Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Selutrio 40 Peritonealdialysvätska Plastbehållare (Gemini 10), 4x2000ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Natriumklorid, Kalciumklorid, Glukos, Magnesiumklorid, Natriumlaktat Varunummer: 151446 Apotekets varuid: 19018
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Selutrio 40 är och vad det används för

  Selutrio 40används för att behandla patienter med:

  Selutrio 40 är en peritonealdialysvätska som används för att avlägsna avfallsprodukter och överflödigt vatten från kroppen.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Selutrio 40

  peritonealdialysvätska

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomtecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information


  Förpackning

  Kod

  Ultrafiltrering

  Glukosinnehåll

  L

  Låg

  1,5 %

  M

  Medel

  2,5 %

  H

  Hög

  3,9 %

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Selutrio 40 är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Selutrio 40
  3. Hur du använder Selutrio 40
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Selutrio 40 ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Selutrio 40 är och vad det används för

  Selutrio 40används för att behandla patienter med:

  • akut eller kronisk njursvikt som behöver dialysbehandling

  • för stor vätskeretention och förändrad saltbalans i blodet (rubbad elektrolytbalans)

  • akut förgiftning orsakad av ämnen som kan avlägsnas med dialys.

  Selutrio 40 är en peritonealdialysvätska som används för att avlägsna avfallsprodukter och överflödigt vatten från kroppen.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Selutrio 40

  Använd inte Selutrio 40 om du har

  • hög mjölksyrahalt i blodet (laktoacidos)

  • låg kaliumhalt i blodet (hypokalemi)

  • låg kalciumhalt i blodet (hypokalcemi)


  Börja inte med peritonealdialysbehandling om du

  • nyligen har gått igenom bukkirurgi eller bukskada, bukoperationer med fibrösa adherenser, har haft svåra brännskador i buken, bukperforation, omfattande inflammation i huden på buken (dermatit),

  • har inflammatorisk tarmsjukdom (Crohns sjukdom, ulcerös kolit, divertikulit),

  • har lokal bukhinneinflammation (peritonit),

  • har en onormal förbindelsegång i buken (fistel),

  • har bråck,

  • har tumörer i buken,

  • har tarmvred,

  • har en lungsjukdom – i synnerhet lunginflammation,

  • har en bakterieinfektion i blodet (blodförgiftning),

  • har mycket hög halt av blodfett (hyperlipidemi),

  • har hög ureahalt i blodet (uremi) som inte kan behandlas med peritonealdialys,

  • lider av muskelförtvining och undernäring (kakexi) och svår viktminskning,

  • är fysiskt eller mentalt okapabel att utföra peritonealdialys enligt läkarens anvisningar.


  Varningar och försiktighet


  Som peritonealdialyspatient kommer du att ha regelbunden kontakt med läkare och/eller dialyssköterska.

  • Det är i allmänhet inte tillrådligt att använda peritonealdialys under graviditet.

  • Du måste föra anteckningar över din vätskebalans och noga övervaka din vikt så att över- eller undervätskning med allvarliga konsekvenser som till exempel kronisk hjärtinsufficiens, för stor vätskeförlust och chock undviks.

  • Dina elektrolytkoncentrationer i serum, din blodstatus (däribland bisköldkörtelhormon) och halter av ämnen i blodet (hematologiska parametrar) utvärderas regelbundet.

  • Du kan behöva tillskott av proteiner, aminosyror och vitaminer för att kompensera för eventuella förluster under dialysbehandlingen.

  • Blodglukosnivåerna ska övervakas om du har diabetes. Det kan vara nödvändigt att justera din insulindos – eller annan behandling av hyperglykemi – när du behandlas med Selutrio 40.

  • Tecken på benmetabolism övervakas regelbundet i blodet för att säkerställa att du får tillräckligt mycket kalcium. Detta för att undvika förvärrad sekundär hyperparatyreoidism (ett tillstånd som kännetecknas av utsöndring av för mycket bisköldkörtelhormon, vilket leder till skört skelett och för hög kalciumkoncentration i blodet).

