Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Propofol-®Lipuro Injektionsvätska/infusionsvätska, emulsion 20mg/ml Flaska, 10x50ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Propofol Varunummer: 065077 Apotekets varuid: 16682
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Propofol-Lipuro 20 mg/ml är och vad det används för

  Propofol-Lipuro 20 mg/ml hör till en grupp mediciner som kallas allmänanestetika. Allmänanestetika används för att uppnå medvetslöshet (sömn) så att kirurgiska operationer eller andra ingrepp kan utföras. De kan även användas för att lugna (sedera) dig så att du är sömnig men inte fullständigt insomnad.

  Propofol-Lipuro 20 mg/ml används för att:

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Propofol-Lipuro 20 mg/ml

  injektions-/infusionsvätska, emulsion
  Propofol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska..

  • -Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Propofol-Lipuro 20 mg/ml är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Propofol-Lipuro 20 mg/ml
  3. Hur du använder Propofol-Lipuro 20 mg/ml
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Propofol-Lipuro 20 mg/ml ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Propofol-Lipuro 20 mg/ml är och vad det används för

  Propofol-Lipuro 20 mg/ml hör till en grupp mediciner som kallas allmänanestetika. Allmänanestetika används för att uppnå medvetslöshet (sömn) så att kirurgiska operationer eller andra ingrepp kan utföras. De kan även användas för att lugna (sedera) dig så att du är sömnig men inte fullständigt insomnad.


  Propofol-Lipuro 20 mg/ml används för att:

  • starta och underhålla allmän anestesi hos vuxna och barn över 3 års ålder

  • sedera ventilerade patienter över 16 års ålder i intensivvård.

  • sedera vuxna och barn över 3 års ålder under diagnostiska och kirurgiska ingrepp, ensamt eller i kombination med lokal eller regional anestesi.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Propofol-Lipuro 20 mg/ml

  Använd inte Propofol-Lipuro 20 mg/ml


  • -om du är allergisk (överkänslig) mot propofol, soja eller jordnötter eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


  Läkemedlet får inte ges till patienter som är 16 år eller yngre för sedering under intensivvård.

  Varningar och försiktighet


  Särskild försiktighet måste iakttas

  • om du har någon störning i kroppens omsättning av fetter

  • om du har några andra hälsoproblem som förutsätter stor försiktighet vid användning av fettemulsioner,

  • om din blodvolym är för liten (hypovolemi),

  • om du är mycket svag eller har problem med hjärtat, njurarna eller levern,

  • om du har högt tryck i huvudet

  • om du har problem med andningen,

  • om du har epilepsi,

  • om du ska genomgå något ingrepp där spontana rörelser är särskilt oönskade.


  Tala om för läkaren om du har någon av de ovan angivna sjukdomarna eller tillstånden.


  Om du samtidigt får andra fetter via ett dropp i en ven kommer din läkare att vara uppmärksam på ditt totala dagliga fettintag.


  Propofol administreras av en läkare med utbildning i anestesi eller intensivvård. Du övervakas hela tiden under anestesi och uppvaknande.


  Om du visar tecken på så kallat propofolinfusionssyndrom kommer din läkare att minska dosen propofol eller byta till ett annat läkemedel. (Se avsnitt 4 'Eventuella biverkningar' för en detaljerad lista över symtomen, en läkare måste kontaktas om symtom inträffar.)


  Se även avsnitt 'Körförmåga och användning av maskiner' för försiktighetsåtgärder som ska vidtas efter användning av propofol.


  Användning av Propofol-Lipuro 20 mg/ml rekommenderas inte till barn under 3 år.

  Andra läkemedel och Propofol-Lipuro 20 mg/ml

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Propofol har använts med god effekt i samband med olika bedövningstekniker som endast bedövar en del av kroppen (epidural och spinal anestesi).

  Säker användning har dessutom påvisats med

  • läkemedel du får innan operation

  • andra läkemedel som muskelavslappnande medel

  • anestesimedel som kan inandas (inhaleras)

  • smärtstillande läkemedel.

  Din läkare kan dock ge dig en lägre dos propofol i de fall allmän anestesi eller sedering behövs som tillägg till bedövningstekniker som endast bedövar en del av kroppen


  Propofol-Lipuro 20 mg/ml med alkohol

  Din läkare informerar dig om intag av alkohol före och efter användning av Propofol-Lipuro 20 mg/ml .

  Graviditet, amning och fertilitet


  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Propofol-Lipuro 20 mg/ml ska inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt. Läkemedlet passerar moderkakan och kan hämma livsviktiga funktioner hos det nyfödda barnet.
  Propofol kan dock användas under en framkallad abort.


  Om du ammar ska du avhålla dig från amning i 24 timmar efter att du fått Propofol-Lipuro 20 mg/ml. Bröstmjölk som pumpas ut under denna tid ska kasseras. Studier med ammande kvinnor har visat att små mängder propofol utsöndras i bröstmjölk.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Du ska undvika att köra bil och använda maskiner ett tag efter en injektion eller infusion med Propofol-Lipuro 20 mg/ml..


