Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Rapamune® Oral lösning 1mg/ml Glasflaska, 60ml

2208:75

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Sirolimus Varunummer: 467514 Apotekets varuid: 17815
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Rapamune är och vad det används för

  Rapamune innehåller den aktiva substansen sirolimus, som tillhör en grupp mediciner som kallas immunsuppressiva medel. Den hjälper dig hålla kroppens immunsystem under kontroll efter en njurtransplantation.

  Rapamune används hos vuxna för att hindra kroppen från att stöta bort en transplanterad njure och kombineras vanligen med de immunsuppressiva läkemedlen kortikosteroider och vid behandlingens början (de första 2 till 3 månaderna) med ciklosporin.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Rapamune

  1 mg/ml oral lösning
  Sirolimus

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Rapamune är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Rapamune
  3. Hur du använder Rapamune
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Rapamune ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Rapamune är och vad det används för

  Rapamune innehåller den aktiva substansen sirolimus, som tillhör en grupp mediciner som kallas immunsuppressiva medel. Den hjälper dig hålla kroppens immunsystem under kontroll efter en njurtransplantation.


  Rapamune används hos vuxna för att hindra kroppen från att stöta bort en transplanterad njure och kombineras vanligen med de immunsuppressiva läkemedlen kortikosteroider och vid behandlingens början (de första 2 till 3 månaderna) med ciklosporin.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Rapamune

  Ta inte Rapamune

  • om du är allergisk mot sirolimus eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du är allergisk mot jordnötter eller soja.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Rapamune.

  • om du har några leverbesvär eller har haft en sjukdom som kan ha påverkat levern ska du berätta det för din läkare. Detta kan påverka den dosering av Rapamune som doktorn föreskriver och kan resultera i ytterligare blodprovstagning.

  • Rapamune kan som andra immunsuppressiva läkemedel sänka kroppens förmåga att bekämpa infektioner, och kan öka risken för att utveckla cancer i lymfvävnaden eller huden.

  • om du har ett BMI (body mass index) som är högre än 30 kg/m2 kan detta påverka din sårläkningsförmåga.

  • om du anses löpa stor risk för avstötning exempelvis om du tidigare förlorat ett transplantat.


  Din läkare kommer att ta prover för att kontrollera mängden av Rapamune i blodet. Läkaren kommer också att ta prover för att kontrollera din njurfunktion, dina blodfettsnivåer (kolesterol och/eller triglycerider) och möjligen även din leverfunktion, under behandling med Rapamune.


  På grund av den ökade risken för hudcancer ska exponeringen för solljus och ultraviolett (UV) ljus begränsas genom att bära skyddande klädsel och använda solskyddsmedel med hög solskyddsfaktor.

  Barn och ungdomar

  Det finns begränsad erfarenhet av användning av Rapamune till barn och ungdomar under 18 år. Användning av Rapamune rekommenderas inte till denna patientgrupp.

  Andra läkemedel och Rapamune

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Vissa mediciner kan störa effekten av Rapamune och därför kan dosjustering av Rapamune behöva göras. Särskilt viktigt är det att din läkare eller apotekspersonal får veta om du använder något av följande medel:


  • andra immunsuppressiva medel.

  • antibiotika eller svampdödande medel mot infektioner, t ex, klaritromycin, erytromycin, telitromycin, troleandomycin, rifabutin, klotrimazol, flukonazol, itrakonazol. Samtidigt intag av Rapamune och rifampicin, ketokonazol eller vorikonazol rekommenderas inte.

  • medicin mot högt blodtryck eller mot hjärtbesvär, inklusive nikardipin, verapamil och diltiazem.

  • medicin mot epilepsi, inklusive karbamazepin, fenobarbital, fenytoin.

  • mediciner som används för att behandla magsår eller andra gastrointestinala sjukdomar t ex cisaprid, cimetidin, metoklopramid.

  • bromokriptin (används för behandling av Parkinson’s sjukdom och olika hormonella sjukdomar), danazol (som används för behandling av gynekologiska sjukdomar), eller proteashämmare (t.ex. för hiv och hepatit C såsom ritonavir, indinavir, boceprevir och telaprevir).

