Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Profender Spot-on, lösning i endosbehållare 7,5mg/30mg Pipetter i blisterförpackning, 2st (2x0,35ml)

Snabbfakta
Varunummer: 022619 Apotekets varuid: 14049
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Till katt som har, eller kan antas ha, parasitära blandinfektioner med rundmask, bandmask och lungmask av följande arter:

  Rundmask (Nematoder)

  Toxocara cati (mogna vuxna, omogna vuxna, L4 och L3)

  Toxocara cati (L3-larv) – behandling av katthonor under den senare delen av dräktigheten för att

  förhindra överföring via mjölken till avkomman

  Toxascaris leonina (mogna vuxna, omogna vuxna och L4)

  Ancylostoma tubaeforme (mogna vuxna, omogna vuxna och L4)

  Bandmask (Cestoder)

  Dipylidium caninum (mogna vuxna och omogna vuxna)

  Taenia taeniaeformis (vuxna)

  Echinococcus multilocularis (vuxna)

  Lungmask

  Aelurostrongylus abstrusus (vuxna)

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Bayer

  HealthCare AG

  51368 Leverkusen
  Tyskland


  Tillverkare:

  KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
  Projensdorfer Str. 324
  24106 Kiel
  Tyskland

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Profender 30 mg / 7,5 mg spot-on lösning för små katter; 60 mg / 15 mg spot-on lösning för medelstora katter respektive 96 mg / 24 mg spot-on lösning för stora katter. Prazikvantel/Emodepsid

  3. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  Aktiva innehållsämnen:

  Profender innehåller 21,4 mg/ml emodepsid och 85,8 mg/ml prazikvantel.

  Varje endospipett av Profender ger:

  Mängd

  Emodepsid

  Prazikvantel

  Profender för små katter
  (≥0,5 – 2,5 kg)

  0,35 ml

  7,5 mg

  30 mg

  Profender för medelstora katter
  (>2,5 – 5 kg)

  0,70 ml

  15 mg

  60 mg

  Profender för stora katter
  (>5 – 8 kg)

  1,12 ml

  24 mg

  96 mg

  Hjälpämnen:

  5,4 mg/ml butylhydroxianisol (E320; som antioxidant)

  4. INDIKATIONER

  Till katt som har, eller kan antas ha, parasitära blandinfektioner med rundmask, bandmask och lungmask av följande arter:


  Rundmask (Nematoder)

  Toxocara cati (mogna vuxna, omogna vuxna, L4 och L3)

  Toxocara cati (L3-larv) – behandling av katthonor under den senare delen av dräktigheten för att

  förhindra överföring via mjölken till avkomman

  Toxascaris leonina (mogna vuxna, omogna vuxna och L4)

  Ancylostoma tubaeforme (mogna vuxna, omogna vuxna och L4)


  Bandmask (Cestoder)

  Dipylidium caninum (mogna vuxna och omogna vuxna)

  Taenia taeniaeformis (vuxna)

  Echinococcus multilocularis (vuxna)


  Lungmask

  Aelurostrongylus abstrusus (vuxna)

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Skall ej användas på kattungar yngre än 8 veckor eller som väger mindre än 0,5 kg.

  6. BIVERKNINGAR

  Salivation och kräkning kan förekomma i mycket sällsynta fall. Milda och övergående neurologiska störningar såsom ataxi eller tremor kan förekomma i mycket sällsynta fall. Dessa effekter antas bero på att katten råkat slicka på applikationsstället direkt efter behandling.

  I mycket sällsynta fall har efter användandet av Profender övergående håravfall, klåda och/eller inflammation observerats på applikationsstället.


  Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

  • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

  • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

  • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

  • Ovanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

  • Mycket ovanliga (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Katt

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

  För utvärtes bruk


  Doserings- och behandlingstabell

  De rekommenderade minimidoserna är 3 mg emodepsid / kg kroppsvikt och 12 mg prazikvantel / kg kroppsvikt, motsvarande 0,14 ml Profender / kg kroppsvikt.

  Kroppsvikt för katt (kg)

  Pipettstorlek som skall brukas

  Volym (ml)

  Emodepsid (mg/kg)

  Prazikvantel (mg/kg)

  ≥0,5 – 2,5

  Profender för små katter

  0,35 (1 pipett)

  3 – 15

  12 – 60

  >2,5 – 5

  Profender för medelstora katter

  0,70 (1 pipett)

  3 – 6

  12 – 24

  >5 – 8

  Profender för stora katter

  1,12 (1 pipett)

  3 – 4,8

  12 – 19,2

  >8

  Använd en lämplig kombination av engångspipetter

  För behandling av rundmask och bandmask är en applikation per behandlingstillfälle tillräckligt.


