Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Procoralan Filmdragerad tablett 7,5mg Blister, 56st

Snabbfakta
Verksamt ämne: Ivabradin Varunummer: 041105 Apotekets varuid: 20081
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Procoralan är och vad det används för

  Procoralan (ivabradin) är en hjärtmedicin som används för att behandla

  Stabil angina pectoris (vanligen kallad ”kärlkramp”):

  Stabil angina är en hjärtsjukdom som uppstår när hjärtat inte får tillräckligt med syre. Den uppstår vanligen i 40-50 års ålder. Det vanligaste symptomet på kärlkramp är bröstsmärtor eller obehag. Det är vanligare att kärlkramp uppstår när hjärtat slår snabbare i situationer såsom vid ansträngningar, emotion, vid kyla eller efter måltid. Pulsökningen kan ge bröstsmärtor hos personer som lider av kärlkramp.

  Om kronisk hjärtsvikt:

  Kronisk hjärtsvikt är en hjärtsjukdom som uppkommer när ditt hjärta inte kan pumpa tillräckligt med blod till resten av kroppen. De vanligaste symtomen på hjärtsvikt är andfåddhet, utmattning, trötthet och svullna anklar.

  Hur verkar Procoralan?

  Procoralan verkar huvudsakligen genom att sänka pulsen med några slag per minut. Detta minskar hjärtats syrebehov, speciellt i situationer där det är troligt att ett kärlkrampsanfall uppstår. På detta sätt bidrar Procoralan till att kontrollera och minska antalet kärlkrampsanfall.

  Dessutom, eftersom förhöjd puls påverkar hjärtats funktion och livsprognosen negativt hos patienter med kronisk hjärtsvikt, hjälper den specifika pulssänkande effekten av ivabradin att förbättra hjärtats funktion och livsprognosen hos dessa patienter.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


  Bipacksedel: Information till användaren

  Procoralan

  5 mg, 7,5 mg filmdragerade tabletter
  ivabradin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Procoralan är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Procoralan
  3. Hur du tar Procoralan
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Procoralan ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Procoralan är och vad det används för

  Procoralan (ivabradin) är en hjärtmedicin som används för att behandla

  • Symtomgivande stabil angina pectoris (som orsakar bröstsmärtor) hos vuxna patienter vars puls är över eller lika med 70 slag per minut. Den används till vuxna patienter som inte tål eller inte kan använda hjärtmediciner av typen betablockerare. Den används också i kombination med betablockerare till vuxna patienter vars tillstånd inte kan kontrolleras fullständigt med enbart betablockerare.

  • Kronisk hjärtsvikt hos vuxna patienter vars puls är över eller lika med 75 slag per minut. Den används i kombination med standardbehandling, inklusive behandling med betablockerare eller när betablockerare inte får användas eller inte tolereras.


  Stabil angina pectoris (vanligen kallad ”kärlkramp”):

  Stabil angina är en hjärtsjukdom som uppstår när hjärtat inte får tillräckligt med syre. Den uppstår vanligen i 40-50 års ålder. Det vanligaste symptomet på kärlkramp är bröstsmärtor eller obehag. Det är vanligare att kärlkramp uppstår när hjärtat slår snabbare i situationer såsom vid ansträngningar, emotion, vid kyla eller efter måltid. Pulsökningen kan ge bröstsmärtor hos personer som lider av kärlkramp.


  Om kronisk hjärtsvikt:

  Kronisk hjärtsvikt är en hjärtsjukdom som uppkommer när ditt hjärta inte kan pumpa tillräckligt med blod till resten av kroppen. De vanligaste symtomen på hjärtsvikt är andfåddhet, utmattning, trötthet och svullna anklar.


  Hur verkar Procoralan?

  Procoralan verkar huvudsakligen genom att sänka pulsen med några slag per minut. Detta minskar hjärtats syrebehov, speciellt i situationer där det är troligt att ett kärlkrampsanfall uppstår. På detta sätt bidrar Procoralan till att kontrollera och minska antalet kärlkrampsanfall.

  Dessutom, eftersom förhöjd puls påverkar hjärtats funktion och livsprognosen negativt hos patienter med kronisk hjärtsvikt, hjälper den specifika pulssänkande effekten av ivabradin att förbättra hjärtats funktion och livsprognosen hos dessa patienter.


