Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Phosphoral Oral lösning 24,4g/10,8g Plastflaska, 2x45ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Dinatriumfosfatdodekahydrat, Natriumdivätefosfatdihydrat Varunummer: 113152 Apotekets varuid: 8503
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Phosphoral är och vad det används för

  Phophoral är ett tarmrengöringsmedel som verkar genom att öka vattenmängden i avföringen. Det är en lösning som du dricker och som tillhandahåls i kartonger innehållande två 45 ml flaskro. En flaska innehåller en dos som ska spädas med vatten före användning (se avsnitt 3).

  Du måste ta Phosphoral som tarmrengöringsmedel inför operation och röntgenundersökning av tjocktarmen (kolon) eller undersökning av tarmen (endoskopi). Det är viktigt att tarmen är fullständigt tom så att läkaren kan se den tydligt.

  Phosphoral är inte ett medel mot förstoppning.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Phosphoral

  24,4 g / 10,8 g Oral lösning
  Natriumdivätefosfatdihydrat/dinatriumfosfatdodekahydrat
  natrium

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksökterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


  I denna bipacksedel finn information om följande:

  1. Vad Phosphoral är och vad det används för

  2. vad du behöver veta innan du använder Phosphoral

  3. Hur du använder Phosphoral

  4. Eventuella biverkningar

  5. Hur Phosphoral ska förvaras

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Phosphoral är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Phosphoral
  3. Hur du använder Phosphoral
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Phosphoral ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Phosphoral är och vad det används för

  Phophoral är ett tarmrengöringsmedel som verkar genom att öka vattenmängden i avföringen. Det är en lösning som du dricker och som tillhandahåls i kartonger innehållande två 45 ml flaskro. En flaska innehåller en dos som ska spädas med vatten före användning (se avsnitt 3).

  Du måste ta Phosphoral som tarmrengöringsmedel inför operation och röntgenundersökning av tjocktarmen (kolon) eller undersökning av tarmen (endoskopi). Det är viktigt att tarmen är fullständigt tom så att läkaren kan se den tydligt.


  Phosphoral är inte ett medel mot förstoppning.


  2. Vad du behöver veta innan du använder Phosphoral

  Använd inte Phosphoral

  • om du är allergisk mot dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumdivätefosfatdihydrat eller något annat innehållsämne i Phosphoral (anges i avsnitt 6).

  • om du är under 18 år.

  • om du är illamående, kräks eller har magsmärtor.

  • om du har njursvikt.

  • om du lider av kronisk hjärtsvikt.

  • om du har onormal ansamling av vätska i bukhålan (ascites).

  • om du har eller misstänker att du har stopp, brustet sår eller förlamning i tarmarna.

  • om du har medfödd eller förvärvad förstoring av tjocktarmen (megacolon).

  • om du har aktiv inflammatorisk tarmsjukdom.

  • om du har överaktiva paratyroidkörtlar (hyperparatyroidism).

  Varningar och försiktighet


  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Phophoral.


  Ta inte Phosphoral tillsammans med andra laxermedel som innehåller natriumfosfat.


  Rådgör med din läkare om du misstänker att något av de ovan nämnda gäller dig. Din läkare beslutar sedan om Phosphoral passar dig.


  Var särskilt försigtig med Phosphoral:

  • om du är äldre eller allmänt försvagad (65 år eller äldre).

  • om du har nedsatt hjärt- eller njurfunktion.

  • om du har störningar i salthalten i kroppen (elektrolytisk obalans) eller om du löper risk att få sådana störningar, till exempel när du är dehydrerad (uttorkad).

  • om du har lågt blodtryck eller nedsatt tarmtömningsförmåga i vissa eller alla tarmar.

  • om du genom operation har erhållit en anlagd tjocktarmsöppning (kolostomi) eller tunntarmsöppning (ileostomi).

  • om du har genomgått någon annan mag- eller tarmoperation.

  • om du står på saltfattig diet (se även avsnitt ” Viktig information om några innehållsämnen i Phosphoral”).


  Rådgör med din läkare om du tror att något av dessa påståenden gäller dig idag eller har gällt dig någon gång tidigare. Phosphoral kan ändra hjärtrytmen något som en följd av störningar i elektrolytbalansen och följaktigen kan du behöva närmare tillsyn under behandlingen.


  När du har tagit Phosphoral kan du förvänta dig täta och flytande tarmtömningar. Du skall dricka så mycket klar dryck (se punkt 3) som möjligt så att du inte blir dehydrerad (uttorkad).


  Phosphoral verkar oftast inom 30 minuter till 6 timmar. Om inga tarmtömningar har framkallats inom 6 timmar efter intag av antingen den första eller andra dosen Phosphoral så skall du genast ta kontakt med läkaren eftersom du kan bli dehydrerad (uttorkad).

