Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Papaverin Recip Tablett 40mg Plastburk, 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Papaverin Varunummer: 129049 Apotekets varuid: 6706
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Papaverin Recip är och vad det används för

  Papaverin Recip innehåller den aktiva substansen papaverinhydroklorid.

  Papaverinhydroklorid motverkar kramp i mag- och tarmkanalen genom att direkt påverka muskelcellerna i den så kallade glatta muskulaturen så att de slappnar av.

  Papaverin Recip används vid kramptillstånd i mag- och tarmkanalen.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Papaverin Recip

  40 mg tabletter
  papaverinhydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Papaverin Recip är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Papaverin Recip
  3. Hur du använder Papaverin Recip
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Papaverin Recip ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Papaverin Recip är och vad det används för

  Papaverin Recip innehåller den aktiva substansen papaverinhydroklorid.

  Papaverinhydroklorid motverkar kramp i mag- och tarmkanalen genom att direkt påverka muskelcellerna i den så kallade glatta muskulaturen så att de slappnar av.


  Papaverin Recip används vid kramptillstånd i mag- och tarmkanalen.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Papaverin Recip

  Använd inte Papaverin Recip

  • om du är allergisk mot papaverinhydroklorid eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Papaverin Recip:

  • om du har någon sjuklig förträngning i mag- och tarmkanalen eller

  • om du har någon hjärtsjukdom.

  Andra läkemedel och Papaverin Recip

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

  Det är inte känt om Papaverin Recip påverkar eller påverkas av andra läkemedel.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Det finns inga kända risker under användning vid graviditet.


  Det är okänt om Papaverin Recip går över i modersmjölk.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Papaverin Recip innehåller laktos

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  3. Hur du använder Papaverin Recip

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisning. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

  Rekommenderad dos är 1-3 tabletter 1-3 gånger dagligen. 


  Skåran är endast till för att du ska kunna dela tabletten om du har svårt att svälja den hel.

  Om du har tagit för stor mängd av Papaverin Recip

  Om Du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112). för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Papaverin Recip

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 patienter): Förhöjda levervärden.

  Sällsynta (kan förekomma hos färre än 1 av 1000 patienter): Leverinflammation.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Papaverin Recip ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före det utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är papaverinhydroklorid. 1 tablett innehåller 40 mg papaverinhydroklorid.

  - Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, potatisstärkelse, talk, gelatin, magnesiumstearat.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Vit, plan tablett med skåra, diameter 8 mm, märkta PP inom bågar.

  100 tabletter (plastburk)

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Meda AB, Box 906, 170 09 Solna

  Telefon: 08-630 1900


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-05-18


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.