Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Spiriva Respimat Inhalationsvätska, lösning 2,5mikrogram Läkemedelsbehållare, 60puffar (30doser)+ inhalator

Snabbfakta
Verksamt ämne: Tiotropium Varunummer: 066278 Apotekets varuid: 22718
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Spiriva Respimat är och vad det används för

  Spiriva Respimat hjälper personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller astma att andas lättare. KOL är en långvarig lungsjukdom som kan orsaka andfåddhet och hosta. Diagnosen KOL har också samband med långvarig luftrörskatarr (kronisk bronkit) och förstorade lungblåsor (emfysem). Astma är en långvarig sjukdom där inflammation i luftvägarna och trånga luftvägar är typiskt för sjukdomen. Eftersom KOL och astma är långvariga sjukdomar ska du använda Spiriva Respimat varje dag, inte enbart när du har andningsproblem eller andra symtom. Om du använder Spiriva Respimat för att behandla astma, ska du använda den tillsammans med en så kallad inhalerad kortikosteroid och långverkande beta-2-agonist.

  Spiriva Respimat är ett långverkande bronkvidgande läkemedel som hjälper till att öppna dina luftvägar och gör det lättare att få in och ut luft ur lungorna. Regelbunden användning av Spiriva Respimat kan också underlätta när du får en period av andfåddhet pga. din sjukdom, och hjälper dig att minska sjukdomens påverkan på ditt dagliga liv. Daglig användning av Spiriva Respimat kommer också att hjälpa till att förebygga plötsliga, kortvariga försämringstillstånd i KOL-symtom, som kan pågå under flera dagar.

  För korrekt dosering av Spiriva Respimat, se avsnitt 3, Hur du använder Spiriva Respimat samt bruksanvisningen på baksidan av bipacksedeln.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Spiriva Respimat

  2,5 mikrogram inhalationsvätska, lösning
  tiotropium

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Spiriva Respimat är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Spiriva Respimat
  3. Hur du använder Spiriva Respimat
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Spiriva Respimat ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Spiriva Respimat är och vad det används för

  Spiriva Respimat hjälper personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller astma att andas lättare. KOL är en långvarig lungsjukdom som kan orsaka andfåddhet och hosta. Diagnosen KOL har också samband med långvarig luftrörskatarr (kronisk bronkit) och förstorade lungblåsor (emfysem). Astma är en långvarig sjukdom där inflammation i luftvägarna och trånga luftvägar är typiskt för sjukdomen. Eftersom KOL och astma är långvariga sjukdomar ska du använda Spiriva Respimat varje dag, inte enbart när du har andningsproblem eller andra symtom. Om du använder Spiriva Respimat för att behandla astma, ska du använda den tillsammans med en så kallad inhalerad kortikosteroid och långverkande beta-2-agonist.


  Spiriva Respimat är ett långverkande bronkvidgande läkemedel som hjälper till att öppna dina luftvägar och gör det lättare att få in och ut luft ur lungorna. Regelbunden användning av Spiriva Respimat kan också underlätta när du får en period av andfåddhet pga. din sjukdom, och hjälper dig att minska sjukdomens påverkan på ditt dagliga liv. Daglig användning av Spiriva Respimat kommer också att hjälpa till att förebygga plötsliga, kortvariga försämringstillstånd i KOL-symtom, som kan pågå under flera dagar.


  För korrekt dosering av Spiriva Respimat, se avsnitt 3, Hur du använder Spiriva Respimat samt bruksanvisningen på baksidan av bipacksedeln.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Spiriva Respimat

  Använd inte Spiriva Respimat

  • om du är allergisk (överkänslig) mot tiotropium, det aktiva innehållsämnet eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du är allergisk (överkänslig) mot atropin eller liknande substanser t ex ipratropium eller oxitropium

  Läs följande frågor noggrant. Om du kan besvara någon av frågorna med ”Ja” bör du diskutera detta med din läkare innan du börjar använda Spiriva Respimat.


  • Är du är allergisk (överkänslig) mot tiotropium, atropin eller liknande läkemedel såsom ipratropium eller oxitropium?

  • Använder du några andra läkemedel som innehåller ipratropium eller oxitropium?

  • Är du gravid, tror att du är gravid eller ammar du?

  • Besväras du av dimsyn, ögonsmärta och/eller röda ögon, prostataproblem eller har du problem att tömma urinblåsan?

  • Har du några problem med njurarna?

