Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Solu-Medrol Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 2g Injektionsflaska (I+II)

Snabbfakta
Verksamt ämne: Metylprednisolon Varunummer: 149179 Apotekets varuid: 12021
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Solu-Medrol är och vad det används för

  Solu-Medrol innehåller metylprednisolonnatiumsuccinat och tillhör en grupp läkemedel som kallas kortikosteroider.

  Solu-Medrol används för:

  Metylprednisolonnatiumsuccinat som finns i Solu-Medrol kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Solu-Medrol

  40 mg, 125 mg, 500 mg, 1g och 2 g  pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
  metylprednisolonnatriumsuccinat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Solu-Medrol är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Solu-Medrol
  3. Hur Solu-Medrol ges till dig
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Solu-Medrol ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Solu-Medrol är och vad det används för

  Solu-Medrol innehåller metylprednisolonnatiumsuccinat och tillhör en grupp läkemedel som kallas kortikosteroider.

  Solu-Medrol används för:

  • chockbehandling tillsammans med annan behandling

  • svåra astmaattacker

  • svåra allergiska reaktioner

  • svåra överkänslighetsreaktioner

  • falsk krupp

  • svåra reaktioner efter insekts- och ormbett

  • hjärnsvullnad (som förekommer i samband med olika cancertyper eller cancerbehandling)

  Metylprednisolonnatiumsuccinat som finns i Solu-Medrol kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Solu-Medrol

  Använd inte Solu-Medrol

  • om du är allergisk mot metylprednisolonnatriumsuccinat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har en svampinfektion som påverkar hela kroppen.


  Tala med läkare om du har något av ovan nämnda tillstånd.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du ges Solu-Medrol om du har någon av följande sjukdomar eller tillstånd: 

  • infektion

  • benskörhet

  • nyligen genomgått en tarmoperation

  • mentala besvär

  • magsår eller andra allvarliga mag- eller tarmbesvär

  • ulcerös kolit (tjocktarmsinflammation)

  • hypotyreoidism (underaktiv sköldkörtel)

  • tuberkulos

  • diabetes

  • högt blodtryck

  • hjärtsvikt eller annan hjärtkärlsjukdom

  • epilepsi (krampanfall)

  • nedsatt njurfunktion

  • glaukom (ökat tryck i ögat)

  • neuromuskulära sjukdomar t.ex. Multipel Skleros (MS), Parkinsons sjukdom

  • tumör i binjuren (feokromocytom)

  • blodpropp eller tidigare har haft blodpropp


  Läkaren kan behöva övervaka din behandling noggrannare, ändra dosen eller ge dig ett annat läkemedel.


  Solu-Medrol bör inte användas vid behandling av komplikationer efter svåra huvudskador eller stroke, detta eftersom du troligtvis inte har någon nytta av behandlingen och den kan t o m vara skadlig.


  Tala om för läkare att du har fått Solu-Medrol om du ska vaccineras eller genomgå ett hudtest t.ex. pricktest för allergi eller tuberkulintest.

  Barn

  Används med försiktighet vid behandling av barn. Solu-Medrol kan påverka tillväxten hos barn.


  Om du ska vaccineras bör du tala om att du behandlas med Solu-Medrol.


  Andra läkemedel och Solu-Medrol

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Meddela din läkare om du samtidigt använder:

  • läkemedel som dels används vid behandling av epilepsi och dels som snabbverkande narkosmedel (fenytoin, karbamazepin och barbiturater som fenobarbital)

  • vissa antibiotika mot bakterieinfektioner

  • vissa läkemedel mot tuberkulos (rifampicin, isoniazid)

  • läkemedel mot feber, smärta och inflammation (t.ex. acetylsalicylsyra, ibuprofen, diklofenak, naproxen)

  • läkemedel för att förhindra blodpropp

  • kaliumsänkande läkemedel (t.ex. diuretika – vätskedrivande läkemedel)

  • läkemdel mot HIV (indinavir och ritonavir)

  • vissa läkemedel som används bl a i samband med transplantation

  • läkemedel för behandling av hjärtproblem (diltiazem)

  • läkemedel som används för att behandla Cushings syndrom – ett tillstånd då kroppen producerar ett överskott av kortisol (tabletter med ketokonazol)

  • läkemedel mot svampinfektion (itrakonazol)

  • läkemedel som används för att förhindra illamående (fosaprepitant, aprepitant)

  • läkemedel mot cancer (cyklofosfamid)

  • antikolinesteraser (används vid behandling av myastenia gravis)

  • läkemedel innehållande xanten

  • läkemedel vid astma (beta2-agonister)

  • läkemedel som används vid neuromuskulära sjukdomar t.ex. Multipel Skleros (MS), Parkinsons sjukdom

  • läkemedel som innehåller hormoner (t.ex. preventivmedel som innehåller etinylestradiol, noretindron)

  Tala om för läkaren eller sjuksköterskan om du nyligen har fått eller ska få någon vaccination. Vissa typer av vaccin är inte lämpliga då du behandlas med Solu-Medrol.


  Solu-Medrol kan påverkas av eller påverka effekten av många andra läkemedel.

  Behandlande läkare måste därför känna till all annan medicinering. Detta gäller både receptbelagda och receptfria läkemedel.


  Berätta alltid att du behandlas med Solu-Medrol för den läkare som skriver ut ett annat läkemedel till dig.

  Solu-Medrol med mat och dryck

  Intag av grapefruktjuice kan påverka behandlingen med Solu-Medrol. Om du konsumerar grapefrukt eller grapefruktjuice, diskutera detta med din läkare.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet 
  Det finns risk att fostret påverkas. Vid långtidsbehandling har låg födelsevikt setts hos spädbarn. Använd därför inte Solu-Medrol under graviditet annat än på bestämd ordination från läkare.


