Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi Pulver till infusionsvätska, lösning 4g/0,5g Injektionsflaska (50ml), 10st (10x4g/0.5g)

Snabbfakta
Verksamt ämne: Piperacillin, Tazobaktam Varunummer: 029683 Apotekets varuid: 23939
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi är och vad det används för

  Piperacillin tillhör en grupp av läkemedel som kallas för ”bredspektrumpenicillinantibiotika. Det kan döda många typer av bakterier. Tazobaktam kan hindra vissa resistenta bakterier från att överleva effekterna av piperacillin. Det betyder att flera typer av bakterier dödas när piperacillin och tazobaktam ges tillsammans.

  Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi används till vuxna och ungdomar för att behandla bakterieinfektioner som till exempel sådana som drabbar nedre luftvägarna (lungorna), urinvägarna (njurarna och blåsa), buken, huden eller blodet.Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi kan användas för att behandla bakterieinfektioner hos patienter med lågt antal vita blodkroppar (minskat motstånd mot infektioner).

  Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi används till barn i åldrarna 2–12 år för att behandla infektioner i buken, till exempel blindtarmsinflammation, peritonit (infektion av vätskan och den invändiga beklädnaden i bukorganen) och infektioner i gallblåsan. Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi kan användas för att behandla bakterieinfektioner hos patienter med lågt antal vita blodkroppar (minskat motstånd mot infektioner).

  Vid vissa allvarliga infektioner kan läkaren överväga att använda Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi i kombination med andra antibiotika.

  Piperacillin/tazobaktam som finns i Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi

  2 g/0,25 g och 4 g/0,5 g pulver till infusionsvätska, lösning
  Piperacillin/tazobaktam

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.


  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Det gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi
  3. Hur du använder Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi är och vad det används för

  Piperacillin tillhör en grupp av läkemedel som kallas för ”bredspektrumpenicillinantibiotika. Det kan döda många typer av bakterier. Tazobaktam kan hindra vissa resistenta bakterier från att överleva effekterna av piperacillin. Det betyder att flera typer av bakterier dödas när piperacillin och tazobaktam ges tillsammans.


  Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi används till vuxna och ungdomar för att behandla bakterieinfektioner som till exempel sådana som drabbar nedre luftvägarna (lungorna), urinvägarna (njurarna och blåsa), buken, huden eller blodet.
  Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi kan användas för att behandla bakterieinfektioner hos patienter med lågt antal vita blodkroppar (minskat motstånd mot infektioner).


  Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi används till barn i åldrarna 2–12 år för att behandla infektioner i buken, till exempel blindtarmsinflammation, peritonit (infektion av vätskan och den invändiga beklädnaden i bukorganen) och infektioner i gallblåsan.
  Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi kan användas för att behandla bakterieinfektioner hos patienter med lågt antal vita blodkroppar (minskat motstånd mot infektioner).


  Vid vissa allvarliga infektioner kan läkaren överväga att använda Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi i kombination med andra antibiotika.


  Piperacillin/tazobaktam som finns i Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi

  Använd inte Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi

  • om du är allergisk mot piperacillin eller tazobaktam eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du är allergisk mot antibiotika som kallas för penicilliner, cefalosporiner eller andra beta-laktamashämmare, eftersom du kan vara allergisk mot Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi:

  • om du har allergier. Om du har flera allergier, var noga med att tala om detta för läkaren eller annan vårdpersonal innan du får denna produkt.

  • om du har diarré före, eller om du får diarré under eller efter behandlingen. Var i så fall noga med att tala om det för läkaren eller annan vårdpersonal omedelbart. Ta inte något läkemedel mot diarrén utan att först kontrollera med din läkare.

  • om du har låg kaliumnivå i blodet. Läkaren vill kanske kontrollera dina njurar innan du tar det här läkemedlet och han/hon kan utföra regelbundna blodtester under behandlingen.

  • om du har några njur- eller leverproblem eller får hemodialys. Läkaren vill kanske kontrollera dina njurar innan du tar det här läkemedlet och han/hon kan utföra regelbundna blodtester under behandlingen.

  • om du tar vissa läkemedel (som kallas för antikoagulanter) för att undvika alltför kraftig blodkoagulering (se även Andra läkemedel och Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi i denna information) eller om någon oväntad blödning uppstår under behandlingen. I så fall ska du tala om det för läkaren eller annan vårdpersonal omedelbart.

