Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Propolipid Injektionsvätska/infusionsvätska, emulsion 10mg/ml Injektionsflaska, 5x20ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Propofol Varunummer: 166707 Apotekets varuid: 23440
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Propofol 10 mg/ml används för:

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Propolipid

  10 mg/ml injektionsvätska eller infusionsvätska, emulsion

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

  - Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD PROPOLIPID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. ATT TÄNKA PÅ INNAN DU ANVÄNDER PROPOLIPID
  3. HUR DU ANVÄNDER PROPOLIPID
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR PROPOLIPID SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD PROPOLIPID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Propolipid tillhör en grupp av läkemedel som kallas allmänanestetika. Allmänanestetika används för att framkalla medvetslöshet (sömn), så att kirurgiska ingrepp eller andra åtgärder kan utföras. De kan också användas för att sedera dig (så att du blir sömnig, men inte sover helt).

  Propofol 10 mg/ml används för:

  • att framkalla och underhålla allmän anestesi hos vuxna och barn äldre än 1 månad.

  • att sedera (lugnande behandling av) patienter äldre än 16 år som får konstgjord andning vid intensivvård.

  • att sedera vuxna och barn över 1 månads ålder vid undersökningar eller kirurgiska ingrepp, ensamt eller i kombination med lokalbedövning eller bedövning av nervbanor (ledningsanestesi).

  2. ATT TÄNKA PÅ INNAN DU ANVÄNDER PROPOLIPID

  Använd INTE Propolipid

  • om du är överkänslig (allergisk) mot propofol eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (se avsnitt 6 ”Övriga upplysningar” i slutet av denna bipacksedel).

  • om du är överkänslig (allergisk) mot soja eller jordnötter (se ”Viktig information om några innehållsämnen i Propolipid” i slutet av avsnitt 2).

  • vid sedering (lugnande behandling) av patienter 16 år eller yngre vid intensivvård.

  Var särskilt försiktig med Propolipid

  Du bör inte få Propolipid 10 mg/ml, eller endast med yttersta försiktighet och under intensiv övervakning, om du:

  • har framskriden hjärtsvikt

  • har någon annan allvarlig hjärtsjukdom

  • får elchocksbehandling (ECT, en behandling mot psykiatriska problem).


  Propolipid rekommenderas inte föranvändning till nyfödda spädbarn. Särskild försiktighet bör också iakttas vid administrering av Propolipid till barn under 3 års ålder. Dock visar tillgängliga data inte att detta skulle vara mindre säkert än hos äldre barn. Det är inte fastställt att det är säkert att använda propofol till barn och ungdomar under 16 års ålder vid intensivvård.


  Generellt sett bör Propolipid ges med försiktighet till äldre eller försvagade patienter.


  Innan du får Propolipid ska du tala om för narkosläkaren eller intensivvårdsläkaren om du har:

  • hjärtsjukdom

  • lungsjukdom

  • njursjukdom

  • leversjukdom

  • kramper (epilepsi)

  • förhöjt tryck inuti skallen (förhöjt intrakraniellt tryck). I kombination med lågt blodtryck kan mängden blod som når hjärnan minska.

  • förändrade fettnivåer i blodet. Nivåerna av fett i blodet bör kontrolleras i fall du erhåller total parenteral nutrition (föda genom en ven).


  Om du har något av följande tillstånd, måste de behandlas innan du får Propolipid:

  • hjärtsvikt

  • när inte tillräcklig mängd blod når ut till vävnaderna (cirkulationssvikt)

  • allvarliga andningsproblem (andningssvikt)

  • uttorkning (hypovolemi)

  • kramper (epilepsi).


  Propolipid kan öka risken för

  • epileptiska anfall

  • en nervreflex som sänker hjärtfrekvensen (vagotoni, bradykardi)

  • förändrat blodflöde till kroppens organ (hemodynamiska effekter på hjärt-kärlsystemet) om du är överviktig och får höga doser av Propolipid.


  Ofrivilliga rörelser kan förekomma under sedering med Propolipid. Läkarna kommer att ta hänsyn till hur detta kan påverka de kirurgiska åtgärder som utförs under sedering och vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder.


