Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

ThoroVAX® vet. Injektionsvätska, emulsion Injektionsflaska, 1x50ml

216:-

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Mykoplasmavaccin Varunummer: 010978 Apotekets varuid: 7048
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Aktiv immunisering av svin mot infektioner orsakade av Mycoplasma hyopneumoniae, i syfte att reducera frekvensen och svårighetsgraden av lungskador.

  Efter vaccinering med 2 doser på 1 ml med 2-4 veckors mellanrum har skydd påvisats 35 dagar efter den initiala vaccinationen. Durationen av immuniteten är åtminstone 6 månader. I fältförsök har endast serokonvertering påvisats hos grisar som vaccinerats med två 1 ml-doser.

  Efter vaccinering med 1 dos på 2 ml har skydd påvisats 24 dagar efter vaccinering. Durationen av immuniteten är åtminstone 6 månader.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Intervet International B.V.

  Wim de Körverstraat 35

  NL-5831 AN Boxmeer

  Nederländerna


  Information om läkemedlet lämnas av:

  Intervet AB

  Box 6195

  102 33 Stockholm

  Tel. 08-522 216 60


  Tillverkare:

  Burgwedel Biotech GmbH

  Im Langen Felde 5

  D-30938 Burgwedel

  Tyskland

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  ThoroVAX vet.

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER


  Aktiv substans:

  Kvantitet per 1 ml

  Inaktiverad Mycoplasma hyopneumoniae

  ≥1,47 RPU (*)

  Lättflytande mineralolja

  0,134 ml

  Aluminium som hydroxid

  1,0 mg

  Tiomersal

  0,10 mg

  Hjälpämne:

  qs 1 ml


  (*) relativ enhet (Relative Unit) definierad mot ett referensvaccin.


  Vit flytande emulsion.

  4. INDIKATION(ER)

  Aktiv immunisering av svin mot infektioner orsakade av Mycoplasma hyopneumoniae, i syfte att reducera frekvensen och svårighetsgraden av lungskador.


  Efter vaccinering med 2 doser på 1 ml med 2-4 veckors mellanrum har skydd påvisats 35 dagar efter den initiala vaccinationen. Durationen av immuniteten är åtminstone 6 månader. I fältförsök har endast serokonvertering påvisats hos grisar som vaccinerats med två 1 ml-doser.


  Efter vaccinering med 1 dos på 2 ml har skydd påvisats 24 dagar efter vaccinering. Durationen av immuniteten är åtminstone 6 månader.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Inga.

  6. BIVERKNINGAR

  En låg andel av svinen kan uppvisa hässjning och vinglighet inom 5-10 minuter efter första vaccinationen . Detta försvinner utan behandling inom 4 timmar, utan att någon fortsatt utveckling av bieffekter ses hos djuret.

  En ökning av andningsfrekvensen kan också förekomma hos ett fåtal djur inom några timmar efter vaccinering med både 1 ml och 2 ml-dos. En övergående temperaturökning kan också förekomma hos ett fåtal grisar vaccinerade med 1 ml (<39,8 oC) och hos ett större antal grisar vaccinerade med 2 ml (medel 40,2 oC ). Inom 24-48 timmar har temperaturen återgått till normala värden. Biverkningar är ovanliga efter den andra vaccinationen. En lokal reaktion på injektionsstället är vanligt, men denna är begränsad till en lindrig svullnad (<2 cm i diameter), vilken försvinner inom 24-48 timmar. I sällsynta fall har granulom i muskulaturen på injektionsstället rapporterats. Dessa kan kvarstå i 21 dagar, men resorberas så småningom. Korrekt aseptisk teknik minskar risken. (Dessa observationer gjordes i samband med småskaliga laboratoriestudier och fältförsök).

  I sällsynta fall kan kräkning, dyspné, ataxi, muskeltremor, konvulsion, diarré, letargi, eller anorexi observeras efter vaccination.

  I händelse av hypersensitivitetsreaktioner (chock) ska adekvat behandling, så som adrenalin, sättas in omgående.

  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Svin (slaktsvin från 7 dagars ålder).

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Dosering:

  Svin från 7 dagars ålder: 1 ml. Två doser ska ges med 14 - 28 dagars mellanrum.


  Svin från 21 dagars ålder: En enkeldos på 2 ml eller 2 doser på 1 ml som ges med 14-28 dagars mellanrum.


  Administrering:

  Intramuskulärinjektion, som bör ges i halsmuskulaturen. Om två doser ska ges, bör administreringen ske omväxlande på höger och vänster sida.

  Skaka flaskan väl före användning.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Vaccinet behöver ej värmas före användning.

  Använd endast sterila sprutor och kanyler. För att undvika kontaminering bör injektion ske på en ren och torr hudyta.

  Vanliga aseptiska rutiner ska följas.

  10. KARENSTIDER

  Slakt: 0 dygn.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras och transporteras kallt (2 oC-8 oC).

  Får ej frysas.

  Ljuskänsligt.


  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på flaskan.


  Hållbarhet efter det att förpackningen öppnats första gången: 8 timmar.

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.


  Användarvarning:

  Denna produkt innehåller mineralolja. Oavsiktlig injektion/självinjektion kan leda till svår smärta och svullnad, särskilt om produkten injiceras i en led eller i ett finger. I sällsynta fall kan det leda till förlust av fingret, om man inte kommer under medicinsk vård omedelbart.

  Vid oavsiktlig injektion med denna produkt, uppsök snabbt läkare - även om endast en väldigt liten mängd injicerats - och ta med bipacksedeln. Om smärtan kvarstår i mer än 12 timmar efter läkarundersökning, kontakta läkare igen.


  Till läkaren:

  Denna produkt innehåller mineralolja. Även om små mängder injicerats, kan en oavsiktlig injektion med denna produkt orsaka intensiv svullnad, som till exempel kan leda till ischemisk nekros och även till förlust av ett finger. Sakkunniga, SNABBA, kirurginsatser krävs och det kan bli nödvändigt med incision och irrigation av det injicerade området, särskilt om det rör sig om mjukdelar eller senor i ett finger.


  Vaccination under dräktighet eller laktation rekommenderas ej.


  Information saknas beträffande säkerhet och effekt då detta vaccin används tillsammans med något annat. Därför bör inga andra vacciner ges inom 14 dagar före eller efter vaccination med denna produkt.


  Skall inte blandas med annat vaccin eller immunologisk produkt.


  ENDAST FÖR BEHANDLING AV DJUR

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande nationella anvisningar.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2015–03–16

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Förpackningar:

  1 x 50 ml, 2 x 50 ml, 5 x 50 ml, 10 x 50 ml

  1 x 100 ml, 2 x 100 ml, 5 x 100 ml, 10 x 100 ml

  1 x 200 ml, 2 x 200 ml, 5 x 200 ml, 10 x 200 ml


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.