  Din läkare informerar dig

  • om du bör ha någon med dig när du lämnar sjukhuset

  • om när du kan köra och använda maskiner igen

  • om användning av andra lugnande medel (t.ex. sömnmedel, starka smärtstillande läkemedel, alkohol).

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Propofol-Lipuro 20 mg/ml innehåller natrium och sojaolja

  Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per 100 ml, d.v.s. det är så gott som ”natriumfritt”.


  Propofol-Lipuro 20 mg/ml innehåller sojaolja. Om du är allergisk mot soja eller jordnötter ska du inte använda detta läkemedel.


  3. Hur du använder Propofol-Lipuro 20 mg/ml

  Propofol-Lipuro 20 mg/ml ges endast av narkosläkare eller av särskilt utbildade läkare på en intensivvårdsavdelning


  Dosering


  Den dos som du får beror på din ålder, vikt och ditt hälsotillstånd. Läkaren ger rätt dos för att starta och sedan upprätthålla narkosen (= nedsövningen) eller för att nå önskad sänkning av medvetandegraden genom att omsorgsfullt iaktta dina reaktioner och dina kroppsfunktioner (puls, blodtryck, andning o.s.v.).


  Läkaren observerar även begränsningarna för administreringstiden, om nödvändigt.


  Propofol-Lipuro 20 mg/ml ges i allmänhet som en injektion för att starta narkosen och som kontinuerlig infusion (vilket är en långsam och långvarig injektion) för att upprätthålla narkosen. Om läkemedlet används för sänkning av medvetandegraden, ges det i allmänhet som en infusion.


  Propofol-Lipuro 20 mg/ml kan ges i högst 7 dygn.


  Administreringssätt


  Du får Propofol-Lipuro 20 mg/ml som en injektion eller infusion i en ven, d.v.s. genom en nål eller en liten slang som sticks in i någon av dina vener.


  Eftersom Propofol-Lipuro 20 mg/ml inte innehåller konserveringsmedel, pågår en infusion från en och samma Propofol-Lipuro 20 mg/ml injektionsflaska inte längre än i 12 immar.


  Din blodcirkulation och andning övervakas fortgående medan injektionen eller infusionen ges.

  Om du fått för stor mängd av Propofol-Lipuro 20 mg/ml

  Det är osannolikt att så skulle ske, eftersom den dos som du får övervakas mycket omsorgsfullt.


  Om du dock av misstag skulle få en överdos, kan detta ge dämpad hjärtfunktion och andning. I detta fall vidtar läkaren omedelbart nödvändiga åtgärder.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Läkare ska genast tillkallas om följande händer:

  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

  • lågt blodtryck som emellanåt kan kräva infusion av vätskor och att propofol ges i långsammare takt

  • alltför långsamma hjärtslag som i sällsynta fall kan vara allvarligt.

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

  • -epilepsiliknande krampanfall.

  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

  • allergiska reaktioner inklusive svullnad i ansikte, tunga eller svalg, pipande andning, hudrodnad och lågt blodtryck

  • fall av medvetslöshet efter operation har förekommit. Därför kommer du att övervakas noga under uppvakningen.

  • vätskeansamling i lungorna (lungödem) efter administration av propofol

  • inflammation i bukspottkörteln.

  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

  • Rapporter om enstaka fall av allvarliga biverkningar som yttrat sig som en kombination av följande symtom har förekommit: nedbrytning av muskelvävnad, ansamling av sura ämnen i blodet, onormalt hög kaliumhalt i blodet, förhöjda blodfettvärden, avvikande elektrokardiogram (Brugada-liknande EKG), leverförstoring, oregelbundna hjärtslag, njursvikt samt hjärtsvikt. Detta har kallats för ”propofolinfusionssyndrom”. Några av de rapporterade fallen har haft dödlig utgång. Dessa biverkningar har endast observerats hos intensivvårdspatienter som fått högre propofoldoser än 4 mg per kg kroppsvikt per timme. Se även avsnitt 2, 'Varningar och försiktighet'.

  Andra biverkningar är:

  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

  • smärta vid injektionsstället under den första injektionen. Smärtan kan minskas genom att ge propofol i de större venerna i underarmen. Samtidig injektion av lidokain (lokalbedövningsmedel) och propofol minskar också smärtan vid injektionsstället.

  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

  • korta andningsstopp

  • huvudvärk under uppvakningen

  • illamående eller kräkningar under uppvakningen.

  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

  • blodproppar i vener eller inflammation i ven.

  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

  • förlust av kontrollen över sexualdriften under uppvakningen

  • onormal färg på urinen efter att du fått propofol under en längre tid

  • feber efter operation.

  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

  • ofrivilliga rörelser

  • onormalt gott humör

  • läkemedelsmissbruk

  • hjärtsvikt

  • sällsynta fall av nedbrytning av muskelvävnad har rapporterats då en högre dos än den rekommenderade använts för sedering på intensivvårdsavdelningar.

  • Om du får några biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  Mindre vanliga:

  • Kraftigt blodtrycksfall. Detta kan behöva särskild behandling, som vätskeinfusion och administration av lämpliga läkemedel för att normalisera blodtrycket.

