Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL Tablett 2,5mg/12,5mg Blister, 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Ramipril, Hydroklortiazid Varunummer: 021699 Apotekets varuid: 22229
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL är och vad det används för

  Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL är en kombination av två läkemedel som kallas ramipril och hydroklortiazid.

  Ramipril som tillhör en grupp av läkemedel som kallas ”ACE-hämmare” (Angiotensin Converting Enzyme hämmare) som verkar genom att:

  • Minska kroppens produktion av substanser ökar ditt blodtryck

  • Göra så att dina blodkärl vidgas och slappnar av

  • Göra det lättare för ditt hjärta att pumpa runt blodet i din kropp

  Hydroklortiazid tillhör en grupp läkemedel som kallas ”tiaziddiuretika” eller vattendrivande medel som verkar genom att öka mängden vatten (urin) som produceras i kroppen. Detta sänker ditt blodtryck.

  Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL används vid högt blodtryck. De två aktiva substanserna fungerar tillsammans för att sänka ditt blodtryck. De används tillsammans när den ena eller andra inte fungerat ensam.

  Ramipril/hydroklortiazid som finns i Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL

  2,5 mg/12,5 mg , 5 mg/25 mg tabletter
  ramipril och hydroklortiazid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL
  3. Hur du använder Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL är och vad det används för

  Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL är en kombination av två läkemedel som kallas ramipril och hydroklortiazid.


  Ramipril som tillhör en grupp av läkemedel som kallas ”ACE-hämmare” (Angiotensin Converting Enzyme hämmare) som verkar genom att:

  • Minska kroppens produktion av substanser ökar ditt blodtryck

  • Göra så att dina blodkärl vidgas och slappnar av

  • Göra det lättare för ditt hjärta att pumpa runt blodet i din kropp


  Hydroklortiazid tillhör en grupp läkemedel som kallas ”tiaziddiuretika” eller vattendrivande medel som verkar genom att öka mängden vatten (urin) som produceras i kroppen. Detta sänker ditt blodtryck.


  Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL används vid högt blodtryck. De två aktiva substanserna fungerar tillsammans för att sänka ditt blodtryck. De används tillsammans när den ena eller andra inte fungerat ensam.


  Ramipril/hydroklortiazid som finns i Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL

  Använd inte Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL

  Ta inte Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL

  • om du är allergisk (överkänslig) mot ramipril, hydroklortiazid eller mot något av övriga innehållsämnen i Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL (anges i avsnitt 6).

  • om du är allergisk (överkänslig) mot läkemedel som liknar Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL (andra ACE-hämmare eller sulfonamider).

   Tecken på en allergisk reaktion kan omfatta utslag, svårigheter att svälja eller andas, svullnad av ditt ansikte, läppar, hals eller tunga.

  • om du någonsin har haft en allvarlig allergisk reaktion som kallas ”angioödem”. Tecken på detta inkluderar klåda, nässelutslag (urtikaria), röda märken på händer eller fötter och hals, svullnad av hals och tunga, svullnad kring ögonen och läpparna svårigheter att andas och svälja.

  • om du genomgår dialys eller någon annan typ av blodfiltrering. Beroende på vilken maskin som används så kan Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL möjligen inte vara lämplig för dig.

  • om du har allvarliga leverproblem.

  • om du har onormala mängder av salter (kalcium, kalium, natrium) i ditt blod.

  • om du har njurproblem som innebär att blodtillförseln till dina njurar är minskad (stenos i njurartären).

  • om du har allvarliga njurproblem och inte genomgår dialys.

  • om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren

  • under de 6 sista månaderna av graviditeten. (Även tidigare under graviditeten är det bra att undvika Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL, se “Graviditet och amning”).

  • om du ammar (se avsnittet “Graviditet och amning” nedan).


  Ta inte Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL om något av det som nämns ovan gäller för dig. Om du är osäker, prata med din läkare innan du tar Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL:

  • om du har hjärt-, lever- eller njurproblem

  • om du har förlorat mycket kroppssalter eller kroppsvätska (genom kräkningar, diarré, onormalt mycket svettningar, strängt saltfattig kost, behandling med urindrivande medel under en lång tid eller har genomgått dialys)

  • om du skall genomgå en behandling för att minska din allergi mot geting- eller bistick (hyposensibilisering)

  • om du kommer att få bedövningsmedel. Detta kan ges till dig inför en operation eller tandläkarbehandling. Du kan komma att behöva sluta ta Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL en dag innan operation; fråga din läkare om råd

  • om du har höga nivåer av kalium i blodet (visas med blodprov)

  • om du ha en bindvävssjukdom som skleroderma eller SLE (systemisk lupus erythematosus)

  • om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

  - en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) (kallas även för sartaner – till exempel valsartan, telmisartan, irbesartan), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem

  - aliskiren

  Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.