  Någon enstaka gång kan det, efter anestesi, förekomma en period av medvetslöshet med stelhet i musklerna. Detta kräver observation av medicinsk personal, men ingen annan behandling. Det försvinner av sig självt.


  Injektionen av Propolipid kan vara smärtsam. Ett lokalbedövningsmedel kan användas för att minska denna smärta, men det kan ge egna biverkningar.


  Du får inte lämna sjukhuset förrän du är helt vaken.

  Användning av andra läkemedel

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


  Var särskilt försiktig om du tar något av följande läkemedel:

  • förmedicinering (din narkosläkare vet vilka läkemedel som kan interagera med Propolipid 10 mg/ml)

  • andra bedövningsmedel, däribland allmän anestesi, regionala och lokala bedövningsmedel samt inhalationsnarkos (låga doser av Propolipid kan behövas. Din narkosläkare vet detta.)

  • analgetika (smärtstillande medel)

  • muskelavslappnande medel, t.ex. suxameton

  • bensodiazepiner (läkemedel mot ångest)

  • läkemedel som påverkar många av kroppens inre funktioner såsom hjärtfrekvens, t.ex. atropin

  • starka smärtstillande medel t.ex. fentanyl

  • alkohol

  • neostigmin (en behandling mot muskelsvaghet)

  • ciklosporin (används för att förhindra transplanteringsavstötning).

  Användning av Propolipid med mat och dryck

  När du har fått Propolipid, ska du inte dricka alkohol förrän du har återhämtat dig helt.

  Graviditet och amning

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


  Propolipid skall endast användas under graviditet då det är absolut nödvändigt.

  Mödrar skall sluta amma och kassera all bröstmjölk i 24 timmar efter att de har fått Propolipid 10 mg/ml.

  Körförmåga och användning av maskiner

  När du har fått Propolipid får du inte köra bil, använda verktyg eller maskiner, eller arbeta under farliga förhållanden. Du bör inte gå hem ensam.
  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Viktig information om några innehållsämnen i Propolipid

  Propolipid innehåller sojabolja. Den kan i sällsynta fall orsaka allvarliga överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner) (se ”Använd inte Propolipid”). Tala om för din läkare om du är allergisk mot olja från sojabönor.


  Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per 100 ml, d.v.s. är nästan ”natriumfri”.


  3. HUR DU ANVÄNDER PROPOLIPID

  Propolipid ges endast på sjukhus eller lämpliga behandlingsenheter av narkosläkare eller intensivvårdsläkare.


  Den mängd Propolipid som du behöver beror på din ålder, kroppsvikt och fysiska tillstånd. Läkaren kommer att ge dig en korrekt dos för att inleda och upprätthålla anestesin eller för att uppnå den grad av sedering (lugnande effekt och sömnighet) som behövs, genom att noga ge akt på hur du reagerar och på vitala tecken (puls, blodtryck andning etc). Den kan även påverkas av andra läkemedel som du kanske tar. De flesta behöver 1,5 till 2,5 mg propofol per kg kroppsvikt för att de ska somna (induktion av anestesi), och därefter 4 till 12 mg propofol per kg kroppsvikt och timme för att de ska fortsätta att sova (underhåll av anestesi). Vid sedering räcker det vanligen med doser på 0,3 till 4,0 mg propofol per kg kroppsvikt och timme.


  För sedering vid kirurgiska ingrepp eller undersökningar hos vuxna behöver de flesta patienter 0,5-1 mg propofol per kg kroppsvikt under 1-5 minuter för att inleda sederingen. Underhåll av sederingen kan göras genom att infusion av Propolipid ges till önskad sederingsnivå. De flesta patienter behöver 1,5-4,5 mg propofol per kg kroppsvikt och timme. Infusionen kan kompletteras genom att ge ytterligare 10-20 mg propofol (1 - 2 ml Propolipid 10 mg/ml) för att vid behov snabbt kunna öka sederingen


  Propolipid används intravenöst och ges vanligtvis på ovansidan av handen eller i armvecket. Din narkosläkare kan använda en nål eller kanyl (en smal plasttub). För operationer under lång tid eller vid intensivvård kan en elektrisk pump användas.