  Sällsynta:

  • Allergiska reaktioner inklusive svullnad i ansikte, tunga eller svalg, pipande andning, rodnad och sjunkande blodtryck

  • Epilepsiliknande krampanfall

  • Oregelbunden eller alltför långsam puls. Lämpliga läkemedel kan behövas för att normalisera pulsen.

  Mycket sällsynta:

  • Krampanfall som uppkommer några timmar till flera dagar efter användning av propofol. I enstaka fall har kramper förekommit efter att propofol givits till patienter med epilepsi.

  • Fall av medvetslöshet efter operation har förekommit. Därför kommer du att övervakas omsorgsfullt under uppvakningen.

  • Lungsvullnad (lungödem) efter administration av propofol (i enstaka fall)

  • Bukspottkörtelinflammation har förekommit efter administration av propofol. Det är dock inte klarlagt om orsaken till detta varit propofol.

  • Rapporter om enstaka fall av allvarliga biverkningar som yppat sig som en kombination av följande symtom har förekommit: nedbrytning av muskelvävnad, ansamling av sura ämnen i blodet, onormalt hög kaliumhalt i blodet, förhöjda blodfettvärden samt hjärtsvikt. Detta har kallats för ”propofolinfusionssyndrom”. Några av de rapporterade fallen har haft dödlig utgång. Dessa biverkningar har endast observerats hos intensivvårdspatienter som fått högre propofoldoser än 4 mg per kg kroppsvikt per timme.

  • Allvarliga vävnadsreaktioner då injektionen av misstag injicerats utanför venen i kring­liggande vävnad.

  Då Propofol-Lipuro 20 mg/ml ges tillsammans med lidokain, som kan ges för att minska smärta, kan följande biverkningar uppstå: svindel, kräkning, sömnighet, kramper, hjärt­rytm­störningar och chock.


  Andra biverkningar är:


  Mycket vanliga:

  • Smärta vid injektionsstället efter första injektionen. Smärtan kan minskas genom samtidig injektion av lidokain (lokalbedövningsmedel).

  Vanliga:

  • Spontana rörelser och muskelryckningar under början av narkosen

  • Lindrig eller medelsvår blodtryckssänkning

  • Snabb andning eller korta andningsstopp, hosta

  • Hicka under start av narkos

  • Värmevallningar vid start av narkos

  Mindre vanliga:

  • Ofrivilliga muskelsammandragningar och andra okontrollerade rörelser.

  • Hosta under narkos.

  Sällsynta:

  • Onormalt gott humör eller förlust av kontrollen över könsdriften under uppvakningen.

  • Huvudvärk, svindel, skakningar och köldkänsla under uppvakningen.

  • Hosta under uppvakningen.

  • Illamående eller kräkning under uppvakningen.

  • Onormal färg på urinen efter en längre tids administration av propofol.

  • Fall av feber efter operation.

  • Blodproppar i vener eller inflammation i ven.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Propofol-Lipuro 20 mg/ml ska förvaras


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas.


  Propofol-Lipuro 20 mg/ml ska användas omedelbart sedan injektionsflaskan öppnats.


  Använd inte Propofol-Lipuro 20 mg/ml, om två skilda lager kan ses sedan injektionsflaskan skakats.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration


  • Den aktiva substansen är propofol.
   En milliliter Propofol-Lipuro 20 mg/ml innehåller 20 mg propofol.
   1 injektionsflaska på 50 ml innehåller 1 000 mg propofol.

  • Övriga innehållsämnen är:
   sojaolja, raffinerad,
   medellångkedjiga triglycerider,
   ägglecitin,
   glycerol,
   natriumoleat,
   vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Propofol-Lipuro 20 mg/ml är en injektions-/infusionsvätska, emulsion


  Emulsionen är en mjölkvit olja-i-vatten emulsion.


  Produkten saluförs i injektionsflaskor av glas på 50 milliliter och finns att få i förpackningar på 1 eller 10 injektions­flaskor.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  B. Braun Melsungen AG
  Carl-Braun-Straße 1
  34212 Melsungen, Tyskland


  Postadress:
  34209 Melsungen, Tyskland


  Information lämnas av:
  B. Braun Medical AB
  Box 110
  182 11 Danderyd

  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsrådet under namnen:


  Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml):

  Tjeckien, Spanien, Storbritannien, Irland, Portugal, Lettland, Polen, Slovakien

  Propofol “B.Braun” 20 mg/ml:

  Danmark

  Propofol B.Braun 2%:

  Italien

  Propofol-Lipuro 20 mg/ml:

  Österrike, Finland, Nederländerna, Sverige, Norge, Estland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Litauen, Luxemburg, Slovenien

  Propofol-Lipuro 2%:

  Grekland


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015–01–20


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


  Injektionsflaskorna är avsedda för engångsbruk och innehållet i varje flaska för endast en patient.


  Oanvänd emulsion måste kasseras vid avslutad administrering.


  Förpackningen måste skakas före användning.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.