Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Suprelorin Implantat 4,7mg Implantat, implantatinjektor, 2x 4,7mg

1720:-

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Deslorelin Varunummer: 130397 Apotekets varuid: 8348
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  För framkallande av tillfällig ofruktsamhet hos friska, okastrerade, könsmogna hanhundar.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning:
  VIRBAC S.A.
  1ère avenue 2065 m L.I.D.
  06516 Carros
  Frankrike


  Tillverkare för frisläppande av tillverkningssats:
  Brecon Pharmaceuticals Ltd.
  Hay-on-Wye HR3 5PG
  Storbritannien


  och


  VIRBAC
  1ère avenue 2065 m L.I.D.
  06516 Carros
  Frankrike

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Suprelorin 4,7 mg implantat för hund

  3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  Suprelorin är ett vitt till blekgult cylindriskt implantat som innehåller 4,7 mg deslorelin (som deslorelinacetat).

  4. INDIKATION(ER)

  För framkallande av tillfällig ofruktsamhet hos friska, okastrerade, könsmogna hanhundar.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Inga.

  6. BIVERKNINGAR

  Måttlig svullnad på implantatstället kan föreligga i 14 dagar.


  I väldigt sällsynta fall (<0.01%), har det funnits transitoriskt ökat sexualintresse, ökning av testikelstorlek och ökad smärta i testiklar, direkt efter implantationen. Dessa symptom försvann utan behandling.


  Under behandlingsperioden så har sällsynta kliniska effekter, (>0.01% till <0.1%), rapporterats inklusive pälsrelaterade besvär (t.ex. håravfall, alopecia, hårförändringar), urininkontinens, tecken associerade med nedjustering (t.ex. förminskning av testikelstorlek, minskad aktivitet). I väldigt sällsynta fall så kan en testikel vandra upp i ljumskkanalen.


  I väldigt sällsynta fall (<0.01%) så har en tillfällig beteendeförändring med utveckling mot aggression rapporterats (se avsnitt 12 ”Särskilda varningar”).


  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Hund (handjur).

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Lägg endast in ett implantat, oavsett hundens storlek. Upprepa behandlingen var 6:e månad för bibehållen effekt.


  Använd inte läkemedlet om foliepåsen är öppnad.


  Ett implantat skall läggas in subkutant (under huden) mellan hundens skulderblad.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING


  Desinfektion av implantationsstället skall utföras före implantation för att undvika att smittämnen förs in.


  Välj implantatställe genom att lokalisera den del av ryggen som ligger mittemellan skulderbladen. Undvik att injicera implantatet i fettväv, då frisättning av den aktiva substansen kan försämras i områden med dålig kärlförsörjning. Om pälsen är lång kan ett litet område behöva klippas.


  1. Tag av Luer-Lockhatten från implantatinjektorn.

  2. Fäst sprutan vid implantatinjektorn med hjälp av Luer-Lockanslutningen.

  3. Lyft upp den lösa huden mellan skulderbladen. Stick in kanylen i dess fulla längd subkutant.

  4. Tryck in kolvstången på sprutan helt och drag samtidigt långsamt ut kanylen.

  5. Tryck på insticksstället då kanylen dras ut, och behåll trycket i 30 sekunder.

  6. Undersök sprutan och kanylen för att säkerställa att implantatet inte har blivit kvar i kanylen och att införaren är synlig. Det kan vara möjligt att känna implantatet med fingrarna när det kommit på plats.


  Det biokompatibla (”vävnadsförenliga”) implantatet behöver inte avlägsnas. Skulle det emellertid bli nödvändigt att avsluta behandlingen kan implantatet avlägsnas på kirurgisk väg av veterinär. Implantat kan lokaliseras med hjälp av ultraljud.


  Sprutan kan återanvändas.

  10. KARENSTID

  Ej relevant.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras i kylskåp (2°C – 8°C).
  Får ej frysas.


  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Den veterinärmedicinska produkten bör inte administreras av gravida kvinnor. En annan GnRH-analog (ämne med likartad verkan som gonadotropinfrisättande hormon) har visat sig vara fosterskadlig hos laboratoriedjur. Specifika studier för att utvärdera effekten av deslorelin när medlet hanteras under graviditet har inte utförts.


  Det är osannolikt att hudkontakt med den veterinärmedicinska produkten skulle uppstå, men skulle detta ändå inträffa skall det exponerade området omgående tvättas av, då GnRH-analoger kan tas upp via huden.


  Vid tillförsel av den veterinärmedicinska produkten var noga med att undvika oavsiktlig självinjektion, genom att säkerställa att djuret hålls fast på lämpligt sätt och att applikationskanylen är skyddad ända till implantationsögonblicket.


  Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare för att få implantatet avlägsnat. Visa bipacksedeln eller etiketten för läkaren.