  Se även informationen under rubriken “Ta inte Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL”.

  • om din syn försämras eller om du får ögonsmärta.


  Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL rekommenderas inte under de 3 första månaderna av graviditeten och kan orsaka fosterskador om de används senare under graviditeten (se avsnitt ”Graviditet och amning”).


  Om något av det som nämns ovan gäller för dig (eller om du är osäker), tala med din läkare innan du tar Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL.

  Barn och ungdomar

  Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år. Detta eftersom läkemedlet aldrig har använts i denna åldersgrupp.

  Andra läkemedel och Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta på grund av att Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL kan påverka hur andra läkemedel verkar. Vissa läkemedel kan även påverka hur Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL verkar.


  Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan göra så att Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL fungerar sämre:


  • Läkemedel som används för att lindra smärta och inflammation (icke-sterioda antiinflammatoriska läkemedel såsom ibuprofen eller indometacin och acetylsalisylsyra)

  • Läkemedel som används vid behandling av lågt blodtryck, chock, hjärtsvikt, astma eller allergier såsom efedrin, noradrenalin eller adrenalin. Din läkare kommer att kontrollera ditt blodtryck.


  Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan öka risken för biverkningar om du tar dem med Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL:

  • Läkemedel som används för att lindra smärta och inflammation (icke-sterioda antiinflammatoriska läkemedel såsom ibuprofen eller indometacin och acetylsalisylsyra)

  • Läkemedel som kan minska mängden kalium i ditt blod. Dessa omfattar läkemedel mot förstoppning, diuretika (vattendrivande), amfotericin B (används mot svampinfektioner) och ACTH (används för att undersöka funktionen av dina binjurar)

  • Läkemedel mot cancer (kemoterapi)

  • Läkemedel mot hjärtproblem inklusive problem med hjärtrytmen

  • Läkemedel som förhindrar avstötning av transplanterade organ såsom ciklosporin

  • Diuretika (vattendrivande) såsom furosemid

  • Läkemedel som kan öka mängden kalium i ditt blod såsom spironolakton, triamteren, amilorid, kaliumsalter och heparin (blodförtunnande)

  • Steroider som används vid inflammation såsom prednisolon

  • Kalciumtillskott

  • Allopurinol (används för att minska mängden urinsyra i ditt blod)

  • Prokainamid (används för hjärtrytmrubbningar)

  • Kolestyramin (används för att minska blodfetter)

  • Karbamazepin (används mot epilepsi)


  Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:

  Om du tar en angiotensin II-receptorblockerare A(RB) eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna “Ta inte Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL” och “Varningar och försiktighet”).


  Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan påverkas av Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL:

  • Läkemedel mot diabetes såsom orala glukossänkande läkemedel och insulin. Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL kan komma att minska dina blodsockernivåer. Kontrollera dina blodsocker nivåer noga medan du tar Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL.

  • Litium (används vid psykiska sjukdomar). Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL kan öka mängden litium i ditt blod. Dina litiumnivåer kommer att behöva kontrolleras noga av din läkare.

  • Muskelavslappnande läkemedel

  • Kinin (används mot malaria)

  • Läkemedel som innehåller jod, dessa kan användas vid röntgenundersökningar på sjukhus

  • Penicillin (används mot infektioner)

  • Blodförtunnande läkemedel som tas via munnen (orala antikoagulantia) såsom warfarin eller heparin.


  Om något av det som nämns ovan gäller för dig (eller om du är osäker), tala med din läkare innan du tar Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL.


  Undersökningar

  Kontrollera med din läkare eller apotekspersonal innan du tar ditt läkemedel:

  • Om du skall undersöka funktionen av din bisköldkörtel. Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL kan påverka resultatet av undersökningen

  • Om du idrottar och skall genomgå ett dopingtest. Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL kan ge ett positivt utslag

  Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL med mat, dryck och alkohol

  • Om du dricker alkohol när du tar Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL kan du känna dig yr i huvudet. Om du är orolig för hur mycket du kan dricka medan du tar Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL, diskutera med din läkare eftersom alkohol kan förstärka effekten av blodtryckssänkande läkemedel.

  • Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL kan tas med eller utan mat

  Graviditet, amning och fertilitet

  Graviditet

  Du måste berätta för din läkare ifall du tror att du är (eller kanske blir) gravid.

  Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare.

  Du bör inte ta Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL under de första 12 veckorna av graviditeten och du får inte ta dem alls efter den 13:e veckan av graviditeten eftersom användningen vid graviditet då kan vara skadlig för barnet.