  • om du får kramper under behandlingen. I så fall ska du tala om det för läkaren eller annan vårdpersonal.

  • om du tror att du fått en ny eller förvärrad infektion. I så fall ska du tala om det för läkaren eller annan vårdpersonal.

  Barn under 2 år

  Användning av piperacillin/tazobaktam rekommenderas inte för barn under 2 års ålder eftersom det finns otillräckliga uppgifter om säkerhet och effekt.

  Andra läkemedel och Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi

  Tala om för läkare eller annan vårdpersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av piperacillin och tazobaktam.
  Dessa omfattar:

  • läkemedel mot gikt (probenecid). Detta kan öka den tid det tar för piperacillin och tazobaktam att lämna kroppen.

  • läkemedel som förtunnar blodet eller för behandling av blodproppar (t.ex. heparin, warfarin eller aspirin).

  • läkemedel som används för att dina muskler ska slappna av under en operation. Tala om för läkaren om du ska bli sövd.

  • metotrexat (läkemedel som används för att behandla cancer, artrit eller psoriasis). Piperacillin och tazobaktam kan öka den tid det tar för metotrexat att lämna kroppen.

  • läkemedel som sänker kaliumnivån i blodet (t.ex. tabletter som ökar urineringen eller vissa läkemedel mot cancer).

  • läkemedel som innehåller de andra antibiotiska medlen tobramycin eller gentamycin. Tala om för läkaren om du har problem med njurarna.


  Effekter på laboratorietester
  Tala om för läkaren eller laboratoriepersonalen att du tar Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi om du måste lämna ett blod- eller urinprov.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller försöker bli gravid, tala om detta för din läkare eller annan vårdpersonal innan du får detta läkemedel. Läkaren avgör om Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi är rätt för dig.

  Piperacillin och tazobaktam kan gå över till ett foster eller komma ut i bröstmjölk. Om du ammar avgör läkaren om Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi är rätt för dig.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Användningen av Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi förväntas inte påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi innehåller natrium

  Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 2 g/0,25 g pulver till infusionsvätska, lösning innehåller:
  4,7 mmol natrium (eller 108 mg) per injektionsflaska.
  Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 4 g/0,5 g pulver till infusionsvätska, lösning innehåller:
  9,4 mmol natrium (eller 216 mg) per injektionsflaska.


  Hänsyn ska tas till detta om du äter saltfattig kost.


  3. Hur du använder Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi

  Din läkare eller annan vårdpersonal ger dig detta läkemedel genom en infusion (ett dropp under 30 minuter) i en av dina vener. Vilken läkemedelsdos du ges beror på vad du behandlas för, din ålder och om du har njurproblem eller inte.


  Vuxna och ungdomar från 12 års ålder och äldre
  Vanlig dos är 4 g/0,5 g piperacillin/tazobaktam givet var 6:e-8:e timme som infusion i en av dina vener (direkt i blodomloppet).


  Barn i åldrarna 2 till 12 år
  Vanlig dos för barn med bukinfektioner är 100 mg/12,5 mg piperacillin/tazobaktam per kg kroppsvikt givet var 8:e timme i en ven (direkt i blodomloppet). Vanlig dos för barn med lågt antal vita blodkroppar är 80 mg/10 mg piperacillin/tazobaktam per kg kroppsvikt givet var 6:e timme i en ven (direkt i blodomloppet).


  Läkaren beräknar dosen beroende på ditt barns kroppsvikt men den dagliga dosen ska inte överskrida 4 g/0,5 g piperacillin/tazobaktam.


  Du ges Piperacillin/Tazobaktam Fresenius Kabi tills tecknen på infektion har försvunnit helt (5 till 14 dagar).


  Patienter med njurproblem
  Läkaren kan behöva minska dosen av Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi eller hur ofta du får det. Läkaren kan också vilja testa ditt blod för att säkerställa att behandlingen ges med rätt dos, speciellt om du måste ta läkemedlet under lång tid.

  Om du tagit för stor mängd av Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi

  Eftersom du får Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi av en läkare eller annan sjukvårdspersonal är det osannolikt att du ges fel dos. Om du emellertid upplever biverkningar som t.ex. kramper eller om du tror att du fått för mycket, tala om det för läkaren omedelbart.

