Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Synalar® Salva 0,025% Aluminiumtub, 30g

Snabbfakta
Verksamt ämne: Fluocinolonacetonid Varunummer: 098245 Apotekets varuid: 6969
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Synalar är och vad det används för

  Synalar är ett kortisonpreparat. Det motverkar vissa hudinflammationer och klåda.

  Kortisonpreparat för utvärtes bruk indelas i fyra klasser beroende på styrkan: I - milt verkande, II - medelstarkt verkande, III - starkt verkande och IV - extra starkt verkande. Synalar tillhör klass III.

  Synalar salva och kräm används för behandling av olika hudsjukdomar, t ex eksem, psoriasis, inflammation i yttre hörselgången. Synalar gel är särskilt lämpad för användning i hårbotten eller på andra hårbevuxna delar.

  Fluocinolonacetonid som finns i Synalar kan också vara godkänd att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Synalar

  0,025 % kräm, salva, gel
  fluocinolonacetonid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart till dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.>

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Synalar är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Synalar
  3. Hur du använder Synalar
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Synalar ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Synalar är och vad det används för

  Synalar är ett kortisonpreparat. Det motverkar vissa hudinflammationer och klåda.


  Kortisonpreparat för utvärtes bruk indelas i fyra klasser beroende på styrkan: I - milt verkande, II - medelstarkt verkande, III - starkt verkande och IV - extra starkt verkande. Synalar tillhör klass III.

  Synalar salva och kräm används för behandling av olika hudsjukdomar, t ex eksem, psoriasis, inflammation i yttre hörselgången. Synalar gel är särskilt lämpad för användning i hårbotten eller på andra hårbevuxna delar.


  Fluocinolonacetonid som finns i Synalar kan också vara godkänd att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Synalar

  Använd inte Synalar

  • om du är allergisk mot fluocinolonacetonid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • som enda preparat vid infekterade hudsjukdomar.

  • mot akne, vid blöjeksem eller vid klåda runt analöppningen eller könsorgan.

  • vid utslag runt munnen (perioral dermatit) eller vid blemmor och synliga blodkärl i näsan (rosacea).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du använder Synalar.

  Synalar skall normalt inte användas i ansiktet, armhålor eller ljumskar. Undvik att få Synalar i eller kring ögonen.

  Täta förband (ocklusionsförband) skall inte användas på barn eller på infekterade eksem endast på vuxna och efter läkares föreskrift.

  Använd inte mer Synalar än vad din läkare har ordinerat eller under längre tid än vad som föreskrivits. Överdrivet bruk kan ge strimmor i huden eller tunn hud. Tillvänjning kan ske efter lång tids användning. Synalar används normalt inte för behandling av utbredd psoriasis eftersom denna kan förvärras eller biverkningar uppkomma.

  Barn

  Synalar bör inte användas till barn under 1 år, utan läkares ordination. Äldre barn skall normalt ej behandlas under mer än 5 dagar om läkaren ej föreskrivit annat.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du är gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Synalar under graviditet.

  Det är okänt om fluocinolonacetonid går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning. Använd inte Synalar på bröstet före amning

  Synalar innehåller hjälpämnen

  Synalar kräm innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation och cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

  Synalar salva innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation och lanolin som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

  Synalar gel innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation.


  3. Hur du använder Synalar

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos är en liten mängd Synalar på det angripna hudområdet 1 3 gånger per dag.

  Gnid in den försiktigt men grundligt i huden (salva och kräm), eller i hårbotten eller andra håriga kroppsdelar (gel). För att underlätta appliceringen av gelen, medföljer en applikator i förpackningen. Denna skruvas på tuböppningen.

  Försök att applicera Synalar vid samma tidpunkter varje dag.

  Avbryt inte behandlingen förrän din läkare föreskriver det, även om hudsjukdomen verkar ha förbättrats.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Vid behandling av stora kroppsytor under lång tid eller vid behandling med täckförband ökar risken för biverkningar.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Irritation där Synalar har applicerats. Långvarigt bruk eller för hög dosering kan ge strimmor i huden, sköra blodkärl eller tunn hud. Akne- och rosacea-liknande utslag.

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Allergisk reaktion mot Synalar (ökad klåda, rodnad, hudirritation). Ökad behåring. Hämning av binjurebarkfunktionen.

  Under lång och kraftig behandling kan något av det aktiva ämnet tas upp av kroppen, och biverkningar som svullet ansikte, muskelförtvining och ödem kan förekomma. I sådana fall kan din läkare besluta att avbryta behandlingen.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


  Läkemedelsverket

  Box 26

  751 03 Uppsala

  www.lakemedelsverket.se

  5. Hur Synalar ska förvaras

  Förvaras vid högst 25ºC.

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är fluocinolonacetonid 0,25 mg/g.

  • Övriga innehållsämnen är:

   • Salva: propylenglykol, lanolin, citronsyra, vitt vaselin.

   • Kräm: propylenglykol, sorbitanmonosterat, polysorbat 60, cetostearylalkohol, flytande paraffin, bensylalkohol (konserveringsmedel), citronsyra, vatten

   • Gel: propylenglyklol, denaturerad etanol, natriumedetat, citronsyra, metagin (konserveringsmedel E218), propagin (konserveringsmedel E216), karboxypolymetylen, trietanolamin, vatten.

  .

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Salva: Svagt gul, halvgenomskinlig. 30g och 100g.

  Kräm: Vit. 30g och 100g.

  Gel: Färglös, genomskinlig. 30g.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Bioglan AB, Box 50310, 202 13 Malmö


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014–10–27


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.