  Om du skulle bli gravid medan du tar Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL, tala om detta omedelbart för din läkare. Ett byte till en alternativ behandling som passar bättre vid graviditet bör ske om du planerar att bli gravid.


  Amning

  Du ska inte ta Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL om du ammar.

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Du kan känna dig yr i huvudet när du tar Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL. Det är mer troligt att detta händer när du börjar ta Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL eller om du börjar ta en högre dos. Om detta händer, kör inte och använd inte några verktyg eller maskiner.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosering

  • Skall sväljas. Tas vid samma tid varje dag, vanligtvis på morgonen

  • Svälj tabletterna med vätska

  • Krossa eller tugga inte tabletterna


  Vilken dos skall man ta


  Behandling av högt blodtryck

  Din läkare kommer att justera dosen tills att ditt blodtryck är under kontroll.


  Äldre

  Din läkare kommer att minska startdosen och justera din behandlig i en långsammare takt.

  Om du använt för stor mängd av Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Tala om för din läkare eller uppsök akutmottagningen på närmaste sjukhus snarast. Kör inte till sjukhuset, be någon annan att köra dig eller ring en ambulans. Ta med din läkemedelsförpackning. Detta för att läkaren skall veta vad du tagit.

  Om du har glömt att använda Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL

  • Om du har glömt att ta en dos, ta din normala dos vid nästa doseringstillfälle

  • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta ta Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL och uppsök omdelbart läkare om du märker någon av följande allvarliga biverkningar – du kan behöva akut sjukvård:

  • Svullnad av ansikte, läppar eller hals vilket gör det svårt att svälja eller andas, men även klåda och utslag. Detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion på Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL.

  • Allvarliga hudreaktioner inklusive utslag, munsår, försämring av hudåkommor, rodnad, blåsor eller hudavlossning (så som Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys eller erythema multiforme).


  Berätta omedelbart för din läkare om du upplever att du fått:

  • Ökad hjärtfekvens, oregelbundna eller kraftiga hjärtslag (palpitationer), bröstsmärta, tryck över bröstet eller allvarligare problem inklusive hjärtinfarkt och stroke.

  • Andfåddhet, hosta och feber i 2-3 dagar samt minskad aptit. Detta kan vara tecken på lungproblem inklusive lunginflammation.

  • Blåmärken som uppkommer lättare än vanligt, förlängd blödningstid, tecken på blödning (t ex blödningar i tandköttet), lila fläckar på huden eller ökad infektionskänslighet, ont i halsen och feber, trötthet, svaghet, yrsel eller blek hud. Detta kan vara tecken på blod eller benmärgsproblem

  • Kraftig magsmärta som kan kännas hela vägen in till ryggen. Detta kan vara tecken på pankreatit (inflammation i bukspottskörteln).

  • Feber, frossa, trötthet, aptitförlust, magsmärta, illamående, gulfärgning av huden eller ögonen (gulsot). Detta kan vara tecken på leverproblem såsom hepatit (inflammation i levern) eller andra leverskador.


  Övriga biverkningar inkluderar:

  Tala om för din läkare om någon av följande blir allvarligt eller kvarstår i mer än ett par dagar


  Vanliga (påverkar färre än 1 av 10 personer)

  • Huvudvärk, trötthet eller svaghetskänsla

  • Yrsel. Det är mer troligt att detta händer när du börjar ta Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL eller om du tar en högre dos.

  • Torrhosta eller bronkit

  • Blodprov som visar på högre blodsocker än normalt. Om du har diabetes kan detta förvärra din diabetes

  • Blodprov som visar på mer urinsyra eller mer fettsyror än normalt

  • Ömma, röda och svullna leder


  Mindre vanliga (påverkar färre än 1 av 100 personer)

  • Hudutslag med eller utan svullnad

  • Blodvallningar, svimning, onormalt lågt blodtryck (hypotoni), speciellt när du ställer eller sätter dig upp fort

  • Balansproblem (svindel)

  • Klåda och onormala känsloförnimmelser i huden såsom domnad, stickningar, brännande känsla eller myrkrypningar (parestesi)