  2. Vad du behöver veta innan du tar Procoralan

  Ta inte Procoralan

  • om du är allergisk mot ivabradin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • om din vilopuls före behandling är för låg (under 70 slag per minut)

  • om du lider av kardiogen chock (ett hjärttillstånd som behandlas på sjukhus)

  • om du har hjärtrytmstörningar

  • om du har en hjärtattack

  • om du har mycket lågt blodtryck

  • om du har instabil angina (ett allvarligt tillstånd där bröstsmärta är mycket vanligt förekommande och uppkommer med eller utan ansträngning)

  • om du har hjärtsvikt som nyligen har blivit värre

  • om din hjärtrytm uteslutande upprätthålls av en pacemaker

  • om du har allvarliga leverproblem

  • om du använder läkemedel för att behandla svampinfektioner (såsom ketokonazol, itrakonazol), makrolidantibiotika (såsom josamycin, klaritromycin, telitromycin eller erytromycin som ges oralt) eller läkemedel mot HIV-infektioner (som t ex nelfinavir, ritonavir) eller nefazodon (medicin för behandling av depression) eller diltiazem, verapamil (används mot högt blodtryck eller angina pectoris)

  • om du är en kvinna i fruktsam ålder och inte använder en säker preventivmetod

  • om du är gravid eller försöker bli gravid

  • om du ammar.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Procoralan

  • om du har hjärtrytmssjukdom (såsom oregelbunden hjärtrytm, hjärtklappning, ökad bröstsmärta) eller ihållande hjärtflimmer (en typ av oregelbundna hjärtslag), eller ett avvikande elektrokardiogram (EKG), som kallas ”långt QT syndrom”.

  • om du har symptom som trötthet, yrsel eller är andfådd (detta kan betyda att hjärtat saktar ner för mycket)

  • om du lider av symtom på förmaksflimmer (ovanligt hög vilopuls (över 110 slag per minut) eller oregelbunden vilopuls utan någon tydlig orsak, vilket gör det svårt att mäta)

  • om du nyligen har haft en stroke (slaganfall)

  • om du lider av lågt blodtryck av lätt eller medelsvår grad

  • om ditt blodtryck inte är fullständigt kontrollerat, särskild efter ändringar av din blodtryckssänkande behandling

  • om du lider av svår hjärtsvikt eller hjärtsvikt med avvikande EKG som kallas "grenblock"

  • om du har kronisk ögonnäthinnesjukdom

  • om du har medelsvåra leverproblem

  • om du har allvarliga problem med njurarna.

  Om något av det ovanstående gäller dig, rådfråga omedelbart din läkare före eller när du tar Procoralan.

  Barn

  Procoralan ska inte ges till barn och ungdomar yngre än 18 år.

  Andra läkemedel och Procoralan

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Det är viktigt att informera din läkare om du använder något av följande läkemedel, då dosjustering av Procoralan eller uppföljning kan vara nödvändigt:

  • flukonazol (ett läkemedel mot svamp)

  • rifampicin (antibiotikum)

  • barbiturater (mot sömnsvårigheter eller epilepsi)

  • fenytoin (mot epilepsi)

  • hypericum perforatum eller johannesört (naturmedel mot depression)

  • QT förlängande mediciner för behandling av antingen hjärtrytmrubbningar eller andra tillstånd, såsom:

   • kinidin, disopyramid, ibutilid, sotalol, amiodaron (mot hjärtarytmier)

   • bepridil (mot angina pectoris)

   • vissa läkemedel mot ångest, schizofreni eller andra psykoser (såsom pimozid, ziprasidon, sertindol)

   • malariamedel (såsom meflokin och halofantrin)

   • intravenöst erytromycin (ett antibiotikum)

   • pentamidin (antiparasitmedel)

   • cisaprid (mot sura uppstötningar)

  • Vissa typer av diuretika som kan orsaka minskning av kaliumvärde i blodet, såsom furosemid, hydroklortiazid, indapamid (används för att behandla ödem, högt blodtryck).

  Procoralan med mat och dryck

  Undvik grapefruktjuice under behandlingen med Procoralan.

  Graviditet och amning

  Använd inte Procoralan om du är gravid eller planerar för graviditet (se ”Ta inte Procoralan”).

  Rådfråga din läkare om du är gravid och använt Procoralan.

  Använd inte Procoralan om du kan bli gravid såvida du inte använder en säker preventivmetod (se ”Ta inte Procoralan”).

  Använd inte Procoralan om du ammar (se ”Ta inte Procoralan”). Rådfråga läkare om du ammar eller planerar att börja amma eftersom amning skall avbrytas om du använder Procoralan.

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Procoralan kan orsaka kortvariga ljusfenomen (en tillfälligt ökad ljusintensitet i synfältet se “Eventuella biverkningar”). Om du får detta, var försiktig med bilkörning och användning av maskiner när det kan bli plötsliga ändringar i ljusintensitet, särskilt vid bilkörning under natten.

