Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Temozolomide Sandoz Kapsel, hård 20mg Glasburk, 5kapslar

Snabbfakta
Verksamt ämne: Temozolomid Varunummer: 459388 Apotekets varuid: 32801
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Temozolomide Sandoz är och vad det används för

  Temozolomide Sandoz innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer.

  Temozolomide Sandoz används för behandling av patienter med särskilda former av hjärntumörer:

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Temozolomide Sandoz

  5 mg, 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg, 250 mg hårda kapslar
  temozolomid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information


  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Temozolomide Sandoz är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Temozolomide Sandoz
  3. Hur du använder Temozolomide Sandoz
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Temozolomide Sandoz ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Temozolomide Sandoz är och vad det används för

  Temozolomide Sandoz innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer.

  Temozolomide Sandoz används för behandling av patienter med särskilda former av hjärntumörer:

  • hos vuxna med nydiagnostiserad glioblastoma multiforme. Temozolomide Sandoz används först tillsammans med strålning (samtidig behandlingsfas) och därefter ensamt (behandlingens monoterapifas).

  • hos barn äldre än 3 år och vuxna patienter med malignt gliom, såsom glioblastoma multiforme eller anaplastiskt astrocytom. Temozolomide Sandoz används vid dessa tumörer om de återkommer eller fortsätter att utvecklas efter standardbehandling.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Temozolomide Sandoz

  Använd inte Temozolomide Sandoz

  • om du är allergisk (överkänslig) mot temozolomid eller mot något av övriga innehållsämnen i Temozolomide Sandoz (listas i sektion 6).

  • om du har haft en allergisk reaktion mot dakarbazin (ett läkemedel mot cancer, ibland kallat DTIC). Tecken på allergisk reaktion omfattar känsla av klåda, andfåddhet eller väsande andning, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg.

  • om vissa typer av blodkroppar minskar kraftigt (myelosuppression), såsom de vita blodkropparna eller trombocyterna. Dessa blodkroppar är viktiga när det gäller att bekämpa infektioner och för en fungerande blodkoagulation. Din läkare kommer därför att kontrollera ditt blod för att försäkra sig om att du har tillräckligt av dessa blodkroppar innan du påbörjar behandlingen.

  Varningar och försiktighet

  Tala med din doktor innan du tar Temozolomide Sandoz

  • eftersom du ska följas noga avseende utveckling av en allvarlig form av lunginflammation som kallas Pneumocystis jirovecii pneumoni (PCP). Om du nyligen har fått din diagnos (glioblastoma multiforme) kan du få Temozolomide Sandoz i 42 dagar i kombination med strålning. I så fall kommer din läkare även att förskriva läkemedel för att hjälpa dig att förebygga denna typ av lunginflammation (PCP).

  • om du har lågt antal röda blodkroppar (anemi), vita blodkroppar och blodplättar, eller problem med blodkoagulationen innan behandlingen påbörjas, eller om du utvecklar dem under behandlingen. Din läkare kan besluta om att sänka dosen. I allvarliga fall kan läkaren besluta om att avbryta, avsluta eller ändra behandlingen (se även ”Ta inte Temozolide Sandoz”). Du kan också behöva annan behandling. Ditt blod kommer även att testas regelbundet under behandlingen för att övervaka biverkningarna av Temozolomide Sandoz på blodkropparna.

  • eftersom du kan ha en liten risk att få andra förändringar av blodkropparna, inklusive leukemi.

  • om du blir illamående och/eller kräks vilket är mycket vanliga biverkningar av Temozolomide Sandoz (se avsnitt 4), kan din läkare skriva ut ett läkemedel (ett antiemetikum) för att förhindra kräkningar.Om du kräks ofta före eller under behandlingen, fråga din läkare när det är bäst att ta Temozolomide Sandoz. Om du kräks efter att du tagit din dos, ta inte en andra dos samma dag.

  • om du får feber eller symtom på en infektion ska du omedelbart kontakta din läkare.

  • om du är över 70 år. Du kan vara mer infektionskänslig, lättare få blåmärken eller blödningar.

  • om du har lever- eller njurbesvär. Din Temozolomide Sandoz-dos kan behöva justering.

  Barn och ungdomar

  Ge inte detta läkemedel till barn yngre än 3 år eftersom erfarenhet saknas. Det finns endast begränsad information hos patienter äldre än 3 år som har tagit Temozolomide Sandoz.