  • Har du haft en hjärtinfarkt under de senaste 6 månaderna eller haft instabila eller livshotande rubbningar av hjärtrytmen eller svår hjärtsvikt under det senaste året?

  Varningar och försiktighet

  Tala med din läkare innan du använder Spiriva Respimat.


  När du använder Spiriva Respimat ska du vara försiktig så att inhalationsvätskan inte kommer i ögonen. Detta kan medföra smärta eller obehag i ögonen, dimsyn, synfenomen i samband med röda ögon (dvs. trångvinkelglaukom). Symtom från ögonen kan åtföljas av huvudvärk, illamående eller kräkningar. Rengör ögonen i ljummet vatten och sluta använda tiotropiumbromid och kontakta omedelbart din läkare för rådgivning.


  Om andningen försämras eller du råkar ut för hudutslag, svullnad eller klåda direkt efter inhalation ska du sluta använda Spiriva Respimat och omedelbart kontakta läkare.


  Muntorrhet, som har observerats vid behandling med antikolinerga läkemedel, kan leda till karies i tänderna vid långtidsbehandling. Var därför noggrann med munhygienen.


  Spiriva Respimat är avsett för underhållsbehandling av din KOL-sjukdom eller din astma. Använd inte detta läkemedel för att behandla plötsliga attacker av andfåddhet eller pipande eller väsande andning. Din läkare bör ha gett dig ett annat inhalationsläkemedel (“akutmedicin”) för att häva akuta besvär. Följ de instruktioner som din läkare har gett dig.


  Om du har fått Spiriva Respimat förskrivet för din astma ska du använda den tillsammans med en inhalerad kortikosteroid och långverkande beta-2-agonist. Fortsätt att använda den inhalerade kortikosteroiden som din läkare har förskrivit, även om du känner dig bättre.


  Om du har haft en hjärtinfarkt under de senaste 6 månaderna, eller drabbats av instabila eller livshotande rubbningar av hjärtrytmen eller svår hjärtsvikt under det senaste året, informera din läkare. Det är viktigt för att avgöra om Spiriva Respimat är det rätta läkemedlet för dig.


  Använd inte Spiriva Respimat oftare än en gång per dygn.


  Om andningen försämras ska du kontakta läkare.


  Berätta för din läkare om du har cystisk fibros eftersom Spiriva Respimat kan försämra dina symtom på cystisk fibros.


  Barn och ungdomar

  Spiriva Respimat rekommenderas inte för barn och ungdomar under 18 år.

  Andra läkemedel och Spiriva Respimat

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Berätta för läkare eller apotekspersonal om du använder/har använt liknande antikolinerga läkemedel mot din lungsjukdom, t ex ipratropium eller oxitropium.


  Inga specifika biverkningar har rapporterats när Spiriva Respimat har använts tillsammans med andra läkemedel som används vid behandling av KOL, såsom luftrörsvidgande läkemedel för inhalation (t ex salbutamol), metylxantiner (t ex teofyllin), antihistaminer, slemlösande medel (t ex ambroxol), leukotrienreceptorantagonister (t ex montelukast), kromoner, anti-IgE-behandling (t ex omalizumab) och/eller inhalerade eller orala steroider (t ex budesonid, prednisolon).

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.


  Du bör bara använda detta läkemedel om din läkare särskilt har rekommenderat det.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Inga studier har genomförts beträffande påverkan på bilkörning och hantering av maskiner. Om yrsel eller dimsyn uppträder kan det påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Spiriva Respimat

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Spiriva Respimat är endast avsett för inhalation.


  Den rekommenderade dosen för vuxna är:


  Spiriva Respimat är effektivt under 24 timmar och behöver därför endast användas EN GÅNG PER DYGN, om möjligt vid samma tidpunkt. Vid varje användning tar du TVÅ PUFFAR.


  Eftersom KOL och astma är långvariga sjukdomar ska Spiriva Respimat användas varje dag och inte enbart vid andningsproblem. Använd inte mer än den rekommenderade dosen.


  Spiriva Respimat rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 års ålder eftersom data saknas beträffande effekt och säkerhet.


  Se till att du vet hur man använder Spiriva Respimat inhalatorn på rätt sätt. Bruksanvisningen för Spiriva Respimat finns på andra sidan av denna bipacksedel.

  Om du använt för stor mängd av Spiriva Respimat

  Om du använder mer än 2 puffar Spiriva Respimat under en dag, ska du kontakta din läkare omedelbart. Du kan löpa högre risk att få biverkningar som muntorrhet, förstoppning, svårigheter att tömma urinblåsan, ökad hjärtklappning och dimsyn.

