Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Tetrakain Chauvin Ögondroppar, lösning i endosbehållare 1%(10mg/ml) Endosbehållare (Minims), 20x0,5ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Tetrakain Varunummer: 448068 Apotekets varuid: 6486
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Tetrakain Bausch and Lomb är och vad det används för

  Tetrakain Bausch & Lomb är en lokalbedövande ögondroppe som används vid undersökningar i ögat.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Tetrakain Bausch and Lomb

  1 % (10 mg/ml) ögondroppar, lösning, endosbehållare
  tetrakainhydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Tetrakain Bausch and Lomb är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Tetrakain Bausch and Lomb
  3. Hur du använder Tetrakain Bausch and Lomb
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Tetrakain Bausch and Lomb ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Tetrakain Bausch and Lomb är och vad det används för

  Tetrakain Bausch & Lomb är en lokalbedövande ögondroppe som används vid undersökningar i ögat.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Tetrakain Bausch and Lomb

  Använd inte Tetrakain Bausch and Lomb

  • om du är allergisk mot tetrakainhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Skador kan uppstå på hornhinan om det lokalbedövande medlet ges under en lång tid.

  Skydda ögat när det är bedövat mot främmande partiklar på grund av nedsatt känsel.

  Andra läkemedel och Tetrakain Bausch and Lomb

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

  Tetrakain minskar effekten av vissa antibiotika (sulfonamider).

  Graviditet, amning och fertilitet

  Tetrakain Bausch & Lomb kan användas under graviditet och amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Tetrakain Bausch & Lomb kan förorsaka övergående dimsyn. Du bör därför inte framföra fordon eller använda maskiner förrän synen är normal igen.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.  3. Hur du använder Tetrakain Bausch and Lomb

  Tetrakain Bausch & Lomb ges av sjukvårdspersonal.

  Rekommenderad dos är 1-2 droppar i vardera ögat.

  Om du använt för stor mängd av Tetrakain Bausch and Lomb

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  Den vanligaste biverkningen är lokal irritation. Övriga vanliga biverkningar är tillfällig sveda efter indroppningen, dimsyn, hornhinneskada vid upprepad användning.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  Allergiska reaktioner, ytliga sår på hornhinnan


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Tetrakain Bausch and Lomb ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 25ºC. Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är tetrakainhydroklorid 10 mg/ml

  • Övriga innehållsämnen är saltsyra och renat vatten

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Endosbehållare av mjukplast, 20 x 0,5 ml, separat förpackade i ytterhölje.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Bausch & Lomb UK Ltd.

  106 London Road

  Kingston-upon-Thames - KT2 6TN

  Storbritannien


  Tillverkare

  Laboratoire Chauvin S.A.
  Z.I. Ripotier
  07200 Aubenas – Frankrike


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-03-02


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Endosbehållaren tas ur sitt ytterhölje och förslutningen avlägsnas med en vridrörelse. Indroppningen i ögonspringan skall ske omedelbart.


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.