  Äldre och försvagade patienter kan behöva lägre doser.


  Barn behöver vanligen något högre doser. Dosen ska justeras efter ålder och/eller kroppsvikt.


  När Propolipid används för sedering, får det inte ges i mer än 7 dagar.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Propolipid 10 mg/ml orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Utvärderingen av biverkningar baseras på följande frekvenser:

  Mycket vanlig

  Hos fler än 1 av 10 användare

  Vanlig

  Hos färre än 1 av 10, men fler än 1 av 100 användare

  Mindre vanlig

  Hos färre än 1 av 100, men fler än 1 av 1 000 användare

  Sällsynt

  Hos färre än 1 av 1 000, men fler än 1 av 10 000 användare

  Mycket sällsynt

  Hos färre än 1 av 10 000 användare

  Ingen känd frekvens

  Kan inte beräknas från tillgängliga data

  Om du tror att du har någon av ovanstående biverkning eller någon annan biverkning kontakta din läkare snarast.


  Mycket vanlig :

  • lokal smärta under injektionen.


  Vanlig :

  • ökad nivå av fett i blodet (hypertriglyceridemi).


  Dessa biverkningar kan förekomma vid induktionen av anestesi:

  • spontana rörelser

  • muskelryckningar (myoklonus)

  • muskelryckningar (minimal retning)

  • lågt blodtryck (hypotoni)

  • långsamma hjärtslag (bradykardi)

  • snabba hjärtslag (takykardi)

  • värmevallningar

  • ökad andning (hyperventilering)

  • andningsstopp (tillfällig apné)

  • hosta efter anestesi

  • hicka.


  Mindre vanlig:

  • kraftigt sänkt blodtryck (hypotoni)

  • hosta under anestesi

  • långsammare puls (progressiv bradykardi).


  Sällsynt:

  • en allvarlig allergisk reaktion (anafylaxi) omfattande:

   • svullnad i ansiktet, mun och strupe (angioödem)

   • luftvägarna i lungorna blir trängre, vilket gör det svårt att andas (bronkospasm)

   • hudrodnad (erytem)

   • lågt blodtryck (hypotoni)  • huvudvärk

  • yrsel (vertigo)

  • epileptiforma rörelser (ofrivilliga rörelser som liknar epilepsi), däribland krampanfall och opistotonus (stel kroppsställning med huvudet bakåtböjt)

  • blodproppar (trombos)

  • inflammation i blodkärlen (flebit)

  • missfärgad urin

  • feber efter operation.


  Dessa sällsynta biverkningar kan förekomma under återhämtningsperioden (uppvaknandet):

  • eufori (lyckokänsla) och sexuell upphetsning

  • skälvningar och köldkänsla

  • oregelbundna hjärtslag (arytmier)

  • hosta

  • illamående eller kräkningar.


  Mycket sällsynt:

  • allergisk reaktion orsakad av olja utvunnen från sojabönor

  • fördröjda epileptiforma anfall (ofrivilliga rörelser som liknar epilepsi efter uppvaknandet)

  • krampanfall hos epileptiska patienter

  • medvetslöshet efter anestesi

  • vätska i lungorna (lungödem)

  • inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

  • allvarliga vävnadsreaktioner efter oavsiktlig injektion i vävnader

  • rabdomyolys (en muskelstörning)

  • förändrad surhetsgrad i blodet (metabolisk acidos)

  • hög kaliumnivå i blodet (hyperkalemi)

  • hjärtsvikt.


  När Propolipid ges i kombination med lidokain (ett lokalbedövningsmedel som används för att minska smärtan på injektionsstället), kan i sällsynta fall vissa biverkningar förekomma:

  • yrsel

  • kräkningar

  • sömnighet

  • krampanfall

  • långsammare hjärtfrekvens (bradykardi)

  • oregelbundna hjärtslag (hjärtarytmier)

  • chock.


