Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Phenylephrine hydrochloride Chauvin Ögondroppar, lösning i endosbehållare 10%(100mg/ml) Endosbehållare (Minims), 20x0,5ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Fenylefrin Varunummer: 484394 Apotekets varuid: 11854
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Phenylephrine hydrochloride Bausch and Lomb är och vad det används för

  Phenylephrine hydrochloride Bausch&Lomb innehåller ett ämne som förstorar ögats pupill. Din läkare kan använda denna för att undersöka ditt öga eller som en del av ett behandlingsprogram.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Phenylephrine hydrochloride Bausch and Lomb

  10 % (100 mg/ml) ögondroppar, lösning, endosbehållare
  fenylefrinhydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Phenylephrine hydrochloride Bausch and Lomb är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Phenylephrine hydrochloride Bausch and Lomb
  3. Hur du använder Phenylephrine hydrochloride Bausch and Lomb
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Phenylephrine hydrochloride Bausch and Lomb ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Phenylephrine hydrochloride Bausch and Lomb är och vad det används för

  Phenylephrine hydrochloride Bausch&Lomb innehåller ett ämne som förstorar ögats pupill. Din läkare kan använda denna för att undersöka ditt öga eller som en del av ett behandlingsprogram.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Phenylephrine hydrochloride Bausch and Lomb

  Använd inte Phenylephrine hydrochloride Bausch and Lomb

  • om du är allergisk mot fenylefrinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • Om du har grund främre ögonkammare eller trång kammarvinkel med risk för akut ökat tryck i ögat

  • till spädbarn, barn har ökad risk för biverkningar p.g.a. överdosering

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Phenylephrine hydrochloride Bausch&Lomb om du har överaktiv sköldkörtel, högt blodtryck eller hjärt-kärlsjukdom.

  Andra läkemedel och Phenylephrine hydrochloride Bausch and Lomb

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

  Tala om för läkare om du använder:

  • Antidepressiva läkemedel (MAO-hämmare, icke-selektiva monoaminåterupptagshämmare)

  • Vissa läkemedel mot psykoser (fentiaziner)

  • Vissa läkemedel mot högt blodtryck (betablockerare eller klonidin)

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Det är inte känt hur säkert det är att använda detta läkemedel under graviditeten.

  Phenylephrine hydrochloride Bausch&Lomb bör därför endast användas under graviditet om behandlingen är absolut nödvändig och då bör lägsta möjliga dos användas.


  Amning

  Det är okänt hur mycket fenylefrinhydroklorid som går över i modersmjölk. Vid amning ska behandlingens eventuella risker vägas noga mot dess fördelar.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Phenylephrine hydrochloride Bausch&Lomb kan förorsaka övergående dimsyn. Du bör därför inte framföra fordon eller använda maskiner förrän synen är normal igen.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller bivekningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Phenylephrine hydrochloride Bausch and Lomb

  Phenylephrine hydrochloride Bausch & Lomb ges av sjukvårdspersonal.


  Rekommenderad dos är: 1 – 2 droppar i vardera öga.

  Om du använt för stor mängd av Phenylephrine hydrochloride Bausch and Lomb

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

  Barn har ökad risk för biverkningar p.g.a. överdosering. Ökad risk för komplikationer kan föreligga hos äldre patienter med hjärt-kärlsjukdom.


  Vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  Sveda efter indroppningen, dimsyn, ljuskänslighet.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  Hög hjärtfrekvens, högt blodtryck


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  Akut ökat tryck i ögat, allergisk reaktion


  Ytterligare biverkningar hos barn

  Vätska eller svullnad i lungorna – har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Phenylephrine hydrochloride Bausch and Lomb ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas. Förvara endosbehållarna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är fenylefrinhydroklorid 100 mg/ml

  • Övriga innehållsämnen är dinatriumedetat, natriumetabisulfat, renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Endosbehållare av mjukplast, 20 x 0,5 ml, separat förpackade i ytterhölje.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Bausch & Lomb UK Ltd.

  106 London Road

  Kingston-upon-Thames - KT2 6TN

  Storbritannien


  Tillverkare

  Laboratoire Chauvin S.A.
  Z.I. Ripotier
  07200 Aubenas – Frankrike


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-03-02


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Endosbehållaren tas ur sitt ytterhölje och förslutningen avlägsnas med en vridrörelse. Indroppningen i ögonspringan skall ske omedelbart.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.