Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Ondansetron Orifarm Munsönderfallande tablett 8mg Blister, 10tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Ondansetron Varunummer: 400379 Apotekets varuid: 37853
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Ondansetron Orifarm är och vad det används för

  Ondansetron Orifarm tillhör en grupp läkemedel som kallas antiemetika. Ondansetron hämmar effekten av neurotransmittorn serotonin i hjärnan. Serotonin orsakar illamående och kräkningar.

  Ondansetron används för att förebygga eller behandla illamående och kräkningar framkallade av cellgiftsbehandling eller strålbehandling. Dessutom kan ondansetron användas för att förebygga eller behandla illamående och kräkningar efter operation.

  En munsönderfallande tablett är en särskild sorts tablett som löser upp sig mycket snabbt då den läggs på tungan.

  Ondansetron som finns i Ondansetron Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Ondansetron Orifarm

  4 mg, 8 mg munsönderfallande tablett
  Ondansetron
  aspartam och sorbitol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Ondansetron Orifarm är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Ondansetron Orifarm
  3. Hur du tar Ondansetron Orifarm
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Ondansetron Orifarm ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Ondansetron Orifarm är och vad det används för

  Ondansetron Orifarm tillhör en grupp läkemedel som kallas antiemetika. Ondansetron hämmar effekten av neurotransmittorn serotonin i hjärnan. Serotonin orsakar illamående och kräkningar.


  Ondansetron används för att förebygga eller behandla illamående och kräkningar framkallade av cellgiftsbehandling eller strålbehandling. Dessutom kan ondansetron användas för att förebygga eller behandla illamående och kräkningar efter operation.


  En munsönderfallande tablett är en särskild sorts tablett som löser upp sig mycket snabbt då den läggs på tungan.


  Ondansetron som finns i Ondansetron Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Ondansetron Orifarm

  Ta inte Ondansetron Orifarm

  • om du är allergisk mot ondansetron eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du tar apomorfin (används vid behandling av Parkinsons sjukdom).


  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Ondansetron Orifarm.

  • om du har tarmförträngning eller förstoppning, eftersom du då behöver särskild övervakning av läkare.

  • om du är allergisk mot andra läkemedel i gruppen selektiva serotoninreceptorantagonister (5-HT3-receptorantagonister) (t.ex. granisetron, dolasetron). I så fall är det möjligt att du också är allergisk mot ondansetron.

  • om du ska få eller nyligen har fått tonsillerna bortopererade, eftersom behandling med Ondansetron Orifarm kan dölja symtom på inre blödning.

  • om du är hjärtpatient (med rytmrubbningar eller överledningsrubbningar) och därför samtidigt behandlas med annat läkemedel, t.ex. bedövningsmedel, läkemedel mot rytmrubbningar eller betablockerare, eftersom det finns begränsad erfarenhet av detta.

  • om du har nedsatt leverfunktion.


  Berätta alltid för laboratoriepersonalen vid blod- och urinprovtagning att du behandlas med Ondansetron Orifarm.

  Andra läkemedel och Ondansetron Orifarm

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Det är viktigt att du berättar för din läkare om du får behandling med:

  • epilepsiläkemedel (fenytoin, karbamazepin)

  • antibiotika (rifampicin, erytromycin, ketokonazol)

  • smärtstillande läkemedel (tramadol)

  • läkemedel som används för att behandla hjärtproblem såsom onormal hjärtrytm (amiodaron) och högt blodtryck (atenolol, timolol)

  • andra läkemedel som, likt Ondansetron Orifarm, påverkar neurotransmittorn serotonin i hjärnan till exempel läkemedel som används för att behandla depression

  • cancerläkemedel (doxorubicin, daunorubicin, trastuzumab)

  Kontakta din läkare. Det kan bli nödvändigt att justera dosen.

  Ondansetron Orifarm med mat och dryck

  Ondansetron Orifarm kan tas oberoende av måltider.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet:

  Det finns endast begränsad erfarenhet av användning av Ondansetron Orifarm under graviditet. Om du är gravid, särskilt under den första tredjedelen av graviditeten, bör du endast använda Ondansetron Orifarm om din läkare har ordinerat det.


  Amning:

  Du bör inte amma när du tar Ondansetron Orifarm.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Ondansetron Orifarm har ingen eller försumbar effekt på förmågan att köra eller använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Ondansetron Orifarm innehåller aspartam och sorbitol

  Detta läkemedel innehåller aspartam, en källa till fenylalanin. Det kan vara skadligt för personer med fenylketonuri.

  Detta läkemedel innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  3. Hur du tar Ondansetron Orifarm


  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dosen bestäms alltid av din läkare som anpassar dosen för dig för att du ska uppnå bäst effekt.


  Du bör tala om för läkaren eller apotekspersonalen om du tror att effekten av Ondansetron Orifarm är för kraftig eller för svag.


