Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Simdax® Koncentrat till infusionsvätska, lösning 2,5mg/ml Injektionsflaska, 5ml

6957:-

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Levosimendan Varunummer: 560490 Apotekets varuid: 22574
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD SIMDAX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Simdax är en koncentrerad form av läkemedel som måste spädas innan det ges till dig som en intravenös infusion (dropp).

  Simdax både förstärker hjärtats pumpkraft och vidgar blodkärl. Simdax gör så att blodstockningen i dina lungor kommer att minska och blod- och syretransporten till organen underlättas. Behandling med Simdax hjälper till att minska den andfåddhet som förekommer vid svår hjärtsvikt.

  Simdax används för behandling av hjärtsvikt hos personer som fortfarande har svårt att andas, trots att de får andra mediciner för att bli av med vattenansamling i kroppen.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Simdax

  2,5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
  Levosimendan

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

  • Om några biverkningar blir värre, eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD SIMDAX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU ANVÄNDER SIMDAX
  3. HUR DU ANVÄNDER SIMDAX
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR SIMDAX SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD SIMDAX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Simdax är en koncentrerad form av läkemedel som måste spädas innan det ges till dig som en intravenös infusion (dropp).

  Simdax både förstärker hjärtats pumpkraft och vidgar blodkärl. Simdax gör så att blodstockningen i dina lungor kommer att minska och blod- och syretransporten till organen underlättas. Behandling med Simdax hjälper till att minska den andfåddhet som förekommer vid svår hjärtsvikt.

  Simdax används för behandling av hjärtsvikt hos personer som fortfarande har svårt att andas, trots att de får andra mediciner för att bli av med vattenansamling i kroppen.

  2. INNAN DU ANVÄNDER SIMDAX

  Använd inte Simdax

  • om du är allergisk (överkänslig) mot levosimendan eller mot något av övriga innehållsämnen i Simdax

  • om du har mycket lågt blodtryck eller onormalt snabb hjärtrytm

  • om du har allvarlig njur- eller leversjukdom

  • vid sådan hjärtsjukdom som försvårar hjärtats fyllning eller tömning

  • om du har haft en rubbning i hjärtrytmen som kallas Torsades de Pointes.

  Var särskilt försiktig med Simdax

  • om du har någon njur- eller leversjukdom

  • vid blodbrist och samtidig bröstsmärta

  • om du har onormalt snabba hjärtslag, onormal hjärtrytm eller om du har förmaksflimmer eller en onormalt låg halt kalium i blodet, kommer läkaren att vara extra försiktig vid användning av Simdax.


  Tala om för din läkare innan behandlingen påbörjas om du har någon av ovanstående sjukdom eller symtom.


  Simdax bör inte användas till barn och ungdomar under 18 år.

  Användning av andra läkemedel

  Tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Om du har fått andra hjärtmediciner genom dropp så kan ditt blodtryck sjunka om du får Simdax.

  Graviditet och amning

  Rådfråga din läkare innan behandlingen påbörjas om du är gravid eller tror att du är gravid. Det är inte känt ifall Simdax påverkar fostret under graviditet. Din läkare kommer att avgöra ifall nyttan för dig överväger den eventuella risken för ditt barn.

  Information saknas om levosimendan passerar över i modersmjölk. Du ska därför inte amma då du får Simdax. Rådfråga din läkare eller sjukvårdspersonal innan du tar någon medicin.

  Viktig information om något hjälpämne i Simdax:

  Denna medicin innehåller små mängder av etanol (alkohol), mindre än 100 mg/ml.


  3. HUR DU ANVÄNDER SIMDAX

  Simdax kommer att ges till dig som dropp och ges därför på sjukhuset där läkaren kan övervaka dig. Läkaren kommer att anpassa dosen individuellt för dig. Din läkare kommer att kontrollera hur du reagerar på Simdax (t.ex. genom att mäta puls, blodtryck, EKG och hur du mår). Om det behövs kan din läkare ändra dosen. Läkaren kan komma att övervaka dig i upp till 4-5 dagar efter att Simdax-infusionen avslutats.

  Du får vanligtvis en snabb infusion under 10 minuter som följs av en långsammare infusion i upp till 24 timmar.