  Amning
  Det finns risk att ett barn som ammas påverkas då små mängder metylprednisolon går över i bröstmjölk. Använd därför inte Solu-Medrol under amning annat än på bestämd ordination från läkare.


  Körförmåga och användning av maskiner

  Solu-Medrol påverkar vanligtvis inte förmågan att köra bil eller använda maskiner. Du kan dock få biverkningar såsom yrsel, synstörningar och trötthet som därmed kan påverka körförmåga.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Solu-Medrol innehåller bensylalkohol och laktos

  Solu-Medrol innehåller bensylalkohol 9 mg/ml. Därför får inte Solu-Medrol ges till för tidigt födda barn eller nyfödda om det inte är absolut nödvändigt. Kan ge förgiftningar eller allergiska reaktioner hos barn under 3 år.

  Solu-Medrol 40 mg innehåller dessutom laktos

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  3. Hur Solu-Medrol ges till dig

  Solu-Medrol ges som en injektion. Din läkare kommer att bestämma var injektionen ska ges, hur mycket läkemedel och hur många injektioner du ska få, beroende på vilket tillstånd som behandlas. Din läkare kommer att injicera så låg dos under så kort tid som möjligt för att effektivt lindra dina symtom.


  Om du ges för stor mängd av Solu-Medrol

  Eftersom detta läkemedel kommer att ges till dig av din läkare är det inte troligt att du kommer att få för stor mängd läkemedel.


  Om du slutar att använda Solu-Medrol

  Solu-Medrol ska trappas ner stegvis för att undvika utsättningssymtom.


  Om du efter avbruten behandling med Solu-Medrol utvecklar tecken på akut svikt i binjurebarken t.ex. trötthet, frossa eller yrsel bör du omedelbart kontakta läkare.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  De biverkningar som kan uppstå vid långtidsbehandling är mycket sällsynta vid korttidsbehandling.

  Bl a kan de biverkningar som anges nedan uppträda.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

  • allergisk reaktion

  • chock (cirkulationsvikt) med symtom som t ex hjärtklappning och kallsvettning

  • oregelbundna hjärtslag

  • hjärtstillestånd

  • långsam hjärtrytm (förkommer vid höga doser)


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

  • ökat antal vita blodkroppar (leukocytos)

  • kraftig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion

  • överkänslighet mot läkemedel

  • feokromocytomrelaterad kris (symtom såsom t.ex. hjärtklappning, huvudvärk och svettning)

  • ansamling av fettvävnad på isolerade ställen på kroppen

  • minskad halt bikarbonat i blodet som t.ex. kan orsaka illamående, kräkningar och trötthet (metabol acidos)

  • sjukdom i ögats näthinna och åderhinna

  • ökad risk för blodproppar

  • leverinflammation, leverpåverkan (ökning av leverenzymer)

  • ökad halt urea i blodet (blodprovsvärde)

  • vätskeansamling (i anklar, fötter och ben)


  Efter långtidsbehandling med Solu-Medrol kan utsättningssymtom förekomma vid plöstligt avbruten behandling: nedsatt aptit, illamående, kräkning, trötthet, huvudvärk, feber, smärta i lederna eller musklerna, hudlossning, viktminskning och/eller blodtrycksfall.


  Prata med läkare om du upplever någon av nämnda biverkningar eller om ovanliga tecken uppträder under behandlingen eller omedelbart efter att den avslutats.


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Solu-Medrol ska förvaras

  Solu-Medrol förvaras av sjukvårdspersonal på sjukhuset eller kliniken. Förvaringsanvisningarna är som följer, om du behöver känna till dem:


  • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  • Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP/Utg.dat.

  • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är metylprednisolonnatriumsuccinat. En injektionsflaska innehåller motsvarande 40 mg, 125 mg, 500 mg, 1 g eller 2 g metylprednisolon.

  • Övriga innehållsämnen (pulver): vattenfritt dinatriumfosfat, natriumvätefosfatmonohydrat.
   Solu-Medrol 40 mg innehåller dessutom laktosmonohydrat.

  • Övriga innehållsämnen (spädningsvätska): bensylalkohol, vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Pulver och vätska till injektionsvätska i kombinationsförpackning.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Pfizer AB

  191 90 Sollentuna

  Sverige

  Tel. 08-550 520 00

  E-mail: eumedinfo@pfizer.com  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-11-28


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  • Solu-Medrol kan spädas eller blandas med andra lösningar enligt informationen nedan:

   • Vid intravenösinfusion sättes preparatet till 100-500 ml infusionslösning (natriumklorid 9 mg/ml eller glukos 50 mg/ml). Upp till 3 g Solu-Medrol kan lösas i 50 ml vätska och är stabilt i minst 6 timmar.
    Koncentrationen av metylprednisolon i färdigberedd lösning är 40 mg/ml (40 mg), i övriga ampuller 62,5 mg/ml. Grumlig lösning skall ej användas. Grumling kan inträffa framförallt vid blandning med sura lösningar. Idealt pH-område är 7,4-7,9.

  • Lämpliga åtgärder ska vidtas för att undvika intratekal/epidural injektion.

  • Inga särskilda förvaringsanvisningar.

  • Färdigberedd lösning ska användas inom 12 timmar, förvaras vid högst 25 °C.

  Från ett mikrobiologiskt perspektiv ska lösningen användas omedelbart. Om lösningen inte används omedelbart är lagringstid och förhållanden användarens ansvar. Färdigberedd lösning ska inte förvaras längre tid än 12 timmar vid högst 25 °C.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.