  Andra läkemedel och Temozolomide Sandoz

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid, eller ammar tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Du ska inte behandlas med Temozolomide Sandoz om du är gravid om inte din läkare klart sagt så.


  Effektiva preventivmetoder måste användas av både manliga och kvinnliga patienter som tar Temozolomide Sandoz (se även nedan ”Manlig fertilitet").


  Du ska avbryta amningen medan du får behandling med Temozolomide Sandoz.


  Manlig fertilitet


  Temozolomide Sandoz kan orsaka bestående infertilitet. Manliga patienter ska använda en effektiv preventivmetod och inte skaffa barn upp till 6 månader efter avslutad behandling. Det rekommenderas att man rådfrågar om frysning av sperma innan behandlingen påbörjas.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Temozolomide Sandoz kan göra att du känner dig trött eller sömnig. Om så är fallet, kör inte bil och använd inte maskiner eller cykel tills du vet hur du påverkas av detta läkemedel (se avsnitt 4).

  Temozolomide Sandoz innehåller hjälpämnen

  Temozolomide Sandoz innehåller laktos


  Temozolomide Sandoz innehåller laktos (en sockerart). Om din läkare har talat om för dig att du är intolerant mot någon sockerart ska du därför kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  3. Hur du använder Temozolomide Sandoz

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosering och behandlingstid


  Din läkare kommer att bestämma Temozolomide Sandoz-dosen. Den baseras på din kroppsstorlek (längd och vikt), om du har en återkommande tumör och tidigare har fått kemoterapi.


  Du kan bli ordinerad att ta andra läkemedel (antiemetika) som ska tas före och/eller efter att du har tagit Temozolomide Sandoz för att förhindra eller kontrollera illamående och kräkningar.


  Patienter med nydiagnostiserad glioblastoma multiforme:

  Om du är en nydiagnostiserad patient kommer behandlingen att ske i två faser:

  • behandling tillsammans med strålning (samtidig fas) först

  • följt av behandling med enbart Temozolomide Sandoz (monoterapifas).


  Under den samtidiga fasen kommer din läkare att starta med Temozolomide Sandoz i en dos på 75 mg/m2 (vanlig dos). Du kommer att ta denna dos varje dag i 42 dagar (upp till 49 dagar) i kombination med strålbehandling.Temozolomide Sandoz-dosen kan skjutas upp eller avbrytas beroende på dina blodvärden och på hur du tål läkemedlet under den samtidiga fasen.


  När strålningsbehandlingen är avslutad kommer du att göra ett behandlingsuppehåll i 4 veckor. Det kommer att ge din kropp en möjlighet att återhämta sig.


  Därefter kommer du att påbörja monoterapifasen.


  Under monoterapifasen kommer dosen och det sätt på vilket du tar Temozolomide Sandoz att vara annorlunda. Din läkare kommer att räkna ut exakt vilken dos du ska ha. Du kan få upp till 6 behandlingsperioder (cykler). Var och en av dessa varar i 28 dagar. Du kommer att ta enbart den nya Temozolomide Sandoz-dosen en gång om dagen de första 5 dagarna (”doseringsdagarna”) i varje cykel. Den första dosen kommer att vara 150 mg/m2.Därefter kommer du att ha 23 dagar utan Temozolomide Sandoz. Sammanlagt blir det en 28 dagars behandlingscykel.


  Efter dag 28 börjar nästa cykel. Du kommer åter igen att ta Temozolomide Sandoz en gång om dagen i 5 dagar följt av 23 dagar utan Temozolomide Sandoz.Temozolomide Sandoz-dosen kan justeras, skjutas upp eller avbrytas beroende på dina blodvärden och på hur du tål läkemedlet under varje behandlingscykel.


  Patienter med tumörer som har kommit tillbaka eller förvärrats (malignt gliom, såsom glioblastoma multiforme eller anaplastiskt astrocytom) som får enbart Temozolomide Sandoz:


  En behandlingscykel med Temozolomide Sandoz varar 28 dagar.


  Du kommer att ta enbart Temozolomide Sandoz en gång dagligen de första 5 dagarna. Den dagliga dosen beror på om du tidigare har fått kemoterapi eller inte.