  Din läkare ska kontinuerligt kontrollera hur du reagerar på Simdax. Läkaren kan minska hastigheten på infusionen om ditt blodtryck sjunker, om hjärtat slår för snabbt eller om du inte mår bra. Berätta för läkaren eller sjukvårdspersonal om du får hjärtklappning, om du känner yrsel eller om du upplever att effekten av Simdax är för svag eller för stark.

  Om läkaren bedömer att du behöver mer Simdax och du inte har några biverkningar, kan hastigheten på din infusion ökas.

  Din läkare kommer att ge din Simdax-infusion så länge du behöver den för att stödja ditt hjärta. Vanligtvis är detta i 24 timmar.

  Effekten på hjärtat kvarstår i minst 24 timmar efter att Simdax-infusionen avslutats och kan kvarstå upp till 7-10 dagar.

  Om du har fått mer Simdax än du borde

  För höga doser av Simdax kan leda till att ditt blodtryck sjunker och pulsen ökar. Din läkare bedömer hur du ska behandlas baserat på ditt allmänna tillstånd.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Simdax orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 personer) är:

  Onormalt snabb hjärtrytm

  Huvudvärk

  Blodtrycksfall.  Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 personer) är:

  Låg kaliumhalt i blodet

  Sömnproblem,

  Yrsel

  En typ av hjärtrytmrubbning som kallas förmaksflimmer (en del av hjärtat står och fladdrar istället för att slå ordentligt)

  Extraslag

  Hjärtsvikt

  Ditt hjärta får inte tillräckligt med syre

  Illamående

  Förstoppning

  Diarré

  Kräkningar

  Minskning av hemoglobinvärdet.
  En typ av hjärtrytmrubbning som kallas kammarflimmer (en del av hjärtat står och fladdrar istället för att slå ordentligt) har rapporterats hos patienter som får Simdax.

  Tala omedelbart om för din läkare om du får några biverkningar. Din läkare kan minska dropphastigheten eller avsluta droppet.

  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare.

  5. HUR SIMDAX SKA FÖRVARAS

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras i kylskåp ( 2° C - 8° C ).

  Får ej frysas.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen.


  Färdigberedd lösning används inom 24 timmar efter spädning.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  Det aktiva innehållsämnet är levosimendan 2,5 mg/ml.

  Övriga innehållsämnen är povidon, citronsyra och etanol.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Orion Corporation

  Orionintie 1

  FI-02200 Espoo

  Finland  Ombud i Sverige

  Orion Pharma AB

  Box 520

  192 05 Sollentuna

  Tfn: 08-623 64 40


  Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos det nationella ombudet.

  Orion Corporation

  P.O Box 65

  FI-02101 Espoo

  Finland

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Koncentratet är en klar gul eller orange lösning som ska spädas före administrering.

  Förpackningsstorlekar

  1, 4 eller 10 injektionsflaskor (Typ I glas) à 5 ml

  1, 4 eller 10 injektionsflaskor (Typ I glas) à 10 ml


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2010-07-05

  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


  Simdax 2,5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning


  Instruktioner för användning och hantering

  Simdax 2,5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning, är endast avsett för engångsbruk. Före administrering ska, som för alla parenterala läkemedel, en visuell granskning göras av den spädda lösningen för att upptäcka partiklar och missfärgning.

  • För beredning av en lösning av koncentrationen 0,025 mg/ml tillsätts 5 ml Simdax 2,5 mg/ml koncentrat till 500 ml glukoslösning 50 mg/ml (5%).

  • För beredning av en lösning av koncentrationen 0,05 mg/ml tillsätts 10 ml Simdax 2,5 mg/ml koncentrat till 500 ml glukoslösning 50 mg/ml (5%).


  Dosering och administreringssätt

  Simdax är enbart avsett för användning inom sluten vård där möjlighet till noggrann övervakning och erfarenhet av behandling med inotropa medel finns.


  Simdax ska spädas före administrering.

  Infusionen är endast för intravenös användning och kan ges via en perifer eller central ven.


  För doseringsanvisningar hänvisas till Produktresumén.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.