  Andra läkemedel och Phosphoral

  Innan du tar Phosphoral, tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, i synnerhet:

  • läkemedel som används för behandling av högt blodtryck eller bröstsmärtor (angina pectoris) (så kallade kalciumantagonister).

  • vätskedrivande medel (diuretika).

  • icke-steroida anti-inflammatoriska smärtstillande medel (NSAID) såsom Aspirin.

  • vissa medel mot psykiska sjukdomar (som innehåller litium).

  • andra läkemedel som kan orsaka dehydrering (uttorkning) eller påverka olika salthalter (kalium, natrium, fosfat eller vatten) i din kropp (din elektrolytbalans).

  • läkemedel som ändrar hjärtats rytm.

  • läkemedel med paratyroidhormon.

  • läkemedel som intas regelbundet via munnen t.ex. p-piller, medel mot epilepsi eller diabetes och antibiotika eftersom Phosphoral kan försena eller fullständigt förhindra upptaget av dessa orala mediciner, vilket minskar eller tillintetgör deras effekt.


  Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Försvagade och äldre patienter (65 år eller äldre)

  Läs noga informationen som ges i avsnitten “Var särskilt försiktig med Phosphoral” och “Användning av andra läkemedel” (ovan) samt anvisningar under punkt 3 (nedan). Du kan behöva närmare tillsyn.

  Phosphoral med mat, dryck och alkohol

  Se under punkt 3 i denna bipacksedel.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammande, eller tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder Phosphoral. Du ska inte använda detta läkemedel under graviditet om inte din läkare anser att det är nödvändigt. Om du ammar så skall du inte amma ditt barn under 24 timmar efter intaget av den andra Phosphoral-dosen.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Kör inte bil eller använd maskiner eller verktyg om du känner dig trött eller yr i huvudet eller om du tror att du kan vara dehydrerad (uttorkad) när du tagit Phosphoral. Håll dig också i närheten av en toalett efter att du tagit detta läkemedel.


  Du är alltid själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Phosphoral innehåller natrium

  Phosphoral innehåller 5 g natrium i varje 45 ml dos. Det bör beaktas att detta eventuellt kan skada patienter som kräver natriumfattig (saltfattig) kost.

  Läkemedlet innehåller även en mycket liten mängd etanol (alkohol) på mindre än 100 mg per dos.


  3. Hur du använder Phosphoral

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivnig i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  • Från det du börjar ta Phosphoral fram tills undersökningen är gjord är det viktigt att du dricker enbart ”klar dryck”. Ät ingen fast föda.

  • ”klar dryck” inkluderar vatten, buljong eller soppa som har silats för att avlägsna fasta beståndsdelar, silad fruktjuice utan fruktkött (men ingen röd eller rödblå saft), te eller kaffe (utan mjölk eller grädde) och klar kolsyrad eller icke-kolsyrad dryck t ex läskedryck.

  • För att förhinda att du mår illa medan du tar denna medicin är det viktigt att du dricker så mycket klar dryck som möjligt.

  • Phosphoral kan orsaka tarmtömningar som liknar diarré. Det börjar ofta verka inom 30 minuter och kan fortsätta verka i upp till 6 timmar. Håll dig i närheten av en toalett tills tarmtömningarna har upphört.


  Om tarmtömningarna inte har framkallats inom 6 timmar efter intag av antingen den första eller den andra dosen Phosphoral så skall du omedelbart kontakta läkaren eftersom du kan bli dehydrerad (uttorkad).


  Behandlingen med Phosphoral ska påbörjas DAGEN FÖRE sjukhusbesöket.


  Hur du tar den första eller andra dosen

  Späd ut innehållet i en flaska (45 ml) Phosphoral i ett halvt glas (120 ml) kallt vatten och drick upp. Drick därefter minst ett fullt glas (240 ml) kallt vatten. Drick så stora mängder klar dryck som möjligt för att ersätta vätskan som förloras vid tarmtömningar.


  När du ska ta den första eller andra dosen

  Se en av de två rutorna nedan, beroende på vilken tid du har för sjukhusbesöket.


  Du måste följa anvisningarna fullständigt för att undersökningen eller operationen ska kunna genomföras.


  MORGONBESÖK KL. 8.00 — 12.00

  EFTERMIDDAGSBESÖK KL. 12.00 — 17.00

  DAGEN FÖRE UNDERSÖKNING/OPERATION

  Kl.7 — Istället för frukost — drick minst ett stort glas (240 ml) klar dryck, gärna mer om så önskas.

  Tag direkt därefter den första dosen (se ovan).


  Kl. 13 — Istället för lunch — drick minst tre stora glas (720 ml) klar dryck. Under eftermiddagen kan du fortsätta dricka klar dryck för att släcka törst.


  Kl. 19 — Istället för kvällsmat — drick minst ett stort glas (240 ml) klar dryck, gärna mer om så önskas.


