Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

RoActemra® Koncentrat till infusionsvätska, lösning 20mg/ml Injektionsflaska 1x20ml

7760:51

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Tocilizumab Varunummer: 170107 Apotekets varuid: 10263
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad RoActemra är och vad det används för

  RoActemra innehåller den aktiva substansen tocilizumab, vilket är ett protein som framställts från särskilda immunceller (monoklonal antikropp), som hämmar effekten av ett särskilt protein (cytokin) som heter interleukin-6. Detta protein deltar i inflammatoriska processer i kroppen och genom att hämma proteinet kan inflammationen i din kropp minskas. RoActemra hjälper till att minska symtom som smärta och svullnad i dina leder och du kan få det lättare att utföra dina dagliga sysslor. RoActemra har visats bromsa de skador på brosk och skelett i lederna som orsakas av sjukdomen, och kan därför förbättra förmågan att genomföra vanliga dagliga aktiviteter.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  RoActemra

  20 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
  Tocilizumab

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig.

  • Om du får biverkningar tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


  Tillsammans med denna bipacksedel får du ett speciellt patientkort med viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till innan och under behandling med RoActemra.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad RoActemra är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder RoActemra
  3. Hur du använder RoActemra
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur RoActemra ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad RoActemra är och vad det används för

  RoActemra innehåller den aktiva substansen tocilizumab, vilket är ett protein som framställts från särskilda immunceller (monoklonal antikropp), som hämmar effekten av ett särskilt protein (cytokin) som heter interleukin-6. Detta protein deltar i inflammatoriska processer i kroppen och genom att hämma proteinet kan inflammationen i din kropp minskas. RoActemra hjälper till att minska symtom som smärta och svullnad i dina leder och du kan få det lättare att utföra dina dagliga sysslor. RoActemra har visats bromsa de skador på brosk och skelett i lederna som orsakas av sjukdomen, och kan därför förbättra förmågan att genomföra vanliga dagliga aktiviteter.

  • RoActemra används för att behandla vuxna med måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (RA eller ledgångsreumatism) som är en autoimmun sjukdom, om tidigare behandlingar inte fungerat tillräckligt bra. RoActemra ges vanligtvis i kombination med metotrexat. Om din läkare bedömer att metotrexat är olämpligt för dig kan RoActemra ges ensamt.

  • RoActemra kan också användas för att behandla vuxna med svår, aktiv och fortskridande reumatoid artrit som inte har behandlats med metotrexat tidigare.

  • RoActemra används för att behandla barn med sJIA. RoActemra används för barn från 2 års ålder med aktiv systemisk juvenil idiopatisk artrit (sJIA) som är en inflammatorisk sjukdom vilken orsakar smärta och svullnad i en eller flera leder samt feber och utslag. RoActemra används för att förbättra symtom av sJIA och kan ges i kombination med metotrexat eller ensamt.

  • RoActemra används för att behandla barn med pJIA. Roactemra används för barn från 2 års ålder med aktiv polyartikulärjuvenil idiopatisk artrit (pJIA) som är en inflammatorisk sjukdom som orsakar smärta och svullnad i en eller flera leder. RoActemra används för att förbättra symptomen av pJIA och kan ges i kombination med metotrexat eller ensamt.

  2. Vad du behöver veta innan du använder RoActemra

  Använd inte RoActemra

  • om du är allergisk mot tocilizumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har en aktiv, svår infektion.

  Om något av detta stämmer in på dig skall du tala om det för läkaren eller sjuksköterskan som ger dig infusionen.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller sjuksköterska innan du får RoActemra.

  • Om du får en allergisk reaktion som t.ex. trånghetskänsla i bröstet, väsande andning, svår yrsel eller svimningskänsla, läppsvullnad eller hudutslag under eller efter infusionen, kontakta läkare omedelbart.

  • Om du har någon typ av infektion, såväl kortvarig som långvarig eller om du ofta drabbas av infektion. Kontakta genast läkare om du känner dig dålig. RoActemra kan minska kroppens förmåga att svara på infektioner och kan förvärra en pågående infektion eller öka risken för att få en ny infektion.

