Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Rheumocam för hund Oral suspension 1,5mg/ml Plastflaska, 200ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Meloxikam Varunummer: 124042 Apotekets varuid: 19180
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  4. DJURSLAG

  Hund.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Rheumocam

  Oralsuspension 1,5 mg/ml Hund

  2. DEKLARATION AV AKTIVT(A) OCH ÖVRIGA INNEHÅLLSÄMNEN

  Varje ml innehåller:

  1,5 mg meloxicam

  5 mg natriumbensoat

  3. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL DEN TILLVERKARE SOM ÄR ANSVARIG FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS I EES, OM DENNA EJ ÄR DENSAMMA

  Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,

  Loughrea, Co. Galway, Irland.


  4. DJURSLAG

  Hund.

  5. INDIKATION(ER)

  Lindring av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett.

  6. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG

  Inledande behandling är en engångsdos av 0,2 mg meloxikam/kg kroppsvikt första dagen. Därefter fortsätter behandlingen med en daglig oraladministrering (med 24 timmars intervall) med en underhållsdosering av 0,1 mg meloxikam/kg kroppsvikt.

  .

  I följande doseringstabell visas vilken volym som ska ges beroende på hundens vikt:

  Kroppsvikt (kg)

  Underhållsdos (ml)

  7.5

  0.5

  15

  1

  22.5

  1.5

  30

  2

  37.5

  2.5

  45

  3

  52.5

  3.5

  60

  4

  Den första dagen ska dubbel underhållsdos ges.

  Effekt ses normalt inom 3 till 4 dagar. Om tillståndet inte förbättras ska behandlingen avbrytas efter 10 dagar.

  7. ADMINISTRERINGSÄTT OCH ADMINSTRERINGSVÄG

  Skakas väl före användning. Administreras blandat med föda.

  Undvik kontamination under användande.

  Suspensionen kan ges genom att använda doseringssprutan som finns bilagd i förpackningen. Doseringssprutan har markeringar motsvarande den volym som ska ges.

  8. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Dosering bör ske med stor noggrannhet. Var noga med att följa veterinärens instruktioner.

  9. KONTRAINDIKATIONER

  Används inte till dräktiga eller digivande djur.

  Används inte till djur som lider av magbesvär, som irritation och blödning, försämrad lever-, hjärt eller njurfunktion och blödningsrubbningar.

  Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans, eller mot något hjälpämne.

  Används inte till hundar yngre än 6 veckor.

  10. BIVERKNINGAR

  Typiska NSAIDbiverkningar såsom minskad aptit, kräkningar, diarré, blod i avföringen av okänd orsak och håglöshet har rapporterats vid enstaka tillfällen. Dessa biverkningar uppträder vanligen inom den första behandlingsveckan och är i de flesta fall övergående och försvinner när man avslutar behandlingen, men kan i mycket ovanliga fall vara allvarliga eller livshotande.

  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för veterinären.

  11. KARENSTIDER

  Ej relevant.

  12. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Inga särskilda förvaringsanvisningar krävs för detta veterinärmedicinska läkemedel.

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Använd inte efter utgångsdatum (EXP) på kartongen och flaskan.

  13. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Om biverkningar uppträder skall behandlingen avbrytas och veterinär skall uppsökas. Undvik användande på djur som är uttorkade, lider av blodförlust eller lågt blodtryck eftersom det finns en möjlig risk för ökad njurskada.

  Andra NSAIDs (medel mot smärta och inflammation), urindrivande medel, läkemedel som förhindrar blodet att koagulera, antibiotika (aminoglykosider) och substanser med hög proteinbindning kan konkurrera om bindningen och således leda till toxiska effekter. Rheumocam skall inte administreras samtidigt med andra NSAIDs eller glukokortikosteroider.

  Tidigare behandling med anti-inflammatoriska substanser kan resultera i ytterligare eller ökad biverkningsrisk och därför krävs en behandlingsfri period på minst 24 timmar innan behandling påbörjas. Den behandlingsfria periodens längd är också beroende av hur länge preparat som använts tidigare finns kvar i kroppen.

  I fall av överdosering ska symtomen behandlas. Personer som är överkänsliga för NSAID skall undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.

  Vid oavsiktligt intag uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller förpackningen.

  14. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV OANVÄNT VETERINÄRMEDICINSKT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL

  Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel eller avfall ska destrueras enligt gällande anvisningar.

  Datum för senaste översyn av bipacksedeln

  2012.01.24

  16. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Tillhandahålls endast efter förskrivning från veterinär.

  15, 42, 100 eller 200 ml flaskor med en doseringsspruta.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel,kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


  Ombud: Omnidea AB, Kaptensgatan 12, 11457 Stockholm.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.