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Spiriva Respimat

  Om du glömmer din dagliga dos (TVÅ PUFFAR EN GÅNG OM DAGEN), behöver du inte oroa dig. Tag dosen så snart du kommer ihåg, men ta inte två doser samtidigt eller under samma dygn. Ta nästa dos som vanligt.

  Om du slutar att använda Spiriva Respimat

  Innan du slutar använda Spiriva Respimat, ska du tala med din läkare eller apotekspersonal. Om du slutar använda Spiriva Respimat kan symtomen på KOL försämras.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Biverkningarna utvärderas baserat på följande frekvenser:

  Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

  Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

  Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare

  Har rapporterats: förekommer hos ett okänt antal användare


  Biverkningarna som beskrivs nedan har rapporterats av människor som använder läkemedlet och de listas enligt frekvens som antingen vanliga, mindre vanliga, sällsynta eller har rapporterats.


  Biverkan

  Frekvens vid användning mot KOL

  Frekvens vid användning mot astma

  Muntorrhet: vanligen mild

  Vanliga

  Vanliga

  Yrsel

  Mindre vanliga

  Mindre vanliga

  Huvudvärk

  Mindre vanliga

  Mindre vanliga

  Sömnlöshet

  Sällsynta

  Mindre vanliga

  Oregelbundna hjärtslag (förmaksflimmer, supraventrikulär takykardi)

  Sällsynta

  Har rapporterats

  Hjärtslag som känns (palpitationer)

  Sällsynta

  Mindre vanliga

  Snabbare hjärtslag (takykardi)

  Sällsynta

  Har rapporterats

  Hosta

  Mindre vanliga

  Mindre vanliga

  Näsblod (epistaxis)

  Sällsynta

  Har rapporterats

  Inflammation i svalget (faryngit)

  Mindre vanliga

  Mindre vanliga

  Heshet (dysfoni)

  Mindre vanliga

  Mindre vanliga

  Tryck över bröstet, i samband med hosta, pipande eller rosslande andning eller andfåddhet omedelbart efter inhalationen (bronkospasm)

  Sällsynta

  Mindre vanliga

  Förstoppning

  Mindre vanliga

  Sällsynta

  Svampinfektion i munnen och svalget (orofaryngeal candidainfektion)

  Mindre vanliga

  Mindre vanliga

  Svårigheter att svälja (dysfagi)

  Sällsynta

  Har rapporterats

  Hudutslag

  Mindre vanliga

  Sällsynta

  Klåda (pruritus)

  Mindre vanliga

  Sällsynta

  Svårigheter att tömma urinblåsan (urinretention)

  Mindre vanliga

  Har rapporterats

  Smärta vid tömning av urinblåsan (dysuri)

  Mindre vanliga

  Har rapporterats

  Synfenomen som ringar av ljus eller färgade bilder i samband med röda ögon (glaukom)

  Sällsynta

  Har rapporterats

  Ökat uppmätt tryck i ögat (intraokulärt tryck)

  Sällsynta

  Har rapporterats

  Dimsyn

  Sällsynta

  Har rapporterats

  Inflammation i struphuvudet (laryngit)

  Sällsynta

  Har rapporterats

  Halsbränna (gastroesofagal reflux)

  Sällsynta

  Har rapporterats

  Karies i tänderna

  Sällsynta

  Har rapporterats

  Inflammation i tandköttet

  Sällsynta

  Sällsynta

  Inflammation i tungan

  Sällsynta

  Har rapporterats

  Inflammation i munslemhinnan

  Har rapporterats

  Sällsynta

  Svåra allergiska reaktioner som medför svullnad i ansikte och svalg (angioneurotiskt ödem)

  Sällsynta

  Sällsynta

  Nässelutslag (urtikaria)

  Sällsynta

  Sällsynta

  Infektioner eller sår i huden

  Sällsynta

  Har rapporterats

  Torr hud

  Sällsynta

  Har rapporterats

  Överkänslighet, inklusive omedelbara reaktioner

  Har rapporterats

  Sällsynta

  Infektioner i urinvägarna

  Sällsynta

  Har rapporterats

  Förlust av kroppsvätska (dehydrering)

  Har rapporterats

  Har rapporterats

  Inflammation i bihålorna

  Har rapporterats

  Har rapporterats

  Stopp i tarmarna eller uteblivna tarmrörelser (tarmobstruktion inkl. tarmvred)

  Har rapporterats

  Har rapporterats

  Illamående

  Har rapporterats

  Har rapporterats

  Allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion)

  Har rapporterats

  Har rapporterats

  Svullna leder

  Har rapporterats

  Har rapporterats


  Omedelbara överkänslighetsreaktioner som hudutslag, nässelutslag (urtikaria), svullnad i mun och ansikte eller plötslig svårighet med andningen (angioneurotiskt ödem) eller andra överkänslighetsreaktioner (som plötsligt blodtrycksfall eller yrsel) kan förekomma som enda reaktion eller som en del av en allvarlig allergisk reaktion (anafylatisk reaktion) efter tillförsel av Spiriva Respimat. Om något av detta inträffar, ska du omedelbart kontakta din läkare.