  Om du inte tidigare har behandlats med kemoterapi kommer den första dosen Temozolomide Sandoz vara 200 mg/m2 en gång dagligen de första 5 dagarna. Om du tidigare behandlats med kemoterapi kommer den första dosen Temozolomide Sandoz vara 150 mg/m2 en gång dagligen de första 5 dagarna. Därefter kommer du att ha 23 dagar utan Temozolomide Sandoz. Sammanlagt blir det en behandlingscykel på 28 dagar.


  Efter dag 28 börjar nästa behandlingscykel. Du kommer åter att ta Temozolomide Sandoz en gång dagligen i 5 dagar, följt av 23 dagar utan Temozolomide Sandoz.


  Före varje ny behandlingscykel kommer ditt blod att testas för att se om temozolomidedosen måste justeras. Beroende på resultatet av dina blodprover kan din läkare justera doseringen till nästa cykel.


  Hur du tar Temozolomide Sandoz

  Ta den ordinerade dosen av Temozolomide Sandoz en gång per dag, helst vid samma tidpunkt varje dag.


  Ta kapslarna på fastande mage; till exempel minst en timme innan du tänker äta frukost. Svälj kapseln/kapslarna hela tillsammans med ett glas vatten. Öppna, krossa eller tugga inte kapslarna. Om en kapsel är trasig, undvik att pulvret kommer i kontakt med huden, ögonen eller näsan. Om du av misstag får något i dina ögon eller näsa, skölj med vatten.


  Beroende på vilken dos som du har fått ordinerad kan du behöva ta flera kapslar samtidigt, eventuellt i olika styrkor (den aktiva substansen räknat i mg). Färgen på locket till kapseln är olika för de olika styrkorna (se tabellen nedanför).


  Styrka

  Färgen på kapselns yttre halva

  Temozolomide Sandoz 5 mg hårda kapslar

  grön

  Temozolomide Sandoz 20 mg hårda kapslar

  gul

  Temozolomide Sandoz 100 mg hårda kapslar

  rosa

  Temozolomide Sandoz 140 mg hårda kapslar

  blå

  Temozolomide Sandoz 180 mg hårda kapslar

  kastenjebrun

  Temozolomide Sandoz 250 mg hårda kapslar

  vit


  Se till att du förstår exakt och kommer ihåg följande:

  • hur många kapslar du behöver ta varje doseringsdag. Be din läkare eller apotekspersonalen skriva ner det (inklusive färgen).

  • vilka dagar som är dina doseringsdagar.


  Se till att gå igenom doseringen med din läkare varje gång du startar en ny behandlingsperiod, eftersom den kan skilja sig från förra perioden.


  Ta alltid Temozolomide Sandoz enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Felaktigheter i hur du tar din medicin kan få allvarliga konsekvenser för din hälsa.


  Om du använt för stor mängd av Temozolomide Sandoz

  Om du av misstag råkar ta fler Temozolomide Sandoz-kapslar än du var ordinerad att göra, kontakta omedelbart din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  Om du har glömt att använda Temozolomide Sandoz

  Ta den glömda dosen så snart som möjligt under samma dag. Om det redan gått ett dygn, kontakta din läkare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos, om inte din läkare sagt åt dig att göra så.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Kontakta omedelbart din läkare om du får något av följande:

  • en svår allergisk (överkänslighets-) reaktion (nässelutslag, väsande andning eller andra andningssvårigheter),

  • okontrollerad blödning,

  • anfall (kramper),

  • feber,

  • svår huvudvärk som inte ger med sig.

  Behandling med Temozolomide Sandoz kan medföra en minskning av vissa sorters blodkroppar. Detta kan innebära att du lättare får blåmärken eller blödningar, minskad mängd röda blodkroppar, feber och minskad motståndskraft mot infektioner. Det minskade antalet blodkroppar är vanligtvis övergående. I vissa fall kan det bli mer långvarigt och leda till en mycket svår form av brist på röda blodkroppar (aplastisk anemi).Din läkare kommer att mäta dina blodvärden regelbundet för att kunna upptäcka eventuella förändringar och vgöra om någon speciell behandling krävs. I vissa fall kan din dos Temozolomide Sandoz minskas eller behandlingen avslutas.


