Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Streptocillin® vet. Injektionsvätska, suspension 250mg/ml+200mg/ml Injektionsflaska, 100ml

187:-

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Varunummer: 402743 Apotekets varuid: 6575
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Antibiotikum med bakteriedödande effekt. Används mot infektioner t.ex. juverinflammation och sårinfektion orsakad av för ingående substanser känsliga bakterier.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Boehringer Ingelheim Danmark A/S

  Strødamvej 52

  2100 København Ø

  Danmark

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Streptocillin vet.injektionsvätska, suspension

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  1 ml innehåller:

  Aktiva substanser: 200 mg bensylpenicillinprokain och dihydrostreptomycinsulfat motsvarande

  250 mg dihydrostreptomycin.

  Hjälpämnen: Natriumcitrat, povidon, natriumformaldehydsulfoxylat, polysorbat 80, lecitin, cetrimid och vatten för injektionsvätskor.

  4. INDIKATION(ER)

  Antibiotikum med bakteriedödande effekt. Används mot infektioner t.ex. juverinflammation och sårinfektion orsakad av för ingående substanser känsliga bakterier.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Skall ej användas vid överkänslighet mot penicillin, prokain, dihydrostreptomycin eller något övrigt innehållsämne.

  6. BIVERKNINGAR

  Allergiska överkänslighetsreaktioner kan förekomma.

  Störningar i mag-tarmkanalen som t.ex. rubbningar i tarmfloran kan förekomma vid antibiotika-behandling. Vanligaste symptomet är diarré.

  Enstaka fall av allvarliga akuta reaktioner i samband med intramuskulärinjektion med bensylpenicillinprokain har rapporterats hos framförallt häst.

  Vid användning av dihydrostreptomycin föreligger risk för biverkningar som rör hörsel och balanssinne.

  Dihydrostreptomycin kan ha påverkan på njurarna, nyfödda och gamla djur är särskilt känsliga. Även vid långvarigt bruk (mer än 2 veckor) bör man vara observant på eventuella biverkningar.

  Vid enstaka tillfällen har en övergående nackstelhet observerats efter intramuskulärinjektion på häst.

  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Nöt, svin, får och häst.

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Normaldosering till samtliga djurslag är 25 mg dihydrostreptomycin och 20 mg bensylpenicillin (1 ml) per 10 kg kroppsvikt. Annan dosering kan ha ordinerrats av veterinären.

  Omskakas före användning.

  Injiceras djupt intramuskulärt 1 gång per dygn i minst 3 dagar.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Skall ej blandas med andra injektionsvätskor.

  10. KARENSTIDER

  Mjölk: 12 dygn.

  Slakt: Nöt, svin och får: 60 dygn.

  Får användas till häst i enlighet med 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:3) om karenstider vid hantering av livsmedel från djur som behandlats med läkemedel, H 65, vilket innebär att en karenstid på 60 dygn skall tillämpas.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras vid 2 ºC — 8 ºC (i kylskåp).

  Får ej frysas.

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Särskilda varningar för respektive djurslag.

  Skall ej ges till kaniner och gnagare.

  Katter är särskilt känsliga för påverkan på balansorganen.  Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

  Skall ej användas intravenöst.  Användning under dräktighet och laktation

  Läkemedlets säkerhet har inte fastställts under dräktighet och laktation.  Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

  Effekten av penicillin minskar om man samtidigt använder vissa andra antibakteriella medel t.ex. erytromycin eller tetracykliner.

  Samtidig användning av läkemedel som innehåller furosemid kan förstärka oönskade effekter på hörsel och njurar.  Överdosering

  Överdosering kan orsaka blodtrycksfall, andningsdepression, ataksi och medvetslöshet.  Personer som är överkänsliga för penicillin skall undvika kontakt med läkemedlet.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

  Av miljö och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2011–12–16

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

  Boehringer Ingelheim Vetmedica

  Box 467

  201 24 Malmö

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.