Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Porcilis® Ery-Parvo vet. Injektionsvätska, emulsion Injektionsflaska, 10x50ml

4327:-

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Varunummer: 012578 Apotekets varuid: 7424
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  3. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL DEN TILLVERKARE SOM ÄR ANSVARIG FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS I EES, OM DENNA EJ ÄR DENSAMMA

  Intervet International B.V.

  Wim de Körverstraat 35

  NL-5831 AN Boxmeer

  Holland

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Porcilis® Ery-Parvo vet.,

  Injektionsvätska, emulsion

  Användarinformation

  Vaccin mot rödsjuka och mot tidig fosterdöd, orsakad av parvovirusinfektion, hos svin

  2. DEKLARATION AV AKTIVT(A) OCH ÖVRIGA INNEHÅLLSÄMNEN

  1 dos (2 ml) innehåller:
  Inaktiverat PPV (svinparvovirus) stam 014, (≥ 552 EU bestämt i slutprodukt som massenheter av antigen (ELISA)


  Inaktiverat Erysipelothrix rhusiopathiae stam M2 (serotyp 2): ≥ 1 ppd (pig protective dose) beräknat enligt Ph.Eur. styrketest  Adjuvans:
  dl-α-tokoferolacetat 150 mg

  Hjälpämnen:
  Polysorbat 80 60 mg

  Tris (hydroximetyl) aminometan 1,2 mg
  Natriumklorid 12 mg
  Formalin 2,7 mg
  Simetikon 0,1 mg
  Vatten för injektionsvätskor till 2 ml

  3. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL DEN TILLVERKARE SOM ÄR ANSVARIG FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS I EES, OM DENNA EJ ÄR DENSAMMA

  Intervet International B.V.

  Wim de Körverstraat 35

  NL-5831 AN Boxmeer

  Holland

  4. DJURSLAG

  Svin.

  5. INDIKATION(ER)

  Aktiv immunisering av gyltor, suggor, och galtar mot sjukdom orsakad av infektion med Erysipelothrix rhusiopathiae (rödsjuka) och mot tidig fosterdöd orsakad av parvovirusinfektion.

  6. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG

  I frånvaro av maternala antikroppar mot svinparvovirus (från ca 6 månader) ges 2 vaccinationer med 4 veckors mellanrum. Den andra vaccinationen ges senast 2 veckor före betäckning/artificiell insemination. Vaccination mot svinparvovirus har vanligen ingen effekt före 6 månaders ålder, varför enkelvacciner mot rödsjuka bör användas i dessa fall.

  Revaccination bör ske under digivningen, senast 2 veckor före betäckning/artificiell insemination, eller var sjätte månad.

  Galtar: Grundimmunisering 2 gånger med 4 veckors mellanrum, därefter revaccination var 6:e månad.

  7. ADMINISTRERINGSÄTT OCH ADMINSTRERINGSVÄG

  2 ml injiceras djupt intramuskulärt bakom örat.

  8. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Låt vaccinet anta rumstemperatur (15°C -25 °C) före användning.

  Vaccinet ska omskakas före användning.

  9. KONTRAINDIKATIONER

  Inga kända.

  10. BIVERKNINGAR

  Övergående svullnad på injektionsstället och feber kan förekomma. Ovillighet att röra sig har noterats hos vissa djur.


  Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

  - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

  - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

  - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

  - Ovanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

  - Mycket ovanliga (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)


  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.


  11. KARENSTIDER

  Kött och slaktbiprodukter: Noll dagar.

  12. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras i kylskåp (2 oC-8 oC).

  Får ej frysas.


  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på flaskan efter förkortningen för utgångsdatum. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Hållbarhet i öppnad förpackning: 10 timmar


  13. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Särskilda varningar för respektive djurslag:

  Inga.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

  Endast friska djur ska vaccineras.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

  Ej relevant.


  Dräktighet:

  Använd inte till dräktiga djur.


  Digivning:

  Kan användas under digivning.


  Andra läkemedel och Porcilis Ery-Parvo vet.:

  Formella interaktionsstudier är inte gjorda.


  Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

  Inga särskilda symtom har noterats efter dubbel dos.


  Blandbarhetsproblem:

  Blanda inte med något annat läkemedel.


  14. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV OANVÄNT VETERINÄRMEDICINSKT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

  Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  Datum för senaste översyn av bipacksedeln

  2016-06-02

  16. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Förpackningsstorlekar:

  Flaskor av glas (Ph.Eur. typ II), alternativt av plast (PET).

  20 ml, 50 ml, 100 ml, 10x20 ml, 10x50 ml och 10x100 ml.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning.


  Intervet AB

  Box 6195

  102 33 Stockholm

  Tel 08 522 216 60

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.