  • johannesört (Hypericum perforatum).


  Levande vacciner bör undvikas vid samtidig användning av Rapamune. Innan vaccination bör du informera din läkare eller apotekspersonal om att du använder Rapamune.


  Användning av Rapamune kan leda till förhöjda koncentrationer av kolesterol och triglycerider (blodfetter) i blodet. Detta kan kräva behandling. Läkemedel som kallas statiner eller fibrater och som används för att behandla förhöjt kolesterol eller triglycerider har förknippats med en ökad risk för muskelnedbrytning (rabdomyolys). Du bör informera din läkare om du tar läkemedel för att sänka dina blodfetter.


  Samtidig användning av Rapamune med ACE-hämmare (en sorts blodtryckssänkande medel) kan ge allergiska reaktioner. Informera din läkare om du använder andra läkemedel som tillhör denna grupp av läkemedel.

  Rapamune med mat, dryck och alkohol

  Rapamune ska tas konsekvent antingen med eller utan mat. Om du föredrar att ta Rapamune i samband med måltid så ska du alltid ta det samtidigt med måltid. Om du föredrar att ta Rapamune utan mat så ska du alltid ta det utan mat. Mat kan påverka mängden läkemedel som går ut i blodet, genom att alltid ta din medicin på samma sätt hålls nivåerna av Rapamune i blodet mer stabila.


  Rapamune ska inte tas med grapefruktjuice.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Rapamune ska bara användas under graviditet om det är absolut nödvändigt. Du måste använda effektiva preventivmedel under behandlingen med Rapamune och 12 veckor efter att behandlingen har avslutats. Om du är osäker eller tror att du kan ha blivit gravid, tala med din läkare.


  Det är inte känt om Rapamune passerar över till bröstmjölken. Patienter som tar Rapamune ska avbryta amningen under behandlingen.


  Minskad mängd spermier har förknippats med användningen av Rapamune. Detta normaliseras i regel efter att behandlingen med Rapamune har avbrutits.

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Trots att Rapamunebehandling inte förväntas påverka körförmågan bör du tala med din läkare om du är osäker.

  Rapamune innehåller etanol (alkohol)

  Rapamune innehåller upp till 2,5 volymprocent etanol (alkohol). En startdos på 6 mg innehåller upp till 150 mg alkohol vilket är lika med 3 ml öl eller 1,25 ml vin. Denna mängd alkohol kan vara skadlig för dem som lider av alkoholism, liksom för gravida och ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom och epilepsi. Alkohol kan förändra eller öka effekten av andra mediciner. Underhållsdoser på 4 mg eller mindre innehåller små mängder etanol (100 mg eller mindre) vilket troligtvis är för lite för att vara skadligt.


  3. Hur du använder Rapamune

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Din läkare bestämmer vilken dos Rapamune du ska ta, och hur ofta du ska ta den. Följ doktorns anvisningar exakt och ändra aldrig dosen själv.


  Din läkare ger dig en startdos på 6 mg så snart som möjligt efter njurtransplantationen. Därefter måste du ta 2 mg Rapamune varje dag tills din läkare ger dig andra instruktioner. Din dos kommer att justeras beroende på nivåerna av Rapamune i blodet. Din läkare kan behöva ta blodprov för att mäta koncentrationer av Rapamune.


  Om du också tar ciklosporin ska de båda medicinerna tas med omkring 4 timmars mellanrum.


  Det rekommenderas att Rapamune först ska användas i kombination med ciklosporin och kortikosteroider. Efter 3 månader, kan din läkare avbryta behandlingen med antingen Rapamune eller ciklosporin, eftersom det inte rekommenderas att dessa läkemedel tas tillsammans utöver denna period.


  Rapamune får bara tas genom munnen. Informera din läkare om du har svårighet att ta den orala lösningen.


  Rapamune ska alltid tas antingen med eller utan föda.