  • Om du har haft tuberkulos, tala med din läkare. Läkaren kommer att kontrollera eventuella tecken och symtom på tuberkulos innan du påbörjar behandling med RoActemra. Om symtom på tuberkulos (ihållande hosta, viktminskning, håglöshet, lätt feber) eller någon annan infektion uppkommer under eller efter behandlingen, kontakta din läkare omedelbart

  • Om du tidigare har haft sår i tarmen eller divertikulit (inflammerade fickbildningar på tarmen), tala med din läkare. Symtomen kan vara buksmärta och oförklarliga förändringar i tarmtömningen och feber.

  • Om du har någon leversjukdom, tala med din läkare. Innan du använder RoActemra kan läkaren behöva ta ett blodprov för att mäta din leverfunktion.

  • Om du som patient nyligen har vaccinerat dig (vuxen eller barn), eller planerar att låta vaccinera dig, tala med din läkare. Det rekommenderas att alla patienter, särskilt barn, immuniseras enligt gällande vaccinationsriktlinjer innan RoActemra-behandling påbörjas. Vissa typer av vacciner bör inte ges under behandling med RoActemra.

  • Om du har cancer, tala med din läkare. Din läkare behöver bestämma om du då kan behandlas med RoActemra.

  • Om du har riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom såsom högt blodtryck eller höga kolesterolvärden, tala med din läkare. Dessa faktorer behöver övervakas under din behandling med RoActemra.

  • Om du har måttliga till svåra problem med njurfunktionen kommer din läkare att övervaka dig.

  • Om du har ihållande huvudvärk.

  Din läkare kommer att ta blodprover innan du får RoActemra och under behandlingens gång, för att fastställa att du inte har för lågt antal vita blodkroppar eller blodplättar eller för höga nivåer av leverenzymer i blodet.

  Barn och ungdomar

  RoActemra rekommenderas inte till barn yngre än 2 år.


  Om ett barn tidigare har haft makrofagaktiveringssyndrom en aktivering och okontrollerad ökning av särskilda blodceller, tala med din läkare. Din läkare måste avgöra om de då kan behandlas med RoActemra.


  Andra läkemedel och RoActemra

  Tala om för din läkare om du (eller ditt barn, om barnet är patienten) tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. RoActemra kan påverka det sätt som vissa läkemedel verkar på och dosen av dina läkemedel kan behöva justeras. Tala om för din läkare om du/ditt barn använder läkemedel som innehåller någon av följande aktiva substanser:  •atorvastatin, används för att minska kolesterolnivåer

  •kalciumantagonister (t.ex amlodipin), används för att behandla högt blodtryck

  •teofyllin, används för att behandla astma

  •warfarin eller fenprokumon, används som blodförtunnande medel

  •fenytoin, används för att behandla epilepsi

  •ciklosporin, används för att hämma immunsystemet i samband med organtransplantation

  •benzodiazepiner (t.ex. temazepam), används för att lindra oro


  På grund av avsaknad av klinisk erfarenhet rekommenderas inte användning av RoActemra tillsammans med andra biologiska läkemedel för behandling av RA, sJIA eller pJIA.

  Graviditet, amning och fertilitet

  RoActemra skall ej användas under graviditet om inte absolut nödvändigt. Tala med din läkare om du är gravid, eventuellt kan vara gravid eller planerar att bli gravid. Kvinnor i fertil ålder måste använda en effektiv preventivmetod under och upp till 3 månader efter behandlingen.

  Sluta amma om du ska få RoActemra, och tala med din läkare. Gör ett uppehåll på minst 3 månader efter din sista behandling innan du börjar amma.


  Det är okänt om RoActemra går över i bröstmjölk.


  Tillgänglig information hittills tyder inte på någon påverkan på fertiliteten av denna behandling.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Detta läkemedel kan orsaka yrsel. Om du upplever yrsel ska du inte framföra fordon eller använda maskiner.