  Om du har glömt att ta en dos av Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi

  Om du tror att du inte har fått en dos Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi tala om detta för läkaren eller annan vårdpersonal omedelbart.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


  De allvarliga biverkningarna av piperacillin/tazobactam är:

  • svullnad i ansikte, läppar, tunga eller andra delar av kroppen

  • andnöd, väsande andning eller svårighet att andas

  • svåra hudutslag, klåda eller nässelutslag

  • ögonvitorna eller huden gulfärgas

  • skador på blodcellerna (tecken på detta kan vara att du blir andfådd utan orsak, urinen blir röd eller brun, du får näsblod eller blåmärken)


  Om du märker någon av ovanstående biverkningar bör du söka läkare genast. Nedan kan du läsa hur vanliga dessa biverkningar är.


  Vanliga biverkningar (kan förekomma hos 1 till 10 användare av 100):

  • diarré, kräkning, illamående

  • hudutslag


  Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos 1 till 10 användare av 1000):

  • torsk (svampinfektion i munhålan)

  • (onormalt) minskat antal vita blodkroppar (leukopeni, neutropeni) och blodplättar (trombocytopeni)

  • allergisk reaktion

  • huvudvärk, sömnlöshet

  • lågt blodtryck, inflammation i venerna (känns som ömhet eller rodnad vid det påverkade området)

  • gulsot (gulfärgning av huden eller ögonvitorna), inflammation i munslemhinnan, förstoppning, matsmältningsbesvär, orolig mage

  • ökning av vissa enzymer i blodet (förhöjt alaninaminotransferas, förhöjt aspartataminotransferas)

  • klåda, nässelutslag

  • ökning av muskelmetabolismprodukten i blodet (förhöjt blodkreatinin)

  • feber, reaktion vid injektionsstället

  • jästinfektion (candidasuperinfektion)


  Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos 1 till 10 användare av 10 000):

  • (onormal) minskning av röda blodkroppar eller blodpigment/hemoglobin, (onormal) minskning av röda blodkroppar på grund av nedbrytning i förtid (hemolytisk anemi), blåmärken med små prickar (purpura), näsblod (epistaxis) och förlängd blödningstid, (onormal) ökning av en viss typ av vita blodkroppar (eosinofili)

  • allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk/anafylaktoid reaktion, inklusive chock)

  • hudrodnad

  • en viss form av infektion i tjocktarmen (pseudomembranös kolit), buksmärta

  • inflammation i levern (hepatit), ökning av en produkt som bryter ned blodpigment (bilirubin), ökning av vissa enzymer i blodet (förhöjt alkaliskt fosfatas i blodet, förhöjt gammaglutamyltransferas)

  • hudreaktioner med rodnad och sår i huden (exantem, erythema multiforme), hudreaktioner med blåsor (bullös dermatit)

  • led- och muskelsmärta

  • nedsatta njurfunktioner och njurproblem

  • frossbrytningar/stelhet


  Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos färre än 1 användare av 10 000):

  • allvarlig minskning av granulära vita blodkroppar (agranulocytos), allvarlig minskning av röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar (pancytopeni)

  • förlängd tid tills blodkoagel bildas (förlängd partiell tromboplastintid, förlängd protrombintid), avvikande resultat vid laboratorietest (positivt direkt Coombs), ökning av blodplättar (trombocytemi)

  • minskning av kalium i blodet (hypokalemi), minskning av blodsocker (glukos), minskning av proteinalbumin i blodet, minskning av totalt protein i blodet

  • avlossning av hudens översta lager över hela kroppen (toxisk epidermal nekrolys), allvarlig allergisk reaktion i hela kroppen med utslag i hud och slemhinnor och olika hudutslag (Stevens-Johnsons syndrom)

  • förhöjt ureakväve i blodet


  Behandling med piperacillin har satts i samband med en ökad förekomst av feber och utslag hos patienter med cystisk fibros.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvara injektionsflaskorna i ytterförpackningen.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat.” och på injektionsflaskan efter ”EXP”.

  Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Oöppnande injektionsflaskor: Förvaras vid högst 25ºC.

  Endast för engångsbruk. Kassera eventuell oanvänd lösning.

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  De aktiva substanserna är piperacillin och tazobaktam.


  Varje injektionsflaska innehåller 2 g piperacillin (som natriumsalt) och 0,25 g tazobaktam (som natriumsalt).
  Varje injektionsflaska innehåller 4 g piperacillin (som natriumsalt) och 0,5 g tazobaktam (som natriumsalt).

