Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

StructoKabiven Elektrolytfri Infusionsvätska, emulsion Trekammarpåse, 4x986ml (Biofine)

Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD STRUCTOKABIVEN ELEKTROLYTFRI ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Tillsammans med salter, spårämnen och vitaminer fungerar StructoKabiven som en del av en balanserad intravenös näringstillförsel som tillgodoser hela ditt behov av näring.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  StructoKabiven Elektrolytfri

  infusionsvätska, emulsion

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD STRUCTOKABIVEN ELEKTROLYTFRI ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU FÅR STRUCTOKABIVEN ELEKTROLYTFRI
  3. HUR DU FÅR STRUCTOKABIVEN ELEKTROLYTFRI
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR STRUCTOKABIVEN ELEKTROLYTFRI SKA FÖRVARAS
  6. Övriga upplysningar

  1. VAD STRUCTOKABIVEN ELEKTROLYTFRI ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  StructoKabiven Elektrolytfri är en emulsion och ges som dropp (intravenös infusion). Läkemedlet består av aminosyror (proteiners byggstenar), glukos, och fett i en påse av plast.

  Tillsammans med salter, spårämnen och vitaminer fungerar StructoKabiven som en del av en balanserad intravenös näringstillförsel som tillgodoser hela ditt behov av näring.

  2. INNAN DU FÅR STRUCTOKABIVEN ELEKTROLYTFRI

  Använd inte StructoKabiven Elektrolytfri

  • om du är allergisk (överkänslig) mot något av de ingående ämnena i StructoKabiven Elektrolytfri

  • om du är allergisk mot produkter som innehåller ägg, soja eller jordnötter. Produkten innehåller sojabönsolja.

  • om du har för höga fettvärden i blodet (hyperlipidemi)

  • om du har en svår leversjukdom

  • om du har svåra blodlevringsproblem (koagulationsrubbning eller hemofagocytotiskt syndrom)

  • om din kropp har svårigheter att använda aminosyror

  • om du lider av allvarlig njursjukdom och saknar tillgång till dialys

  • om du är i akut chock

  • om du har förhöjda blodsockernivåer (hyperglykemi)

  • har vätska i lungorna (akut lungödem)

  • om du har för mycket vätska i kroppen (hyperhydrering)

  • om du har obehandlad hjärtsvikt

  • om du har för lite vätska i kroppen (hypoton dehydrering)

  • vid instabila tillstånd t ex efter allvarliga skador, obehandlad diabetes, akut hjärtinfarkt, metabolisk acidos (rubbning i ämnesomsättningen som ger för mycket syra i blodet), svår infektion (svår blodförgiftning) eller koma

  Var särskilt försiktig med StructoKabiven Elektrolytfri

  Tala om för din läkare om du har:

  • njursjukdom

  • diabetes

  • pankreatit (bukspottkörtelinflammation)

  • leversjukdom

  • hypotyreoidism (besvär med sköldskörteln)

  • sepsis (svår infektion, blodförgiftning)


  StructoKabiven Elektrolytfri är inte avsett för nyfödda barn eller barn som är yngre än 2 år. För barn i åldern 2 till 11 år saknas erfarenhet av behandling med StructoKabiven Elektrolytfri.


  Din läkare kan behöva ta blodprover på dig regelbundet för att säkerställa att Structokabiven Elektrolytfri­behandlingen fungerar ordentligt.

  Användning av andra läkemedel

  Tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


  Tala om för din läkare om du tar

  • ett läkemedel som kallas heparin som används för att förhindra bildning och spridning av blodproppar

  • antikoagulantia (kumarin derivat), Vitamin K1, som finns i sojabönsolja kan påverka blodets levringsförmåga

  • insulin för behandling av diabetes

  Graviditet och amning

  Informera din läkare om du är gravid (eller misstänker att du är gravid), planerar att bli gravid eller ammar.
  StructoKabiven Elektrolytfri bör endast användas under graviditet efter särskilt övervägande.

  Kvinnor som behandlas med StructoKabiven Elektrolytfri bör inte amma.


  Rådfråga läkare eller sjukvårdspersonal innan du tar något läkemedel ifall du är gravid eller ammande.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Inga effekter på körförmågan eller användning av maskiner förväntas.

  Viktig information om en av ingredienserna av StructoKabiven Elektrolytfri

  Denna medicinska produkt innehåller sojabönolja, vilket i ovanliga fall kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner. Korsallergiska reaktioner har observerats mellan sojaböna och jordnöt.


