Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Thalidomide Celgene Kapsel, hård 50mg Blister, 28kapslar

3643:79
Tillfälligt slut
 • Webblager + 4 st Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Talidomid Varunummer: 025917 Apotekets varuid: 16005
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Thalidomide Celgene är och vad det används för

  Vad Thalidomide Celgene är

  Thalidomide Celgene innehåller den aktiva substansen talidomid. Detta hör till en grupp av läkemedel som påverkar hur ditt immunsystem fungerar.

  Vad Thalidomide Celgene används för

  Thalidomide Celgene används tillsammans med två andra läkemedel som kallas melfalan och prednison för att behandla vuxna som är 65 år och äldre med en typ av cancer som kallas multipelt myelom. Det används till personer som nyligen har fått diagnosen och inte har ordinerats något annat läkemedel för multipelt myelom tidigare, eller som inte kan behandlas med höga doser kemoterapi, vilket kan vara mycket svårt för kroppen att klara av.

  Vad är multipelt myelom

  Multipelt myelom är en typ av cancer som påverkar en viss typ av vita blodkroppar, så kallade plasmaceller. Dessa celler samlas i benmärgen och delar sig utan kontroll. Det kan skada skelettet och njurarna. Multipelt myelom kan i allmänhet inte botas. Tecknen och symtomen kan dock minskas betydligt eller försvinna helt under en period. Detta kallas remission.

  Hur Thalidomide Celgene verkar

  Thalidomide Celgene verkar genom att hjälpa kroppens immunsystem och att angripa cancern direkt. Det verkar på olika sätt:

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Thalidomide Celgene

  50 mg hårda kapslar
  Talidomid

   

  VARNING

  Talidomid orsakar fosterskador och fosterdöd. Ta inte talidomid om du är gravid eller kan bli gravid. Du måste följa din läkares anvisningar om preventivmedel.


  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Thalidomide Celgene är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Thalidomide Celgene
  3. Hur du tar Thalidomide Celgene
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Thalidomide Celgene ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Thalidomide Celgene är och vad det används för

  Vad Thalidomide Celgene är

  Thalidomide Celgene innehåller den aktiva substansen talidomid. Detta hör till en grupp av läkemedel som påverkar hur ditt immunsystem fungerar.


  Vad Thalidomide Celgene används för

  Thalidomide Celgene används tillsammans med två andra läkemedel som kallas melfalan och prednison för att behandla vuxna som är 65 år och äldre med en typ av cancer som kallas multipelt myelom. Det används till personer som nyligen har fått diagnosen och inte har ordinerats något annat läkemedel för multipelt myelom tidigare, eller som inte kan behandlas med höga doser kemoterapi, vilket kan vara mycket svårt för kroppen att klara av.


  Vad är multipelt myelom

  Multipelt myelom är en typ av cancer som påverkar en viss typ av vita blodkroppar, så kallade plasmaceller. Dessa celler samlas i benmärgen och delar sig utan kontroll. Det kan skada skelettet och njurarna. Multipelt myelom kan i allmänhet inte botas. Tecknen och symtomen kan dock minskas betydligt eller försvinna helt under en period. Detta kallas remission.


  Hur Thalidomide Celgene verkar

  Thalidomide Celgene verkar genom att hjälpa kroppens immunsystem och att angripa cancern direkt. Det verkar på olika sätt:

  • genom att hindra cancercellerna från att utvecklas

  • genom att hindra att blodkärl växer i cancern

  • genom att stimulera delar av immunsystemet till att angripa cancercellerna.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Thalidomide Celgene

  Använd inte Thalidomide Celgene

  Du kommer att få specifik information av läkaren, i synnerhet om de effekter som talidomid har på foster (enligt Thalidomide Celgenes graviditetspreventionsprogram).


  Du har fått ett patientkort och andra relevanta dokument av din läkare. Läs dem noga och följ alla instruktioner.


  Om du inte förstår dessa instruktioner till fullo, be läkaren förklara dem igen innan du tar talidomid. Se även ytterligare information i detta avsnitt under ”Varningar och försiktighet” och ”Graviditet och amning”.