  I likhet med andra inhalationsläkemedel kan dessutom vissa patienter uppleva ett oväntat tryck över bröstet, hosta, pipande och väsande andning eller andfåddhet omedelbart efter inhalation.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Spiriva Respimat ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Spiriva Respimat inhalator ska destrueras senast 3 månader efter första användning (se bruksanvisning på andra sidan bipacksedeln).


  Får ej frysas.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är tiotropium. Den levererade dosen är 2,5 mikrogram tiotropium per puff (2 puffar ger en läkemedelsdos) och motsvarar 3,124 mikrogram tiotropiumbromidmonohydrat. Den levererade dosen är den dos som är tillgänglig för patienten efter passage genom munstycket.

  Övriga innehållsämnen är:

  Bensalkoniumklorid, dinatriumedetat, renat vatten, 3,6 % saltsyra (för pH-justering).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Spiriva Respimat 2,5 mikrogram består av en läkemedelsbehållare med inhalationslösning och en Respimat inhalator. Behållaren ska sättas in i inhalatorn före första användningen.


  1-pack: 1 Respimat inhalator och 1 läkemedelsbehållare, som innehåller 60 puffar (30 läkemedelsdoser)


  2-pack: Två förpackningar, var och en innehåller 1 Respimat inhalator och 1 läkemedelsbehållare, som innehåller 60 puffar (30 läkemedelsdoser)


  3-pack: Tre förpackningar, var och en innehåller 1 Respimat inhalator och 1 läkemedelsbehållare, som innehåller 60 puffar (30 läkemedelsdoser)


  8-pack: Åtta förpackningar, var och en innehåller 1 Respimat inhalator och 1 läkemedelsbehållare, som innehåller 60 puffar (30 läkemedelsdoser)


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Boehringer Ingelheim International GmbH

  Binger Straße 173

  D-55216 Ingelheim am Rhein

  Tyskland


  Tillverkare:

  Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

  Binger Straße 173

  D-55216 Ingelheim am Rhein

  Tyskland


  Information lämnas av:


  I Sverige:

  Boehringer Ingelheim AB, Box 47 608, 117 94 Stockholm, tel: 08 - 721 21 00

  E-post: info@receptbelagt.nu


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


  Österrike, Liechtenstein: Spiriva Respimat 2,5 Mikrogramm - Lösung zur Inhalation