  Procoralan innehåller laktos

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. Hur du tar Procoralan


  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Procoralan bör tas i samband med måltider.


  Om du behandlas för stabil angina pectoris

  Startdosen skall inte överstiga en tablett Procoralan 5 mg två gånger dagligen. Om du fortfarande har anginasymtom och har tolererat dosen på 5 mg två gånger dagligen väl kan dosen ökas. Underhållsdosen skall inte överstiga 7,5 mg två gånger dagligen. Läkaren förskriver rätt dos för dig. Den vanliga dosen är en tablett på morgonen och en tablett på kvällen. I vissa fall (t.ex. om du är äldre), kan din läkare förskriva halva dosen, d.v.s. en halv tablett Procoralan 5 mg (motsvarande 2,5 mg ivabradin) på morgonen och en halv 5 mg tablett på kvällen.


  Om du behandlas för kroniskhjärtsvikt

  Vanlig rekommenderad startdos är en tablett Procoralan 5 mg två gånger dagligen, som vid behov kan ökas till en tablett Procoralan 7,5 mg två gånger dagligen. Din läkare kommer att bedöma vilken dos som är rätt för dig. Den vanliga dosen är en tablett på morgonen och en tablett på kvällen. I vissa fall (t.ex. om du är äldre), kan din läkare förskriva halva dosen, d.v.s. en halv Procoralan 5 mg tablett (motsvarande 2,5 mg ivabradin) på morgonen och en halv 5 mg tablett på kvällen.

  Om du har tagit för stor mängd av Procoralan

  En hög dos Procoralan kan medföra att du känner dig andfådd eller trött för att ditt hjärta bromsar ner för mycket. Kontakta omedelbart din läkare om detta händer.

  Om du har glömt att ta Procoralan

  Ta nästa dos på vanlig tid, om du har glömt att ta Procoralan. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Kalendern på tablettblistern skall hjälpa dig att komma ihåg när du sist tog en tablett Procoralan.

  Om du slutar att ta Procoralan


  Eftersom behandling av angina (kärlkramp) eller kronisk hjärtsvikt vanligtvis är livslång bör du rådfråga läkaren innan du avbryter behandlingen med denna produkt.


  Om du tror att effekten av Procoralan är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Frekvensen för eventuella biverkningar nedan definieras enligt följande system:

  mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

  vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

  mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

  sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer

  mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer

  ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data


  De vanligaste biverkningarna med detta läkemedel är dosberoende och relaterade till dess verkningsmekanism:

  Mycket vanliga:

  Ljusfenomen i synfältet (korta stunder med ökad ljusintensitet, oftast orsakade av plötsliga ändringar i ljusförhållanden). De kan även beskrivas som en ljusring, färgade blixtar, upplösning av bild eller multipla bilder. De uppträder vanligen inom de första två månaderna av behandlingen, varefter de kan uppträda och försvinna vid upprepade tillfällen under eller efter behandlingen.


  Vanliga:

  Påverkan på hjärtats arbete (symptomen är långsam puls). De uppträder framför allt inom de första 2 till 3 månaderna efter behandlingens början.


  Andra biverkningar har också rapporterats:


  Vanliga:

  Oregelbunden, snabb sammandragning av hjärtat, onormal uppfattning av hjärtslagen, okontrollerat blodtryck, huvudvärk, yrsel och dimsyn (oklar syn).


  Mindre vanliga:

  Hjärtklappning och extra hjärtslag, illamående, förstoppning, diarré, buksmärta, svindel, andningssvårigheter (dyspné), muskelkramper, ändrade laboratorievärden: höga nivåer av urinsyra i blodet, ökning av antalet eosinofiler (en sorts vit blodkropp) och höjda halter kreatinin i blodet (en nedbrytningsprodukt från musklerna), hudutslag, angioödem (såsom svullnad i ansiktet, tungan eller halsen, svårigheter att andas eller svälja), lågt blodtryck, svimning, trötthetskänsla, svaghetskänsla, onormalt EKG hjärt mönster, dubbelseende, försämrad syn.


  Sällsynta:

  Nässelutslag, klåda, hudrodnad, sjukdomskänsla.


  Mycket sällsynta:

  Oregelbundna hjärtslag.  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Procoralan ska förvaras


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blister efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration


  Den aktiva substansen är ivabradin (som hydroklorid)

  Procoralan 5 mg: en filmdragerad tablett innehåller 5 mg ivabradin (motsvarande 5,390 mg ivabradin som hydroklorid).