  Anvisningar om spädning av Rapamune

  1. Tag bort säkerhetslocket från flaskan genom att klämma in vingarna och vrida. För in sprutadaptern i flaskan tills den sitter nedtryckt mot flaskhalsens överkant. Försök inte ta loss sprutadaptern från flaskan när den har satts på plats.


  2. Håll kolven helt intryckt och för in en doseringsspruta i öppningen i adaptern.


  3. Dra upp exakt mängd Rapamune mixtur enligt receptet, genom att försiktigt dra kolven i doseringssprutan utåt tills nederkanten på det svarta strecket på kolven ligger mitt för märket på sprutan. Flaskan ska hållas upprätt när vätskan sugs upp. Om det bildas bubblor i sprutan under uppdragningen, tryck tillbaka Rapamune-lösningen i flaskan och gör om uppdragningen.


  4. Du kan ha fått instruktioner om att ta Rapamune en viss tid på dagen. Om du måste bära medicinen med dig, fyll doseringssprutan till rätt nivå och sätt fast ett lock ordentligt – locket ska snäppa fast. Placera sedan doseringssprutan med sitt lock i det medföljande etuiet. När medicinen har dragits upp i sprutan kan den förvaras vid rumstemperatur (ej över 25ºC) eller i kylskåp, och bör användas inom 24 timmar.


  5. Töm ut innehållet i doseringssprutan i ett glas eller ett plastkärl som innehåller minst 60 ml vatten eller apelsinjuice. Rör om under en minut och drick omedelbart. Fyll på ytterligare 120 ml vatten eller apelsinjuice i glaset, rör om ordentligt och drick omedelbart. Använd inte någon annan vätska än vatten eller apelsinjuice för att späda. Grapefruktjuice får inte användas. Varje doseringsspruta och sprutlock får endast användas vid ett tillfälle och ska sedan slängas.


  Efter förvaring i kylskåp kan mlösningen verka grumlig. Om detta inträffar, ta ut Rapamune oral lösning i rumstemperatur och skaka försiktigt. Rapamune håller samma kvalitet även om grumlighet uppträder.

  Om du har tagit för stor mängd av Rapamune

  Om du tagit mer medicin än du blivit ordinerad, sök läkare eller åk till sjukhusets akutmottagning omgående. Tag alltid med den märkta medicinflaskan, även om den är tom.

  Om du har glömt att ta Rapamune

  Om du har glömt att ta Rapamune, ta den så snart du kommer ihåg det, men inte om det är mindre än 4 timmar tills du ska ta ciklosporin. Därefter fortsätter du att ta medicinerna som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos, och se till att du alltid tar Rapamune och ciklosporin med omkring 4 timmars mellanrum. Om du glömt att ta en dos Rapamune meddela din läkare.

  Om du slutar ta Rapamune

  Sluta inte ta Rapamune om inte din läkare sagt det, du kan förlora transplantatet.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspesonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Allergiska reaktioner

  Kontakta läkare omedelbart om du får symptom såsom svullnad i ansiktet, tungan, och/eller svalget (bakre delen av munnen) och/eller svårigheter att andas (angioödem) eller en svår hudinflammation där huden fjällar (exfoliativ dermatit). Detta kan vara symptom på allvarliga allergiska reaktioner.


  Njurskada med lågt antal blodplättar (trombocytopen purpura/hemolytiskt uremi-syndrom)


  Rapamune kan öka risken för njurskada med lågt antal blodplättar och lågt antal röda blodkroppar med eller utan hudutslag (trombocytopen purpura/hemolytiskt uremi-syndrom) när det tas samtidigt som mediciner som kallas kalcineurinhämmare (ciklosporin eller takrolimus). Om du upplever symtom såsom blåmärken eller hudutslag, förändringar i urinen eller förändringar i beteende eller andra symptom som är allvarliga, ovanliga eller långvariga ska du kontakta din läkare.