  Biverkningar i kliniska studier:


  Temozolomid i kombination med strålbehandling vid nydiagnostiserad glioblastom


  Patienter som får Temozolomide Sandoz i kombination med strålning kan få andra biverkningar än patienter som får enbart temozolomid. Följande biverkningar kan förekomma och kan kräva läkarvård.


  Mycket vanliga, (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

  • aptitlöshet

  • huvudvärk

  • förstoppning

  • illamående

  • kräkningar

  • utslag

  • håravfall

  • trötthet


  Vanliga, (kan förekomma hos färre än 1 av 10 användare):

  • infektioner i munhålan

  • sårinfektioner

  • minskat antal blodkroppar (neutropeni, trombocytopeni, lymfopeni, leukopeni)

  • förhöjt blodsocker

  • viktminskning

  • förändringar i sinnestillstånd eller uppmärksamhet

  • oro/depression

  • sömnighet

  • talsvårigheter

  • försämrad balans

  • yrsel

  • förvirring

  • glömska

  • koncentrationssvårigheter

  • oförmåga att somna eller sova vidare

  • stickningar

  • blåmärken

  • skakningar

  • onormal syn eller dimsyn

  • dubbelseende

  • hörselnedsättning

  • andnöd

  • hosta

  • blodpropp i benen

  • vätskeretention

  • svullna ben

  • diarré

  • mag- eller buksmärtor

  • halsbränna

  • orolig mage

  • sväljsvårigheter

  • muntorrhet

  • irriterad eller röd hud

  • torr hud

  • klåda

  • muskelsvaghet

  • smärta i lederna

  • muskelvärk och muskelsmärta

  • täta urinträngningar

  • svårigheter att hålla tätt

  • allergiska reaktioner

  • feber

  • strålningsskador

  • ansiktssvullnad

  • smärta

  • smakförändringar

  • onormala leverfunktionsvärden.

  Mindre vanliga, (kan förekomma hos färre än 1 av 100 användare):

  • influensaliknande symtom

  • röda prickar under huden

  • ansiktssvullnad eller muskelsvaghet

  • låga kaliumvärden i blodet

  • viktökning

  • humörsvängningar

  • hallucinationer och försämrat minne

  • partiell förlamning

  • försämrad koordination

  • svårigheter att svälja

  • försämrad känsel

  • partiell synförlust

  • torra eller smärtande ögon

  • dövhet

  • infektioner i mellanörat

  • öronringningar,

  • öronvärk

  • hjärtklappning

  • blodpropp i lungorna

  • högt blodtryck

  • lunginflammation

  • bihåleinflammation

  • bronkit

  • förkylning eller influensa

  • uppblåst mage

  • svårigheter att kontrollera tarmrörelserna

  • hemorrojder

  • flagnande hud

  • ökad känslighet hos huden för solljus

  • förändrad hudfärg

  • ökad svettning

  • muskelskador

  • ryggvärk

  • svårigheter att urinera

  • vaginal irritation eller blödningar

  • sexuell impotens

  • uteblivna eller kraftiga menstruationer

  • bröstsmärta

  • vallningar

  • frossa

  • missfärgningar av tungan

  • luktförändringar

  • törst

  • tandbesvär.


  Temozolomide Sandoz monoterapi vid återkommande eller förvärrat gliom


  Följande biverkningar kan förekomma och kan kräva läkarvård.


  Mycket vanliga, (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

  • minskat antal blodkroppar (neutropeni eller lymfopeni, trombocytopeni)

  • aptitlöshet

  • huvudvärk

  • kräkningar

  • illamående

  • förstoppning


  Vanliga, (kan förekomma hos färre än 1 av 10 användare):

  • viktminskning

  • trötthet

  • yrsel

  • stickningar

  • andnöd

  • diarré

  • buksmärta

  • orolig mage

  • utslag

  • klåda

  • håravfall

  • feber

  • svaghet

  • frossa

  • obehagskänslor

  • smärta

  • smakförändringar.

  Mindre vanliga, (kan förekomma hos färre än 1 av 100 användare):

  • minskat antal blodkroppar (pancytopeni, anemi, leukopeni).


  Sällsynta, (kan förekomma hos färre än 1 av 1 000 användare):

  • hosta

  • infektioner inklusive lunginflammation.

