Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Thyrogen Pulver till injektionsvätska, lösning 0,9mg Glasflaska, 2st

8660:41

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Tyreotropin alfa Varunummer: 467696 Apotekets varuid: 22446
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Thyrogen är och vad det används för

  Thyrogen innehåller den aktiva substansen tyreotropin alfa. Thyrogen är ett humant sköldkörtelstimulerande (tyreoideastimulerande) hormon (TSH) som tillverkas med bioteknikprocesser.

  Thyrogen används för att påvisa vissa typer av sköldkörtelcancer hos patienter som fått sköldkörteln bortopererad och som tar sköldkörtelhormoner. En av effekterna är att det stimulerar eventuell kvarvarande sköldkörtelvävnad till att ta upp jod vilket är viktigt för radiojodskintigrafi. Det stimulerar också produktionen av tyreoglobulin och sköldkörtelhormoner om det finns någon thyreoideavävnad kvar. Dessa hormoner kan mätas i blodet.

  Thyrogen används även tillsammans med radiojodbehandling för att avlägsna (ablatera) sköldkörtelvävnaden som lämnas kvar (rest) sedan sköldkörteln opererats bort hos patienter som inte har sekundär tumörtillväxt (metastaser) och som tar sköldkörtelhormon.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Thyrogen

  0,9 mg pulver till injektionsvätska, lösning.
  Tyreotropin alfa

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Thyrogen är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Thyrogen
  3. Hur du använder Thyrogen
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Thyrogen ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Thyrogen är och vad det används för

  Thyrogen innehåller den aktiva substansen tyreotropin alfa. Thyrogen är ett humant sköldkörtelstimulerande (tyreoideastimulerande) hormon (TSH) som tillverkas med bioteknikprocesser.


  Thyrogen används för att påvisa vissa typer av sköldkörtelcancer hos patienter som fått sköldkörteln bortopererad och som tar sköldkörtelhormoner. En av effekterna är att det stimulerar eventuell kvarvarande sköldkörtelvävnad till att ta upp jod vilket är viktigt för radiojodskintigrafi. Det stimulerar också produktionen av tyreoglobulin och sköldkörtelhormoner om det finns någon thyreoideavävnad kvar. Dessa hormoner kan mätas i blodet.


  Thyrogen används även tillsammans med radiojodbehandling för att avlägsna (ablatera) sköldkörtelvävnaden som lämnas kvar (rest) sedan sköldkörteln opererats bort hos patienter som inte har sekundär tumörtillväxt (metastaser) och som tar sköldkörtelhormon.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Thyrogen

  Använd inte Thyrogen

  • om du är allergisk mot bovint (från kor) eller humant sköldkörtelstimulerande hormon (TSH) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du är gravid.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Thyrogen

  om du har:

  • en njursjukdom som måste behandlas med dialys så att läkaren kan bestämma hur mycket Thyrogen du kan få eftersom du kan löpa en större risk att få huvudvärk och illamående.

  • om du har nedsatt njurfunktion, så att läkaren kan bestämma hur mycket radiojod du kan få.

  • om du har nedsatt leverfunktion. Du bör ändå kunna få Thyrogen.


  Effekt på tumörtillväxt
  Hos patienter med sköldkörtelcancer har tumörtillväxt rapporterats under utsättning av tyreoideahormoner för diagnostiska procedurer. Detta ansågs vara relaterat till de förhöjda nivåerna av tyreoideastimulerande hormon (TSH) under en längre tid. Det är möjligt att även Thyrogen kan ge upphov till tumörtillväxt. Detta har inte setts i kliniska prövningar.


  På grund av förhöjda TSH-nivåer efter Thyrogen kan patienter med sekundära cancertumörer (metastaser) få lokala svullnader eller blödningar där dessa metastaser sitter. Metastaserna kan även växa. Om metastaserna sitter på trånga ställen, t.ex. intracerebralt (i hjärnan) eller i ryggmärgen, så kan patienter få symtom som kan uppträda akut, t.ex. i form av partiell förlamning som påverkar ena sidan av kroppen (hemipares), andningsproblem eller synförlust.


  Din läkare avgör om du tillhör den speciella grupp av patienter för vilka man kan överväga förbehandling med kortikosteroider (om du t.ex. har sekundära cancertumörer i hjärnan eller ryggmärgen). Ta upp detta med din läkare om du har några frågor.


  Barn

  Eftersom data saknas om användningen av Thyrogen hos barn, så skall Thyrogen endast ges till barn i undantagsfall.


  Äldre

  Det behövs inga särskilda försiktighetsåtgärder för äldre. Om din sköldkörtel inte har opererats bort helt och du även har en hjärtsjukdom, så kommer din läkare att hjälpa dig att avgöra om du bör få Thyrogen.

  Andra läkemedel och Thyrogen

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


  Det finns inte några kända läkemedelsinteraktioner med Thyrogen och sköldkörtelhormonerna som du eventuellt tar.