  Ta inte Thalidomide Celgene

  • om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn eftersom Thalidomide Celgene orsakar fosterskador och fosterdöd

  • om du kan bli gravid, såvida du inte vidtar alla nödvändiga åtgärder för att förhindra att du blir gravid (se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet” och ”Graviditet och amning”)

  • om du kan bli gravid kommer din läkare att registrera vid varje förskrivning att nödvändiga åtgärder har vidtagits samt ge dig denna information

  • om du är allergisk mot talidomid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6 ”Förpackningens innehåll och övriga upplysningar”).


  Ta inte Thalidomide Celgene om något av ovanstående gäller dig. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar Thalidomide Celgene, om du är osäker.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar detta läkemedel.


  För kvinnor som tar Thalidomide Celgene

  Innan du börjar behandlingen måste du fråga din läkare om du är fertil (kan bli gravid), även om du tror att det är osannolikt.

  Följande gäller om du kan bli gravid:

  • Läkaren ser till att du får göra graviditetstester

   • före behandling

   • var 4:e vecka under behandlingen

   • 4 veckor efter det att behandlingen avslutats

  • Du måste använda en effektiv preventivmetod:

   • i 4 veckor före behandlingsstarten

   • under behandlingen

   • i 4 veckor efter det att behandlingen avslutats

  Läkaren kommer att ge dig råd om lämpliga preventivmetoder.


  Om du är fertil kommer läkaren att registrera vid varje förskrivning att nödvändiga åtgärder, så som beskrivs ovan, har vidtagits och ge dig en kopia av detta på ditt patientkort eller i andra relevanta dokument.


  För män som tar Thalidomide Celgene

  Talidomid passerar över i sädesvätskan. Undvik därför oskyddade samlag.

  • Graviditet och all exponering under graviditet måste undvikas. Använd alltid kondom:

   • under behandlingen

   • i 1 vecka efter det att behandlingen avslutats.

  • Du får inte donera sperma:

   • under behandlingen

   • under 1 vecka efter det att behandlingen avslutats


  För alla patienter

  Tala med läkaren innan du tar Thalidomide Celgene om

  • du har haft en hjärtinfarkt, om du någonsin tidigare har haft en blodpropp eller om du röker, har högt blodtryck eller högt kolesterolvärde. Under behandlingen med Thalidomide Celgene ökar risken för att det ska bildas blodproppar i venerna och artärerna.

  • du har eller har haft långsamma hjärtslag (detta kan vara tecken på bradykardi)

  • du har eller har haft neuropati, dvs. stickningar, onormal koordination eller smärta i händer eller fötter

  • du har varit onormalt sömnig

  • du har en stor totalmängd tumörer i hela kroppen, inklusive benmärgen. Detta kan leda till ett tillstånd där tumörerna bryts ned och gör att det kommer ut onormala mängder kemikalier i kroppen vilket kan leda till njursvikt (detta tillstånd kallas tumörlyssyndrom)

  • du har haft feber, frossa och kraftiga skakningar, eventuellt med ytterligare komplikationer som lågt blodtryck och förvirring (detta kan vara tecken på allvarliga infektioner)

  • du har haft en allergisk reaktion när du tagit talidomid, t.ex. utslag, klåda, svullnad, yrsel eller svårt att andas

  • du inte förstår de preventivmedelsråd som du får av läkaren eller om du inser att du inte kan följa dessa råd.

  • du har högt blodtryck från hjärtat till lungorna

  • du har eller någonsin har haft en tidigare virusinfektion, särskilt varicella, zona, hepatit B eller HIV. Tala med läkaren om du är osäker. Behandling med talidomid kan orsaka att viruset blir aktivt igen hos patienter som bär på det, vilket medför att infektionen återkommer.


  Du får inte donera blod under behandlingen med Thalidomide Celgene och under 1 vecka efter det att behandlingen avslutats.


  Tala med läkaren innan du tar Thalidomide Celgene om du är osäker på om ovanstående gäller dig.

  Barn och ungdomar

  Thalidomide Celgene rekommenderas inte för användning till barn och ungdomar under 18 år.

  Andra läkemedel och Thalidomide Celgene

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel.