  Produkten innehåller inga andra ämnen.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 2 g/0,25 g och 4 g/0,5 g är ett vitt till benvitt frystorkat pulver till infusionsvätska, lösning
  Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 2 g/0,25 g finns tillgängliga i 15 ml och 50 ml injektionsflaskor av ofärgat glas (typ II) försluten med en grå klorbutylgummipropp.
  Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 4 g/0,5 g finns tillgängliga i 50 ml injektionsflaskor av ofärgat glas (typ II) försluten med en grå klorbutylgummipropp.
  Förpackningsstorlekar: 1, 5 och 10 injektionsflaskor.


  Eventuellt kommer inte alla storlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning:


  Fresenius Kabi AB, SE-751 74 Uppsala, Sverige


  Tillverkare:


  Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.1
  Via Dante Alighieri 71
  18038 Sanremo-IM
  Italien


  och


  LABESFAL – Laboratórios Almiro S.A.
  FRESENIUS KABI GROUP
  3465-157 Santiago de Besteiros
  Portugal


  och


  För Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 4 g/0,5 g:


  MITIM S.r.l.

  Via Cacciamali no 34-36-38

  25125 Brescia

  Italien

  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetesområdet under namnen:

  Piperacillin/ Tazobactam Kabi

  Österrike, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Tyskland, Grekland, Ungern, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien

  Piperacilline/ Tazobactam Fresenius Kabi N.V.

  Belgien

  Piperacilline/ Tazobactam Fresenius Kabi

  Nederländerna

  Piperacillin/ Tazobactam Fresenius Kabi

  Danmark, Finland, Norge, Sverige

  Piperacilline/ Tazobactam Kabi

  Frankrike

  Piperacillin/ Tazobactam

  Irland, Storbritannien


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-01-29


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Detta är ett utdrag ur produktresumén, för att underlätta administration av Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi. När lämplig behandling för en specifik patient ska bestämmas ska förskrivaren vara förtrogen med informationen i produktresumén.


  Inkompatibiliteter med spädningsvätskor och andra läkemedel

  • Ringer laktatlösning (Hartmanns lösning) är inte kompatibel med piperacillin/tazobaktam.

  • När piperacillin/tazobaktam administreras samtidigt som ett annat antibiotikum (t.ex. en aminoglykosid), måste läkemedlen administreras separat. Om piperacillin/tazobaktam blandas med en aminoglykosidin vitro kan detta resultera i betydande inaktivering av aminoglykosiden.

  • Piperacillin/tazobaktam skall inte blandas med andra läkemedel i en spruta eller infusionsflaska eftersom kompatibilitet inte har säkerställts.

  • På grund av kemisk instabilitet ska piperacillin/tazobaktam inte användas tillsammans med lösningar som innehåller natriumbikarbonat.

  • Piperacillin/tazobaktam ska inte sättas till blodprodukter eller albuminhydrolysat.


  Bruksanvisning

  Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi ges genom intravenös infusion (ett dropp under 30 minuter).


  Intravenöst bruk
  Bered varje injektionsflaska med den volym spädningsmedel som anges i nedanstående tabell. Använd en av de kompatibla lösningsmedlen för beredning. Snurra tills pulvret är upplöst. Om flaskan snurras konstant är pulvret vanligtvis upplöst inom 5 till 10 minuter (uppgifter om hantering finns nedan).


  Injektionsflaskans innehåll

  Volym lösningsmedel* som ska tillsättas injektionsflaskan

  2 g/0,25 g (2 g piperacillin och 0,25 g tazobaktam)

  10 ml

  4 g/0,5 g (4 g piperacillin och 0,5 g tazobaktam)

  20 ml


  *Kompatibla lösningsmedel för beredning:

  • 0,9 % (9 mg/ml) natriumkloridinjektionsvätska, lösning

  • Sterilt vatten för injektionsvätskor(1)


  (1)Maximal rekommenderad volym sterilt vatten för injektionsvätskor per dos är 50 ml.


  De beredda lösningarna ska dras upp från injektionsflaskan med spruta. Efter beredning enligt anvisningarna ger det innehåll i injektionsflaskan som dras upp i sprutan den märkta mängden piperacillin och tazobaktam.


  De beredda lösningarna kan spädas ytterligare till önskad volym (t.ex. 50 ml till 150 ml) med ett av följande kompatibla lösningsmedel:

  • 0,9 % (9 mg/ml) natriumklorid injektionsvätska, lösning

  • Glukos 5 %

  • Dextran 6 % i 0,9 % natriumklorid

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.