  Din läkare bedömer den exakta aktiviteten för radiojod som ska användas för radiojodskintigrafi med hänsyn till att du fortsätter att ta sköldkörtelhormoner.

  Graviditet och amning

  Ta inte Thyrogen om du är gravid. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Thyrogen får inte ges till ammande kvinnor. Amning skall bara återupptas efter att du talat med din läkare.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vissa patienter kan känna yrsel eller huvudvärk efter administrering av Thyrogen som kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Thyrogen innehåller natrium

  Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per injektion, d.v.s är näst intill "natriumfritt".


  3. Hur du använder Thyrogen

  Ditt läkemedel kommer att injiceras av en läkare eller sjuksköterska.


  Din behandling bör övervakas av läkare med stor erfarenhet av sköldkörtelcancer. Thyrogenpulver måste lösas upp i vatten avsett för injektion. Endast en injektionsflaska Thyrogen behövs per injektion. Thyrogen får endast injiceras i skinkan. Lösningen får aldrig injiceras i en ven. Thyrogen får inte blandas med andra läkemedel i samma injektion.


  Den rekommenderade dosen Thyrogen är två doser som ges med 24 timmars intervall. Läkaren eller sjuksköterskan injicerar 1,0 ml av Thyrogen-lösningen.


  När du ska genomgå radiojodskintigrafi eller avlägsnande (ablation) ger dig läkaren radiojod 24 timmar efter din sista Thyrogen-injektion.

  Diagnostisk skintigrafi ska utföras 48 till 72 timmar efter det att du fått radiojod (72 till 96 timmar efter den sista injektionen av Thyrogen).

  Skintigrafi efter behandlingen kan skjutas upp några dagar, så att bakgrundsradioaktiviteten minskar.


  För testning av tyreoglobulin (Tg) tar läkaren eller sjuksköterskan ett serumprov 72 timmar efter den sista injektionen av Thyrogen.


  Användning för barn
  Ditt barns läkare kommer att hjälpa dig att avgöra om Thyrogen bör ges till ditt barn.

  Om du har fått för stor mängd av Thyrogen

  Patienter som av misstag fått för mycket Thyrogen har rapporterat illamående, svaghet, yrsel, huvudvärk, kräkningar och värmevallningar.

  Ett förslag till behandling i händelse av överdosering skulle kunna vara att återställa vätskebalansen. Administrering av antiemetika kan också övervägas.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Följande biverkningar har rapporterats i samband med Thyrogen:


  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

  • illamående


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • kräkning

  • trötthet

  • yrsel

  • huvudvärk

  • svaghet


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • värmekänsla

  • nässelfeber (urtikaria)

  • hudutslag

  • influensaliknande symtom

  • feber

  • frossa

  • ryggsmärta

  • diarré

  • stickande eller krypande känsla (parestesi)

  • nacksmärta

  • oförmåga att känna smak (ageusi)

  • försämrat smaksinne (dysgeusi)

  • influensa


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare) 

  • tumören svullnar

  • smärta (inklusive smärta där det finns metastaser [sekundära cancertumörer])

  • darrning

  • stroke

  • hjärtklappning

  • värmevallning

  • andfåddhet

  • klåda (pruritis)

  • kraftig svettning

  • smärta i muskler eller leder

  • reaktioner vid injektionsstället (rodnad, obehag, klåda, lokal smärta eller sveda, samt kliande utslag)

  • lågt TSH-värde

  • överkänslighetsreaktion (allergisk reaktion). Dessa reaktioner kan innefatta nässelfeber (urtikaria), klåda, vallningar, svårighet att andas och hudutslag.


  Mycket sällsynta fall av hypertyreoidism (ökad aktivitet i sköldkörteln) eller förmaksflimmer har rapporterats när Thyrogen administrerats till patienter som inte fått sköldkörteln totalt eller partiellt bortopererad.


  Mycket sällsynta fall av stroke har rapporterats hos kvinnliga patienter. Det är osäkert om stroke är relaterat till användning av Thyrogen.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Thyrogen ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras i kylskåp (2 °C - 8 °C).


  Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


  Thyrogenlösningen bör injiceras inom tre timmar efter beredning.

  Den beredda lösningen kan förvaras i upp till 24 timmar i kylskåp (2 °C–8 °C), förutsatt att den är skyddad mot ljus och att mikrobiell kontaminering undviks.


  Använd inte detta läkemedel om lösningen innehåller främmande partiklar, är grumlig eller missfärgad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är tyreotropin alfa.

   Varje injektionsflaska innehåller 0,9 mg/ml tyreotropin alfa vid upplösning med 1,2 ml vatten för injektion. Endast 1ml skall dras upp motsvarande 0,9 mg tyreotropin alfa.


  • Övriga innehållsämnen är:

   Mannitol

   Natriumfosfat, monobasiskt, monohydrat

   Natriumfosfat, dibasiskt, heptahydrat

   Natriumklorid

  Thyrogen innehåller natrium, se avsnitt 2.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Pulver för injektionsvätska, lösning. Vitt till gräddvitt frystorkat pulver.


