Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Tasigna® Kapsel, hård 200mg Blister, 112(4x28) kapslar (plast/Al) (plånboksförpackning)

Snabbfakta
Verksamt ämne: Nilotinib Varunummer: 113818 Apotekets varuid: 24540
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD TASIGNA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Tasigna är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen nilotinib.

  Tasigna används för att behandla en typ av leukemi som kallas Philadelphiakromosompositiv, kronisk myeloisk leukemi (Ph-positiv KML). KML är en cancersjukdom i blodet, som gör att kroppen producerar för många onormala vita blodkroppar.

  Tasigna används till patienter med nydiagnostiserad KML eller till patienter med KML, som inte längre har nytta av tidigare behandling där imatinib ingått. Tasigna används också till patienter som har upplevt allvarliga biverkningar vid tidigare behandling och därför inte kan fortsätta med det läkemedlet.

  Hur Tasigna verkar

  Hos patienter med KML sker en förändring i DNA (arvsmassan), vilket utlöser en signal till kroppen att den ska producera onormala vita blodkroppar. Tasigna blockerar denna signal och stoppar därmed produktionen av dessa celler.

  Övervakning av dig under behandling med Tasigna

  Prover kommer att tas regelbundet på dig, inklusive blodprov, under behandlingen. Dessa prover kontrollerar:

  - antalet blodkroppar (vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar) i din kropp för att se hur Tasigna verkar på dig.

  - bukspottkörtel- och leverfunktion i din kropp för att se hur Tasigna verkar på dig.

  - elektrolyterna i din kropp (kalium, magnesium). Dessa är viktiga för funktionen av ditt hjärta.

  - nivån av socker och fetter i ditt blod.

  Din hjärtfrekvens kommer också att kontrolleras med hjälp av en maskin som mäter elektrisk aktivitet hos hjärtat (ett test kallat ”EKG”).

  Kontakta din läkare, om du har några frågor om hur Tasigna verkar eller varför det har ordinerats till dig.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

   

  Tasigna 200 mg hårda kapslar

  Nilotinib

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD TASIGNA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR TASIGNA
  3. HUR DU TAR TASIGNA
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR TASIGNA SKA FÖRVARAS
  6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD TASIGNA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Vad Tasigna är

  Tasigna är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen nilotinib.

  Vad Tasigna används för

  Tasigna används för att behandla en typ av leukemi som kallas Philadelphiakromosompositiv, kronisk myeloisk leukemi (Ph-positiv KML). KML är en cancersjukdom i blodet, som gör att kroppen producerar för många onormala vita blodkroppar.


  Tasigna används till patienter med nydiagnostiserad KML eller till patienter med KML, som inte längre har nytta av tidigare behandling där imatinib ingått. Tasigna används också till patienter som har upplevt allvarliga biverkningar vid tidigare behandling och därför inte kan fortsätta med det läkemedlet.


  Hur Tasigna verkar

  Hos patienter med KML sker en förändring i DNA (arvsmassan), vilket utlöser en signal till kroppen att den ska producera onormala vita blodkroppar. Tasigna blockerar denna signal och stoppar därmed produktionen av dessa celler.


  Övervakning av dig under behandling med Tasigna

  Prover kommer att tas regelbundet på dig, inklusive blodprov, under behandlingen. Dessa prover kontrollerar:

  - antalet blodkroppar (vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar) i din kropp för att se hur Tasigna verkar på dig.

  - bukspottkörtel- och leverfunktion i din kropp för att se hur Tasigna verkar på dig.

  - elektrolyterna i din kropp (kalium, magnesium). Dessa är viktiga för funktionen av ditt hjärta.

  - nivån av socker och fetter i ditt blod.

  Din hjärtfrekvens kommer också att kontrolleras med hjälp av en maskin som mäter elektrisk aktivitet hos hjärtat (ett test kallat ”EKG”).


  Kontakta din läkare, om du har några frågor om hur Tasigna verkar eller varför det har ordinerats till dig.


  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR TASIGNA

  Använd inte läkemedlet:

  Följ läkarens instruktioner noggrant. De kan skilja sig från den allmänna information som finns i denna bipacksedel.


  Ta inte Tasigna:

  - om du är allergisk mot nilotinib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Om du tror att du kan vara allergisk, fråga läkare om råd innan du tar Tasigna.