  För behandling av katthonor för att förhindra överföring av Toxocara cati (L3-larv) till avkomman via mjölken, är en applikation per behandlingstillfälle, ungefär sju dagar före förväntad förlossning, tillräckligt.


  För lungmask Aelurostrongylus abstrusus är två behandlingar administrerade med två veckors mellanrum tillräckligt.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Ta ur en endospipett från förpackningen. Håll pipetten upprätt, vrid och tag av kapsylen och använd den andra änden av kapsylen till att bryta förseglingen.

  endospipett

  Dela pälsen på kattens nacke vid skallbasen så att huden blir synlig. Placera pipettspetsen mot huden och tryck ordentligt flera gånger för att tömma innehållet direkt på huden. Applicering på nacken minskar möjligheten för katten att slicka i sig substansen.
  Appliceras endast på hudytan och på oskadad hud.

  anvisning profender

  10. KARENSTIDER

  Ej relevant.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
  Förvaras i originalförpackningens blister för att skydda mot fukt.
  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  12. SÄRSKILDA VARNINGAR

  Särskilda varningar för respektive djurslag:

  Schamponering eller tvättning/badning av djuret i vatten, direkt efter behandling, kan reducera effekten av produkten. Behandlade djur skall därför inte badas förrän lösningen har torkat.


  Parasitär resistens till en viss klass av antihelmintika kan uppstå vid frekvent och upprepad användning av antihelmintika ur denna klass.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

  Applicera endast på hudytan och endast på oskadad hud. Får ej ges genom munnen eller parenteralt.


  Undvik att den behandlade katten eller andra katter i hushållet kommer åt att slicka på applikationsområdet medan det fortfarande är fuktigt.


  Erfarenheten är begränsad vid användande av produkten till sjuka och nedsatta djur. Därför skall produkten först användas till sådana djur efter en risk-nytta bedömning.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur:

  Rök, ät och drick inte under applikation.

  Undvik kontakt med applikationsområdet, så länge det är fuktigt. Håll barn borta från behandlade djur under denna tid.

  Tvätta händerna efter användning.

  I fall av oavsiktlig hudkontakt, tvätta omedelbart med tvål och vatten.

  Om produkten kommer i kontakt med ögonen skall dessa sköljas med rikligt med vatten.

  Om hud- eller ögonsymptom kvarstår, eller i fall av oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

  Man bör se till att barn inte tillåts ha långvarig intensiv kontakt (till exempel sova tillsammans) med behandlade katter under de första 24 timmarna efter det att produkten applicerats.


  Lösningsmedlet i denna produkt kan ge fläckar på vissa material t ex läder, tyg, plast och polerade ytor. Låt lösningen torka innan katten kommer i kontakt med dessa material.


  Echinokockos utgör en risk för människa. Eftersom Echinokockos är en sjukdom som ska anmälas till OIE, måste speciella riktlinjer för behandling och uppföljning följas och säkerhetsåtgärder för människa vidtas från relevant behörig myndighet.


  Dräktighet och laktation:

  Profender kan användas under dräktighet och laktation.


  Andra läkemedel och Profender:

  Emodepsid är ett substrat för P-glykoprotein. Samtidig behandling med andra läkemedel som är P-glykoproteinsubstrater/hämmare (till exempel ivermectin och andra antiparasitära makrocykliska laktoner, erytromycin, prednisolon och ciklosporin) kan ge upphov till farmakokinetiska läkemedelsinteraktioner. Möjliga kliniska konsekvenser av sådana interaktioner har inte undersökts.


  Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

  Salivation, kräkning och neurologiska symtom (tremor) har observerats vid enstaka tillfällen när produkten har administrerats i doser upp till 10 gånger den rekommenderade dosen för vuxna katter och upp till 5 gånger den rekommenderade dosen för kattungar. Dessa symtom har förmodligen uppstått som ett resultat av att katten har slickat på applikationsstället. Symptomen var helt reversibla.

  Det finns inget känt specifikt motgift.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Profender får inte släppas ut i vattendrag på grund av att emodepsid har visats ha haft skadlig effekt på vattenlevande organismer. Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel eller avfall skall destrueras enligt gällande anvisningar.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2016-04-18. Ytterligare information om denna produkt finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


  België/Belgique/Belgien

  Bayer SA-NV

  J.E. Mommaertslaan 14

  1831 Diegem (Machelen)

  Tel/Tél: +32 2 535 66 54


  Lietuva

  Magnum Veterinaaria AS

  Vae 16

  76401 Laagri

  Estonia

  Tel.: +372 650 1920


  Република България

  Възраждане-Касис ООД

  бул. България 102-4

  Ловеч 5500

  Teл: + 359 68 604 111


  Luxembourg/Luxemburg

  Bayer SA-NV

  J.E. Mommaertslaan 14

  1831 Diegem (Machelen)

  Belgique/Belgien

  Tél/Tel: +32 2 535 66 54


  Česká republika

  BAYER s.r.o.