  Infektioner

  Rapamune, minskar kroppens egna försvarsmekanismer att stöta bort det transplanterade organet. Vid infektioner kommer därför din kropps förmåga att bekämpa infektioner inte vara lika bra som vanligt. Om du tar Rapamune kan du därför få mer infektioner än vanligt, såsom infektioner i hud, mun, mage, tarm, lungor och urinvägar. Du bör kontakta din läkare om du upplever symptom som är allvarliga, ovanliga eller långvariga.


  Biverkningsfrekvenser


  Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

  • Vätskeansamling runt njuren

  • Svullnad av kroppen inklusive händer och fötter

  • Smärta

  • Feber

  • Huvudvärk

  • Förhöjt blodtryck

  • Ont i magen, diarré, förstoppning, illamående

  • Lågt antal röda blodkroppar, lågt antal blodplättar

  • Förhöjd nivå av fett i blodet (kolesterol och/eller triglycerider), förhöjt blodsocker, lågt kaliumvärde i blodet, låg halt fosfater i blodet, förhöjt laktatdehydrogenasprotein i blodet, förhöjda värden av kreatinin i blodet

  • Ledsmärtor

  • Akne

  • Urinvägsinfektion

  • Lunginflammation och andra bakteriella, virus- och svampinfektioner

  • Ett sänkt antal infektionsbekämpande celler i blodet (vita blodkroppar)

  • Diabetes

  • Onormala leverfunktionstester, förhöjt ASAT och/eller ALAT (leverenzymer)

  • Utslag

  • Förhöjda proteinhalter i urinen

  • Menstruationsrubbningar (såsom utebliven, oregelbunden eller riklig menstruation)

  • Försämrad läkningsförmåga (detta kan innefatta att operationssår spricker upp eller att operationsstygn lossnar)

  • Hjärtklappning

  • Det finns en generell tendens till att vätska ansamlas i olika vävnader.


  Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

  • Infektioner (inkluderande livshotande infektioner)

  • Blodproppar i benen

  • Blodproppar i lungorna

  • Munsår

  • Vätskeansamling i buken

  • Njurskada med lågt antal blodplättar och lågt antal röda blodkroppar, med eller utan hudutslag (hemolytiskt uremi-syndrom)

  • Låga nivåer av en sorts vita blodkroppar som kallas neutrofiler

  • Försvagning av benen i kroppen

  • Inflammation som kan leda till lungskada, vätska i lungsäcken

  • Näsblödning

  • Hudcancer

  • Njurinfektion

  • Cystor på äggstockarna

  • Vätskeansamling i hjärtsäcken som i vissa fall kan minska hjärtats förmåga att pumpa blod

  • Bukspottkörtelinflammation

  • Allergiska reaktioner

  • Bältros

  • Cytomegalovirusinfektion


  Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

  • Cancer i lymfvävnad (lymfom/lymfoproliferativ sjukdom efter transplantation), kombinerad sänkning av antalet röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar

  • Blödning från lungorna

  • Protein i urinen, emellanåt i större mängder som förknippats med biverkningar såsom svullnad

  • Ärrbildning i njurarna som kan försämra njurfunktionen

  • Ansamling av vätska i vävnaderna på grund av störning i det lymfatiska systemet

  • Lågt antal blodplättar, med eller utan utslag (trombocytopen purpura)

  • Allvarliga allergiska reaktioner som kan leda till flagnande hud

  • Tuberkulos

  • Epstein-Barr-virusinfektion

  • Allvarlig leverskada


  Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare

  • Proteininlagring i lungornas luftsäckar, vilket kan påverka andningen

  • Allvarliga allergiska reaktioner som kan påverka blodkärlen (se ovan om allergiska reaktioner)


  Har rapporterats: förekommer hos ett okänt antal användare

  • Posteriort reversibelt encefalopatisyndrom, ett allvarligt syndrom som påverkar nervsystemet med följande symtom: huvudvärk, illamående, kräkningar, förvirring, kramper och synförlust. Om någon av dessa symtom förekommer tillsammans, kontakta din läkare


  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Rapamune ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C).


