack­sedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. INNAN DU ANVÄNDER TICLID

  Använd inte Ticlid

  - om du är överkänslig (allergisk) mot det aktiva innehållsämnet eller något av övriga innehållsämnen

  - om du har någon leversjukdom

  - om du har blödande magsår

  - om du har ökad blödningsbenägenhet t ex på grund av blodsjukdom

  - om du har haft brist på vita blodkroppar eller blodplättar (leukopeni, agranulocytos, trombocytopeni)

  Var särskilt försiktig med Ticlid

  - om du har en ökad blödningsrisk t ex om du tidigare haft blödande magsår

  - om du samtidigt behandlas med andra läkemedel med effekt på blodets förmåga att levra sig.

  - om du har försämrad leverfunktion

  Användning av andra läkemedel

  Effekten vid samtidigt intag av andra läkemedel kan påverkas eller påverka effekten av Ticlid t ex vissa läkemedel mot:

  - smärta, inflammationer, reumatism (s.k NSAID)

  - blodpropp (waran, heparin)

  - epilepsi (fenytoin, fenobarbital)

  - astma (teofyllin)

  - oregelbunden hjärtrytm och hjärtsvikt (digoxin)

  Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Graviditet och amning

  Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare före användning av Ticlid under graviditet.

  Det är okänt om Ticlid går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning av Ticlid under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Ticlid har inga eller obetydliga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. HUR DU ANVÄNDER TICLID

  Dosen skall bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för dig. Ändra ej dosen utan att rådgöra med din läkare.

  Vanlig dos för vuxna: 1 tablett 2 gånger dagligen tillsammans med föda för att minska risken för biverkningar.

  Om du tar mera Ticlid än vad du borde:

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).

  Om du har glömt att ta Ticlid

  Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Ticlid ha biverkningar.


  Vanliga (fler än 1 av 100 patienter): Ökad blödningsbenägenhet som t ex näsblod, blodpåverkan, magbesvär, diarré och illamående, hudutslag ofta med klåda, leverpåverkan, förhöjning av blodfetter (kolesterol och triglycerider).


  Sällsynta (färre än 1 av 1000 patienter): Blodbrist. Svår diarré med inflammation av tjocktarmen, ledvärk, gallbesvär, leverinflammation, hud- och slemhinneförändringar (ibland allvarliga). Inflammation i blodkärl. Feber. Allergiska reaktioner som kan ge symtom som feber, hudutslag, svullnad, andningsbesvär, njurpåverkan och ibland blodtrycksfall.


  Om svår och långvarig diarré uppkommer skall du kontakta läkaren eftersom behandlingen kan behöva avbrytas.


  Vid biverkningar skall läkare kontaktas, särskilt under de 3 första behandlingsmånaderna.


  Sluta att ta Ticlid och kontakta omedelbart läkare om du får:

  - infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

  - något av följande symtom (angioödem): svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, eller nässelutslag och andningssvårigheter.

  - munsår, onormal blödningsbenägenhet, små hudblödningar, blåmärken utan uppenbar orsak eller svart avföring.


  Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare eller apotekspersonal.

  5. FÖRVARING AV TICLID

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 25 °C.


  Används före det utgångsdatum som står angivet på förpackningen.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är tiklopidinhydroklorid 250 mg per tablett.

  - Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa, povidon, vattenfri citronsyra, majsstärkelse, magnesiumstearat, stearinsyra, hypromellos, titandioxid (E 171) och makrogol.

  Importör/Information lämnas av:

  Orifarm AB

  Box 56048, 102 17 Stockholm

  Tel: 040-680 02 60


  Ompackare:

  Orifarm Supply s.r.o.

  Palouky 1366, 25301 Hostivice, Tjeckien

  Tillverkare: Sanofi-Aventis-koncernen


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  september 2014

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.