Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Noromectin Pour-on vet. Pour-on, lösning 5mg/ml Flaska, 1000ml (med dispenser)

Snabbfakta
Verksamt ämne: Ivermektin Varunummer: 005776 Apotekets varuid: 24688
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Noromectin Pour-on vet. är indicerat för behandling av följande parasiter hos nöt :

  Gastrointestinala rundmaskar

  Ostertagia ostertagi (inklusive inhiberade L4)

  Haemonchus placei

  Trichostrongylus axei

  Trichostrongylus colubriformis (L4)

  Cooperia spp (adulta och L4)

  Oesophagostomum radiatum (adulta och L4)

  Lungmask (adulta och fjärde larvstadiet, L4)

  Dictyocaulus viviparus

  Nötstyng (larvala stadier)

  Hypoderma bovis

  Hypoderma lineatum

  Löss

  Blodsugande

  Linognathus vituli

  Haematopinus eurysternus

  Bitande

  Damalinia bovis

  Skabbkvalster

  Chorioptes bovis

  Sarcoptes scabiei var. bovis

  Flugor

  Haematobia irritans

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Norbrook Laboratories Limited

  Station Works

  Camlough Road

  Newry

  Co Down

  BT35 6JP

  Nordirland

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Noromectin Pour-on vet. pour-on lösning 5 mg/ml Nöt

  DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  Aktiv substans

  Ivermektin 5 mg/ml

  Hjälpämnen:

  Trolamin

  Cetostearyloktanoat-mixtur (isopropylmyristat, stearyloktanoat och cetyloktanoat)

  Isopropylalkohol

  Patent blå (E131)

  4. INDIKATION(ER)

  Noromectin Pour-on vet. är indicerat för behandling av följande parasiter hos nöt :


  Gastrointestinala rundmaskar

  Ostertagia ostertagi (inklusive inhiberade L4)

  Haemonchus placei

  Trichostrongylus axei

  Trichostrongylus colubriformis (L4)

  Cooperia spp (adulta och L4)

  Oesophagostomum radiatum (adulta och L4)


  Lungmask (adulta och fjärde larvstadiet, L4)

  Dictyocaulus viviparus


  Nötstyng (larvala stadier)

  Hypoderma bovis

  Hypoderma lineatum


  Löss

  Blodsugande

  Linognathus vituli

  Haematopinus eurysternus

  Bitande

  Damalinia bovis


  Skabbkvalster

  Chorioptes bovis

  Sarcoptes scabiei var. bovis


  Flugor

  Haematobia irritans

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Skall ej ges till djur som uppvisat överkänslighet mot ivermektin eller något av ingående hjälpämnen.

  6. BIVERKNINGAR

  Inga biverkningar har rapporterats vid rekommenderad dosering.

  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Nöt

  DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Topikaladministrering med 1 ml Noromectin vet. per 10 kg kroppsvikt, motsvarande 0,5 mg ivermektin per kg kroppsvikt.

  Lösningen appliceras i mittlinjen på ryggen från bog till svansrot.

  För att säkerställa korrekt dos, skall kroppsvikt noggrant bestämmas och tillförlitligheten hos doseringsutrustningen kontrolleras.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Behandla inte blöta eller smutsiga djur eller djur med skabbskador på applikationsområdet, eftersom detta kan reducera effekten av produkten. Regn inom två timmar efter applikation kan reducera effekten.


  Bestäm kroppsvikt så noga som möjligt innan beräkning av dos.

  KARENSTID

  Slakt: 21 dygn

  Lakterande mjölkkor får ej behandlas.

  Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 25ºC.

  Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

  Brandfarligt. Tillslut flaskan väl efter användning. Flaskan ska förvaras i upprätt ställning. Lösningen kan grumlas vid förvaring under 0°C, men efter uppvärmning i rumstemperatur återfås normalt utseende, utan att effekten påverkas.

  Grumlig lösning bör ej användas.

  SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Denna produkt skall endast användas i välventilerade utrymmen eller utomhus. Använd skyddshandskar. Om av misstag produkt får på hud, tvätta omgående med tvål och vatten. Vid accidentiell exponering i ögon, skölj omedelbart med vatten och kontakta läkare.


  Noromectin Pour-on vet. har formulerats speciellt för nötkreatur. Hos hundar och katter kan allvarliga biverkningar uppträda, till och med fatala sådana, på grund av den höga ivermektinkoncentrationen, om djuren får tillgång till utspilld lösning.


  Dräktighet och laktation

  Noromectin Pour-on vet. kan ges till dräktiga och lakterande dikor och svin under alla stadier av dräktighet och laktation. Noromectin Injection vet får ej ges till lakterande mjölkkor eller sinkor och kvigor senare än 60 dygn före kalvning, när mjölken är avsedd för human konsumtion.


  Försiktighet skall iakttagas, avseende nedanstående handhavande, därför att detta kan öka risken för uppkomst av resistens och därmed oundvikligen leda till ineffektiv terapi.


  • Allt för frekvent och upprepad användning av anthelmintika av samma klass, över en längre tid

  • Underdosering, vilket kan ha orsakats av för lågt uppskattad kroppsvikt, felaktig användning av produkten eller avsaknad av kalibrering av doseringsutrustningen.


  Misstänkta kliniska fall av resistens mot anthelmintika bör utredas med användande av relevanta metoder (Faecal Egg Count Reduction Test). Där resultat från sådan test(er) starkt tyder på resistens mot ett särskilt anthelmintikum, bör ett anthelmintikum tillhörande en annan klass med annan verkningsmekanism, användas.


  Resistens mot ivermectin (ett avermectin) har rapporterats för Cooperia oncophora hos nötkreatur I EU, för Teladorsagia hös nötkreatur i utvecklade länder som Nya Zealand och Haemonchus hos nötkreatur i länder utanför EU. Därför skall användandet av denna produkt baseras på lokal (region, besättning) epidemiologisk information om nematoders känslighet och rekommendation om hur man kan begränsa ytterligare selektion för resistens hos anthelmintika.

  SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Ivermectin är mycket toxiskt för fisk och andra vattenlevande organismer. Överblivet läkemedel bör lämnas till apotek för destruktion.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2015-07-14

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Förpackningsstorlekar:

  250 och 1000 ml med dispenser och 2,5 liter hoptryckbar flaska.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Utförlig information om denna produkt finns tillgänglig på EMEAs hemsida http://www.emea.eu.int/

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.