  Behandling och förebyggande av illamående och kräkningar i samband med cellgiftsbehandling eller strålbehandling


  Vuxna och äldre:

  8 mg 1–2 timmar före cellgiftsbehandling eller strålbehandling, följt av 8 mg var 12:e timme i upp till 5 dagar. Din läkare kan besluta att ge den första dosen som en injektion.


  Barn (6 månader eller äldre) och ungdomar under 18 år:

  Dosen är individuell och beror av barnets storlek/kroppsyta. Ondansetron Orifarm bör inte användas för behandling av barn med en total kroppsyta under 0,6 m2.


  Behandling och förebyggande av illamående och kräkningar efter operation


  Vuxna

  16 mg en timme före narkos, alternativt 8 mg en timme före narkos följt av ytterligare 8 mg efter 8 och 16 timmar. Din läkare kan välja att ge läkemedlet som injektioner.


  Barn (1 månad eller äldre) och ungdomar under 18 år:

  Inga studier har genomförts på att förebygga eller behandla illamående eller kräkning efter operation.


  Äldre:

  Det finns begränsad erfarenhet av användning av ondansetron för förebyggande och behandling av illamående och kräkningar efter operation hos äldre. Ondansetron tolereras dock väl av patienter över 65 år vid cellgiftsbehandling (se ovanstående avsnitt).


  Nedsatt leverfunktion:

  Dygnsdosen bör inte överskrida 8 mg om du har måttligt till svårt nedsatt leverfunktion.


  För att ta ut den munsönderfallande tabletten ur blistret:

  Ta inte ut den munsönderfallande tabletten ur blistret och stick inte heller hål på folien förrän precis när du ska ta den.


  Viktigt:Försök inte trycka ut den munsönderfallande tabletten genom folien, som en vanlig tablett, eftersom den är ömtålig och går sönder då.


  Följ dessa instruktioner noggrant:

  1. Riv längs med blistrets perforeringar för att lossa en blisterenhet.

  2. Dra i fliken för att lyfta av folien från en blisterenhet.

  3. Tryck försiktigt upp den munsönderfallande tabletten.

  4. Lägg den munsönderfallande tabletten på tungan. Den kommer lösas upp mycket snabbt, svälj sedan med eller utan vatten.

  Om du har tagit för stor mängd av Ondansetron Orifarm

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Symtomen på överdosering är synrubbningar, svår förstoppning, lågt blodtryck och rubbningar i hjärtrytmen.

  Om du har glömt att ta Ondansetron Orifarm

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Om någon av följande allergiska reaktioner inträffar ska du sluta ta Ondansetron Orifarm och omedelbart kontakta din läkare eller åka till akutmottagningen på närmaste sjukhus:

  • Svår hudklåda, hudutslag.

  • Svullnad av händer, fötter, vrister, ansikte, läppar, mun eller hals, vilket kan göra det svårt att svälja eller andas.

  • Kollaps.


  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

  Huvudvärk.


  Vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  En känsla av rodnad och värme. Förstoppning.


  Mindre vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  Kramper. Hicka. Lågt blodtryck, oregelbundna hjärtslag, bröstsmärta och långsam puls. Ofrivilliga rörelser. Ofrivilliga ögonrörelser. Förändrad leverfunktion.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

  Nässelutslag (urtikaria). Yrsel, övergående oskarp syn framför allt vid intravenös administrering.

  Allvarlig allergisk reaktion inklusive svullen tunga, svullen hals, andningssvårigheter och anafylaktisk chockreaktion. Allvarliga störningar i hjärtrytmen med snabb, oregelbunden puls (orsakar ibland plötslig medvetslöshet).


  Mycket sällsynta(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  Övergående blindhet framför allt vid intravenös administrering. De flesta av dessa fall av blindhet gick över inom 20 minuter.


  Ingen känd frekvens(kan inte beräknas från tillgängliga data):

  Toxisk epidermal nekrolys, vilket är ett potentiellt allvarligt hudtillstånd med blåsbildning och avflagning av huden.


  5. Hur Ondansetron Orifarm ska förvaras


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på blistret efter EXP eller på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är ondansetron 4 mg eller 8 mg.

  • Övriga innehållsämnen är: mannitol (E421), sorbitol (E420), krospovidon, kolloidal hydratiserad kiseldioxid, mikrokristallin cellulosa, aspartam (E951), natriumstearylfumarat, magnesiumstearat, jordgubbssmak.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  4 mg: Vit, platt, rund, 7 mm, munsönderfallande tablett.

  8 mg: Vit, platt, rund, 10 mm, munsönderfallande tablett.


  Blister: 6, 7, 10, 14, 28, 30 tabletter.

  Endosblister: 6x1, 7x1, 10x1, 14x1, 28x1, 30x1 tabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Orifarm Generics A/S

  Energivej 15

  5260 Odense S

  Danmark


  Lokal företrädare

  Orifarm Generics AB

  Box 56048

  102 17 Stockholm

  info@orifarm.com


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

  Danmark

  Ondansetron Orifarm

  Sverige

  Ondansetron Orifarm  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-11-20


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.