  • Uttorkning och hyperglykemi (för hög glukoshalt i blodet) kan förekomma om du inte följer ordinationen och bryter båda stiften vid varje vätskeutbyte.

  • Vätskeretention kan uppstå om stiftet eller stiften inte bryts ordentligt och den avsedda blandningen av vätskevolymerna inte sker.

  • Använd aseptisk teknik som läkaren eller dialyssköterskan visat dig under hela behandlingen.

  Andra läkemedel och Selutrio 40

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, eftersom koncentrationen av dessa kan minska under behandlingen med Selutrio 40.
  Din läkare beslutar om du eventuellt måste justera doseringen av de läkemedel du tar. Under din peritonealdialys kontrollerar läkaren regelbundet dina blodvärden.
  Eventuella tillsatser av medicin till peritonealdialysvätskan måste diskuteras med och godkännas av läkaren i förväg.
  Patienter med diabeteskan behöva justera sin insulindos eller annan behandling för hyperglykemi på grund av upptaget av glukos. Eventuella tillsatser får endast göras till den färdigblandade lösningen när den är klar att användas.
  Om du använder glykosider för behandling av hjärtsjukdom ska kaliumhalten i ditt blod övervakas extra noga. Det beror på att det finns risk för förgiftning av läkemedel som används för behandling av vissa hjärtsjukdomar (digitalis). Om du har låg kaliumhalt i blodet kan kaliumtillskott vara nödvändigt.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Peritonealdialys under graviditet och amning rekommenderas inte, men risken måste utvärderas av läkare med hänsyn till ditt tillstånd.
  Rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Selutrio 40 påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


  3. Hur du använder Selutrio 40

  Vätskan ska endast användas för peritonealdialys och inte för intravenösinfusion.

  Innan du använder Selutrio 40 själv kommer du att bli instruerad av din läkare och/eller dialyssköterska hur du utför vätskeutbytena. Denna utbildning anpassas efter dina behov.


  Dosering och administreringsfrekvens


  Valet av glukoskoncentration i Selutrio 40 beror på hur mycket vätska som behöver avlägsnas. Det är önskvärt att lösningens glukoskoncentration hålls så låg som möjligt.


  Läkaren talar om för dig

  • vilken glukoskoncentration du ska använda

  • hur mycket dialyslösning som ska rinna in i bukhålan

  • hur länge den ska stanna kvar och

  • hur många gånger du ska byta dialyslösningen.


  Genomsnittlig frekvens är 3 till 5 gånger om dagen.

  Vilken fyllnadsvolym som ska användas beror på din kroppsstorlek. Den är vanligtvis mellan 2,0 och 2,5 liter för vuxna.

  Använd alltid Selutrio 40 exakt som läkaren har instruerat dig. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare.


  Så här använder du lösningen

  Infundering av Selutrio 40 kräver att en specialkateter används till vilken peritonealdialyslösningen ansluts med hjälp av ett lämpligt anslutningsset.
  Använd alltid aseptisk teknik som läkaren eller dialyssköterskan lärt dig.


  Värma lösningen


  Lösningen ska värmas till kroppstemperatur (37 °C) före användning med hjälp av den speciella medföljande värmaren.


  Inspektera produkten


  Innan du förbereder för administrering, kontrollera visuellt att alla lösningarna är klara och att alla förseglingar är obrutna. Kassera lösningar som uppvisar defekter, t.ex. partiklar, färgad vätska, eller om det finns skador på lösningspåsen eller omslaget.


  Desinfektion före användning
  Tvätta händerna, rengör arbetsytan med ett speciellt desinfektionsmedel som läkaren ordinerat och placera lösningspåsen på arbetsytan.