  3. HUR DU FÅR STRUCTOKABIVEN ELEKTROLYTFRI

  Din läkare bestämmer dosen utifrån din kroppsvikt samt kroppsfunktion.
  StructoKabiven Elektrolytfri kommer att ges till dig av sjukvårdspersonal. Ditt läkemedel kommer enbart att ges via en central ven.
  Eventuellt blir du övervakad under behandlingen.

  Om du har fått större mängd StructoKabiven Elektrolytfri än du borde

  Det är inte troligt att du får för mycket läkemedel, eftersom sjukvårdspersonalen kommer att övervaka dig under behandlingen. Effekter av en överdosering kan vara illamående, feber, kräkningar, frossa, svettning och vätskeretention. Hyperglykemi (förhöjda blodsockernivåer) och elektrolytrubbningar har också rapporterats.
  Om du får en för hög dos StructoKabiven Elektrolytfri finns det risk för att du får i dig för mycket fett. Detta kallas ”fat overload syndrome”. Mer information finns i avsnitt 4, ”Eventuella biverkningar”.
  Om du upplever något av de ovan beskrivna symtomen eller tror att du har fått för mycket StructoKabiven Elektrolytfri, säg genast till din läkare eller sjuksköterska. Infusionen kommer att avbrytas eller fortsätta men med lägre dosering. Vanligtvis försvinner symtomen när infusionen avbryts eller när infusionshastigheten minskas.


  Om du har ytterligare frågor om användningen av denna produkt, kontakta sjukvårdspersonalen.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


  Liksom alla läkemedel kan StructoKabiven Elektrolytfri orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Om du under infusionen får feber, utslag, svullen tunga eller hals, andningssvårigheter, frossa, svettningar, illamående eller kräkningar, säg genast till sjukvårdspersonalen. Dessa symtom kan vara en allergisk reaktion orsakad av läkemedlet.


  Mindre vanliga (påverkar 1 till 10 användare av 1000)

  • fler enzymer än vanligt som visar hur levern fungerar

  • illamående

  • huvudvärk

  • ökad kroppstemperatur


  Sällsynta (påverkar 1 till 10 användare av 10000)

  • hjärtklappning (takykardi)

  • högt blodtryck


  Mycket sällsynta (påverkar färre än 1 användare av 10000)

  • andningssvårigheter

  • diarré

  • utslag

  • ryggvärk

  • yrsel


  ”Fat overload syndrome”
  Om din kropp får problem med att hantera fett på grund av att du har fått för mycket StructoKabiven Elektrolytfri kan du drabbas av ”fat overload syndrome”. Problemet kan också uppstå på grund av en snabb förändring av ditt tillstånd (t.ex. njurproblem eller en infektion). Möjliga symtom är feber, hög fetthalt i blodet (hyperlipidemi), cellerna och vävnaderna, störningar i olika organ och koma. Symptomen försvinner vanligtvis om infusionen avbryts.


  Överskott av aminosyror
  Detta kan inträffa när infusionshastigheten ökar och nivån av aminosyror överskrids. Möjliga symtom är illamående, kräkningar, frossa, svettningar och ökning av kroppstemperaturen. Om du har problem med njurarna kommer din läkare eventuellt vilja göra ett blodprov för att undersöka mängden kväveinnehållande substanser i ditt blod.


  Överskott av glukos
  Detta kan inträffa när din kropp har svårigheter att göra sig av med glukos vilket orsakar för höga blodsockernivåer (hyperglykemi).


  Om några av dessa biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller sjukvårdspersonal snarast.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR STRUCTOKABIVEN ELEKTROLYTFRI SKA FÖRVARAS


  • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  • Förvaras vid högst 25°C.

  • Får ej frysas.

  • Låt ytterpåsen sitta kvar under förvaring.

  • Använd inte StructoKabiven Elektrolytfri efter det utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  986 ml

  1477 ml

  1970 ml

  Per 1000 ml

  Aminosyra­lösning

  500 ml

  750 ml

  1000 ml

  508 ml

  Glukos 42%

  298 ml

  446 ml

  595 ml

  302 ml

  Fettemulsion

  188 ml

  281 ml

  375 ml

  190 ml

  Vilket motsvarar följande totalinnehåll:

  Aktiva innehållsämnen

  986 ml

  1477 ml

  1970 ml

  Per 1000 ml

  Renad strukturerad triglycerid

  38 g

  56 g

  75 g

  38,5 g

  Glukos (som monohydrat)