  Ofruktsamhet uppnås från 6 veckor upp till minst 6 månader efter påbörjad behandling. Behandlade hundar skall därför fortsätta hållas borta från löpande tikar under de första 6 veckorna efter att behandling har satts in.


  En av 75 hundar som behandlades med den veterinärmedicinska produkten i kliniska prövningar parade sig med en löpande tik inom sex månader efter implantation, men detta ledde inte till dräktighet. Skulle en behandlad hund para sig med en tik mellan 6 veckor och 6 månader efter behandling, skall lämpliga åtgärder vidtas för att utesluta risken för dräktighet.


  I sällsynta fall (>0.01 % till <0.1%), har misstänkt avsaknad av förväntad effekt rapporterats (hos majoriteten av fall rapporterades en avsaknad av minskning av testikelstorlek och/eller en honhund blev parad). Bara testosteronnivåer (dvs. en etablerad surrogatmarkerare för fertilitet) kunde definitivt bekräfta en avsaknad av effekt från behandlingen. Om misstankar finns om en avsaknad effekt från behandlingen, så ska hundens implantat kollas (t.ex. förekomst).


  Eventuell parning som inträffar mer än 6 månader efter tillförsel av den veterinärmedicinska produkten kan resultera i dräktighet. Det är dock inte nödvändigt att hålla tikar borta från behandlade hundar efter påföljande implantationer, förutsatt att den veterinärmedicinska produkten ges var sjätte månad.


  Om misstankar finns om att det första implantatet gått förlorat så kan detta bekräftas genom att observera scrotums omkrets eller plasmatestosteronnivåer 6 veckor efter datumet för den misstänkta förlusten, vilka båda bör minska vid korrekt implantation. Om misstankar finns om att implantatet gått förlorat till följd av återimplantation efter 6 månader, så syns en progressiv ökning av scrotums omkrets såväl som plasmatestosteronnivåer. Under båda dessa omständigheter bör ett ersättningsimplantat ges.


  Hundars förmåga att ge upphov till avkomma, då de återgått till normala nivåer av testosteron i plasma efter att ha behandlats med den veterinärmedicinska produkten, har inte undersökts.


  Beträffande testosteronnivåerna (en vedertagen s.k. surrogatmarkör för fertilitet), var det under kliniska prövningar mer än 80 % av de hundar som fick ett eller flera implantat, som återgick till normala nivåer av testosteron i plasma (≥0,4 ng/ml) inom 12 månader efter implantation. Det var 98 % av hundarna som återgick till normala nivåer av testosteron i plasma inom 18 månader efter implantation. Tillgången till data som visar fullständig återgång i fråga om kliniska effekter (minskad testikelstorlek, minskad ejakulationsvolym, minskat spermieantal och minskad könsdrift), inklusive fertilitet efter 6 månader eller upprepad implantation, är dock begränsad. I mycket sällsynta fall (<0,01%) kan den tillfälliga infertiliteten vara i mer än 18 månader.


  I kliniska prövningar bibehöll de flesta av de mindre hundarna (<10 kg) undertryckta nivåer av testosteron i mer än 12 månader efter implantation. För mycket stora hundar (>40 kg) finns begränsat med data, men varaktigheten av hämningen av testosteronproduktionen var jämförbar med den som föreligger hos medelstora och stora hundar. Användning av den veterinärmedicinska produkten till hundar med en vikt under 10 kg eller över 40 kg bör därför bli föremål för en risk/nyttobedömning utförd av veterinär.


  Kirurgisk eller medicinsk kastrering kan ha oväntade effekter (dvs. förbättring eller försämring) på det aggressiva beteendet. Således bör hundar med sociopatiska störningar och som uppvisar episoder av intra-specifika (hund mot hund) och/eller inter-specifika (hund mot annan djurart) aggressioner inte kastreras varken kirurgiskt eller med implantatet.


  Användning av den veterinärmedicinska produkten till hundar som ännu inte uppnått könsmognad har inte undersökts. Det rekommenderas därför att man låter hunden uppnå könsmognad innan behandling med den veterinärmedicinska produkten inleds.


  Data visar att behandling med produkten minskar hundens könsdrift.


  Inga andra biverkningar än de som beskrivs i avsnitt 6 (Biverkningar) har observerats efter samtidig subkutan inläggning av upp till 10 gånger rekommenderad dos.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall bortskaffas enligt gällande anvisningar. Sprutan kan återanvändas.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  08/05/2014. Utförlig information om denna produkt finns tillgänglig på European Medicines Agencys (EMA) hemsida http://www.emea.europa.eu

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Implantatet levereras i en förladdad implantatinjektor. Varje förladdad implantatinjektor förpackas i en förseglad plastpåse som sedan steriliseras.


  Förpackning i kartong innehållande antingen två eller fem individuellt plastlindade implantatinjektor som har steriliserats, tillsammans med ett implantationsverktyg (ställdon) som inte har steriliserats.

  Ställdonet är fäst på implantatinjektorn med hjälp av Luer Lock-anslutningen


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.