  Förpackningsstorlek: En eller två injektionsflaskor Thyrogen per kartong. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:
  Genzyme Europe B.V.
  Gooimeer 10,
  1411 DD Naarden
  Nederländerna


  Tillverkare:
  Genzyme Ltd.,
  37 Hollands Road,
  Haverhill, Suffolk CB9 8PU,
  Storbritannien

  Genzyme Ireland Ltd.

  IDA Industrial Park

  Old Kilmeaden Road

  Waterford

  Irland


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


  België/Belgique/Belgien/
  Luxembourg/Luxemburg

  Sanofi Belgium

  Tél/Tel: + 32 2 710 54 00

  Magyarország

  SANOFI-AVENTIS Zrt

  Tel: +36 1 505 0050

  България

  sanofi-aventis Bulgaria EOOD

  Tел: +359 2 9705300

  Malta

  Sanofi Malta Ltd

  Tel: +356 21493022

  Česká republika

  sanofi-aventis, s.r.o.

  Tel: +420 233 086 111

  Nederland

  Genzyme Europe B.V.

  Tel: +31 35 699 1200

  Danmark

  sanofi-aventis Denmark A/S

  Tlf: +45 45 16 70 00

  Norge

  sanofi-aventis Norge AS

  Tlf: + 47 67 10 71 00

  Deutschland

  Genzyme GmbH

  Tel: +49 (0)6102 3674 0

  Österreich

  sanofi-aventis GmbH

  Tel: + 43 1 80 185 - 0

  Eesti

  sanofi-aventis Estonia OÜ

  Tel. +372 6 273 488

  Polska

  sanofi-aventis Sp. z o.o.

  Tel.: +48 22 280 00 00

  Ελλάδα/Κύπρος

  sanofi-aventis AEBE (Ελλάδα)

  Τηλ: +30 210 900 1600

  Portugal

  Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: +351 21 422 0100

  España

  Genzyme, S.L.U.

  Tel: +34 93 485 94 00

  sanofi-aventis, S.A.

  Tel: +34 93 485 94 00

  România

  sanofi-aventis România S.R.L.

  Tel: +40 (0) 21 317 31 36

  France

  Genzyme S.A.S.

  Information médicale: Tel:+33(0) 800 100 499

  Slovenija

  sanofi-aventis d.o.o.

  Tel: +386 1 560 4800 

  Hrvatska

  sanofi-aventis Croatia d.o.o.

  Tel: +385 1 600 3 4 00

  Slovenská republika

  sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

  Tel.: +421 2 33 100 100

  Ísland

  Vistor hf.

  Sími: +354 535 7000

  Suomi/Finland

  Sanofi Oy

  Puh/Tel: + 358 201 200 300

  Italia

  Genzyme Srl

  Tel: +39 059 349 811

  Sverige

  Sanofi AB

  Tel: +46 (0)8 634 50 00

  Latvija

  sanofi-aventis Latvia SIA

  Tel: +371 67 33 24 51

  United Kingdom/Ireland

  Genzyme Therapeutics Ltd. (United Kingdom)

  Tel: +44 (0) 1865 405200

  Lietuva

  UAB, SANOFI-AVENTIS LIETUVA

  Tel. +370 5 275 5224
  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-05-26


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Den rekommenderade dosregimen för Thyrogen är två intramuskulära injektioner om 0,9 mg tyreotropin alfa som tillförs med 24 timmars intervall.


  Använd aseptisk teknik

  Tillsätt 1,2 ml vatten för injektionsvätskor till Thyrogen-pulvret i injektionsflaskan. Virvla runt flaskans innehåll försiktigt tills allt material lösts upp. Skaka inte lösningen. När pulvret är upplöst är den totala volymen i injektionsflaskan 1,2 ml. Thyrogen-lösningens pH-värde är cirka 7,0.


  Kontrollera att Thyrogen-lösningen i injektionsflaskan inte innehåller främmande partiklar eller är missfärgad. Thyrogen-lösningen skall vara klar och färglös. Använd inte injektionsflaskor där lösningen innehåller främmande partiklar, är grumlig eller missfärgad.


  Dra upp 1,0 ml av Thyrogen-lösningen från injektionsflaskan med produkten. Detta motsvarar 0,9 mg tyreotropin alfa som skall injiceras.


  Thyrogen innehåller inte konserveringsmedel. Kassera eventuell oanvänd lösning omedelbart.

  Inga särskilda anvisningar för destruktion.


  Efter rekonstituering skall lösningen injiceras inom tre timmar. Den rekonstituerade lösningen kan förvaras i upp till 24 timmar i kylskåp (2 °C och 8 °C) i skydd mot ljus, förutsatt att mikrobiell kontaminering undviks. Det är viktigt att notera att den mikrobiologiska säkerheten förutsätter att lösningen bereds under aseptiska förhållanden.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.