  Var noga med att tala om för läkaren om du tar läkemedel som

  • gör dig sömnig eftersom talidomid kan öka deras effekt. Hit räknas lugnande medel (som ångestdämpande medel, sömnmedel, medel mot psykos, H1-antihistaminer, opiatderivat och barbiturater)

  • gör att hjärtat slår långsammare (orsakar bradykardi, t.ex. antikolinesteraser och betablockerare)

  • används för hjärtproblem och hjärtkomplikationer (t.ex. digoxin) eller för att förtunna blodet (t.ex. warfarin)

  • också är läkemedel mot cancer

  • används som preventivmedel.

  Thalidomide Celgene med mat, dryck och alkohol

  Thalidomide Celgene kan tas tillsammans med eller utan föda (se avsnitt 3, ”Hur du tar Thalidomide Celgene”).


  Drick inte alkohol när du tar Thalidomide Celgene, eftersom alkohol kan göra dig sömnig och Thalidomide Celgene kan göra dig ännu sömnigare.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Thalidomide Celgene orsakar svåra fosterskador och fosterdöd.

  • Så lite som en kapsel som tas av en gravid kvinna kan orsaka allvarliga fosterskador.

  • Dessa skador kan innebära förkortade armar eller ben, missbildade händer eller fötter, ögon- och öronskador och skador på de inre organen.

  Om du är gravid ska du inte ta Thalidomide Celgene. Dessutom måste du undvika att bli gravid när du tar Thalidomide Celgene.


  Om du är kvinna i fertil ålder måste du därför använda en säker preventivmetod (se avsnitt 2, ”Vad du behöver veta innan du tar Thalidomide Celgene”).


  Du måste avbryta behandlingen och genast informera läkaren om:

  • Du missat eller tror att du har missat en menstruationsperiod eller om du får en oväntad menstruationsblödning eller misstänker att du är gravid.

  • Du har heterosexuella samlag utan att använda en effektiv preventivmetod.

  Om du blir gravid under behandlingen med talidomid måste du upphöra med behandlingen och omedelbart informera din läkare.


  Män som tar Thalidomide Celgene och har en kvinnlig partner som är fertil ska läsa avsnitt 2, ”Vad du behöver veta innan du tar Thalidomide Celgene”. Om din partner blir gravid medan du tar talidomid, bör du omedelbart informera din läkare.


  Amning

  Du ska inte amma när du tar Thalidomide Celgene eftersom det inte är känt om talidomid passerar över i bröstmjölk.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Kör inte bil och använd inte maskiner om du känner av biverkningar som yrsel, trötthet, sömnighet eller dimsyn.


  3. Hur du tar Thalidomide Celgene

  Ta alltid Thalidomide Celgene enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Hur stor dos du ska ta

  Rekommenderad dos är 200 mg (4 x 50 mg kapslar) per dag för vuxna under 75 år eller 100 mg (2 x 50 mg kapslar) per dag för vuxna över 75 år. Läkaren bestämmer vilken dos Thalidomide Celgene som passar dig, övervakar ditt tillstånd och utför eventuella justeringar av dosen. Läkaren informerar dig om hur du tar Thalidomide Celgene och under hur lång tid du behöver ta det (se avsnitt 2, ”Vad du behöver veta innan du tar Thalidomide Celgene”).


  Thalidomide Celgene tas dagligen i behandlingsomgångar, där varje omgång varar i 6 veckor, i kombination med melfalan och prednison vilka tas på dag 1 till 4 i varje 6-veckorsomgång.

  Intag av detta läkemedel

  • Ta detta läkemedel genom munnen.

  • Svälj kapseln hel med ett fullt glas vatten.

  • Krossa inte och tugga inte sönder kapseln.

  • Ta kapslarna som en engångsdos vid sänggående. På så sätt känner du dig mindre sömnig

  Om du har tagit för stor mängd av Thalidomide Celgene

  Om du har tagit mer Thalidomide Celgene än du borde ska du kontakta läkare eller genast åka till sjukhuset. Om det är möjligt ska du ta med dig läkemedelsförpackningen och bipacksedeln.