  RoActemra innehåller natrium

  Detta läkemedel innehåller 26,55 mg natrium per 1200 mg, som är den högsta dosen. Tag detta i beaktande om du ordinerats saltfattig kost. Doser under 1025 mg av detta läkemedel innehåller mindre än 23 mg natrium, vilket nästan är ”natriumfritt”.


  3. Hur du använder RoActemra


  Detta är ett läkemedel som med begränsningar lämnas ut mot recept från din läkare.


  RoActemra kommer att ges till dig som ett dropp i en ven av en läkare eller sjuksköterska. De kommer att späda ut lösningen, göra i ordning en intravenösinfusion och kontrollera dig under och efter behandlingen.


  Vuxna patienter med RA

  Den vanliga dosen av RoActemra för vuxna är 8 mg per kg kroppsvikt. Beroende på effekten du får kan din läkare minska dosen till 4 mg/kg och sedan öka till 8 mg/kg igen när det är lämpligt.


  Vuxna kommer att få RoActemra en gång var fjärde vecka genom ett dropp in i en ven (intravenös infusion) under 1 timme.


  Barn med sJIA (2 år eller äldre)
  Den vanliga dosen av RoActemra beror på din vikt.

  •Om du väger mindre än 30 kg är dosen 12 mg per kg kroppsvikt

  •Om du väger 30 kg eller mer är dosen 8 mg per kg kroppsvikt

  Dosen beräknas utifrån din kroppsvikt vid varje administreringstillfälle.


  Barn med sJIA kommer att få RoActemra varannan vecka genom ett dropp in i en ven (intravenös infusion) under 1 timme.


  Barn med pJIA (2 år eller äldre)
  Den vanliga dosen av RoActemra beror på din vikt.

  •Om du väger mindre än 30 kg är dosen 10 mg per kg kroppsvikt

  •Om du väger 30 kg eller mer är dosen 8 mg per kg kroppsvikt

  Dosen beräknas utifrån din kroppsvikt vid varje administreringstillfälle.


  Barn med pJIA kommer att få RoActemra var fjärde vecka genom ett dropp in i en ven (intravenös infusion) under 1 timme.

  Om du får för stor mängd av RoActemra

  Eftersom RoActemra ges av en läkare eller sköterska är det inte troligt att du får för mycket. Om du ändå är orolig, tala med läkaren.

  Om du har missat en dos av RoActemra

  Eftersom RoActemra ges av en läkare eller sköterska är det inte troligt att du glömmer en dos. Om du ändå är orolig, tala med läkaren eller sjuksköterskan.

  Om du slutar att få RoActemra

  Du ska inte sluta använda RoActemra utan att först diskutera med din läkare.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan RoActemra orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Biverkningar kan uppstå upp till åtminstone 3 månader efter din senaste RoActemra-dos.


  Eventuella allvarliga biverkningar: tala genast med en läkare.

  Dessa är vanliga och kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare


  Tecken på allvarliga infektioner:

  • feber och frossa

  • blåsor i mun eller hud

  • magont

  Om du upplever något av detta, tala med din läkare så snart som möjligt.


  Mycket vanliga biverkningar:

  Kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

  • infektion i övre luftvägarna med typiska symtom såsom hosta, nästäppa, rinnande näsa, halsont och huvudvärk

  • höga blodfetts (kolesterol-) värden.


  Vanliga biverkningar:

  Kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

  • lunginflammation (pneumoni)

  • bältros (herpes zoster)

  • sår på läpparna (oralt herpes simplex), blåsor

  • hudinfektion (cellulit) ibland med feber och frossbrytningar

  • utslag och klåda, nässelfeber

  • allergiska (överkänslighets-) reaktioner

  • ögoninfektion (konjunktivit)

  • huvudvärk, yrsel, högt blodtryck

  • munsår, magont

  • vätskeansamling (ödem) i underbenen, viktökning

  • hosta, andnöd

  • lågt antal vita blodkroppar som uppmätts genom blodprov (neutropeni, leukopeni)

  • onormala leverfunktionsvärden (förhöjda transaminaser)

  • förhöjt bilirubin som uppmätts genom blodprov.