  Belgien, Luxemburg: Spiriva Respimat 2,5 microgrammes, solution à inhaler

  Bulgarien: Спирива Респимат 2,5 микрограма, разтвор за инхалация

  Cypern, Grekland: Spiriva Respimat 2.5 μικρογραμμάρια, εισπνεόμενο διάλυμα 

  Tjeckien: Spiriva Respimt 2,5 mikrogramu, roztok k inhalaci

  Danmark: Spiriva Respimat Inhalationsvæske, opløsning 2,5 microgram

  Estland: SPIRIVA RESPIMAT inhalatsioonilahus 2,5µg/annuses

  Finland: SPIRIVA RESPIMAT 2.5 mikrog inhalaationeste, liuos

  Frankrike: Spiriva Respimat 2,5 microgrammes/dose, solution pour inhalation

  Tyskland: Spiriva Respimat 2,5 Mikrogramm Lösung zur Inhalation

  Ungern: Spiriva Respimat 2,5 mikrogramm inhalációs oldat

  Island: Spiriva Respimat 2.5 mikróg/skammt

  Irland, Malta,

  Storbritannien: Spiriva Respimat 2.5 microgram, inhalation solution

  Italien: Spiriva Respimat 2.5 mcg soluzione per inalazione

  Lettland: Spiriva Respimat 2,5 mikrogrami šķīdums inhalācijām

  Litauen: Spiriva Respimat 2,5 mikrogramo/išpurškime inhaliacinic tirpalas

  Nederländerna: Spiriva Respimat 2,5 microgram, inhalatieoplossing

  Norge: Spiriva inhalasjonsvæske, oppløsning 2,5 mikrog

  Polen: Spiriva Respimat 2,5 mikrograma/dawkę odmierzoną, roztwór do inhalacji

  Portugal: Spiriva Respimat 2.5 mg/dose, Solução para inhalção por nebulizaão

  Rumänien: SPIRIVA RESPIMAT 2,5 micrograme soluţie de inhalat

  Slovakien: Spiriva Respimat sol ihl 2,5 µg/1 dávka

  Slovakien: Spiriva Respimat 2,5 mikrogramov raztopina za inhaliranje

  Spanien: Spiriva Respimat 2,5 microgramos, solución para inhalación

  Sverige: Spiriva Respimat 2,5 mikrogram, inhalationsvätska, lösning  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016–03–23


  Bruksanvisning

  Inledning

  Spiriva Respimat (tiotropiumbromid). Läs igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda Spiriva Respimat.

  Du kommer att behöva använda den här inhalatorn en gång varje dag. Varje gång ska du ta två puffar.

  overview

  • Om Spiriva Respimat inte har använts under mer än sju dagar ska du först rikta inhalatorn nedåt och bort från dig och sedan frigöra en puff.

  • Om Spiriva Respimat inte har använts under mer än 21 dagar ska du upprepa steg 4-6 under “Förbered för användning” tills en dimma syns. Upprepa sedan steg 4-6 ytterligare tre gånger.

  • Rör inte perforeringsnålen i den genomskinliga nederdelen.

  Hur du ska ta hand om din Spiriva Respimat

  Rengör munstycket och metalldelen inuti munstycket med en fuktig trasa eller pappersnäsduk minst en gång varje vecka.

  Eventuell missfärgning av munstycket påverkar inte funktionen av din Spiriva Respimat.

  Vid behov kan du torka av utsidan av Spiriva Respimat inhalator med en fuktig trasa.

  När du behöver en ny Spiriva Respimat

  Dosräknare

  • Din Spiriva Respimat-inhalator innehåller 60 puffar (30 doser) om du använder den som rekommenderat (två puffar/en gång dagligen).

  • Dosräknaren visar ungefär hur mycket läkemedel som finns kvar.

  • När dosräknaren kommer till den röda delen av skalan återstår endast läkemedel för ungefär 7 dagars användning (14 puffar). Vid den tidpunkten behöver du skaffa en ny inhalator.

  • När dosräknaren har nått slutet av den röda skalan låser sig din Spiriva Respimat automatiskt – inga fler puffar kan komma ut. Den genomskinliga nederdelen kan då inte vridas ytterligare.

  • Spiriva Respimat ska kasseras tre månader efter att du har förberett inhalatorn för första användning, även om den inte är helt slut eller inte har använts alls.


  Förbered för användning

  1. Ta bort den genomskinliga nederdelen

  • Behåll locket på.

  • Tryck in säkerhetsspärren samtidigt som du bestämt drar bort den genomskinliga nederdelen med andra handen.

  tabellbild1

  2. Sätt in läkemedelsbehållaren

  • Tryck in läkemedelsbehållaren i inhalatorn med den smala änden först.

  • Placera inhalatorn på ett stadigt underlag och pressa bestämt nedåt tills den klickar på plats.

  tabellbild4

  3. Sätt tillbaka den genomskinliga nederdelen

  • Sätt tillbaka den genomskinliga nederdelen till ursprungsplatsen (det hörs ett klick).

  Tabellbild3

  4. Vrid

  • Behåll locket på.

  • Vrid den genomskinliga nederdelen i samma riktning som pilarna på etiketten visar tills det hörs ett klick (ett halvt varv).


  Tabellbild4

  5. Öppna

  • Öppna locket helt


  tabellbild5

  6. Tryck

  • Håll inhalatorn riktad nedåt.

  • Tryck på knappen som frigör puffar.

  • Stäng locket.

  • Upprepa steg 4-6 tills en dimma är synlig när du trycker på knappen.

  • När du ser att det kommer dimma, ska du upprepa steg 4-6 ytterligare tre gånger. 

  Din inhalator är nu klar för användning. Dessa steg påverkar inte antalet tillgängliga doser. Efter färdigställandet kommer din inhalator att kunna leverera 60 puffar (30 doser).

  tabellbild 6

  Daglig användning

  VRID

  • Behåll locket på.

  • VRID den genomskinliga nederdelen som pilarna på etiketten visar, tills ett klick hörs (ett halvt varv).