  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Tasigna:

  • om du tidigare haft hjärt-kärlproblem såsom hjärtinfarkt, kärlkramp (angina), problem med blodtillförseln till din hjärna (stroke) eller problem med blodtillförseln till dina ben (claudicatio) eller om du har riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom såsom högt blodtryck (hypertoni), diabetes eller problem med nivån av fetter i ditt blod (blodfettrubbningar).

  • om du har en störning i hjärtfunktionen, som t ex onormal elektrisk signal, s k ”förlängt QT-intervall”.

  • om du behandlas med läkemedel som påverkar hjärtslagen (läkemedel mot rytmrubbningar) eller levern (se under “Andra läkemedel och Tasigna”).

  • om du har kalium- eller magnesiumbrist.

  • om du har någon störning i leverfunktionen eller bukspottkörteln.

  • om du har symtom så som lätt att få blåmärken, känsla av trötthet eller andnöd eller har erfarit återkommande infektioner.

  • om du har genomgått ett kirurgiskt ingrepp där hela magsäcken har avlägsnats (total gastrektomi).

  • om du någonsin haft eller nu kan ha en hepatit B-infektion. Skälet till detta är att Tasigna kan orsaka att din hepatit B blir aktiv igen, vilket i vissa fall kan vara dödligt. Patienter kommer att kontrolleras noggrant av sin läkare avseende tecken på denna infektion innan behandlingen påbörjas.

  Om något av dessa stämmer in på dig, tala med läkare.


  Vid behandling med Tasigna

  • om du svimmar (förlorar medvetandet) eller får oregelbunden hjärtrytm när du tar Tasigna, tala omedelbart med din läkare då det kan vara ett tecken på allvarligt hjärttillstånd. Förlängning av QT-intervallet eller en oregelbunden hjärtrytm kan leda till plötslig död. Plötslig död har i mindre vanliga fall rapporterats hos patienter som tar Tasigna.

  • om du får plötslig hjärtklappning, svår muskelsvaghet eller förlamning, kramper eller plötsliga förändringar i dina tankar eller nivå av vaksamhet, tala omedelbart med din läkare då det kan vara tecken på en snabb nedbrytning av cancerceller så kallad tumörlyssyndrom. Sällsynta fall av tumörlyssyndrom har rapporterats hos patienter som behandlats med Tasigna.

  • om du får bröstsmärtor eller obehag, domningar eller svaghet, problem att gå eller med ditt tal, smärta, missfärgning av eller köldkänsla i arm eller ben, tala omedelbart med din läkare då detta kan vara tecken på påverkan på hjärta och kärl. Allvarlig påverkan på hjärta och kärl, inklusive problem med blodflödet till ben (perifer arteriell ocklusiv sjukdom), ischemisk hjärtsjukdom och problem med blodtillförseln till hjärnan (ischemisk cerebrovaskulär sjukdom) har rapporterats hos patienter som tar Tasigna. Din läkare bör bedöma nivån av fetter (lipider) och socker i blodet före påbörjad behandling med Tasigna samt under behandling med Tasigna.

   - tala med din läkare om du får svullna fötter eller händer, allmän svullnad eller snabb viktuppgång, då detta kan vara tecken på svår vätskeretention. Svår vätskeretention har i mindre vanliga fall rapporterats hos patienter som behandlas med Tasigna.


  Andra läkemedel och Tasigna

  Tasigna kan påverka eller påverkas av vissa andra läkemedel.


  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller i synnerhet följande läkemedel:

  - läkemedel mot rytmrubbningar – används för att behandla oregelbundna hjärtslag

  - klorokin, halofantrin, klaritromycin, haloperidol, metadon, moxifloxacin – läkemedel som kan ha en oönskad effekt på hjärtfunktionen

  - ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, klaritromycin, telitromycin – används för att behandla infektioner

  - ritonavir – ett läkemedel ur klassen ”proteashämmare”, som används för att behandla HIV

  - karbamazepin, fenobarbital, fenytoin – används för att behandla epilepsi

  - rifampicin – används för att behandla tuberkulos

  - johannesört – ett naturläkemedel som används för att behandla depression och andra tillstånd (också känt under namnet Hypericum perforatum)