  Förvara Rapamune oral lösning i originalflaskan för att skydda den mot ljus. När flaskan har öppnats bör innehållet hållas kylskåpskallt och användas inom 30 dagar. Om det är nödvändigt, kan du förvara flaskan i rumstemperatur upp till 25 ºC under en kortare tidsperiod (men inte längre än 24 timmar).


  Efter att doseringssprutan har fyllts med Rapamune oral lösning ska den förvaras i rumstemperatur, men inte över 25 °C, i maximalt i 24 timmar.

  Efter att innehållet i doseringssprutan har blivit utspätt med vatten eller apelsinjuice ska läkemedlet drickas omedelbart.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Det aktiva innehållsämnet är sirolimus. Varje ml Rapamune oral lösning innehåller 1 mg sirolimus.


  De övriga innehållsämnena är:

  Polysorbat 80 (E433) och phosal 50 PG (fosfatidylkolin, propylenglykol, mono- och diglycerider, etanol, sojafettsyror och askorbylpalmitat).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Rapamune oral lösning är en ljusgul till gul lösning förvarad i en 60 ml flaska.

  Varje förpackning innehåller: en flaska (mörkfärgat glas) innehållande 60 ml Rapamunelösning, en sprutadapter, 30 doseringssprutor (mörkfärgad plast) och ett etui för sprutan.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Pfizer Limited

  Ramsgate Road

  Sandwich

  Kent, CT13 9NJ

  Storbritannien


  Tillverkare:

  Wyeth Pharmaceuticals

  New Lane Havant

  Hants PO9 2NG

  Storbritannien


  Pfizer Service Company bvba

  Hoge Wei 10, B-1930 Zaventem

  Belgien


  Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning.

  België/Belgique/Belgien

  Luxembourg/Luxemburg

  Pfizer S.A. / N.V.

  Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

  Lietuva

  Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

  Tel. +3705 2514000

  България

  Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България Teл+359 2 970 4333

  Magyarország

  Pfizer Kft.

  Tel: +36 1 488 3700

  Česká Republika

  Pfizer s.r.o.

  Tel: +420-283-004-111

  Malta

  Vivian Corporation Ltd.

  Tel: +35621 344610

  Danmark

  Pfizer ApS

  Tlf: +45 44 201 100

  Nederland

  Pfizer bv

  Tel: +31 (0)10 406 43 01

  Deutschland

  Pfizer Pharma GmbH

  Tel: +49 (0)30 550055-51000

  Norge

  Pfizer AS

  Tlf: +47 67 526 100

  Eesti

  Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

  Tel: +372 666 7500

  Österreich

  Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

  Tel: +43 (0)1 521 15-0

  Ελλάδα

  PFIZER ΕΛΛΑΣ A.E.

  Τηλ.: +30 210 6785 800

  Polska

  Pfizer Polska Sp. z o.o.,

  Tel.: +48 22 335 61 00

  España

  Pfizer, S.L.

  Télf:+34914909900

  Portugal

  Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

  Tel: +351 21 423 5500

  France

  Pfizer

  Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

  România

  Pfizer Romania S.R.L

  Tel: +40 (0) 21 207 28 00

  Hrvatska

  Pfizer Croatia d.o.o.

  Tel: + 385 1 3908 777

  Slovenija

  Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

  Tel: +386 (0)1 52 11 400

  Ireland

  Pfizer Healthcare Ireland

  Tel: +1800 633 363 (toll free)

  Tel: +44 (0)1304 616161

  Slovenská Republika

  Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

  Tel: + 421 2 3355 5500

  Ísland

  Icepharma hf

  Tel: +354 540 8000

  Suomi/Finland

  Pfizer Oy

  Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

  Italia

  Pfizer S.r.

  Tel: +39 06 33 18 21

  Sverige

  Pfizer AB

  Tel: +46 (0)8 550 520 00

  Kύπρος

  PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (Cyprus Branch)

  Tηλ: +357 22 817690

  United Kingdom

  Pfizer Limited

  Tel: +44 (0)1304 616161

  Latvija

  Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

  Tel. +371 67035775


  Denna bipacksedel ändrades senast

  juli 2016 Information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: http://www.ema.europa.eu/


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.