  Procoralan 7,5 mg: en filmdragerad tablett innehåller 7,5 mg ivabradin (motsvarande 8,085 mg ivabradin som hydroklorid).

  Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är: laktosmonohydrat, magnesiumstearat (E 470 B), majsstärkelse, maltodextrin, vattenfri kolloidal kiseldioxid (E 551), och i filmdrageringen: hypromellos (E 464), titandioxid (E 171), makrogol 6000, glycerol (E 422), magnesiumstearat (E 470 B), gul järnoxid (E 172), röd järnoxid (E 172).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


  Procoralan 5 mg tabletter är laxfärgade, avlånga, filmdragerade tabletter med skåra på båda sidor, präglade med ”5” på den ena sidan och procoralan på andra sidan.


  Procoralan 7,5 mg tabletter är laxfärgade, triangulära, filmdragerade tabletter präglade med ”7.5” på den ena sidan och procoralan på andra sidan.


  Tabletterna finns i kalenderförpackningar (Aluminium/PVC blister) med 14, 28, 56, 84, 98, 100 eller 112 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Innehavare av godkännande för försäljning

  Les Laboratoires Servier

  50, rue Carnot

  92284 Suresnes cedex- Frankrike


  Tillverkare

  Les Laboratoires Servier Industrie

  905 route de Saran

  45520 Gidy - Frankrike


  Servier (Ireland) Industries Ltd

  Gorey Road

  Arklow - Co. Wicklow - Irland


  Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne ANPHARM S.A.

  ul. Annopol 6B – 03-236 Warszawa - Polen


  Laboratorios Servier, S.L.

  Avda. de los Madroños, 33

  28043 Madrid

  Spanien


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


  België/Belgique/Belgien

  S.A. Servier Benelux N.V.

  Tél/Tel: +32 (0)2 529 43 11

  Lietuva

  UAB ”SERVIER PHARMA”

  Tel: +370 (5) 2 63 86 28

  България

  Сервие Медикал ЕООД

  Тел.: +359 2 921 57 00

  Luxembourg/Luxemburg

  S.A. Servier Benelux N.V.

  Tél/Tel: +32 (0)2 529 43 11

  Česká republika

  Servier s.r.o.

  Tel: +420 222 118 111

  Magyarország

  Servier Hungaria Kft.

  Tel.: + 36 1 238 77 99

  Danmark

  Servier Danmark A/S

  Tlf: +45 36 44 22 60

  Malta

  GALEPHARMA Ltd

  Tel: +(356) 21 247 082

  Deutschland

  Servier Deutschland GmbH

  Tel: +49 (0)89 57095 01

  Nederland

  Servier Nederland Farma B.V.

  Tel: +31 (0)71 5246700

  Eesti

  Servier Laboratories OÜ

  Tel:+ 372 664 5040

  Norge

  Servier Danmark A/S

  Tlf: +45 36 44 22 60

  Ελλάδα

  ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

  Τηλ: +30 210 939 1000

  Österreich

  Servier Austria GmbH

  Tel: +43 (1) 524 39 99

  España

  Laboratorios Servier S.L.

  Tel: +34 91 748 96 30

  Polska

  Servier Polska SP. Z O.O.

  Tel.: + 48 (0) 22 594 90 00

  France

  Les Laboratoires Servier

  Tél: +33 (0)1 55 72 60 00

  Portugal

  Servier Portugal, Lda

  Tel: +351 21 312 20 00

  Hrvatska

  Servier Pharma, d. o. o.

  Tel.: +385 (0)1 3016 222

  România

  Servier Pharma SRL

  Tel: +4 021 528 52 80

  Ireland

  Servier Laboratories (Ireland) Ltd.

  Tel: +353 (0)1 6638110

  Slovenija

  Servier Pharma d.o.o.

  Tel: + 386 (0)1 563 48 11

  Ísland

  Servier Laboratories

  C/o Icepharma hf

  Sími: +354 540 8000

  Slovenská republika

  Servier Slovensko spol. s r.o.

  Tel: +421 (0) 2 5920 41 11

  Italia

  Servier Italia S.p.A.

  Tel: +39 (06) 669081

  Suomi/Finland

  Servier Finland Oy

  P./Tel: +358 (0)9 279 80 80

  Κύπρος

  C.A. Papaellinas Ltd.

  Τηλ: +357 22741741

  Sverige

  Servier Sverige AB

  Tel: +46(8)5 225 08 00

  Latvija

  SIA Servier Latvia

  Tel: + 371 6750 2039

  United Kingdom

  Servier Laboratories Ltd

  Tel: +44 (0)1 753 666409


  Denna bipacksedel ändrades senast

  28/04/2016


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.