  Mindre vanliga biverkningar:

  Kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

  • divertikulit (inflammerade fickbildningar på tarmen som ger feber, illamående, diarré, förstoppning, buksmärta)

  • röda och svullna partier i munnen

  • höga blodfetter (triglycerider)

  • magsår

  • njurstenar

  • underaktiv sköldkörtel.


  Mycket sällsynta biverkningar:

  Kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

  • låga blodvärden för vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar visat med blodprover.

  • Stevens-Johnsons syndrom (hudutslag som kan leda till svåra blåsor och hudavlossning).


  Barn med sJIA

  I allmänhet var biverkningar för patienter med sJIA liknande dem som setts hos vuxna med RA. Några biverkningar sågs mer ofta: inflammation i näsa och svalg, diarré, lägre antal vita blodkroppar och förhöjda leverenzymer.


  Barn med pJIA

  I allmänhet var biverkningar för patienter med pJIA liknande dem som setts hos vuxna med RA. Några biverkningar sågs mer ofta: inflammation i näsa och svalg, huvudvärk, illamående och lägre antal vita blodkroppar.  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur RoActemra ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras i kylskåp (2ºC till 8ºC). Får ej frysas.


  Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


  Används före utgångsdatumet som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är tocilizumab.
   En injektionsflaska med 4 ml innehåller 80 mg tocilizumab (20 mg/ml).
   En injektionsflaska med 10 ml innehåller 200 mg tocilizumab (20 mg/ml).
   En injektionsflaska med 20 ml innehåller 400 mg tocilizumab (20 mg/ml).

  • Övriga innehållsämnen är sackaros, polysorbat 80, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumdivätefosfatdihydrat och vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  RoActemra är ett koncentrat till infusionsvätska, lösning. Koncentratet är en klar till opalskimrande, färglös till svagt gul lösning.

  RoActemra tillhandahålls som injektionsflaskor innehållande 4 ml, 10 ml och 20 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Förpackningsstorlekar om 1 och 4 injektionsflaskor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Roche Registration Limited
  6 Falcon Way
  Shire Park
  Welwyn Garden City
  AL7 1TW
  Storbritannien


  Tillverkare
  Roche Pharma AG
  Emil-Barell-Str. 1
  D-79639 Grenzach-Wyhlen
  Tyskland


  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:  België/Belgique/Belgien

  N.V. Roche S.A.

  Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

  Luxembourg/Luxemburg

  (Voir/siehe Belgique/Belgien)

  България

  Рош България ЕООД

  Тел: +359 2 818 44 44

  Magyarország

  Roche (Magyarország) Kft.

  Tel: +36 - 23 446 800

  Česká republika

  Roche s. r. o.

  Tel: +420 - 2 20382111

  Malta

  Roche Products Ltd.

  Tel: +44 (0) 1707 366000)

  Danmark

  Roche a/s

  Tlf: +45 - 36 39 99 99

  Nederland

  Roche Nederland B.V.

  Tel: +31 (0) 348 438050

  Deutschland

  Roche Pharma AG

  Tel: +49 (0) 7624 140

  oder

  Chugai Pharma Europe Ltd.

  Zweigniederlassung Deutschland

  Tel: +49 (0) 69 663000 0

  Norge

  Roche Norge AS

  Tlf: +47 - 22 78 90 00

  Eesti

  Roche Eesti OÜ

  Tel: + 372 - 6 177 380

  Österreich

  Roche Austria GmbH

  Tel: +43 (0) 1 27739

  Ελλάδα

  Roche (Hellas) A.E.

  Τηλ: +30 210 61 66 100

  Polska

  Roche Polska Sp.z o.o.

  Tel: +48 - 22 345 18 88

  España

  Roche Farma S.A.

  Tel: +34 - 91 324 81 00

  Portugal

  Roche Farmacêutica Química, Lda

  Tel: +351 - 21 425 70 00

  France

  Roche

  Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

  ou

  Chugai Pharma France

  Tél: +33 (0) 1 56 37 05 20

  România

  Roche România S.R.L.