  Bryta ett (eller två) stift för rätt glukoskoncentration


  A

  B

  C


  Beroende på vilken glukoskoncentration du har ordinerats, ska du omedelbart bryta rätt rött brytstift (ett eller flera) mellan huvudelektrolytfacket (märkt C) och en eller båda facken med glukos (märkta A eller B) som läkaren eller dialyssköterskan visar dig.
  Bryt av ett stift och låt det sjunka till botten av påsen innan du öppnar patientinloppsslangen. Stiftet stannar kvar där såvida inte påsen skakas.
  Låt glukoslösningen rinna in i huvudelektrolytpåsen. Skölj glukoskammaren (/glukoskamrarna) genom att trycka den blandade lösningen tillbaka in i de(n) tomma kammaren (kamrarna). Låt den till sist rinna tillbaka igen in i huvudkammaren. Peritonealdialyslösningen är nu klar att använda.
  De båda mindre kamrarna (A och B) innehåller vardera 50 % glukos och en lämplig mängd natriumklorid (NaCl). Den större tredje kammaren (C) innehåller elektrolytlösningen.


  1,5 % glukos


  När du har brutit brytstiftet mellan kammare A och C och noga blandat de båda vätskorna, har en peritonealdialyslösning (PD-lösning) med 1,5 % glukos bildats.


  2,5 % glukos


  När du på samma sätt blandar innehållet i kammare B och C, bildas en PD-lösning som innehåller 2,5 % glukos.


  3,9 % glukos


  Slutligen, om du bryter båda brytstiften och blandar innehållet i alla tre kamrarna (A, B och C) bildas en PD-lösning med 3,9 % glukos.

  Om du använt för stor mängd av Selutrio 40

  Möjliga följder av överdosering är bland annat:

  • låg vätskevolym i kroppen (hypovolemi)

  • förändrad saltbalans i blodet (elektrolytrubbningar)

  • eller (hos diabetiker) hög glukoshalt i blodet (hyperglykemi).

  Eventuellt överskott av dialyslösning kan enkelt tömmas i tömningspåsen.

  Om du har glömt att använda Selutrio 40 eller om du bryter fel brytstift

  Om du har glömt ett eller flera byten under dagen eller om du har använt för lite lösning kan du drabbas av alltför stor vätskeretention och/eller rubbad elektrolytbalans. Kontakta din läkare och be om råd.

  • Om du har använt elektrolytvätskan i kammare C utan att tillsätta någon glukoslösning, ska du tömma ut vätskan och förbereda och infundera en ny påse.

  • Om du har använt elektrolytvätskan i kammare C utan att tillsätta någon glukoslösning ska du aldrig infundera enbart glukoslösningen från någon av de mindre kamrarna (A och/eller B).

  • Om du har använt en lägre glukoskoncentration än avsett kan du använda en högre koncentration vid nästa byte om det behövs för att avlägsna överskottsvätska.

  • Om du har använt en högre glukoskoncentration än avsett kan du behöva dricka mer eller använda en lägre glukoskoncentration vid nästa byte för att minska vätskeborttaget.

  • Om du är osäker på vad du ska göra eller om du har ytterligare frågor om hur du använder Selutrio 40 kontakta läkare eller apotekspersonal och be om råd.

  Om du slutar att använda Selutrio 40

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du slutar använda Selutrio 40.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

  Vanliga (drabbar 1 till 10 användare av 100)

  • hög glukoshalt i blodet (hyperglykemi)

  • låg kalciumhalt i blodet (hypokalcemi)

  • låg kaliumhalt i blodet (hypokalemi)

  • minskad blodfiltrering genom bukhinnan (minskad ultrafiltrering)

  • högt blodtryck (hypertoni)

  • buksmärtor

  Mindre vanliga (drabbar 1 till 10 användare av 1 000)

  • hög mjölksyrahalt i blodet (laktatacidos)

  • hög vätskevolym i kroppen (hypervolemi)

  • kraftig trötthet (asteni)

  • frossbrytningar

  • huvudvärk

  • bukhinneinflammation (peritonit),

  • svimning

  Selutrio 40 kan orsaka eller förvärra hyperparatyreoidism (överaktivitet hos bisköldkörtlarna).  Om för mycket vätska eller elektrolyter avlägsnas från kroppen kan du känna dig svag, matt eller trött.  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  5. Hur Selutrio 40 ska förvaras

  • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  • Används före utgångsdatum som anges på etiketten och på kartongen.