  Mycket sällsynta, (kan förekomma hos färre än 1 av 10 000 användare):

  • hudrodnad

  • svullnad som påminner om svullnad efter insektbett (nässelutslag)

  • hudutslag

  • allergiska reaktioner


  Andra biverkningar:

  Mycket sällsynta fall av svåra utslag med hudsvullnad, även i handflator och på fotsulor, eller smärtsamma rodnader på huden och/eller blåsor på kroppen eller i munnen har observerats. Berätta omedelbart för din läkare om detta händer.


  Mycket sällsynta fall av lungbiverkningar har observerats med Temozolomide Sandoz. Patienterna uppvisar vanligen andfåddhet och hosta. Berätta för din läkare om du märker något av dessa symtom.


  I mycket sällsynta fall kan patienter som tar Temozolomide Sandoz och liknande läkemedel kan löpa en liten risk för att utveckla andra cancerformer, inklusive leukemi.


  Det har förekommit fall av leverbiverkningar med ökning av leverenzymer, ökat bilirubinvärde, problem med gallflödet (kolestas) samt leverinflammation.


  Om du får några biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller också för biverkningar som inte nämns i denna information.

  5. Hur Temozolomide Sandoz ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn, helst i ett låst skåp. Intag av misstag kan vara dödligt för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Glasburk

  Förvaras vid högst 25 °C.

  Förvaras i originalförpackningen.

  Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.


  Dospåse

  Förvaras vid högst 25 °C


  Berätta för apotekspersonalen om du märker någon förändring i kapslarnas utseende.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är temozolomid.


  Temozolomide Sandoz 5 mg hårda kapslar

  Varje hård kapsel innehåller 5 mg temozolomid.


  Temozolomide Sandoz 20 mg hårda kapslar

  Varje hård kapsel innehåller 20 mg temozolomid.


  Temozolomide Sandoz 100 mg hårda kapslar

  Varje hård kapsel innehåller 100 mg temozolomid.


  Temozolomide Sandoz 140 mg hårda kapslar

  Varje hård kapsel innehåller 140 mg temozolomid.


  Temozolomide Sandoz 180 mg hårda kapslar

  Varje hård kapsel innehåller 180 mg temozolomid.


  Temozolomide Sandoz 250 mg hårda kapslar

  Varje hård kapsel innehåller 250 mg temozolomid.


  Övriga innehållsämnen


  Temozolomide Sandoz 5 mg hårda kapslar

  • Innehåll i kapseln: vattenfri laktos, kolloidal vattenfri kiseldioxid, natriumstärkelseglykolat typ A, vinsyra, stearinsyra.

  • Kapselhöljet: gelatin, titandioxid (E 171), gul järnoxid (E 172), indigokarmin (E 132), vatten.

  • Bläck till tryck: shellak, svart järnoxid (E 172) och kaliumhydroxid.


  Temozolomide Sandoz 20 mg hårda kapslar

  • Innehåll i kapseln: vattenfri laktos, kolloidal vattenfri kiseldioxid, natriumstärkelseglykolat typ A, vinsyra, stearinsyra.

  • Kapselhöljet: gelatin, titandioxid (E 171), gul järnoxid (E 172), vatten.

  • Bläck till tryck: shellak, svart järnoxid (E 172) och kaliumhydroxid.


  Temozolomide Sandoz 100 mg hårda kapslar

  • Innehåll i kapseln: vattenfri laktos, kolloidal vattenfri kiseldioxid, natriumstärkelseglykolat typ A, vinsyra, stearinsyra.

  • Kapselhöljet: gelatin, titandioxid (E 171), röd järnoxid (E 172), vatten.

  • Bläck till tryck: shellak, svart järnoxid (E 172) och kaliumhydroxid.


  Temozolomide Sandoz 140 mg hårda kapslar

  • Innehåll i kapseln: vattenfri laktos, kolloidal vattenfri kiseldioxid, natriumstärkelseglykolat typ A, vinsyra, stearinsyra.

  • Kapselhöljet: gelatin, titandioxid (E 171), indigokarmin (E 132), vatten.

  • Bläck till tryck: shellak, svart järnoxid (E 172) och kaliumhydroxid.


  Temozolomide Sandoz 180 mg hårda kapslar

  • Innehåll i kapseln: vattenfri laktos, kolloidal vattenfri kiseldioxid, natriumstärkelseglykolat typ A, vinsyra, stearinsyra.