  Vrid

  ÖPPNA

  • ÖPPNA locket helt.

  öppna

  TRYCK

  • Andas ut lugnt och fullständigt.

  • Slut läpparna runt munstycket utan att täcka för hålen för luftintag. Rikta inhalatorn mot bakre delen av svalget.

  • Under tiden du tar ett långsamt och djupt andetag genom munnen, TRYCK på knappen för att frigöra en puff och fortsätt att andas in långsamt så länge det känns bekvämt.

  • Håll andan i 10 sekunder eller så länge det känns bekvämt.

  • Upprepa VRID, ÖPPNA, TRYCK för att få totalt 2 puffar.

  • Stäng locket tills du använder din inhalator igen.

  Tryck

  Svar på vanliga frågor


  Det är svårt att trycka in läkemedelsbehållaren tillräckligt djupt.

  Har du av misstag vridit den genomskinliga nederdelen innan du förde in läkemedelsbehållaren? Öppna locket, tryck på knappen för att frigöra en puff och försök sedan föra in läkemedelsbehållaren.

  Åt vilket håll förde du in läkemedelsbehållaren? Läkemedelsbehållaren ska föras in med den smala änden först.


  Jag kan inte trycka in knappen för att frigöra en puff.

  Har du vridit den genomskinliga nederdelen? Om inte, vrid den genomskinliga nederdelen i en ihållande rörelse tills den klickar (ett halvt varv).

  Pekar dosräknaren på noll? Spiriva Respimat-inhalatorn låser sig efter 60 puffar (30 doser). I så fall behöver du förbereda och använda din nya Spiriva Respimat-inhalator.

  Jag kan inte vrida den genomskinliga nederdelen.

  Kan du ha vridit på den genomskinliga nederdelen redan? Om den genomskinliga nederdelen redan vridits, följ stegen ”ÖPPNA” och ”TRYCK” under avsnittet ”Daglig användning” för att få ut fler doser. Pekar dosräknaren på noll? Spiriva Respimat-inhalatorn låser sig efter 60 puffar (30 doser). I så fall behöver du förbereda och använda din nya Spiriva Respimat-inhalator.


  Dosräknaren på Spiriva Respimat kommer ner på noll för snabbt.

  Har du använt din Spiriva Respimat som rekommenderat (två puffar/en gång dagligen)? Spiriva Respimat räcker 30 dagar om du tar två puffar en gång varje dag.

  Vred du på den genomskinliga nederdelen innan du satte in läkemedelsbehållaren?

  Dosräknaren räknar ner varje gång den genomskinliga nederdelen vrids, oavsett om läkemedelsbehållaren sitter i eller inte.

  Har du ofta kontrollerat att din Spiriva Respimat fungerar genom att spraya ut i luften? När du väl har förberett din Spiriva Respimat för användning och använder den dagligen behöver du inte kontrollera funktionen.

  Har du satt in en ny läkemedelsbehållare i en använd Spiriva Respimat? Använd alltid en ny läkemedelbehållare med en ny Spiriva Respimat.


  Min Spiriva Respimat sprayar automatiskt.

  Var locket öppet när du vred den genomskinliga nederdelen? Stäng locket och vrid sedan den genomskinliga nederdelen.

  Kom du åt knappen för att frigöra en puff medan du vred på den genomskinliga nederdelen? Stäng locket så att knappen är skyddad innan du vrider den genomskinliga nederdelen.

  Slutade du vrida den genomskinliga nederdelen innan det lät “klick”? Vrid den genomskinliga nederdelen i en ihållande rörelse ända tills den klickar (ett halvt varv).


  Det kommer ingen spraydimma från Spriva Respimat.
  Har du satt i läkemedelsbehållaren?
  Om inte, sätt i läkemedelsbehållaren.

  Upprepade du VRID, ÖPPNA, TRYCK färre än tre gånger efter att du satt i läkemedelsbehållaren? VRID, ÖPPNA, TRYCK ska upprepas tre gånger efter att läkemedelsbehållaren satts in, som du kan se i steg 4-6 under avsnitt ”Förbered för användning”.

  Pekar dosräknaren mot noll?

  Om dosräknaren pekar mot 0 så har du använt allt läkemedel och inhalatorn är låst.

  När du satt ihop din Spiriva Respimat, ta inte bort den genomskinliga nederdelen eller läkemedelsbehållaren. Sätt alltid in en ny läkemedelsbehållare i en NY Spiriva Respimat.


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.