  Tel: +40 21 206 47 01

  Hrvatska

  Roche d.o.o

  Tel: +385 1 47 22 333

  Ireland

  Roche Products (Ireland) Ltd.

  Tel: +353 (0) 1 469 0700

  Slovenija

  Roche farmacevtska družba d.o.o.

  Tel: +386 - 1 360 26 00

  Ísland

  Roche a/s

  c/o Icepharma hf

  Sími: +354 540 8000

  Slovenská republika

  Roche Slovensko, s.r.o.

  Tel: +421 - 2 52638201

  Italia

  Roche S.p.A.

  Tel: +39 - 039 2471

  Suomi/Finland

  Roche Oy

  Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

  Kύπρος

  Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

  Τηλ: +357 - 22 76 62 76

  Sverige

  Roche AB

  Tel: +46 (0) 8 726 1200

  Latvija

  Roche Latvija SIA

  Tel: +371 - 6 7039831

  United Kingdom

  Roche Products Ltd.

  Tel: +44 (0) 1707 366000

  or

  Chugai Pharma UK Ltd.

  Tel: +44 (0) 208 987 5600

  Lietuva

  UAB “Roche Lietuva”

  Tel: +370 5 2546799


  Denna bipacksedel ändrades senast

  juli 2016


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Instruktioner för spädning innan administrering

  Parenterala läkemedel skall inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgningar före administrering. Endast lösningar som är klara till opalskimrande, färglösa till svagt gula och fria från synliga partiklar ska spädas.


  Vuxna patienter med RA

  Dra under aseptiska förhållanden upp en volym av steril, pyrogenfri natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) för injektion från en 100 ml infusionspåse. Volymen ska motsvara den volym RoActemra koncentrat som krävs till patientens dos. Mängden koncentrat av RoActemra som behövs (0,4 ml/kg) ska dras upp ur injektionsflaskan och överföras till infusionspåsen om 100 ml. Den totala slutvolymen ska vara 100 ml. För att blanda lösningen, vänd försiktigt infusionspåsen för att undvika skumbildning.


  Användning hos barn


  Patienter med sJIA och pJIA som väger ≥ 30 kg

  Dra under aseptiska förhållanden upp en volym av steril, pyrogenfri natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) för injektion från en 100 ml infusionspåse. Volymen ska motsvara den volym RoActemra koncentrat som krävs till patientens dos. Mängden koncentrat av RoActemra som behövs (0,4 ml/kg) ska dras upp ur injektionsflaskan och överföras till infusionspåsen om 100 ml. Den totala slutvolymen ska vara 100 ml. För att blanda lösningen, vänd försiktigt infusionspåsen för att undvika skumbildning.


  Patienter med sJIA som väger < 30 kg

  Dra under aseptiska förhållanden upp en volym av steril, pyrogenfri natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) för injektion från en 50 ml infusionspåse. Volymen ska motsvara den volym RoActemra koncentrat som krävs till patientens dos. Mängden koncentrat av RoActemra som behövs (0,6 ml/kg) ska dras upp ur injektionsflaskan och överföras till infusionspåsen om 50 ml. Den totala slutvolymen ska vara 50 ml. För att blanda lösningen, vänd försiktigt infusionspåsen för att undvika skumbildning.


  Patienter med pJIA som väger < 30 kg

  Dra under aseptiska förhållanden upp en volym av steril, pyrogenfri natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) för injektion från en 50 ml infusionspåse. Volymen ska motsvara den volym RoActemra koncentrat som krävs till patientens dos. Mängden koncentrat av RoActemra som behövs (0,5 ml/kg) ska dras upp ur injektionsflaskan och överföras till infusionspåsen om 50 ml. Den totala slutvolymen ska vara 50 ml. För att blanda lösningen, vänd försiktigt infusionspåsen för att undvika skumbildning.


  RoActemra är endast för engångsbruk.


  Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.