Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Synulox® vet. Tablett 40mg/10mg Blister 100tabletter

Snabbfakta
Varunummer: 088427 Apotekets varuid: 22782
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Behandling av infektioner som orsakas av bakterier, speciellt sådana som kan bilda enzymet beta-laktamas, t.ex. stafylokocker, hos hund och katt.

  Synulox vet. tabletter innehåller en kombination av amoxicillin och klavulansyra. Amoxicillin är ett penicillin med brett spektrum och med effekt mot ett flertal bakterier. Klavulansyra har ingen direkt inverkan på bakterierna utan förhindrar att amoxicillinet bryts ned av enzymer (beta–laktamas), som vissa bakterier (t.ex. stafylokocker) bildar.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Zoetis Finland Oy

  Tietokuja 4

  00330 Helsinki

  Finland


  Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

  Haupt Pharma Latina S.r.l

  SS 156 Km 47, 600

  04100 Borgo San Michele (Latina)

  Italien


  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Synulox vet 40 mg/ 10 mg, 200 mg/ 50 mg och 400 mg/ 100 mg tabletter

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  1 tablett innehåller:

  Aktiva ämnen:

  Amoxicillintrihydrat motsvarande amoxicillin 40 mg, 200 respektive 400 mg,

  Kaliumklavulanat motsvarande klavulansyra 10 mg, 50 mg respektive 100 mg

  Hjälpämne: färgämne E127 (erytrosin)

  4. INDIKATION(ER)

  Behandling av infektioner som orsakas av bakterier, speciellt sådana som kan bilda enzymet beta-laktamas, t.ex. stafylokocker, hos hund och katt.


  Synulox vet. tabletter innehåller en kombination av amoxicillin och klavulansyra. Amoxicillin är ett penicillin med brett spektrum och med effekt mot ett flertal bakterier. Klavulansyra har ingen direkt inverkan på bakterierna utan förhindrar att amoxicillinet bryts ned av enzymer (beta–laktamas), som vissa bakterier (t.ex. stafylokocker) bildar.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Ges ej till djur som är penicillinöverkänsliga.


  Skall ej ges till kanin, marsvin, hamster eller ökenråtta. Försiktighet rekommenderas även vid använding till andra mycket små växtätare.


  Skall ej ges till djur med kraftigt nedsatt njurfunktion.

  6. BIVERKNINGAR

  Symtom från magtarmkanalen kan förekomma.

  I sällsynta fall kan allergiska reaktioner, t ex hudreaktioner eller överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall (anafylaxi) inträffa.


  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Hund, katt

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Följ alltid veterinärens dosering.

  Normaldosen är 10 mg amoxicillin/kg kroppsvikt två gånger dagligen för båda djurslagen. 400 mg tabletter ges endast till hund.

  Normal behandlingstid är 7 - 10 dagar. Vid kroniskainfektioner i t.ex. hud och urinvägar kan behandlingstiden behöva förlängas något.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Tabletterna kan ges med eller utan foder.

  10. KARENSTIDER

  Ej relevant.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

  Felaktig användning av läkemedlet kan öka förekomsten av bakterier som är resistenta (motståndskraftiga) mot kombinationen amoxicillin/klavulansyra.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

  Personer som är överkänsliga mot penicillin skall hantera produkten med försiktighet. Kontakta läkare vid misstänkt överkänslighetsreaktion.


  Andra läkemedel oc Synulox vet:

  Andra antibiotika som inte är penicilliner och Synulox vet kan minska den antibakteriella effekten om de ges samtidigt.


  Dräktighet:

  Kan ges till dräktiga djur.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

  Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2014-06-19

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  I Sverige information lämnas av

  Orion Pharma AB, Animal Health

  Box 520

  192 05 Sollentuna

  Tel: 08 623 64 40

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.