  • Kapselhöljet: gelatin, titandioxid (E 171), gul järnoxid (E 172), röd järnoxid (E 172), vatten.

  • Bläck till tryck: shellak, svart järnoxid (E 172) och kaliumhydroxid.


  Temozolomide Sandoz 250 mg hårda kapslar

  • Innehåll i kapseln: vattenfri laktos, kolloidal vattenfri kiseldioxid, natriumstärkelseglykolat typ A, vinsyra, stearinsyra.

  • Kapselhöljet: gelatin, titandioxid (E 171), natriumlaurylsulfat, vatten.

  • Bläck till tryck: shellak, svart järnoxid (E 172) och kaliumhydroxid.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Glasburk

  De hårda kapslarna tillhandahålls i bruna glasburkar (typ III glas) med barnskyddande polypropenförslutning. Varje burk innehåller antingen 5 eller 20 kapslar.

  Burkarna innehåller även en torkmedelspåse. Låt torkmedelspåsen vara kvar i burken. Svälj den inte.


  Dospåse

  Varje hård kapsel är enskilt packad i en portionspåse. Varje kartong innehåller 5 eller 20 hårda kapslar.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Temozolomide Sandoz 5 mg hårda kapslar

  De hårda kapslarna har en inre vit halva och en yttre grön halva, och är märkta med svart bläck. Den yttre halvan är märkt ”TMZ”. Den inre halvan är märkt med ”5 ”.


  Temozolomide Sandoz 20 mg hårda kapslar

  De hårda kapslarna har en inre vit halva och en yttre gul halva, och är märkta med svart bläck. Den yttre halvan är märkt ”TMZ”. Den inre halvan är märkt med ”20 ”.


  Temozolomide Sandoz 100 mg hårda kapslar

  De hårda kapslarna har en inre vit halva och en yttre ljusröd halva, och är märkta med svart bläck. Den yttre halvan är märkt ”TMZ”. Den inre halvan är märkt med ”100 ”.


  Temozolomide Sandoz 140 mg hårda kapslar

  De hårda kapslarna har en inre vit halva och en yttre genomskinlig blå halva, och är märkta med svart bläck. Den yttre halvan är märkt ”TMZ”. Den inre halvan är märkt med ”140 ”.


  Temozolomide Sandoz 180 mg hårda kapslar

  De hårda kapslarna har en inre vit halva och en yttre kastenjebrun halva, och är märkta med svart bläck. Den yttre halvan är märkt ”TMZ”. Den inre halvan är märkt med “180”.


  Temozolomide Sandoz 250 mg hårda kapslar

  De hårda kapslarna har en inre vit halva och en yttre vit halva, och är märkta med svart bläck. Den yttre halvan är märkt ”TMZ”. Den inre halvan är märkt med ”250 ”.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Sandoz Pharmaceuticals GmbH

  Raiffeisentraße 11

  83607 Holzkirchen

  Tyskland


  Tillverkare

  Salutas Pharma GmbH

  Otto-von-Guericke-Allee 1

  D-39179 Barleben

  Tyskland


  Lek Pharmaceuticals d.d

  Verovskova 57

  SL-1526 Ljubljana

  Slovenien


  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet

  för försäljning:

  België/Belgique/Belgien

  Sandoz N.V.

  Telecom Gardens

  Medialaan 40

  B-1800 Vilvoorde

  Tél/Tel: +32 27229797

  Luxembourg/Luxemburg

  HEXAL AG

  Industriestraße 25

  D- 83607 Holzkirchen

  Tel: +49 8024 908 0

  service@hexal.com

  България

  Representative office Sandoz d.d.

  Business Park Sofia, buil. 8B, fl. 6

  BG-1766 Sofia

  Tel.: + 359 2 970 47 47

  Magyarország

  Sandoz Hungaria Kft.

  Bartók Béla út 43-47

  H-1114 Budapest

  Tel.: +36 1 430 2890

  info.hungary@sandoz.com

  Českárepublika

  Sandoz s.r.o.

  U Nákladového nádraží 10

  CZ 130 00, Praha 3

  Tel: +420 221 421 611

  office.cz@sandoz.com

  Malta

  Cherubino LTD

  DELF Building

  Sliema Road

  Gzira

  MALTA

  Tel: 00356 21343270

  Email: care@cherubino.com.mt

  Danmark

  Sandoz A/S

  Edvard Thomsens Vej 14

  DK-2300 København S

  info.sandoz-dk@sandoz.com

  Nederland

  Sandoz B.V.