  - midazolam – används för att lindra oro inför operation

  - alfentanil och fentanyl - används för att behandla smärta och som ett lugnande medel före eller under kirurgi eller medicinska procedurer;

  - cyklosporin, sirolimus och takrolimus – läkemedel som hämmar kroppens förmåga till ”självförsvar” och till att bekämpa infektioner och som vanligen används för att förhindra avstötning av transplanterade organ såsom lever, hjärta och njurar;

  - dihydroergotamin och ergotamin – används för behandling av demens;

  - lovastatin, simvastatin - används för att behandla höga nivåer av blodfetter;

  - warfarin – används för att behandla störningar i blodets förmåga att levra sig (t ex blodpropp eller trombos)

  - astemizol, terfenadin, cisaprid, pimozid, kinidin, bepridil eller ergotalkaloider (ergotamin, dihydroergotamin)


  Dessa läkemedel bör undvikas när man behandlas med Tasigna. Om du tar något av dessa läkemedel kan läkaren eventuellt ordinera ett annat alternativ.


  Utöver detta, innan du tar Tasigna tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder antacida, som är mediciner mot halsbränna. Dessa mediciner behöver tas separat från Tasigna:

  - H2 blockerare, som minskar produktionen av syra i magen. H2 blockerare bör tas ungefär 10 timmar före och ungefär 2 timmar efter du tar Tasigna;

  - antacida likt de som innehåller aluminium hydroxid, magnesium hydroxid och simetikon, som neutraliserar hög syrahalt i magen. Dessa antacida bör tas ungefär 2 timmar före eller ungefär 2 efter du tar Tasigna.


  Om du redan tar Tasigna, och du nu ordineras ett nytt läkemedel som du inte tagit tidigare under Tasigna-behandlingen, ska du tala om det för läkaren.


  Tasigna med mat och dryck

  Ta inte Tasigna i samband med måltid. Mat kan öka absorptionen av Tasigna och därmed öka mängden Tasigna i blodet, eventuellt så mycket att det kan bli skadligt.

  Drick inte grapefruktjuice och ät inte grapefrukt. Detta kan öka mängden Tasigna i blodet, eventuellt så mycket att det kan bli skadligt.


  Äldre personer (65 år eller äldre)

  Samma dos av Tasigna kan ges till äldre, 65 år eller äldre, som till övriga vuxna.


  Graviditet, amning och fertilitet

  - Tasigna rekommenderas inte under graviditet, såvida det inte är absolut nödvändigt. Om du är gravid eller om du tror att du kan vara det, diskutera med din läkare om du kan ta Tasigna under din graviditet.

  - Kvinnor som kan bli gravida rekommenderas att använda mycket effektiv preventivmetod under behandling och upp till två veckor efter avslutad behandling.

  - Amning rekommenderas inte under behandling med Tasigna. Om du ammar, tala med läkare.


  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Körförmåga och användning av maskiner

  Om du upplever biverkningar (som t ex yrsel eller synstörning) efter det att du har tagit Tasigna, som eventuellt kan påverka förmågan att köra bil eller använda verktyg eller maskiner på ett säkert sätt, bör du avstå från dessa aktiviteter tills effekten har försvunnit.


  Tasigna innehåller laktos

  Detta läkemedel innehåller laktos (även känt som mjölksocker). Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. HUR DU TAR TASIGNA

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Hur mycket Tasigna ska du ta

  - Rekommenderad dos är 800 mg per dag. Denna dos uppnås genom att ta två hårda kapslar à 200 mg två gånger dagligen.

  Din läkare kan ordinera en lägre dos beroende på vilken effekt du får av behandlingen.


  När ska Tasigna tas

  Ta de hårda kapslarna:

  - två gånger dagligen (cirka var 12:e timme)

  - minst 2 timmar efter måltid av något slag

  - vänta sedan 1 timme innan du äter igen

  Om du har några frågor om när du ska ta Tasigna, tala med läkare eller apotekspersonal. Ta Tasigna vid samma tid varje dag, så är det lättare att komma ihåg att ta de hårda kapslarna.


  Hur ska Tasigna tas

  - Svälj de hårda kapslarna hela tillsammans med ett glas vatten.

  - Ät inte mat i någon form i samband med att du tar de hårda kapslarna.