  125 g

  187 g

  250 g

  127 g

  Alanin

  7,0 g

  10,5 g

  14,0 g

  7,1 g

  Arginin

  6,0 g

  9,0 g

  12,0 g

  6,1 g

  Glycin

  5,5 g

  8,2 g

  11,0 g

  5,6 g

  Histidin

  1,5 g

  2,2 g

  3,0 g

  1,5 g

  Isoleucin

  2,5 g

  3,8 g

  5,0 g

  2,5 g

  Leucin

  3,7 g

  5,6 g

  7,4 g

  3,8 g

  Lysin (som acetat)

  3,3 g

  5,0 g

  6,6 g

  3,4 g

  Metionin

  2,2 g

  3,2 g

  4,3 g

  2,2 g

  Fenylalanin

  2,6 g

  3,8 g

  5,1 g

  2,6 g

  Prolin

  5,6 g

  8,4 g

  11,2 g

  5,7 g

  Serin

  3,2 g

  4,9 g

  6,5 g

  3,3 g

  Taurin

  0,5 g

  0,75 g

  1,0 g

  0,5 g

  Treonin

  2,2 g

  3,3 g

  4,4 g

  2,2 g

  Tryptofan

  1,0 g

  1,5 g

  2,0 g

  1,0 g

  Tyrosin

  0,20 g

  0,30 g

  0,40 g

  0,20 g

  Valin

  3,1 g

  4,6 g

  6,2 g

  3,1 g


  Övriga innehållsämnen är: Glycerol, renade äggfosfolipider, natriumhydroxid (pH-justering), isättika (pH-justering), saltsyra (pH-justering) och vatten för injektionvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Glukos- och aminosyralösningarna är klara, färglösa eller svagt gula och fria från partiklar. Fettemulsionen är vit och homogen.


  Förpackningsstorlekar:
  1 x 986 ml, 4 x 986 ml
  1 x 1477 ml, 4 x 1477 ml
  1 x 1970 ml, 2 x 1970 ml (Excel), 4 x 1970 ml (Biofine)


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:
  Fresenius Kabi AB, SE-751 74 Uppsala, Sverige

  Tillverkare:
  Fresenius Kabi AB, SE-751 74 Uppsala, Sverige
  Fresenius Kabi Austria GmbH, Hafnerstrasse 36, 8055 Graz Austria


  Detta läkemedel är godkänt i EES-medlemsstaterna under följande namn:


  Österrike

  StructoKabiven Elektrolytfrei

  Belgien

  StructoKabiven Elektrolietenvrij

  Danmark

  StructoKabiven Elektrolytfri

  Finland

  StructoKabiven Elektrolyytitön

  Frankrike

  StructoKabiven

  Tyskland

  StructoKabiven Elektrolytfrei

  Grekland

  StructoKabiven Electrolytefree

  Island

  StructoKabiven EF

  Irland

  StructoKabiven Electrolyte free

  Italien

  Krinuven senza elettroliti

  Luxemburg

  StructoKabiven Electrolytfrei

  Nederländerna

  StructoKabiven Electrolietenvrij

  Norge

  StructoKabiven Electrolyttfri

  Portugal

  StructoKabiven Sem Electrolitos

  Spanien

  StructoKabiven sin electrolitos

  Sverige

  StructoKabiven Elektrolytfri

  Storbritannien

  StructoKabiven Electrolyte free


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2009-09-21

  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


  Varningar och försiktighet
  För att undvika risker förenade med för höga infusionshastigheter rekommenderas en kontinuerlig och välkontrollerad infusion, om möjligt administrerad med hjälp av en volumetrisk pump.


  På grund av ökad risk för infektioner vid infusion i central ven skall strikt aseptisk teknik tillämpas för att undvika kontaminering, särskilt vid kateterinläggning och dess skötsel.


  Serumglukos, elektrolyter och osmolaritet samt vätskebalans, syra-bas status och lever- och enzymtester bör kontrolleras.


  Vid varje tecken på anafylaktisk reaktion (såsom feber, frossa, utslag eller andnöd) skall infusionen omedelbart avbrytas.


  StructoKabiven Elektrolytfri skall inte ges parallellt med blod via samma infusionsset på grund av risken för pseudoagglutinering.


  Administreringssätt
  Intravenös användning, infusion i central ven.


  För total parenteral nutrition bör elektrolyter, spårämnen, och vitaminer tillsättas till StructoKabiven Elektrolytfri efter patientens behov.


  Infusionshastighet
  Maximal infusionshastighet för glukos är 0,25 g/kg/timme, för aminosyror 0,1 g/kg/timme och för fett 0,15 g/kg/timme.


  Infusionshastigheten skall inte överstiga 2,0 ml/kg/timme (motsvarande 0,25 g glukos, 0,1 g aminosyror och 0,08 g fett/kg/timme). Rekommenderad infusionstid är 14-24 timmar.