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  5. HUR PROPOLIPID SKA FÖRVARAS

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatumet som anges på ampullen/flaskan och på ytterförpackningen efter Utg.dat.
  Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas.


  Efter öppnande måste produkten användas direkt. Administreringssystem för Propolipid 10 mg/ml bör bytas ut 12 timmar efter att ampullen eller flaskan har öppnats.
  Spädningar med glukoslösning 50 mg/ml eller natriumkloridlösning 9 mg/ml eller bladning med injektionslösning med lidokain 1% skall beredas aseptiskt (kontrollerade och validerade förhållanden förutsätts) omedelbart före administrering och måste därefter förbrukas inom 6 timmar.


  Förpackningen ska omskakas innan användning. Om två lager kan ses efter omskakning ska emulsionen inte användas. Använd endast om produkten är homogen och förpackningen oskadad.


  Endast för engångsbruk. Oanvänd emulsion ska kasseras.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  » Den aktiva substansen är propofol.


  1 ml emulsion innehåller 10 mg propofol.

  Varje 20 ml ampull innehåller 200 mg propofol.

  Varje 20 ml injektionsflaska innehåller 200 mg propofol.

  Varje 50 ml injektionsflaska innehåller 500 mg propofol

  Varje 100 ml injektionsflaska innehåller 1000 mg propofol.


  » Övriga innehållsämnen är sojaolja, raffinerad, mediumlångkedjiga triglycerider, renade äggfosfolipider, glycerol, oljesyra, natriumhydroxid, vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Propolipid 10 mg/ml är en vit olja-i-vattenemulsion för injektion eller infusion.


  Propolipid 10 mg/ml finns i ofärgade glasampuller eller injektionsflaskor av glas. Injektionsflaskorna av glas är förslutna med gummiproppar.


  Förpackningsstorlekar:

  Förpackning innehållande 5 glasampuller med 20 ml emulsion.

  Förpackning innehållande 1 glasflaska med 20, 50 eller 100 ml emulsion

  Förpackning innehållande 5 glasflaskor med 20 ml emulsion

  Förpackning innehållande 10 glasflaskor med 20, 50 eller 100 ml emulsion

  Förpackning innehållande 15 glasflaskor med 50 eller 100 ml emulsion


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Fresenius Kabi AB

  751 74 Uppsala

  Tillverkare:


  Fresenius Kabi Austria GmbH

  A-8055 Graz, Hafnerstrasse 36

  Österrike


  Fresenius Kabi AB

  75174 Uppsala

  Sverige

  Detta läkemedel är godkänt inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

  Belgien

  Propolipid 1%

  Cypern

  Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

  Danmark

  Propolipid

  Estland

  Propoven 1%

  Grekland

  Propofol MCT/LCT 1%

  Irland

  Fresenius Propoven 1%

  Island

  Propolipid 10 mg/ml

  Italien

  Propofol Kabi 10 mg/ml

  Lettland

  Propoven 1%

  Litauen

  Propoven 1%

  Luxemburg

  Propofol 1% MCT Fresenius

  Nedeländerna

  Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

  Norge

  Propolipid 10 mg/ml

  Polen

  Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

  Portugal

  Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

  Sverige

  Propolipid 10 mg/ml

  Slovakien

  Propoven 1% MCT/LCT Fresenius

  Slovenien

  Propofol 10 mg/ml emulzjia za injiciranje ali infundiranje

  Spanien

  Propofol Lipomed 10 mg/ml Fresenius emulsión para inyección o perfusión

  Storbrittanien

  Fresenius Propoven 1%

  Tjeckien

  Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

  Tyskland

  Propofol 1% (10 mg/ml) MCT Fresenius, Emulsion zur Injektion oder infusion

  Ungern

  Propofol1% MCT/LCT Fresenius

  Österrike

  Propofol Fresenius 1% mit MCT.Emulsion zur Injektion oder Infusion.