  - Öppna inte de hårda kapslarna såvida du inte kan svälja dem. I så fall kan du blanda innehållet i varje hård kapsel med 1 tesked mosat äpple och ta det genast. Ta inte mer än 1 tesked mosat äpple till varje hård kapsel och blanda inte med något annat än mosat äpple.


  Hur länge ska Tasigna tas

  Fortsätt att ta Tasigna varje dag så länge som läkaren säger. Detta är en långtidsbehandling. Läkaren kommer att kontrollera dig regelbundet, för att se att behandlingen har önskad effekt.


  Om du har några frågor om hur länge du ska ta Tasigna, tala med din läkare.


  Om du har tagit för stor mängd av Tasigna

  Om du har tagit mer Tasigna än du skulle, eller om någon annan av misstag har tagit dina hårda kapslar, kontakta genast läkare eller sjukhus för rådgivning. Visa dem förpackningen med de hårda kapslarna och denna bipacksedel. Medicinsk behandling kan bli nödvändig.


  Om du har glömt att ta Tasigna

  Om du missar en dos, ta nästa dos som planerat. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd hård kapsel.


  Om du slutar att ta Tasigna

  Sluta inte att ta Tasigna, såvida inte läkaren säger till dig det. Att sluta ta Tasigna utan din läkares rekommendation kan leda till en försämring av din sjukdom vilket kan ha livshotande följder. Diskutera med din läkare, sjuksköterska, och/eller apotekspersonal om du överväger att sluta ta Tasigna.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. De flesta biverkningar är lätta till måttliga och försvinner i allmänhet efter några få dagar till veckor.


  Vissa biverkningar kan vara allvarliga.

  Dessa biverkningar är vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer), mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer) eller har rapporterats hos mycket få patienter.

  - snabb viktökning, svullnad i händerna, vristerna, fötterna eller ansiktet (tecken på vätskeansamling)

  - bröstsmärta, högt blodtryck, oregelbunden hjärtrytm, blå missfärgning av läppar, tunga eller hud (tecken på störning i hjärtfunktionen)

  - svårighet att andas, hosta, väsljud med eller utan feber, svullnad i fötterna eller benen (tecken på störning i lungfunktionen)

  - feber, lätt att få blåmärken, ofta förekommande infektioner (tecken på blodsjukdom)

  - svaghet eller förlamning i armar, ben eller ansiktet, talsvårigheter, svår huvudvärk, att se, känna eller höra sådant som inte finns där (tecken på störning i nervsystemet)

  - törst, torr hud, irritation, mörk urin, minskad urinproduktion (tecken på störning i njurfunktionen)

  - dimsyn, synförlust, blod i ögat (tecken på ögonsjukdom)

  - svullnad och smärta i någon del av kroppen (tecken på blodpropp i en ven)

  - buksmärta, illamående, blodkräkningar, svart avföring, förstoppning, uppsvälld buk (tecken på magtarmsjukdom)

  - svår smärta i övre delen av buken (tecken på pankreatit)

  - gul hud och gula ögon, illamående, aptitförlust, mörkfärgad urin (tecken på störning i leverfunktionen)

  - utslag, smärtsamma och röda knölar, smärta i lederna och musklerna (tecken på hudsjukdom)

  - svår törst, stor urinproduktion, ökad aptit med viktförlust, trötthet (tecken på högt blodsocker)

  - hjärtklappning, utstående ögon, viktminskning, svullnad på framsidan av halsen (tecken på överaktiv sköldkörtel)

  - illamående, andfåddhet, oregelbundna hjärtslag, grumlig urin, trötthet och/eller ledbesvär associerat med onormala blodvärden (t.ex. höga kalium-, urinsyra- och fosfornivåer, samt låga kalciumnivåer i blodet)

  - smärta, obehag, svaghetskänsla eller kramper i benmusklerna som kan bero på minskat blodflöde, bölder på benen eller armarna som läker långsamt eller inte alls, noterbara ändringar i hudfärg (blå- eller blekhet) eller kroppstemperatur (köldkänsla) i benen eller armarna, då dessa symtom kan vara tecken på blockerad artär i berörda extremiteter (benen eller armarna) och i tårna eller fingrarna

  - återkomst (reaktivering) av hepatit B-infektion när du tidigare haft hepatit B (en leverinfektion)


  Om något av dessa inträffar, tala genast med din läkare.