  • Förändrad eller förlorad smakupplevelse

  • Sömnstörningar

  • Nedstämdhet, oro, ökad nervositet eller rastlöshet

  • Täppt näsa, bihåleinflammation, andfåddhet

  • Inflammation i tandköttet (gingivit), svullnad i munnen

  • Röda, kliande, svullna eller rinnande ögon

  • Öronringningar

  • Dimsyn

  • Håravfall

  • Bröstsmärta

  • Muskelsmärta

  • Förstoppning, magsmärta

  • Dålig matsmältning eller illamående

  • Ökad urinering

  • Ökad svettning eller törstkänsla

  • Förlorad eller minskad aptit (anorexi), känsla av minskad hunger

  • Ökad eller oregelbunden hjärtrytm

  • Svullna armar och ben. Detta kan vara tecken på att din kropp lagrar mer vatten än vanligt

  • Feber

  • Sexuell oförmåga hos män

  • Blodprov som visar på förändringar i antalet röda blodkroppar, vita blodkroppar eller blodplättar eller minskning av nivån av hemoglobin

  • Blodprover som visar på förändringar i din leverfunktion, bukspottskörtel eller njurfunktion

  • Blodprov som visar på mindre mängd kalium i ditt blod


  Mycket sällsynta (påverkar färre än 1 av 10 000 personer):

  • Kräkningar, diarré eller halsbränna

  • Röd och svullen tunga eller muntorrhet

  • Blodprov som visar på ökad mängd kalium än normalt i ditt blod


  Övriga rapporterade biverkningar:

  Tala om för din läkare om någon av följande blir allvarligt eller kvarstår i mer än ett par dagar

  • Koncentrationssvårigheter, rastlöshet eller förvirring

  • Färgändring av fingrar och tår vid kyla och sedan smärta och krypningar när de värms upp (Raynauds fenomen)

  • Förstorade bröst hos män

  • Blodproppar

  • Hörselförändringar

  • Minskat tårflöde

  • Synstörning som innebär att saker ser gula ut

  • Uttorkning

  • Svullnad, smärta och rodnad av kinden (inflammation i spottkörteln)

  • Svullnad i magen som kallas ”intestinalt angioödem” som ger symtom som magsmärta, kräkningar och diarré

  • Ökad solkänslighet

  • Allvarig hudflagning, kliande knöligt utslag eller andra hudreaktioner såsom röda utslag i ansiktet eller pannan

  • Hudutslag eller blåmärken

  • Fläckar på huden och kalla lemmar

  • Nagelproblem (t ex löst sittande naglar eller att nageln lossnar från sitt fäste)

  • Muskelstelhet eller oförmåga att röra käken (tetani)

  • Svaghetskänsla eller kramper i musklerna

  • Minskad sexuell lust hos män eller kvinnor

  • Blod i urinen. Detta kan vara tecken på ett njurproblem (interstitiell nefrit)

  • Mer socker än normalt i urinen

  • Ökat antal av vissa blodkroppar (eosinofili) som upptäcks via blodprov

  • Blodprov som visar på för få blodkroppar i ditt blod (pancytopeni)

  • Blodprov som visar på en förändring i mängden salter såsom natrium, kalcium, magnesium och klorid i ditt blod

  • Förlångsammade eller försämrade reaktioner

  • Förändring av luktsinnet

  • Andningssvårigheter eller försämrad astma

  • Nedsatt syn eller smärta i ögonen på grund av högt tryck (eventuellt tecken på akut trångvinkelglaukom)


  Om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på tryckförpackningen och kartongen efter EXP och Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Förvaras vid högst 30oC.


  Blister: Förvaras i originalförpackningen.

  HDPE‑ burk: Tillslut burken väl.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  De aktiva innehållsämnena är: ramipril och hydroklortiazid.

  Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL 2,5 mg/12,5 mg tabletter:

  1 tablett innehåller ramipril 2,5 mg och hydroklortiazid 12,5 mg


  Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL 5 mg/25 mg tabletter:

  1 tablett innehåller ramipril 5 mg och hydroklortiazid 25 mg.


  Övriga innehållsämnen är: natriumvätekarbonat, hypromellos, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, natriumstearylfumarat

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL 2,5 mg/12,5 mg tabletter:

  Tabletterna är vita, avlånga med brytskåra på båda sidor och märkta ”R 15” på en sida.

  Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan bara för att underlätta nedsväljning.


  Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL 5 mg/25 mg tabletter:

  Tabletterna är vita, avlånga med brytskåra på båda sidor och märkta ”R 30” på en sida. Tabletten kan delas i två lika stora delar.


  Tabletterna är förpackade i aluminium/aluminium blister i en kartong eller i en tablettburk av HDPE. Burken har ett skruvlock av PP med torkmedel (vit kiselgel),


  Förpackningsstorlekar: 14, 20, 28, 30, 50, 98 och 100 tabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  HEXAL A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


  Tillverkare:

  LEK S.A., Ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polen

  eller

  Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-04-21


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.