  Veluwezoom 22

  NL-1327 AH Almere

  Tel: +31 36 52 41 648

  info.sandoz-nl@sandoz.com

  Deutschland

  Sandoz Pharmaceuticals GmbH

  Raiffeisenstraße 11

  D-83607 Holzkirchen

  Tel: +49 8024 902 4000

  info@sandoz.de

  Norge

  Sandoz A/S

  Edvard Thomsens Vej 14

  DK-2300 København S

  info.sandoz-dk@sandoz.com

  Eesti

  Sandoz d.d. Eesti filiaal

  Pärnu mnt 105

  EE – 11312 Tallinn

  Tel: +372 6652 400

  Österreich

  Sandoz GmbH

  Biochemiestr. 10

  A-6250 Kundl

  Tel: +43 5338 2000

  Ελλάδα

  Sambrook Med S.A.

  6, Kartsivani str, P. Faliro

  175 64 Piraeus

  GR-135 61 Ag. Anargyri

  Tel: +30 210 8194 322

  Fax: +30 210 8194 515

  email: ldimomeleti@gerolymatos.gr

  Polska

  Sandoz Polska Sp. z o.o.

  ul. Domaniewska 50 C

  PL – 02 672 Warszawa

  Tel.: +48 22 549 15 00

  España

  Sandoz Farmacéutica, SA

  Avda. Osa Mayor, 4

  E-28023 Aravaca (Madrid)

  Tel. +34 91 5489576

  registros.spain@sandoz.com

  Portugal

  Sandoz Farmacêutica Lda.

  Alameda da Beloura,

  Edifício 1, 2º andar - Escritório 15

  P-2710−693 Sintra

  Tel: +351 21 924 19 19

  France

  Sandoz SAS

  49, avenue Georges Pompidou

  F-92593 Levallois-Perret Cedex

  Tél: + 33 1 49 64 48 00

  România

  SC Sandoz S.R.L.

  Str Livezeni nr. 7A,

  Targu Mures, 540472 - RO

  Phone: +40 265 208 120

  Ireland

  Rowex Ltd

  Bantry, Co. Cork

  Ireland

  Tel: +353 27 50077

  Slovenija

  Lek farmacevtska družba d.d.

  Verovškova 57

  SI-1526 Ljubljana

  Tel: +386 1 580 21 11

  Info.lek@sandoz.com

  Ísland

  Sandoz A/S

  Edvard Thomsens Vej 14

  DK-2300 København S

  info.sandoz-dk@sandoz.com

  Slovenská republika

  Sandoz d.d. - organizačná zložka

  Galvaniho 15/C

  SK-821 04 Bratislava

  Tel: +421 2 48 200 600

  Italia

  Sandoz S.p.A.

  Largo Umberto Boccioni, 1

  I-21040 Origgio / VA

  Tel: +39 02 96541

  Suomi/Finland

  Sandoz A/S

  Edvard Thomsens Vej 14

  DK-2300 København S

  info.sandoz-dk@sandoz.com

  Κύπρος

  P. T. Hadjigeorgiou Co Ltd

  CY-Yildiz 31-3042 Limassol

  Phone: 00357 25372425

  Fax: 00357 25376400

  e-mail: hapanicos@cytanet.com.cy

  Sverige

  Sandoz A/S

  Edvard Thomsens Vej 14

  DK-2300 København S

  info.sandoz-dk@sandoz.com

  Latvija

  Sandoz d.d. Representative Office in Latvia

  K.Valdemāra Str. 33 – 30

  LV-1010 Riga

  Phone: +371 67892006

  United Kingdom

  Sandoz Ltd

  Frimley Business Park

  Frimley Camberley Surrey GU16 7SR

  Tel: +44 1276 69 8020

  uk.drugsafety@sandoz.com

  Lietuva

  Sandoz Pharmaceuticals d.d

  Branch Office Lithuania

  Šeimyniškių g. 3A

  LT – 09312 Vilnius

  Lithuania

  Tel: +370 5 2636 037


  Denna bipacksedel ändrades senast

  04.2013


  Övriga informationskällor

  Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu.

  Denna bipacksedel finns på alla EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.