  Om du har glömt att ta Thalidomide Celgene

  Om du har glömt att ta Thalidomide Celgene på den vanliga tiden och

  • det har gått mindre än 12 timmar; ta kapslarna omedelbart

  • det har gått mer än 12 timmar: ta inte kapslarna. Ta nästa kapslar på den vanliga tiden nästa dag.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Följande biverkningar kan förekomma med detta läkemedel:


  Sluta ta Thalidomide Celgene och uppsök genast läkare om du får följande allvarliga biverkningar – du kan behöva akut medicinsk vård:

  • Allvarliga hudreaktioner inklusive utslag, vilket är en vanlig biverkning och blåsor på huden och slemhinnorna (Stevens Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys, vilket är sällsynta biverkningar). Du kan ha en hög kroppstemperatur (feber) samtidigt.


  Tala genast med din läkare om du får följande allvarliga biverkningar:

  • Domningar, stickningar, onormal koordination eller smärtor i händer och fötter.

   Det kan bero på nervskador (så kallad ”perifer neuropati”), vilket är en mycket vanlig biverkning. Det kan bli mycket allvarligt, smärtsamt och funktionsnedsättande. Om du upplever sådana symtom, tala genast med din läkare som kan sänka dosen eller avbryta behandlingen. Denna biverkning uppträder vanligtvis om du har tagit detta läkemedel i flera månader men kan uppkomma tidigare. Det kan också i vissa fall uppkomma efter det att behandlingen avslutats. Symtomen kanske inte försvinner eller endast avtar långsamt.

  • Plötslig smärta i bröstet eller svårigheter att andas. Detta kan bero på blodproppar i artärer som går till lungorna (så kallad ”lungemboli”), vilket är en vanlig biverkning. Detta kan uppkomma under behandlingen eller efter det att behandlingen avslutats.

  • Smärta eller svullnad i benen, speciellt i den nedre delen av benen eller i vaderna.

   Detta kan bero på blodproppar i venerna i benen (djup ventrombos), vilket är en vanlig biverkning. Detta kan uppkomma under behandlingen eller efter det att behandlingen avslutats.

  • Bröstsmärta som sprider sig till armar, nacke, käke, rygg eller mage, du kan känna dig svettig och andfådd, må illa eller kräkas.

   Detta kan vara symtom på hjärtinfarkt (som kan bero på blodproppar i artärerna i hjärtat).

  • Tillfälliga syn- eller talsvårigheter.

   Detta kan vara symtom på stroke (som kan bero på en propp i en artär i hjärnan).

  • Feber, frossa, halsont, hosta, sår i munnen eller andra symtom på infektion.

  • Blödning eller blåmärken utan att du har skadat dig.


  Andra biverkningar omfattar:


  Det är viktigt att observera att en liten andel patienter med multipelt myelom utvecklar andra cancertyper, i synnerhet hematologiska maligniteter och att behandling med Thalidomide Celgene kan öka denna risk. Din läkare bör därför noga utvärdera fördelarna och riskerna när du ordineras Thalidomide Celgene.


  Mycket vanliga (påverkar fler än 1 av 10 användare)

  • Förstoppning.

  • Yrsel.

  • Sömnighet eller trötthetskänsla.

  • Skakningar (tremor).

  • Svullnad i händer och fötter.

  • Lågt blodkroppstal, vilket kan innebära att du har lättare för att utveckla infektioner. Läkaren kontrollerar ditt blodkroppstal under behandlingen med Thalidomide Celgene.


  Vanliga (påverkar upp till 1 av 10 användare)

  • Matsmältningsbesvär, illamående, kräkningar, muntorrhet.

  • Utslag, hudtorrhet.

  • Svaghetskänsla, svimningskänsla eller ostadighet, avsaknad av energi eller styrka, lågt blodtryck.

  • Feber, allmän sjukdomskänsla.

  • Yrsel som gör det svårt att stå upp och röra sig normalt.

  • Dimsyn.

  • Infektion i bröstet (lunginflammation), lungsjukdom.

  • Låg hjärtfrekvens, hjärtsvikt.

  • Depression, förvirring, humörsvängningar, ångest.


  Mindre vanliga (påverkar upp till 1 av 100 användare)

  • Inflammation och svullnad i lungornas luftrör (bronkit).

  • Inflammation i cellerna som täcker magsäckens insida.

  • Hål i en del av tjocktarmen (kolon), vilket kan orsaka infektion.