  Animal Health
  Siemensova 2717/4
  155 00 Praha 5
  Tel: +420 2 66 10 14 71


  Magyarország

  Bayer Hungária Kft.

  1123 Budapest

  Alkotás u. 50

  Tel: +36 1 487 4100


  Danmark

  Bayer A/S, Bayer HealthCare

  Animal Health Division

  Arne Jacobsens Allé 13

  2300 København S

  Tlf: +45 4523 5000


  Malta

  Bayer Animal Health GmbH

  51368 Leverkusen

  Germany

  Tel: +49 2173 38 4012


  Deutschland

  Bayer Vital GmbH

  Geschäftsbereich Tiergesundheit

  51368 Leverkusen

  Tel: +49 214 301


  Nederland

  Bayer B.V., Animal Health Division

  Energieweg 1

  3641 RT Mijdrecht

  Tel: +31 297 280 666


  Eesti

  Magnum Veterinaaria AS

  Vae 16

  76401 Laagri

  Tel: +372 650 1920


  Norge

  Bayer AS

  Bayer HealthCare

  Animal Health Division

  Drammensveien 288

  0283 Oslo

  Tlf: +47 2313 0500


  Ελλάδα

  Bayer Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.

  Σωρού 18-20

  151 25 Μαρούσι, Αθήνα

  Τηλ: +30 210 6187 500


  PROVET S.A.

  Νικηφόρου Φωκά & Αγ. Αναργύρων

  Θέση Βραγκό

  193 00 Ασπρόπυργος, Αττική

  Τηλ: +30 210 5575770-3

  info@provet.gr

  Österreich

  Bayer Austria GmbH

  Geschäftsbereich Tiergesundheit

  Herbststraße 6 – 10

  1160 Wien

  Tel: +43 1 71146 2850


  España

  Bayer Hispania, S.L.

  División Sanidad Animal

  Av. Baix Llobregat, 3-5

  08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

  Tel: +34 93 4956500


  Polska

  Bayer Sp. z o.o. Animal Health

  Al. Jerozolimskie 158

  02-326 Warszawa

  Tel: +48 22 572 35 00


  France

  Bayer HealthCare

  Division Animal Health

  13, rue Jean Jaurès

  92807 Puteaux Cedex

  Tél: +33 1 49 06 56 00


  Portugal

  Bayer Portugal, Lda.

  Divisão de Saúde Animal

  Rua da Quinta do Pinheiro, 5

  2794-003 Carnaxide

  Tel: +351 21 4172121


  Hrvatska

  BAYER d.o.o.

  Radnička cesta 80

  10000 Zagreb

  Tel.: +385 1 65 99 935


  România

  S.C. Bayer S.R.L.

  Sos. Pipera nr. 42, sector 2

  Bucuresti 020112

  Tel: +40 21 529 5900


  Ireland

  Bayer Limited, Animal Health Division

  The Atrium

  Blackthorn Road

  Dublin 18

  Tel +353 1 2999313


  Slovenija

  Bayer d.o.o.

  Bravničarjeva 13

  1000 Ljubljana

  Tel: +386 1 5814 400


  Ísland

  Icepharma hf.

  Lynghálsi 13

  110 Reykjavík

  Sími: +354 540 8000


  Slovenská republika

  BAYER s.r.o.

  Animal Health

  Siemensova 2717/4

  155 00 Praha 5

  Česká republika

  Tel: +420 2 66 10 14 71


  Italia

  Bayer S.p.A.

  Viale Certosa, 130

  20156 Milano

  Tel: +39 02 3978 1


  Suomi/Finland

  Orion Oyj

  ORION PHARMA ELÄINLÄÄKKEET

  Tengströminkatu 8, PL/PB 425

  20101 Turku/Åbo

  Puh/Tel: +358 10 4261


  Κύπρος

  ACTIVET Ltd.

  Αντρέα Μιαούλη 50

  2415 Έγκωμη, Λευκωσία

  Τηλ: +357-22-591918


  Sverige

  Bayer A/S, Bayer HealthCare

  Animal Health Division

  Arne Jacobsens Allé 13

  2300 Köpenhamn S

  Danmark

  Tel: +46 (0)8-580 223 00


  Latvija

  Magnum Veterinaaria AS

  Vae 16

  76401 Laagri

  Estonia

  Tel: +372 650 1920


  United Kingdom

  Bayer plc, Animal Health Division,

  Bayer House,

  Strawberry Hill,

  Newbury,

  Berkshire RG14 1JA

  Tel: +44 1635 563000


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.