  • Förvaras ej vid temperatur under +4 °C.

  • Efter blandning kan peritonealdialyslösningen förvaras i upp till 18 timmar i oöppnad påse. Om den inte används omedelbart efter blandning är förvaringstiden och förvaringsvillkoren före administrering användarens ansvar. Ur mikrobiologisk synvinkel bör påsen användas omedelbart efter att den öppnats.

  • När vätskeutbytet är klart ska eventuell oanvänd lösning kasseras.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Aktiva substanser före och efter blandning visas nedan.


  Aktiva substanser före blandning

  1 000 ml lösning från glukoskammare A och B innehåller:

  Glukosmonohydrat

  550,0 g

  (motsvarar vattenfri glukos)

  (500,0 g)

  Natriumklorid

  5,38 g


  1 000 ml lösning från elektrolytkammare C innehåller:

  Natriumklorid

  5,38 g

  Vattenfritt natrium-(S)-laktat

  4,72 g

  (som 60 % m/m lösning)

  (7,87 g)

  Kalciumkloriddihydrat

  0,209 g

  Magnesiumkloridhexahydrat

  0,054 g


  Aktiva substanser som blandats


  Glukoslösningarna i kammare A och/eller B blandas med elektrolytlösningen i kammare C så att följande blandade lösningar erhålls:


  Blandning av kammare A och C ger blandad lösning – 40L (Låg)
  Blandning av kammare B och C ger blandad lösning – 40M (Medel)
  Blandning av kammare A, B och C ger blandad lösning – 40H (Hög)


  Färdigblandad lösning i mmol/l


  L

  M

  H

  Natrium Na+

  133

  132

  131

  Kalcium Ca2+

  1,38

  1,35

  1,31

  Magnesium Mg2+

  0,26

  0,25

  0,24

  Klorid Cl-

  95,4

  95,2

  95,2

  Laktat

  41

  40

  39

  Glukos

  85

  139

  215

  Teoretisk osmolaritet (mosm/l)

  356

  408

  482

  pH

  5,5 - 6,5

  5,5 - 6,5

  5,5 - 6,5


  Övriga innehållsämnen är


  Glukoskammare A och B: saltsyra, vatten för injektionsvätskor
  Elektrolytkammare C: natriumhydroxid, vatten för injektionsvätskor

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Selutrio 40 är en klar och färglös, steril peritonealdialyslösning som är fylld i en trekammarpåse som gör det möjligt att efter blandning erhålla tre olika glukoskoncentrationer i en och samma påse.


  Förpackningsstorlek

  System 10

  System 100

  Gemini 10

  Gemini 100

  4 x 2 000 ml

  4 x 2 000 ml

  4 x 2 000 ml

  4 x 2 000 ml

  4 x 2 500 ml

  4 x 2 500 ml

  4 x 2 500 ml

  4 x 2 500 ml

  3 x 3 000 ml

  3 x 3 000 ml

  3 x 3 000 ml

  3 x 3 000 ml

  2 x 5 000 ml

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

  61346 Bad Homburg v.d.H.

  Tyskland


  Tillverkare

  Dialifluids S.r.l.

  Via delle Valli, 64

  66010 Canosa Sannita (CH)

  Italien


  Övriga upplysningar

  Fresenius Medical Care Sverige AB

  Besöksadress: Djupdalsvägen 1

  192 51 Sollentuna

  Sverige


  Fresenius Medical Care Suomi Oy

  Gjuterivägen 13 b B

  00380 Helsingfors

  Finland  Denna bipacksedel ändrades senast

  2013–11–20


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.