  Ytterligare biverkningar har rapporterats sedan detta läkemedel lanserades på marknaden. Dessa innefattar

  • försämrad funktion i sköldkörteln (hypotyreos)

  • förträngning i tarmarna

  • minskad sexuell förmåga t.ex. impotens.

  • nedsatt antal vita blodceller (neutropeni) åtföljt av feber och infektion

  • svår blodinfektion (sepsis) med feber, frossa och svåra skakningar, eventuellt med komplikationer i form av lågt blodtryck och förvirrig (septisk chock)

  • nedsatt antal röda och vita blodceller och blodplättar samtidigt (pancytopeni)

  • tumörlyssyndrom – metabola komplikationer som kan uppstå under cancerbehandling och ibland även utan behandling. Dessa komplikationer orsakas av slaggprodukterna från döende cancerceller och kan innefatta följande: förändringar i blodkemin, höga nivåer av kalium, fosfor och urinsyra samt låg kalciumnivå vilket följaktligen leder till förändringar i njurfunktion och hjärtrytm samt krampanfall och ibland dödsfall.

  • allergiska reaktioner såsom lokaliserade eller generaliserade hudutslag och angioödem (typer av allergisk reaktion som kan visa sig som nässelfeber, utslag, svullnad i ögon, mun eller ansikte, andningssvårigheter eller klåda)

  • nedsatt hörsel eller dövhet

  • kramper

  • njursjukdom (njursvikt)

  • leverskada (leversjukdom) inklusive onormala leverfunktionsvärden

  • blödning från magsäck eller tarmar (gastrointestinal blödning)

  • oregelbundna hjärtslag (hjärtblock eller förmaksflimmer), svaghetskänsla eller svimning

  • försämring av symtom på Parkinsons sjukdom (såsom darrningar, depression eller förvirring)

  • smärta i övre delen av buken och/eller ryggen som kan vara svår och pågå i några dagar, eventuellt med illamående, kräkningar, feber och snabb puls - dessa symtom kan bero på inflammation i buksputtkörteln (pankreatit)

  • förhöjt blodtryck i blodkärl som förser lungorna, vilket kan leda till andfåddhet, trötthet, yrsel, bröstsmärta, snabbare hjärtslag eller svullnad i benen eller fotlederna (pulmonell hypertension)

  • virusinfektioner, däribland herpes zoster (även kallat ”bältros”, en virussjukdom som ger smärtsamma hudutslag med blåsor) och återkommande hepatit B-infektion (vilket kan orsaka gulnad av hud och ögon, mörkbrun urin, magsmärtor i höger sida, feber och illamående eller kräkningar).


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Thalidomide Celgene ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på fickförpackningen och plastomslaget (blisterkartan) efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Använd inte läkemedlet om du märker att det finns skador eller tecken på åverkan.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Överblivna kapslar ska återlämnas till apoteket eller till läkaren efter avslutad behandling. Dessa åtgärder ska förhindra felaktig användning.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är talidomid. Varje kapsel innehåller 50 mg talidomid.

  • Övriga innehållsämnen är pregelatiniserad stärkelse och magnesiumstearat. Kapseln består av gelatin och titandioxid (E171). Tryckfärgen består av schellack, svart järnoxid (E172) och propylenglykol.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Thalidomide Celgene är vita hårda kapslar märkta ”Thalidomide Celgene 50 mg”. Kapslarna tillhandahålls i en fickförpackning med 28 kapslar (2 blister med 14 kapslar i varje).

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Celgene Europe Limited

  1 Longwalk Road

  Stockley Park

  Uxbridge

  UB11 1DB

  Storbritannien


  Innehavare av godkännande för försäljning

  Celgene Europe Limited

  1 Longwalk Road

  Stockley Park

  Uxbridge

  UB11 1DB

  Storbritannien


  Tillverkare

  Penn Pharmaceutical Services Limited

  Tafarnaubach Industrial Estate

  Tredegar

  Gwent

  NP22 3AA

  Storbritannien.


  Celgene Europe Limited

  1 Longwalk Road

  Stockley Park

  Uxbridge

  UB11 1DB

  Storbritannien


  Denna bipacksedel ändrades senast

  15 juli 2016


  Övriga informationskällor

  Kontakta innehavaren av godkännandet för försäljning om du behöver denna information i ett annat format.


  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: www.ema.europa.eu

  Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.