  Tag direkt därefter andra dosen (se ovan).


  Du får fortsätta dricka klar dryck fram till midnatt för att släcka törsten. Om du dricker klar dryck efter midnatt kan detta orsaka ytterligare toalettbesök och resultera i förlorad sömn.

  DAGEN FÖRE UNDERSÖKNING/OPERATION

  Kl. 13 — En lätt lunch kan ätas, t ex soppa och en smörgås.


  Därefter får du inte äta någon mer fast föda före sjukhusbesöket. Under eftermiddagen kan du dricka klar dryck för att släcka törst.


  Kl 19 — Istället för kvällsmat — drick minst ett stort glas (240 ml) klar dryck, gärna mer om så önskas.


  Tag direkt därefter första dosen (se ovan).


  Under kvällen skall du dricka minst tre fulla glas (720 ml) vatten eller klar dryck innan du går till sängs.

  UNDERSÖKNINGS/OPERATIONSDAGEN

  Kl. 7 — Istället för frukost — drick minst ett stort glas klar dryck, gärna mer om så önskas.


  Tag direkt därefter andra dosen (se ovan).


  Du får fortsätta dricka klar dryck fram till klockan 8 för att släcka törst. Om du dricker klar dryck efter klockan 8 kan detta orsaka ytterligare toalettbesök och resultera i att du får svårt att ta dig till sjukhuset.

  Var noga med att dricka stora mängder vätska efter sjukhusbesöket för att ersätta vätskan som förlorades när du tog Phosphoral.

  Om du använt för stor mängd av Phosphoral

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. För stor mängd av läkemedlet kan orsaka dehydrering (uttorkning), problem med hjärta och cirkulation, svårighet att andas, oro och koliksmärtor.

  Om du har glömt att använda Phosphoral

  Rådfråga din läkare. Ta inte dubbel dos för att kompensera glömd dos.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Phosphoral orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  I mycket sällsynta fall kan Phoshporal orsaka allvarliga allergiska reaktioner med eller utan hudutslag. Kontakta omedelbart din läkare eller akutmottagning på närmaste sjukhus om dina händer, ansikte, läppar, strupe eller tunga börjar svälla eller om du har svårt att andas eller svälja.


  Andra eventuella biverkningar orsakade av Phosphoral:


  Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

  illamående, buksmärta, fyllnadskänsla i magen, diarré, frossa, kraftlöshet och yrsel.

  Vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 100 användare):

  kräkning, bröstsmärta och huvudvärk.

  Mindrevanliga (förekommer hos 1 till 10 av 1000 användare):

  dehydrering (uttorkning).

  Sällsynta (förekommer hos 1 till 10 av 10 000 användare):

  avlagring av kalcium i njurarna.

  Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

  hjärtattack, hjärtklappning, lågt blodtryck, ändring i mängderna salter (elektrolyter) i blodet (vilket kan leda till muskelryckningar och spasmer), muskelkramper, stickningar, medvetslöshet och njursvikt.


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare eller apotekspersonal.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Phosphoral ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.Dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 25ºC


  Använd omedelbart efter öppnandet. Kassera eventuell överbliven lösning.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  De aktiva substanserna är natriumdivätefosfatdihydrat 24,4 g och dinatriumfosfatdodekahydrat 10,8 g i varje 45 ml dos.

  Öviga innehållsämnen är: natriumbensoat (konserveringsmedel E211), sackarinatrium, glycerol, renat vatten och smakämne (ingefärs- och citronarom) bestående av ingefärsbalsam, alkohol, citronolja, terpenreducerad citronolja, citronsyra och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Phosphoral är en klar, färglös oral lösning med en doft av ingefära och citron. Phosphoral tillhandahålls i kartonger innehållande 2 eller 100 45 ml flaskor med skruvkorkar.

  En flaska innehåller en dos.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Casen Recordati S.L., Autovia de Logroña, km. 13,300, 50180 Utebo, Zaragoza, Spanien

  Tillverkare: Casen Recordati S.L., Autovia de Logrõna, km. 13,300, 50180 Utebo, Zaragoza, Spanien.

  Ombud: CCS Healthcare AB, Box 10054, 781 10 Borlänge, Sweden


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

  Danmark: Phosphoral oral opløsning

  Finland: Phosphoral oraaliliuos

  Frankrike: Fleet Phospho-Soda, solution buvable

  Grekland: Fleet Phospho-soda

  Irland: Fleet Phospho-soda oral solution

  Italien: FleetOS soluzione oral

  Nederländerna: Phosphoral, drank

  Portugal: Fleet Phospho-Soda Solução oral

  Spanien: Fosfosoda solución oral

  Storbritannien: Fleet Phospho-soda oral solution

  Sverige: Phosphoral oral lösning

  Tyskland: Fleet Phospho-soda Lösung zum Einnehmen  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015–08–10


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.