  Vissa biverkningar är mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

  • diarré

  • huvudvärk

  • trötthet

  • muskelvärk

  • klåda, utslag, nässelfeber

  • illamående

  • håravfall

  • kräkningar

  • höga nivåer av bilirubin i blodet (mått på leverfunktion)

  • höga nivåer av lipas i blodet (mått på pankreasfunktion)

  Om något av dessa symtom påverkar dig allvarligt, tala med läkare.


  Vissa biverkningar är vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

  - bukbesvär, magbesvär efter det att du ätit, gaser, svullen eller uppblåst buk

  - värk i skelettet, värk i lederna, muskelryckningar

  - smärta, inklusive ryggsmärta, nacksmärta och smärta i extremiteter, värk eller obehag i sidan av kroppen

  - tecken på ögonsjukdom såsom irritation, svullnad, utsöndring, klåda eller rodnad i ögon, torra ögon

  - hudrodnad, torr hud, akne, vårtor, minskad hudkänslighet

  - aptitförlust, smakstörningar, viktnedgång eller viktökning

  - sömnlöshet, depression, oro

  - nattliga svettningar, kraftig svettning, värmevallningar

  - yrsel, allmän sjukdomskänsla, svindelkänsla

  - stickande känsla eller domning

  - röstproblem

  - näsblod

  - behov att kissa ofta

  - hjärtklappning (känsla av snabba hjärtslag)

  Om något av dessa symtom påverkar dig allvarligt, tala med läkare.


  Vissa biverkningar är mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

  - ökad hudkänslighet, smärta i huden

  - svullna ögonlock

  - muntorrhet, halsont, sår i munnen

  - halsbränna

  - bröstsmärta

  - ökad aptit

  - uppmärksamhetsstörning

  - svårigheter och smärta när du kissar, kraftig känsla av att behöva kissa

  - oförmåga att uppnå eller hålla kvar erektion

  - bröstförstoring hos män

  - influensaliknande symtom, muskelsvaghet

  - darrningar

  - minskad synskärpa

  - svår huvudvärk, ofta följt av illamående, kräkningar och ljuskänslighet

  - synstörningar

  - oral eller vaginal svampinfektion

  - muskel- och ledstelhet

  - medvetslöshet

  - viktuppgång

  - känsla av kroppstemperaturförändringar (inkluderande värmekänsla, köldkänsla)

  - förtjockade fläckar av röd/silvrig hud (symtom på psoriasis)

  - känslighet i tänderna

  Om något av dessa symtom påverkar dig allvarligt, tala med läkare.


  Följande övriga biverkningar har rapporterats hos mycket få patienter under behandling med Tasigna:

  - förvirring, desorientering, minnesförlust, humörstörningar, brist på energi

  - bakterieinfektion i huden

  - blåsor, hudcystor, fet hud, förtunning av huden, mörka fläckar i huden, missfärgad hud

  - blödning, ömt eller förstorat tandkött

  - rinnande näsa eller nästäppa, nysningar

  - rodnad och/eller svullnad, eventuell flagning av handflator och fotsulor (även kallat för hand-fot syndrom)

  - ökad ljuskänslighet i ögon eller hud

  - smärta eller rodnad i ögonen, smärta, klåda i ögonlocken

  - svårigheter att höra, värk i öronen, ringande ljud i öronen

  - smärtsamma och svullna leder (gikt)

  - blod i urinen, onormal urinfärg, urininkontinens

  - hemorrojder

  - förhårdnader i brösten, kraftiga menstruationer, svullna bröstvårtor

  - symtom på restless legs (ett oemotståndligt behov av att röra på en kroppsdel, vanligtvis benet, åtföljt av en obekväm känsla)

  Om något av dessa symtom påverkar dig allvarligt, tala med läkare.


  Under Tasigna behandlingen kan du uppvisa avvikande blodprovsvärden, såsom låga nivåer av blodkroppar (vita blodkroppar, röda blodkroppar, blodplättar), höga nivåer av lipas eller amylas (mått på pankreasfunktion), höga nivåer av bilirubin (mått på leverfunktion) eller höga nivåer av kreatinin (mått på njurfunktion) i blodet, låga eller höga nivåer av insulin (ett hormon som reglerar blodsockernivån) i blodet, låga eller höga nivåer av socker eller höga nivåer av fett i blodet.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR TASIGNA SKA FÖRVARAS


  - Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  - Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  - Förvaras vid högst 30°C.

  - Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

  - Använd inte detta läkemedel om du ser att förpackningen är skadad eller visar tecken på åverkan.

  - Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är nilotinib. Varje hård kapsel innehåller 200 mg nilotinib (som hydrokloridmonohydrat).

  - Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, krospovidon, poloxamer 188, vattenfri kiseldioxid och magnesiumstearat. Den hårda kapselns skal består av gelatin, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172) och för präglingen används shellack (E904) och röd järnoxid (E172).


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Tasigna tillhandahålls som hårda kapslar. De hårda kapslarna är ljusgula. Varje hård kapsel är präglad i rött (”NVR/TKI”).


  Tasigna tillhandahålls i plånboksförpackningar om 28 hårda kapslar och i kartongförpackningar om 28 eller 40 hårda kapslar.


  Tasigna tillhandahålls även i multiförpackningar om:

  • 112 (4 plånboksförpackningar om 28) hårda kapslar.

  • 112 (4 paket om 28) hårda kapslar.

  • 120 (3 paket om 40) hårda kasplar.

  • 392 (14 paket om 28) hårda kapslar.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Innehavare av godkännande för försäljning

  Novartis Europharm Limited

  Frimley Business Park

  Camberley GU16 7SR

  Storbritannien


  Tillverkare

  Novartis Pharma GmbH

  Roonstraße 25

  D-90429 Nürnberg

  Tyskland


  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


  België/Belgique/Belgien

  Novartis Pharma N.V.

  Tél/Tel: +32 2 246 16 11

  Lietuva

  Novartis Pharma Services Inc.

  Tel: +370 5 269 16 50

  България

  Novartis Pharma Services Inc.

  Тел.: +359 2 489 98 28

  Luxembourg/Luxemburg

  Novartis Pharma N.V.

  Tél/Tel: +32 2 246 16 11

  Česká republika

  Novartis s.r.o.

  Tel: +420 225 775 111

  Magyarország

  Novartis Hungária Kft. Pharma

  Tel: +36 1 457 65 00

  Danmark

  Novartis Healthcare A/S

  Tlf: +45 39 16 84 00

  Malta

  Novartis Pharma Services Inc.

  Tel: +356 2122 2872

  Deutschland

  Novartis Pharma GmbH

  Tel: +49 911 273 0

  Nederland

  Novartis Pharma B.V.

  Tel: +31 26 37 82 555

  Eesti

  Novartis Pharma Services Inc.

  Tel: +372 66 30 810

  Norge

  Novartis Norge AS

  Tlf: +47 23 05 20 00

  Ελλάδα

  Novartis (Hellas) A.E.B.E.

  Τηλ: +30 210 281 17 12

  Österreich

  Novartis Pharma GmbH

  Tel: +43 1 86 6570

  España

  Novartis Farmacéutica, S.A.

  Tel: +34 93 306 42 00

  Polska

  Novartis Poland Sp. z o.o.

  Tel.: +48 22 375 4888

  France

  Novartis Pharma S.A.S.

  Tél: +33 1 55 47 66 00

  Portugal

  Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

  Tel: +351 21 000 8600

  Hrvatska

  Novartis Hrvatska d.o.o.

  Tel: +385 1 6274 220

  România

  Novartis Pharma Services Romania SRL

  Tel: +40 21 31299 01

  Ireland

  Novartis Ireland Limited

  Tel: +353 1 260 12 55

  Slovenija

  Novartis Pharma Services Inc.

  Tel: +386 1 300 75 50

  Ísland

  Vistor hf.

  Sími: +354 535 7000

  Slovenská republika

  Novartis Slovakia s.r.o.

  Tel: +421 2 5542 5439

  Italia

  Novartis Farma S.p.A.

  Tel: +39 02 96 54 1

  Suomi/Finland

  Novartis Finland Oy

  Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

  Κύπρος

  Novartis Pharma Services Inc.

  Τηλ: +357 22 690 690

  Sverige

  Novartis Sverige AB

  Tel: +46 8 732 32 00

  Latvija

  Novartis Pharma Services Inc.

  Tel: +371 67 887 070

  United Kingdom

  Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

  Tel: +44 1276 698370


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/. Där finns också länkar till andra webbsidor rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2016-05-11

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.