  Anvisningar för användning och hantering
  Produkten skall inte användas om förpackningen är skadad. Använd innehållet endast om aminosyra- och glukoslösningarna är klara och färglösa eller svagt gula och om fettemulsionen är vit och homogen. Innehållet i de tre separata kamrarna måste blandas före användning samt före tillsatser via tillsatsporten.


  Efter förslutningssvetsarnas öppnande skall innerpåsen vändas ett antal gånger för att säkerställa en homogen blandning som inte uppvisar något som helst tecken på fasseparation.


  Enbart för engångsbruk. Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.


  Tillsatser
  Endast läkemedels- eller nutritionslösningar för vilka blandbarhet har dokumenterats får tillsättas till StructoKabiven Elektrolytfri. Blandbarhetsdata för ett antal tillsatser och förvaringstider för olika blandningar tillhandahålles på förfrågan.


  Tillsatser skall utföras aseptiskt.


  Hållbarhet
  Hållbarhet efter blandning:
  Vid användning av den blandade trekammarpåsen har kemisk och fysikalisk stabilitet visats i 36 timmar vid 25ºC. Ur mikrobiologisk synvinkel ska infusionsvätskan användas omedelbart. Om produkten inte används omedelbart är användaren ansvarig för lagringstid och lagringsförhållanden och dessa skall normalt inte överstiga 24 timmar vid 2-8ºC.


  Hållbarhet efter tillsatser
  Om tillsatser görs ska blandningarna av mikrobiologiska skäl användas direkt. Om blandningarna inte används omedelbart efter beredning är lagringstid och förvaringsförhållanden före administrering användarens ansvar. Förvaringstiden ska normalt inte överskrida 24 timmar vid 2-8ºC.


  StructoKabiven Elektrolytfri
  Bruksanvisning


  Påsen


  Structo EF 1


  1. Rivmarkering i ytterpåsen

  2. Handtag

  3. Hål för upphängning av påsen

  4. Förslutningssvetsar

  5. Blindport (används bara under tillverkning)

  6. Tillsatsport (vit)

  7. Infusionsport (blå)

  8. Syreabsorbator


  Avlägsnande av ytterpåsen


  Bild2och3


  • För att ta av ytterpåsen, håll påsen horisontellt och dra från rivmarkeringen intill portarna längs den övre kanten (Bild A).

  • Dra sedan längs hela långsidan, ta av ytterpåsen och släng den tillsammans med syreabsorbatorn (Bild B).


  Blandning  Bild4och5och6


  • Lägg påsen på en plan yta.

  • Rulla ihop påsen ordentligt, från handtagssidan mot portarna, först med högerhanden och sedan genom att oavbrutet trycka med vänsterhanden tills de vertikala förslutningssvetsarna öppnas. De vertikala förslutningssvetsarna öppnas med hjälp av trycket från vätskan.

  Förslutningssvetsarna kan även öppnas innan ytterpåsen avlägsnas.

  Observera: De horisontella förslutningssvetsarna ska inte brytas. Lösningarna kan blandas lätt även när den horisontella förslutningen är stängd.


  Structo EF 7


  • Blanda innehållet i de tre kamrarna noggrant genom att vända påsen tre gånger.


  Slutförande av beredningen


  Slutförande C  slutförande av beredningen D
  • Placera påsen på en plan yta igen. Omedelbart innan injektion av tillsatser görs, avlägsna förseglingen från den vita tillsatsporten (Bild C). Observera: Tillsatsportens membran är sterilt

  • Håll i tillsatsportens sadel, stick in nålen och injicera tillsatslösningen (med känd blandbarhet) genom mitten av injektionsstället (Bild D).

  • Blanda noggrant mellan varje injektion genom att vända påsen upprepade gånger.

  • Använd sprutor med nålar av storleken 18-23 gauge och en maximal längd på 40 mm.


  Slutförande av beredningen E

  Slutförande av beredningen F

  • Omedelbart innan infusionsaggregatet förs in, ta av förseglingen från den blåa infusionsporten (Bild E).

   Observera: Infusionsportens membran är sterilt.

  • Använd ickeluftade infusionsaggregat eller stäng luftningsventilen på ett luftat set.

  • Håll i infusionsportens sadel.

  • Tryck in spetsen genom infusionsportens skyddshinna. Hela spetsen måste vara inne för att säkerställa dess placering (Bild F).

   Observera: Innerdelen av infusionsporten är steril


  Upphängning av påsen


  Upphängning av påsen


  • Häng upp påsen i hålet under handtaget.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.