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2011-04-29

  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Propolipid 10 mg/ml får inte blandas med andra injektionslösningar eller infusionslösningar före administrering förutom glukoslösning 50 mg/ml, natriumkloridlösning 9 mg/ml eller injektionslösning med lidokain 1%. Slutgiltig koncentration av propofol får ej understiga 2 mg/ml.


  För engångsbruk. Oanvänd lösning kasseras.

  Omskakas före användning.

  Kan två olika lager ses efter omskakning skall emulsionen inte användas.

  Använd endast homogena lösningar i oskadade behållare.


  Före användning skall ampullens hals eller gummimembran rengöras med hjälp av en alkoholspray eller en svamp indränkt i sprit. Öppnade förpackningar kasseras efter användning.


  Propolipid 10 mg/ml får endast ges på sjukhus eller lämpliga behandlingsenheter av läkare som är utbildade i anestesi eller i intensivvård.
  Tillförsel av Propolipid ska ej skötas av samma person som utför det diagnostiska/kirurgiska ingreppet.


  Cirkulatoriska och respiratoriska funktioner ska kontinuerligt övervakas (t.ex. EKG, pulsoximetri) och hjälpmedel för att upprätthålla patientens luftvägar, konstgjord andning och andra hjälpmedel för återupplivning ska hela tiden finnas omedelbart tillgängliga.


  Propolipid 10 mg/ml kan administreras outspätt eller utspätt i 5 % glukoslösning eller 0,9 % natriumkloridlösning.5 % glukoslösning eller 0,9 % natriumkloridlösning.

  Glukoslösning 50 mg/ml, natriumkloridlösning 9 mg/ml eller natriumkloridlösning 0,18 %/glukoslösning 4 % kan ges i samma infusion. Propolipid 10 mg/ml får inte blandas med några andra infusions- eller injektionslösningar.  Samtidig administrering av andra läkemedel eller vätskor som tillsätts i Propolipid 10 mg/ml infusionsslang måste ske nära kanylen med hjälp av en Y-koppling eller en trevägskran.


  Propolipid 10 mg/ml är en lipidemulsion utan antimikrobiella konserveringsmedel vilket medför ökad risk för snabb tillväxt av mikroorganismer.


  Emulsionen måste dras upp aseptiskt i en steril spruta eller ett sterilt infusionsaggregat omedelbart efter det att ampullen öppnats eller flaskans försegling brutits. Tillförsel måste påbörjas utan dröjsmål.


  Hantering av Propolipid och infusionsutrustning måste ske aseptiskt under hela infusionsperioden. Propolipid får inte administreras via ett mikrobiologiskt filter.


  Infusion av outspätt Propolipid 10 mg/ml:

  Användning av droppräknare, sprutpump eller volumetrisk pump för att kontrollera infusionshastigheten rekommenderas när Propolipid 10 mg/ml infunderas outspätt.


  I likhet med andra fettemulsioner får infusion av Propolipid 10 mg/ml via ett och samma infusionssystem inte överstiga 12 timmar. Efter högst 12 timmar ska infusionsaggregat och överbliven emulsion kasseras och vid behov bytas ut.


  Infusion av utspätt Propolipid 10 mg/ml:

  Byretter, droppräknare eller volumetriska infusionspumpar bör alltid användas för att kontrollera infusionhastigheten. Den maximala spädningen får inte överstiga 1 del Propolipid 10 mg/ml till 4 delar glukoslösning 50 mg/ml eller natriumkloridlösning 9 mg/ml (lägsta koncentration 2 mg propofol per ml). Blandningen ska beredas aseptiskt och administreras inom 6 timmar.


  Om samma injektionssystem, som använts för Propolipid 10 mg/ml, ska användas för injektion av muskelrelaxerande medel (t.ex. atakurium och mivakurium), måste injektionssystemet först spolas.


  Lidokain kan tillsättas till den utspädda lösningen (20 delar Propolipid 10 till 1 del 1 % lidokainlösning utan konserveringsmedel för injektion) för att minska smärtan på det ställe där Propolipid 10 mg/ml ska injiceras. Lidokain får inte användas till patienter med ärftlig akut porfyri.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.